FAQ

Hoe een correcte SumEhr creëren?

Definitie

Een SumEhr, ook bekend als een samenvatting van het medisch dossier van de patiënt, bevat een momentopname van de gezondheidsinformatie van de patiënt. Deze kerninformatie wordt door de behandelende arts opgemaakt gedurende de contactmomenten met de patiënt als beheerder van zijn/haar GMD.  De SumEhr bevat de medische voorgeschiedenis en zorgelementen noodzakelijk voor medische opvolging. 

De SumEhr kan automatisch up-to-date gehouden worden vanuit het elektronisch medisch dossier (EMD). Zowel huisartsen als arts-specialisten, al dan niet tewerkgesteld in een ziekenhuis, kunnen de SumEhr raadplegen afhankelijk van de geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie. 

Elke patiënt heeft de mogelijkheid de GMD-arts te vragen een SumEhr op te stellen waarvan gezamenlijk de inhoud bepaald kan worden. Via de huisartsensoftware is het mogelijk de SumEhr-gegevens in gestandardiseerd formaat te exporteren en importeren (integreren). 

Voorwaarden

 • Registreer geïnformeerde toestemming (met akkoord patiënt)
 • Registreer de eHealth Therapeutische relatie
 • Registreer de Therapeutische relatie Hubs

Klik op het tandwiel bij de gegevens en foto van de patiënt en kies voor Privacybeheer. Geïnformeerde toestemming en ehealth toestemmingen kunnen hier geregistreerd worden op voorwaarde dat het INSZ-nummer EN identiteitskaartnummer OF isi+ kaartnummer gekend is in het dossier.

Opgenomen informatie in de SumEhr

Verschillende medische gegevens uit het patiëntendossier worden automatisch overgenomen in de export van de SumEhr, daarom is een correcte registratie en codering noodzakelijk.

Via onderstaande opsomming kan u zien hoe u deze informatie correct kan registreren bijvoorbeeld via het registreren van een contact of via registratie in één van de tabbladen in CareConnect.

 • Verschillende tabbladen

We nemen onderstaande patiënt als voorbeeld

- Actief zorgelement: Diabète type II

- Passief zorgelement: Depressie

Klik op het tabblad Zorgelementen en voeg diagnoses toe via Nieuw. Vul relevante info aan en klik op Bewaar.

- Chronische medicatie: Glucophage

Voeg te registreren medicatie toe via Nieuw.

- Chirurgisch antecedent: Appendectomie

Ga naar Handelingen - nieuw en registreer altijd als passief relevant

- Vaccinatie: Boostrix

Ga naar vaccinaties en registreer de vaccinaties via Nieuw.

- Familiegeschiedenis: prostaatkanker (vader)

Ga naar Aandachtspunten - Nieuw en kies voor de registratie onder Familiegeschiedenis.

- Andere elementen: Naast familiegeschiedenis kan ook informatie omtrent mogelijke allergieën, intoleranties etc. toegevoegd worden onder Aandachtspunten. In het tabblad Patiëntinfo kan u contactpersonen (zorgteam of familie) toevoegen en toestemmingen/weigeringen bewaren. 

 • Via een consultatie

De meeste registraties kunnen direct correct gecodeerd via een contact ingevuld worden via het consultatiescherm. Klik hiervoor op Nieuw contact en vul de gegevens aan. Gebruik hierbij ook ICPC codering bij het toevoegen of linken van zorgelementen. De gecodeerde zorgelementen zullen dus automatisch in het overzicht in het dossier bewaard worden. Net alsook de registraties van medicatie, passief relevante antecedenten, vaccinaties etc.

Een SumEhr exporteren

Eens in het dossier alles correct geregistreerd staat, kan een export van de SumEhr voorzien worden.

 • Klik op het tandwiel bij de foto.
 • Ga naar Export.
 • Klik op Nieuw.
 • Kies voor Export formaat Sumehr v2.
 • Klik op Export.
 • Controleer de export en Exporteer.

Een preview van de SumEhr wordt weergegeven voor de export. Er zijn verschillende opties beschikbaar:

 • Vink aan indien de SumeHr niet volledig zou zijn.
 • Vink items die u (of de patiënt) niet wenst op te nemen in de SumEhr aan/of uit.
 • Automatisch exporteren van de SumEhr van deze patiënt wanneer u het dossier sluit (met of zonder preview).
 • Indien correct klik op Exporteer.

Het is ook mogelijk extra aanvullingen in de vorm van vrije tekst bij te voegen in de SumEhr:

Het al dan niet automatisch exporteren (met of zonder preview) kan ook aangepast worden onder Privacybeheer in het dossier van de patiënt.

Bij elke toegevoegd element in het dossier van de patiënt is het mogelijk de confidentialiteit aan te passen. Kiest u voor ' Auteur ' dan zal dit element niet opgenomen worden in de SumEhr.

Zoek een gepubliceerde SumEhr via de hub

Via CareConnect is het mogelijk de beschikbare SumEhr's over de verschillende gezondheidsnetwerken in België op te vragen.

Via Applicatiebeheer dient de hub ingesteld te worden:

 • Klik op het tandwiel bij de foto van de patiënt.
 • Klik op Externe platformen.
 • Kies het documenttype Sumehr (eventueel een datum en auteur).
 • Klik op Zoek. 
 • De beschikbare SumEhr's worden weergegeven, raadpleeg deze via het vergrootglas-icoontje.

 

Griepvaccinatie: Toepassing derde betaler

Tijdens de periodes van 1 oktober 2020 tot 3 april 2021 en van 1 oktober 2021 tot 3 april 2022, kan de derdebetalersregeling worden toegepast voor de consultaties of huisbezoeken waarbij een griepvaccin wordt voorgeschreven of toegediend. 

In ET 50 Z 32, kan de bestaande waarde « 2 » (financiële noodtoestand) worden gebruikt voor de toepassing van de derdebetalersregeling.  

Datum van toepassing: Prestaties uitgevoerd vanaf 1/10/2020 tot en met 3/4/2021 en vanaf 1/10/2021 tot en met 3/4/2022.

Praktisch in CareConnect:

 1. Maak een Nieuw contact aan. 2. Kies 'Consultatie' of 'Huisbezoek'.
 3. Vul het contact aan waar nodig. 4. Maak een voorschrift aan voor een griepvaccin door te klikken op het pilletje.

  - Geef het vaccin in dat u wenst voor te schrijven en klik op de '+'  - Kies als posologie Eenmalig.
  - Selecteer Derdebetalersregeling van toepassing bij Terugbetalingsinfo.
  - Klik op Opslaan. 5. Ofwel kan u het griepvaccin ingeven door te klikken op het spuitje. 6. Vink het vakje 'eFact 'Derde betaler' aan, indien het niet is aangevinkt.
 7. Sluit het contact af. 8. Een overzicht van uw attest wordt getoond.
 9. Voor een patiënt met het omnio-statuut selecteert u Patiënt heeft recht op derdebetalersregeling. Voor een patiënt zonder omnio-statuut kiest u Patiënt verkeert in een financiële noodsituatie.
 10. Registreer de betaling van het remgeld indien van toepassing.
 11. Klik op Opslaan.

Huisartsen en HAIO's kunnen een patiënt activeren voor een extra prik tegen Covid-19. Deze activatie is van toepassing voor immuungecompromitteerde patiënten veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Hierdoor reageert hun lichaam minder sterk op een vaccin, en is een extra dosis aangewezen om optimaal beschermd te worden tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

Opgelet: wenst u de status van de 3de prik direct te raadplegen? Het duurt tot 30 sec. of iets langer alvorens deze info vanuit eHealth geüpdatet wordt. Het inladen van deze gegevens kan vanuit CareConnect niet worden versneld.

Voorwaarden

Deze knop is niet zichtbaar in alle dossiers.

 • De patiënt moet ouder zijn dan 12 jaar of ouder zijn op 01/08/2021.
 • De activatiestatus mag niet gelijk zijn aan 'Gedeactiveerd'.

De meest actuele informatie omtrent de patiënten die in aanmerking komen kan u terugvinden onder de COVID-19 tab onder vaccinaties in het dossier van de patiënt. 

De knop 'Activeer voor extra prik' zal tot het einde van het jaar zichtbaar zijn.

De voorwaarden voor het activeren van de patiënt zijn te zien in het dossier van de patiënt onder Vaccinaties. Klik op het tablad COVID-19

Indien de patiënt succesvol geactiveerd is, wordt de status van activatie aan de linkerzijde weergegeven 

Patiënten kunnen op uitnodiging van de huisarts parameters delen via Helena. Deze zijn altijd raadpleegbaar vanuit het EMD zolang de patiënt het delen van deze gegevens niet weigert of stopzet.

Voor de huisarts

Als huisarts kan je de parameters nu ook bekijken mits toestemming van de patiënt. Ga in het dossier naar Privacybeheer en klik Open Helena.

Heeft de patiënt nog geen Helena-account dan kan u op Registreren klikken om een account aan te maken. Via de activatiecode kan de patiënt dan aanmelden en een eigen Helena pincode kiezen.

De parameters die al zichtbaar zijn worden bovenaan weergegeven. De patiënt moet deze uitnodiging dus aanvaard hebben. Indien hij/zij deze direct aanvaart tijdens de consultatie kan het zijn dat je deze pagina moet refreshen om de parameter te zien.

Een overzicht van de aanvragen is onderaan te zien met de bijhorende status. De status stopgezet wijst op een verwijderde parameterset of indien de patiënt de gegevens niet langer wenst te delen met de arts. De status afgewezen wijst op een weigering van het delen van deze parameter door de patiënt.

Mits akkoord zullen ook voorgaande ingegeven metingen zichtbaar zijn. Afhankelijk van de geselecteerde filter, worden de metingen weergegeven in de grafiek met de detailweergave. Het is ook mogelijk deze metingen als een document te downloaden in pdf. De periode van de metingen voor de pdf-weergave kan worden gekozen.

De uitnodiging zal onder Berichten terug te vinden zijn. Deze kan aanvaard of geweigerd worden. Het delen van deze informatie kan door de patiënt altijd stopgezet worden bijvoorbeeld wanneer het delen van die parameter niet langer relevant is.

De Helena parameters worden in deze eerste versie niet automatisch in het EMD van de patiënt geplaatst.

Voor de patiënt

Parameters kunnen door de patiënt zelf toegevoegd en beheerd worden.

- Parameters van gekoppelde accounts met volmachten kunnen ook beheerd worden.

- Parameters van gekoppelde accounts met leesrechten kunnen bekeken worden.

In deze eerste versie kunnen de volgende parameters toegevoegd worden.

 • Lengte, gewicht en BMI
 • Bloeddruk
 • Bloedglucose
 • Zuurstofsaturatie
 • Temperatuur

Een herinnering kan ingesteld worden zodat op één of meerdere toestellen een melding ontvangen wordt.

Deze push notificaties werken niet op iOS toestellen.

Je wordt eraan herinnerd om deze instelling aan te passen als je op een ander toestel aanmeldt.

1. Voeg hier een nieuwe meting toe. Een voorbeeld wordt in het lichtgrijs in het invulveld weergegeven en de eenheid bijvoorbeeld: %, cm, °C enz. wordt naast de parameter weergegeven.
Klik op het kalendericoon om een andere datum te kiezen.

2. Het is mogelijk de herinneringen aan te passen of de volledige parameter (en alle historiek hiervan) te verwijderen.

3. Verander de visualisatie via dit venster. In deze eerste versie wordt enkel een weergave van vandaag, deze week of deze maand weergegeven.

In een volgende versie zal het mogelijk zijn om een specifieke dag/week/maand te kiezen om dan naar de vorige of volgende dag/week/maand door te klikken.

4. Ga terug om een andere parameter toe te voegen in het parameteroverzicht.

5. Stuur een rapport door van een bepaalde periode naar een zorgverlener uit je zorgteam of zoek je zorgverlener.

Het delen van parameters met de huisarts kan ook direct via CareConnect General Practitioner door de patiënt een uitnodiging te sturen om parameters te delen.

Een rapport doorsturen

Een pdf kan verstuurd worden per parameter van een bepaalde periode. Heb je al je zorgteam samengesteld? Dan kan je zonder extra opzoekwerk direct je parameters sturen naar je huisarts. De tag ‘Mijn huisarts’ kan aangepast worden onder het tabblad Mijn zorgteam. In Helena kan de suggestie voor zorgverlener verschijnen wanneer je documenten van deze zorgverlener ontvangt. Helena zal dus suggereren of dit jouw huisarts is. In deze eerste versie zijn enkel de tags Mijn huisarts en Mijn apotheek vast te leggen.

Een andere zorgverlener opzoeken is ook mogelijk door de naam of RIZIV-nummer van de zorgverlener in te geven. Je kan ook filteren op specialisatie. Enkel zorgverleners met een geldig eHealthcertificaat zullen als resultaat verschijnen.

 

Personen met diabetes moeten volgens de wet maximum 4 dagen na hun diagnose een aangepast rijbewijs aanvragen via de gemeente.

Hiervoor is een rijgeschiktheidsattest nodig van de huisarts of endocrinoloog.  Deze attesten werden tot op heden op papier gebruikt. De Diabetes Liga nam het initiatief om deze formulieren te digitaliseren en beschikbaar te maken als e-form in het EMD van alle huisartsen. De attesten of adviezen worden vooraf gegaan door evaluatieformulieren om het mogelijk te maken te oordelen of de persoon al dan niet rijgeschikt kan verklaard worden. 

Volgende eforms zijn beschikbaar:

 • Diabetes rijgeschiktheidsattest groep 1: attest voor privé-vervoer
 • Diabetes rijgeschiktheidsadvies groep 2: advies voor professioneel vervoer dat bevestigd moet worden door arbeidsgeneesheer

Meer informatie over het rijbewijs voor personen met diabetes vind je op de website van Diabetes Liga: www.diabetes.be

Bekijk de formulieren alvast in CareConnect General Practitioner!

Groep 1

Groep 2

Registreer u voor één van de webinars omtrent dematerialisatie gegeven door ons installatie - en supportteam:

Sinds 1/06/2021 moet de apotheker in zijn apotheek software de mogelijkheid hebben om een voorschrift af te leveren zonder dat de patiënt zijn bewijs van elektronisch voorschrift toont. De apotheek moet dus klaar zijn voor het gedematerialiseerde voorschrift sinds 1/6/2021. De arts is voorlopig echter nog steeds verplicht om het bewijs van elektronisch voorschrift af te drukken.

Elke verpakking moet vanaf nu op een apart voorschrift worden afgedruktRaadpleeg de site van Recip-e voor meer info.

Vanaf 15 september 2021 kan de patiënt er zelf voor kiezen om de praktijk van de arts te verlaten zonder een papieren versie van het elektronisch voorschrift. Het is de patiënt zelf die deze keuze maakt en de arts van zijn keuze op de hoogte brengt.

 • Privévoorschrift 

In de versie 5.2 zal het mogelijk zijn om een privévoorschrift aan te maken. Dit wil zeggen dat het voorschrift op de server van Recip-e verborgen is en dat enkel de apotheker die de barcode inleest het voorschrift kan bekijken. Het is dus noodzakelijk om een bewijsstuk af te drukken (of te versturen via Helena).

In een nieuw contact kiest u voor 'Preview en afdrukken' en klikt u op het printicoon. Op de preview van het voorschrift vinkt u vervolgens 'privévoorschrift, via barcode' aan en drukt u het voorschrift af.

 

 Zolang het voorschrift (privé of niet) niet afgeleverd werd en de patiënt dus nog niet naar de apotheek geweest is, heeft u de mogelijkheid om het privévoorschrift aan te passen naar een publiek of privévoorschrift vanuit het "voorschriften"-scherm in de tab "Medicatie".

Indien u hier het voorschrift privé maakt, zal automatisch een PDF van het bewijs van elektronisch voorschrift aangemaakt worden die u nadien al dan niet kan afdrukken.

Wij kunnen de status van het voorschrift niet opvragen. Dat betekent dat je dus voor een privévoorschrift nog eens "extra" op de privé-voorschrift knop kan klikken en voor een publiek voorschrift nog eens "extra" op de publiek voorschrift knop kan klikken. We zouden de status liever kunnen opvragen (zodat we dus telkens maar 1 knop zouden kunnen tonen), maar dat is momenteel niet mogelijk bij recip-e.

Hoe je COVID-19 vaccinatiecertificaat bekomen?

Op Helena kan u zowel uw COVID-19 testresultaten als de COVID-19 vaccinatiecertificaten bekijken. De resultaten zullen automatisch in uw Helena account zichtbaar zijn van zodra beschikbaar.

Uw COVID-19 vaccinatiecertificaten:

 Het kan tot een uur duren vooraleer de PDF beschikbaar is en u deze kan bekijken. 

Meld u aan op uw Helena account

Open het menu « COVID-19 » aan de linkerkant:  

 1. Klik op « Certificaten». 
 2. Maak uw keuze naargelang uw situatie, om uw COVID-19 certifica(a)t(en) te bekijken klikt u op « Ik ben reeds gevaccineerd tegen COVID-19 ».

    3. U vindt hieronder een overzicht van uw certificaten. Klik op « PDF bekijken » om een PDF te bekomen van het certificaat uitgereikt door de overheid.  Kies het eerste geldige vaccinatiecertificaat en klik vervolgens « PDF bekijken ». Idem voor de volgende. 

   4. Druk uw 'EU Digital COVID Certificate' af. 
   5. Download uw 'EU Digital COVID Certificate'. 

   6. Klik op « Certificaavan vaccinatie» om het overzicht van dit certificaat te verlaten en terug naar Helena te gaan om het tweede certificaat af te drukken.  

 Iemand die geen gebruik wenst te maken van de Helena-portaalsite, kan zijn/haar COVID-19 certificaten bekomen via de informatie op: https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatiecertificaat-covid-19

  

 

  Terugkeer bovenaan ↑

update 22/06/2021 |PE|

Hoe kan u als huisarts een Helena-account resetten?

Account onder eigen beheer --> Account onder volmacht

We maken een onderscheid tussen twee soorten accounts voor patiënten:

 • Account onder eigen beheer van de patiënt met zijn/haar eigen persoonlijke gegevens.
 • Account onder volmacht, onder beheer van vb. voogd of familielid.

Bij het aanmaken van een account door de patiënt zelf (eID/ Itsme) of via de huisarts (activatiecode) is het noodzakelijk dat een persoonlijk gsm-nummer ingegeven wordt.
Wordt een gsm-nummer van vb. ouder of familielid ingegeven dan is dat nummer niet meer te gebruiken voor de eigenlijke eigenaar en zal hij/zij volgende melding te zien krijgen bij aanmaak van een Helena-account:

Deze accounts kunnen dus alsnog omgezet worden naar een account onder volmacht door u als huisarts.
Ook accounts voor patiënten die niet meer kunnen instaan voor het eigen beheer van hun account kunnen zo gemakkelijk omgezet worden naar een account onder volmacht.

De reset uitvoeren

1. Ga in het dossier naar Privacybeheer en klik op Open Helena.

2. Klik op Beheer de activatie van (naam patiënt).

3. Klik op Toegang intrekken.

3. Geef het rijksregisternummer in van de volmachthouder en zijn/haar emailadres (deze mag verschillen van het mailadres gekend in het dossier).

U kan ook meerdere volmachthouders toegang geven tot het account vb. beide ouders. 
4. Klik als laatste op Toegang van de patiënt intrekken om het account volwaardig tot een account onder volmacht te brengen.

Opgelet! Het account van de opgegeven patiënt (INSZ nr) dient dan binnen de 2 weken aangemaakt te worden aangezien deze aanvraag tot toegang slechts 2 weken geldig is.

Wat moet mijn IT-dienst instellen voor de werking van CareConnect in een beveiligde omgeving?

CareConnect General Practitioner is een Cloud Applicatie die gebruik maakt van verschillende externe diensten. Om een optimale werking te kunnen garanderen dienen onderstaande hosts en poorten toegelaten te worden in de firewall.

services.careconnect.be

443

status.careconnect.be

443

app.corilus.be

443

services-mfa.corilus.be

443

services.healthconnect.be

443

services.e-forms.be

443

tarifplus.corilus.be

443

newmanual.careconnect.be

80, 443

services.ehealth.fgov.be

443

www.ehealth.fgov.be

443

www.vaccinnet.be

443

www.witgelekruis.be

443

hd4prc.healthdata.be

443

cnk.corilus.be

443

www.cdlh.be

443

ticket.corilus.be

443

banner.corilus.be

443

crl.eid.belgium.be

443

 

Hoe volg ik de vaccinatiestatus op van mijn patiëntenpopulatie?

Vijf follow-up statistieken werden toegevoegd aan het statistiekoverzicht. Deze statistieken geven u de mogelijkheid om per leeftijdscategorie patiënten met of zonder risicofactoren op te zoeken die nog niet volledig gevaccineerd zijn. 
Zo heeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld patiënten die de vaccinatie geweigerd hebben of niet opgedaagd zijn alsnog een uitnodiging voor vaccinatie te versturen via de knop Zend uitnodiging.

Domeinen

 • GMD in de afgelopen 2 jaar
 • Leeftijdsgroep: 18-44, 45-64, 65+
 • Risicofactoren: wel of niet aanwezig
 • Vaccinatiestatus: volledig gevaccineerde patiënten worden niet weergegeven

Ga in CareConnect naar het Statistiekoverzicht door:

1. Klik op het tandwiel en kies Statistiek
2. Filter voor COVID-19 op Follow-up audits

3. U vindt hier de vaccinatiestatus terug voor de patiënt.
4. Filter hier op een specifieke vaccinatiestatus.

 • Vaccinatie weigering: de patiënt heeft de vaccinatie geweigerd.
 • Gedeactiveerd: de patiënt werd gedeactiveerd voor COVID-19 vaccinatie. Heractivatie kan alleen via het patiëntendossier.
 • Niet opgedaagd op afspraak: de patiënt is de afspraak voor vaccinatie niet nagekomen.
 • Niet geactiveerd: de patiënt werd niet geactiveerd.
 • Wachtend op eerste vaccin: het eerste vaccinatiemoment is al ingepland in de toekomst.
 • Wachtend op tweede vaccin: de eerste vaccinatie is gebeurd.
 • Onbekende status: de status is niet (correct) doorgegeven vanuit de database (wacht 24u).

5. Selecteer één of meerdere patiënten.
6. Klik op Zend uitnodiging om een brief op te maken, te personaliseren en te versturen.

7. Kies een briefsjabloon of maak een eigen brief op voor deze patiënten.

De brieven zullen per mail (indien gekend in het dossier) of naar het Helena account van de patiënten gestuurd worden. Voor dossiers zonder mailadres zal gevraagd worden de brieven op uw computer op te slaan zodat u deze op een andere wijze aan de patiënt kan bezorgen.

Onderstaande knoppen zijn in alle statistieken beschikbaar. Ook in eigen gemaakte statistieken. Zo kan u steeds van een bepaalde patiëntenpopulatie gegevens verzamelen, toevoegen of info versturen.

 • Exporteer naar csv (Numbers of Excel)
 • Voeg zorgelement toe/ Vaccinatie voorschrift/ Planning
 • Zend uitnodiging

Pages