FAQ

Vragen omtrent de vaccinatiestrategie

 • Een rood kruis in de risico audit statistiek? 

Indien een rood kruis in de statistiek van fase 2 vermeld staat, en de patiënt wordt als 'Niet gekend' of 'Onbekend' gezien in het dossier van de patiënt, dan is het rijksregisternummer van deze patiënt niet gekend in de databank van de overheid. Wacht 24 uur af en probeer dan opnieuw de patiënt te activeren.

 • Hoe worden de patiënten op de hoogte gebracht dat ze geactiveerd werden als risicopatiënt? 

Na het klikken op de knop "+ COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt " zal een document naar Helena of naar het mailadres van de patiënten gestuurd worden. Voor de patiënten zonder Helena account of zonder mailadres gekend in het dossier zal een pdf opgeslaan worden op uw computer.

 Na activatie wordt een mail gestuurd/ document naar het Helena account gestuurd. Wenst u algemeen deze brief te versturen dus via No reply dan dient de arts die de activatie doet deze optie aan te vinken onder Applicatiegebruik:

 • Wat met patiënten zonder rijksregisternummer?

Een rijksregisternummer in het dossier is verplicht om deze naar de databank te versturen. Voor patiënten zonder INSZ-nummer kan een BIS-nummer aangemaakt worden. Bekijk hier hoe u een BIS-nummer kan aanmaken.

 • Er is aangeraden om patiënten met anafylactische shock in het verleden in het ziekenhuis te laten vaccineren. Dient dit ook op een bepaalde manier geregistreerd te worden?

In de risico audit verschijnen de patiënten waarvoor anafylactische shock geregistreerd werd niet in de zoekresultaten. Indien u deze patiënten toch als risicopatiënt wenst te activeren, dient dit vanuit het individuele dossier te gebeuren. 

 • Voor welke patiënten zal de covid-19 tab onder vaccinaties beschikbaar zijn? 

Beschikbaar: de patiënt heeft een GMD binnen de praktijk of de patiënt heeft geen GMD-houder.
Niet beschikbaar: de patiënt heeft een GMD bij een andere arts of de patiënt is ingeschreven in een medisch huis.
Beschikbaar voor medisch huis: de patiënt is ingeschreven.
Niet beschikbaar voor medisch huis: de patiënt is niet ingeschreven.

 • Kan men in een groepspraktijk alle patienten tegelijk selecteren of moet elke arts apart de fases doorlopen voor zijn eigen GMD-patiënten?

Het is aangeraden dat fase 1 door alle GMD-artsen uitgevoerd wordt. De statistiek voor fase 2 dient door één arts per praktijk uitgevoerd te worden.

 Na activatie wordt een mail gestuurd/ document naar het Helena account gestuurd. Wenst u algemeen deze brief te versturen dus via No reply dan dient de arts die de activatie doet deze optie aan te vinken onder Applicatiegebruik:

 • Komen enkel de gecodeerde aandoeningen in de lijst van de risicopatiënten?

Ja dat klopt, er wordt enkel rekening gehouden met gecodeerde zorgelementen. Bij het toevoegen van een zorgelement is het dus belangrijk een titel met ICPC-code te selecteren. Hiervoor is fase 1 opgesteld om zo gemakkelijker de dossiers zonder coderingen terug te vinden.

Voeg een zorgelement toe aan één of meerdere dossiers tegelijk door na de selectie op + te klikken en de correcte diagnose toe te voegen.

 • Moeten de zorgelementen op actief staan om doorgegeven te worden?

Antwoord op basis van info op 24/03/2021:

Cardiovasculaire aandoeningen mogen passief relevant of actief staan. Diabetes, chronische nierinsufficiëntie en chronische longaandoeningen moeten actief staan.

 • Op basis waarvan dient een datum gekozen te worden voor het deactiveren van de vaccinatie?

De ingave van een datum is niet verplicht. De datum specifieert enkel een vaste periode waarin de patiënt niet geheractiveerd kan worden. 

 • Hoe kan een patiënt die in de statistiek voorkomt er uitgefilterd worden?

Selecteer alle patiënten (1) of selecteer individueel aan of uit (2).

 • Kan ik de lijst van patiënten van de diagnostische audit bijhouden/exporteren?

Ja, selecteer de patiënten en klik op 'Exporteer naar csv'. Kies voor de specifiëring verzekeringsinfo < laatste en klik op 'Exporteer naar csv'. De verkregen lijst zal enkel de namen van de patiënten (met wat bijkomende info) bevatten. Klik dus niet op 'Exporteer alle medische data' aangezien dan teveel overbodige data in het Excel of Numbers bestand zal staan.

 • Kan men de passieve ICPC codes uit de statistiek filteren zodat ik weet bij wie deze naar actief moeten gezet worden?

Ja dat kan met de specifiëring zorgelement < passief-relevant.

 • Hoe worden die risicopatiënten naar de database verstuurd?

Enkel het INSZ-nummer wordt naar de Vaccination Codes Database gestuurd na het klikken op de knop 'COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt'.

 • Zal een medisch assistent ook een weigering van vaccinatie kunnen zetten in het dossier?

Ja dit is ingesteld in de toegangsrechten van medische assistenten in CareConnect. Bekijk deze handleiding omtrent de toegangsrechten van gebruikers.

Het is van belang de indicatie van de weigering te specifiëren. Anders zullen alle vaccinaties geweigerd worden, wat een invloed heeft op de planningsmodule binnen CareConnect:

 • Ik had in het verleden de diagnostische audit doorlopen en aangepast. Bij het herbekijken kwamen er opnieuw patiënten in deze lijst?

De zoekopdrachten voor de diagnostische audits kunnen meerdere keren uitgevoerd worden. Deze lijst is dynamisch, dus nieuwe patiënten die voldoen aan deze voorwaarden kunnen terug in deze lijst verschijnen.

 • Als ik de diagnostische audit voor hartfalen uitvoer, dan staan er patiënten tussen met code K77. Hoe komt dit? 

De diagnostische audit voor mogelijk hartfalen basic en uitgebreid zoekt resultaten waarbij een bepaalde cardiovasculaire diagnose geregistreerd is. Terwijl de 4 diagnostische audits van fase 1 zoekt op patiëntendossiers waar geen ICPC-code vermeld wordt maar waarbij het wel nodig zou kunnen zijn om deze te registreren.

 • Is geïnformeerde toestemming nodig om de vaccinatiestatus te zien in het EMD? (geactiveerd of niet geactiveerd)

Nee, enkel een INSZ-nummer of BIS-nummer is voldoende.

 • Een patiënt en zijn echtgenote zijn beiden gevaccineerd. De vaccinatie van de echtgenoot is zichtbaar, maar van de echtgenote niet. Hoe komt dit? 

Een therapeutische relatie is vereist om via Vaccinaties < Overzicht of Schema de gegeven vaccinaties te zien staan. Zie deze FAQ met een uitgebreide uitleg. (synchronisatie Vaccinnet via Vitalink)

 • Kunnen 65-plussers nog doorgegeven worden als risicopatiënt?

Ja het kan, maar deze patiënten moeten niet meer geactiveerd worden.

 • De query van CareConnect doorzoekt de patiëntengroep 18 tot 64 jarigen, terwijl de vaccinaties enkel zoekt op 45 tot 64 jarigen, waarom?

Hiervoor werden de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad opgevolgd voor 18 tot 64 jarigen voor specifieke risicofactoren. In een volgende fase worden de 18 tot 44 jarigen nòg verder aangevuld.

 • Gebeurt de heractivatie van iemand die ziek is automatisch? 

Nee, de heractivatie is net zoals het deactiveren manueel en dient via het dossier van de patiënt te gebeuren.

 • Moeten de artsen de patiënten deactiveren als ze ziek zijn? 

Het deactiveren van patiënten kan door u als huisarts gebeuren, maar ook door het vaccinatiecentrum en/of de patiënt zelf.

Wat met patiënten met een domicilie in Nederland?

Patiënten met een domicilie in Nederlands worden niet opgeroepen in België. Een INSZ-nummer of BIS-nummer in België is vereist.

Kunnen we patiënten prioritair laten vaccineren die in Wallonië of Brussel wonen?

Nee, de lijsten voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië komen in dezelfde databank terecht dus hetzelfde systeem wanneer deze geactiveerd worden.

 • Kan de risico audit gebruikt worden om patiënten met bijvoorbeeld obesitas of psychische aandoeningen door te geven? En wat met de kwetsbare populatie

De zoekopdracht staat volledig uitgeschreven en zal u vanaf 2 april 2021 kunnen raadplegen in de statistiekmodule. 

Hoe kan u de Windowsupdates van maart 2021 verwijderen?

De nieuwe update van Windows brengt een modificatie in de printerdrivers met zich mee. Wanneer CareConnect opgestart wordt, resulteert dit in een crash van Windows. We raden dus aan deze updates niet uit te voeren. Zijn deze toch uitgevoerd, dan kan u onderstaande stappen ondernemen om de updates te verwijderen:

1. Zoek in het startmenu naar Windows update en open de Windows update instellingen.

2. Ga naar de update geschiedenis.

3. In dit overzicht zijn 3 recente updates terug te vinden geïnstalleerd op 10/03 of één van de komende dagen. Verwijder 2 van de 3 updates. 

Start de computer niet opnieuw op.

4. Stel het installeren van nieuwe updates voor 1 maand uit. Ga terug naar Windows update instellingen en klik op Geavanceerde opties

5. Als laatste dienen de reeds gedownloaden updates verwijderd te worden. Open Services.

6. Zoek in de lijst naar Windows update en stop deze service.

7. Ga hiervoor naar de locatie: C:\Windows\SoftwareDistribution\Download en verwijder alle mappen en bestanden.

8. Zoek in de lijst naar Windows update en start deze service opnieuw.

Hoe kan u een minor update uitvoeren van CareConnect?

Wanneer een nieuwe versie van CareConnect voor uw praktijk beschikbaar staat, zal deze update automatisch aangeboden worden bij de opstart van de software.

Sluit CareConnect af en start dus opnieuw op om onderstaande actualisering voorgesteld te krijgen. Het groene versienumer verwijst naar de nieuwe beschikbare versie.
Krijgt u het voorstel van de update niet? De laatste versie van CareConnect kan u hier manueel downloaden.

eForms versturen via Hector

Open Hector via het kleine achtergrondicoon. Onderaan rechts voor Windows en bovenaan rechts voor iOS.

Klik binnen Hector op Nieuw en selecteer de eForm of document.

Vul het document aan en klik op Verzend

Hoe kan u voorschriften en attesten digitaal ondertekenen via Adobe Reader?

De suggestie omtrent de elektronische handtekening is populair op het suggestieplatform. Het R&D team bekijkt hoe dit structureel in CareConnect General Practitioner geïntegreerd kan worden. Op dit moment bieden we wel al deze informatie aan zodat u in tussentijd software zoals Adobe Reader kan gebruiken om deze digitale handtekening te voorzien. Het toevoegen van een ingescande handtekening kan als afbeelding gemakkelijk bewaard worden. Zo kan u naast het digitaal handtekenen van voorschriften of attesten ook hoofdstuk 4 formulieren op deze manier aanvullen.

Download Adobe Reader (gratis versie) en stel deze software in als standaard PDF viewer. Zo zal elk document in Adobe openen. 
Volg onderstaande stappen:

 1. Open het document dat u digitaal wenst te ondertekenen in PDF-formaat.
 2. Kies voor Invullen en ondertekenen.
 3. Klik op Ondertekenen en voeg Handtekening toe.

  4. Kies een afbeelding. Scan uw handtekening één keer in.
  5. Selecteer de ingescande handtekening op uw computer.

  6. De handtekening zal automatisch bewaard worden. Klik op Toepassen.

  7. Plaats nu de toegevoegde handtekening op het document.

  8. Daarna het document bewaren en uploaden in het dossier in CareConnect. Het document kan nu gepubliceerd worden naar Helena.

 

Hoe kan de huisarts het Helena account van een patiënt herstellen?

De patiënt heeft 3 opties om zelf, zonder tussenkomst van de arts, het account te herstellen. Dit kan nodig zijn bijvoorbeeld wanneer de Helena pincode van 6 cijfers geblokkeerd is na meerdere pogingen, of wanneer de patiënt een nieuw gsm-nummer of mailadres heeft en deze wenst aan te passen. 

De patiënt kan het account altijd zelf herstellen door aan te melden op https://helena.care/recover en ...

(1) aanmelden met eID kaartlezer;
(2) aanmelden via Itsme®;
(3) aanmelden met beveiligingscode via e-mail of via mobiele app.

Wanneer de patiënt hier niet in slaagt, kan de reset ook door de huisarts gebeuren.

(4) U kan een nieuwe activatiecode genereren via het dossier van de patiënt. Zoals op de afbeelding te zien is kan u de activatie beheren door te klikken op "Beheer de activatie van ... ".
Het is ook mogelijk op dat moment een andere gebruiker toegang te geven tot het Helena account via zijn/haar rijksregisternummer of BIS-nummer bijvoorbeeld om zo een volmacht toe te kennen voor kind of familielid.

Ga in het dossier via Privacybeheer naar het Helena account van de patiënt en klik op "Beheer de activatie van ... ". De volgende opties worden zichtbaar:

Wat is de betekenis van de verschillende icoontjes in de patiëntenfiche?

1) 1ste icoon = Privacybeheer

2) 2de icoon = Terugbetaling - GMD (informatie afkomstig van MyCareNet)

De oranje kleur in het tweede icoon wijst op: De GMD-houder in CareConnect is niet gelijk aan de GMD-houder gekend op MyCareNet. Ga naar het tabblad terugbetaling om alsnog de recentste gegevens van MyCareNet te kiezen.

Meer info over de eGMD aanpassing van betalingstermijnen en verlengingen.

3) 3de icoon = Terugbetaling - Instelling (informatie afkomstig van MyCareNet)

 4) 4de icoon = Facturatie info

Registreer COVID-19:
Bekijk hier het overzicht gekend in het BCFI.

De indicatie zal in het schema met datum verschijnen:

Meer info over vaccinatieregistraties in CareConnect? Klik door naar de handleiding.
Werken met vaccinnet: Raadpleeg hier de handleidingen en bekijk de strategie per regio en tips over het gebruik van Vaccinnet.

Introductie tot Vaccinnet voor COVID-19

 

Het kinesitherapievoorschrift als eForm

De eForm bevat in tegenstelling tot de vorige versie van het kinevoorschrift meer mogelijkheden:

 • Vermelding van datum bij de diagnose
 • Melding 'Belangrijk'
 • Zowel actieve problematiek als medische voorgeschiedenis vermelden en selecteren

 • De optie "Woonst verlaten"

 • Uitgebreidere vermelding bij voorgestelde behandelingen en lokalicatie

 • Aanvullend tekstveld

 

Tijdlijn

Webinar

Herbekijk hier de webinar van 1/04/2021!

 • Hoe worden de patiënten op de hoogte gebracht dat ze geactiveerd werden als risicopatiënt? 

Na het klikken op de knop + COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt zal een document naar Helena of naar het mailadres van de patiënten gestuurd worden. Voor de patiënten zonder Helena account of zonder mailadres gekend in het dossier zal een pdf opgeslaan worden op uw computer.

 Na activatie wordt een mail gestuurd/ document naar het Helena account gestuurd. Wenst u algemeen deze brief te versturen dus via No reply dan dient de arts die de activatie doet deze optie aan te vinken onder Applicatiegebruik:

Bekijk de video met instructies

Vaccinatiecampagne

De vaccinatiescampagne is volop bezig, u als arts bent een belangrijke schakel.
Met CareConnect 5.0 ondersteunen we u graag door de communicatie met de vaccinatiedatabank te verzorgen.
Zo kan u als huisarts uw (GMD)-patiënten die prioritair gevaccinneerd dienen te worden vlot doorsturen.

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de vaccinatiestrategie

Bekijk de info voor elke fase:

Meer info over de rol van CareConnect in de vaccinatiecampagne.
Meer info over vaccinatieregistraties in CareConnect? Klik door naar de handleiding.
Werken met vaccinnet: Raadpleeg hier de handleidingen en bekijk de strategie per regio en tips over het gebruik van Vaccinnet.

Fase 1: uitvoeren van de 4 diagnostische statistieken

Een geldig rijksregisternummer dient in het dossier te staan. Is er geen INSZ-nummer gekend, dan kan een BIS-nummer aangemaakt worden.

Identificeer GMD-patiënten die mogelijks tot de risicogroep behoren maar nog geen diagnose (= zorgelement) hebben met een ICPC-code van minimum één van de volgende vier diagnoses:

 • Diabetes met ICPC2code: T89, T90;
 • Chronische nierinsufficiëntie met ICPC2code: N18.0, N18.8, N18.9, U28, U88;
 • Chronische CV aandoeningen met ICPC2code: K73, K74, K75, K76, K77, K78, K82, K83, K86, K87, K90, K91, K92, K93;
 • Chronische longaandoeningen met ICPC2code: R28, R79, R95, R96.

Ga naar het statistiekoverzicht via het tandwiel rechts bovenaan. Vier statistieken werden toegevoegd:

- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN afwijkende labowaarden EN/OF orale antidiabetica  ZONDER gecodeerde diagnose type 2 diabetes.
- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN afwijkende labowaarden ZONDER gecodeerde diagnose CNI.
- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN luchtwegmedicatie ZONDER gecodeerde diagnose van een chronische longaandoening.
- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN cardiovasculaire medicatie ZONDER gecodeerde diagnose van een chronische CV aandoening of hypertensie.

1) Klik voor elk van de vier statistieken op ‘Start zoekopdracht’ en bekijk de weergegeven lijst.

2) Ga via het dashboardicoon naar het dossier van patiënten waarbij u twijfelt over de diagnose. Gecodeerde zorgelementen kunnen altijd via 'Zorgelementen' - 'Nieuw' toegevoegd worden in het dossier.

3) Vink de bovenste checkbox aan om alle patiënten in de lijst te selecteren.

4) Vink individuele checkboxen uit indien het zorgelement voor hem/haar niet van toepassing is.

5) De knop ‘Voeg zorgelement toe’ wordt standaard geselecteerd. Klik op de plus om het zorgelement voor de geselecteerde patiënten toe te voegen.

Ter info: De diagnostische audits voor mogelijk hartfalen basic en uitgebreid hebben dezelfde werking maar behoren niet tot de geselecteerde risicogroep van de vaccinatiecampagne.

6) Voeg het zorgelement met ICPC-code toe waarvoor u op dat moment de zoekopdracht uitvoert bijvoorbeeld “diabetes”. Hierbij is het belangrijk dat de codering zoals in het voorbeeld zichtbaar is aangezien op basis daarvan de export naar de databank zal gebeuren (fase 2).

7) Klik op ‘Bewaar’.

In al de geselecteerde dossiers zal nu het gecodeerde zorgelement toegevoegd zijn.

 Bepaalde patiënten kunnen om diverse redenen (vb. buitenlanders) geen GMD hebben, maar wel tot de risicopatiënten horen en dreigen zo door de mazen van het net te glippen.
Maak alvast een lijst van deze patiënten, zodat deze later individueel kunnen toegevoegd worden aan de groep van risicopatiënten (fase 2).

Actieve zorgelementen zijn bij het openen van het dossier ook al direct zichtbaar links in het overzicht:Fase 2: exporteren van de risicopatiënten (prio 1)

Vanaf begin april 2021 gaat fase 2 van start. Alle huisartsen dienen de volgende statistiek uit te voeren:

 • Risico audit: 18 - 64 jarigen met risicofactoren COVID-19

Deze statistiek zal onder andere de patiënten met de volgende 4 gecodeerde zorgelementen tonen. Het is dus sterk aangeraden fase 1 correct uit te voeren en één van volgende ICPC-codes toe te wijzen:

 • Diabetes met ICPC2code: T89, T90;
 • Chronische nierinsufficiëntie met ICPC2code: N18.0, N18.8, N18.9, U28, U88;
 • Chronische CV aandoeningen met ICPC2code: K73, K74, K75, K76, K77, K78, K82, K83, K86, K87, K90, K91, K92, K93;
 • Chronische longaandoeningen met ICPC2code: R28, R79, R95, R96.

Een geldig rijksregisternummer dient in het dossier te staan. Is er geen INSZ-nummer gekend, dan kan een BIS-nummer aangemaakt worden. De uitvoering van de statistieken is nodig om een lijst met risicopatiënten te versturen zodat deze patiënten eerder gevaccineerd worden dan de algemene bevolking. Deze groep, samen met de 65-plussers zijn de meest kwestbare patiënten. En aangezien de vaccins niet talrijk beschikbaar zijn, verloopt het vaccineren dan ook in fasen.

Een patiënt die niet te zien is in de lijst van de statistiek kan ook individueel naar deze databank gestuurd worden. Indien deze patiënt er toch al in zou staan, is dat niet erg want de dubbele patiënten worden uit die lijst gefilterd. Enkel de meest noodzakelijke informatie zal worden doorgestuurd waaronder het rijksregisternummer van de patiënt dus geen medische gegevens.

Naast de gegevens van de GMD-artsen wordt de lijst ook nog aangevuld met de patiëntenlijst van de mutualiteit voor patiënten met zware aandoeningen zoals het kankerregister. Uiteindelijk wordt één unieke lijst bekomen in de Vaccination Codes Database.

Vanuit deze unieke lijst zullen dus per regio uitnodigingen naar de patiënten gestuurd worden. Deze uitnodiging vertrekt dus uit de Vaccination Codes Database en worden door een arts-leidende ambtenaar van de Vlaamse overheid verstuurd.

Medische huizen kunnen deze acties enkel doen voor ingeschreven patiënten.

Om de export te versturen ga naar Statistiek < Overzicht.

 • Risico audit: 18 - 64 jarigen met risicofactoren COVID-19

Klik op Zoekopdracht om de statistiek te bekijken.

1. Start de zoekopdracht om de lijst met patiënten te genereren.
2. Vink de algemene checkbox aan bovenaan om alle patiënten in de lijst te selecteren.
3. Klik op COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt om deze patiënten naar de databank te versturen.
4. De betekenis van de iconen is onderaan te lezen.

Een patiënt kan individueel via het dossier geëxporteerd worden.
Patiënten zonder GMD of patiënten die niet via de algemene statistiek geactiveerd werden wegens een bepaalde reden (vb. de patiënt heeft momenteel Covid-19) moeten via het dossier geactiveerd worden.

5. Ga in het dossier van de patiënt naar het tabblad Vaccinaties < Covid-19.

6. Op dit moment niet beschikbaar tot nader order van de HGR: Alle types toegestaan wordt standaard weergegeven. Kies enkel voor mRNA wanneer uw patiënt een specifieke aandoening heeft waarbij volgens de Hoge Gezondheidsraad het mRNA vaccin aangeraden wordt. (vb. transplantpatiënt of wachtend op transplantatie). Voorlopig is voor de keuze Adenovirus geen scenario door de HGR doorgegeven. Indien de Hoge Gezondheidsraad hierover een aanbeveling publiceert kan u deze toepassen.

7. Klik hier voor meer gedetailleerde info.
8. Klik op om deze patiënt individueel naar de databank te sturen en dus te activeren.

Sinds 12 april 2021 krijgt u de keuze om de patiënten van de activatie als risicopatiënt op de hoogte te brengen. 

De brief die verstuurd wordt kan gepersonaliseerd worden:

Wenst u dat patiënten niet antwoorden op deze mail? Dan dient u No Reply aan te duiden in de Configuratie instellingen onder Applicatiegebruik:

 

 Indien een patiënt de vaccinatie weigert, kan u dit aangeven in het dossier onder Patiëntinfo < Instemming.

Deactivatie is altijd mogelijk wanneer de activatie al werkzaam is. Ga naar het dossier van de patiënt naar Vaccinaties < COVID-19.
Geef indien nodig een datum in en klik op COVID-19 vaccinatie: Deactiveer patiënt.

Fase 3: exporteren van de risicopatiënten (prio 2)

Vanaf 28 april 2021 zal de statistiek Risico audit: 18 - 44 jarigen met risicofacturen COVID-19 zichtbaar zijn in het Overzicht. De werkwijze voor het activeren van deze patiënten is dezelfde als in fase 2.
 
 

Pages