FAQ

Hoe kan u memocodes aanmaken en groeperen?

Via de tarificatieinstellingen hebt u toegang tot de memo codes door op het « potlood » te klikken (5):

Klik op « nieuw » (7) om een nieuwe combinatie van codes aan te maken:

Geef een code en een beschrijving in (8) om de combinatie van code makkelijker terug te vinden bij het aanmaken van een attest.
Vink « gegroepeerd op » (9) aan en bewaar (10)

Geef de nomenclatuurcode in (11) en klik op « + » (12) om op te slaan.

Herhaal de stappen 11 en 12 om alle codes gelinkt aan deze memo code te registreren (13).

De memo code is nu geregistreerd, u kan deze nog altijd wijzigen door te klikken op het « potlood » of verwijderen door te klikken op « vuilbakje ».

Bij het aanmaken van een attest kan u de memo code gemakkelijk oproepen door de eerste letters te typen in het vakje « code » of « Beschrijving » :

Alle codes geregistreerd onder deze memo code zullen verschijnen op het attest.

 

Naar boven ↑

Hoe kan u attesten afdrukken met een matrixprinter?

Configureer de matrixprinter

Attesten afdrukken met een matrixprinter
1. Matrixprinter instellen via de instellingen in CareConnect:

Stel in de eigenschappen van de matrixprinter in Duits std VS:

2. Printer configureren in de tarificatie instellingen: 

Door te klikken op het potlood heeft u toegang tot de configuratie: U kan volgende zaken configureren: 

1. De afdrukzones
2. De inhoud van de afdruk

Configuratie van de afdrukzones. Hou rekening met:

 • Een negatieve waarde in deze velden bij de X- of Y-as zal de tekst in een tegengestelde richting doen verschuiven.
 • Er wordt sterk aangeraden eerst algemene printerinstellingen na te kijken alvorens de marges aan te passen.
 • Er wordt aangeraden de marges van de X en Y-assen aan te passen alvorens de individuele marges aan te passen.
 • De individuele velden staan door elkaar in het overzicht. Maak altijd een printscreen van de originele waarden zodat deze, indien nodig, nog teruggezet kunnen worden.

1. Mogelijkheid om de afdruk te verbeteren van de verschillende velden: 

Door bij X een marge in mm in te geven kan de afdrukken meer naar rechts opschuiven. 
Door bij Y een marge in mm in te geven schuift u de afdrukken meer naar beneden op. 

2. Na het bewaren van de ingevoerde wijzigingen wordt automatisch een testpagina afgedrukt. Het is ook mogelijk om aan te geven dat u deze niet wil afdrukken bij « Geen test afdruk nodig ».

3. Het is ook mogelijk om de afdrukzones van elk element aan te passen. 

Vergeet niet om uw wijzigingen te bewaren door rechts onderaan te klikken op « opslaan »

Configuratie van de inhoud:

1. Aanduiden wat moet worden afgedrukt in het veld M.B. 21.1.94 : Bedrag of Ja/Nee
2. De informatie van uw stempel aanduiden. (Naam, voornaam en Riziv n° zullen automatisch worden weergegeven)
3. Aanduiden welk betaald bedrag moet worden weergegeven op het ontvangstbewijs
4. KBO Nr aanduiden
5. Vakje aanvinken indien ongebruikte prestaties doorstreept moeten worden op het getuigschrift
6. Klik op opslaan

Na het instellen zal het mogelijk zijn om bij het aanmaken van het attest de matrixprinter te selecteren voor het afdrukken: 

Er zal ook worden aangegeven dat het attest voor rekening van de patiënt is: 

 Naar boven ↑

 

Facturatie voor rekening van de patiënt

Duid voor rekening van Patiënt aan bij het aanmaken van het attest: 

Nadat u de nomenclatuurcode(s) hebt ingegeven, kan u kiezen op welke manier het document wordt opgemaakt:

 • Afdrukken met matrixprinter:

 • Handgeschreven: In dit geval kan het nummer van het attest ingegegeven worden in het kader.

Door het ingeven van handgeschreven attesten is het ook mogelijk om de boekhouding hiervoor uit te voeren in CareConnect.
Alle attesten voor rekening van de patiënt zijn te vinden onder de tab « Afgewerkt » in de tarificatie, via de filters « patiënt » en « attesten voor rekening van de patiënt » indien de betaling geregistreerd werd.

Het is mogelijk om een filter toe te voegen in functie van de datum of de gezochte periode. 
De lijst kan als CSV-bestand worden geëxporteerd en kan geopend worden via Excel, Open Office of Numbers. Dit is afhankelijk van het gekozen standaardprogramma op de computer.

Naar boven ↑

A) Hoe kan ik controleren of de berichten correct verstuurd zijn?

Zie: https://my.corilus.be/s/article/ka07R000000ShAVQA0?language=nl_BE

B) Wat doe ik als mijn eHealthbox vol of verzadigd is?

Zie: https://my.corilus.be/s/article/ka07R000000ShJhQAK?language=nl_BE

Medische rol: Medisch assistent

 • Takenpakket 2: Registreren van een nieuwe patiënt, patiëntdetails wijzigen, een nieuwe inschrijving registreren, het inschrijvingsformulier uploaden naar het patiëntendossier.

Rechten

Standaard heeft een gebruiker met type ‘medisch assistent’ inzage in het volledige dossier.
Hieronder zijn de rechten aangepast om enkel te voldoen aan het bovenvermelde takenpakket.

Na het aanpassen van de toegangsrechten zal een medisch dossier er zoals onderstaande screenshots uit zien.
Het is voor deze gebruiker mogelijk om het journaal, de documenten en laboresultaten te bekijken. Deze rechten zijn noodzakelijk voor het kunnen uploaden van een gescand inschrijvingsformulier.

Het is voor deze gebruiker ook mogelijk om een inschrijving te registreren binnen de tarificatie:

Medische rol: medisch assistent

 • Takenpakket 1: Registreren van een nieuwe patiënt, patiëntdetails wijzigen, een nieuwe inschrijving registreren (zonder het inschrijvingsformulier te uploaden naar het patiëntendossier).

Rechten

Standaard heeft een gebruiker met type ‘medisch assistent’ inzage in het volledige dossier.
Hieronder zijn de rechten aangepast om enkel te voldoen aan het bovenvermelde takenpakket.

Na het aanpassen van deze rechten zal het medisch dossier voor deze gebruiker zoals onderstaande screenshots gevisualiseerd worden.

Net zoals een vrijwilliger, heeft deze gebruiker enkel toegang tot de patiëntdetails en de mutualiteitsinformatie.

Het is voor deze gebruiker echter wel mogelijk om een elektronische inschrijving te registreren voor de patiënt. Het contract moet dan door een andere gebruiker in CareConnect ingeladen worden.

Medische rol: vrijwilliger

 • Takenpakket: Registreren van een nieuwe patiënt in CareConnect (géén inschrijving in forfait registreren), de patiëntdetails aanpassen van een patiënt.

Rechten

De rechten dienen voor een vrijwilliger niet aangepast te worden. De standaardrechten, zoals hieronder afgebeeld, zijn voldoende restrictief om de nodige taken uit te voeren, zonder medische gegevens te bekijken.

Een vrijwilliger zal standaard enkel de patiëntdetails en de terugbetalingsgegevens kunnen raadplegen.
Een dossier zal, voor dit type gebruiker, zoals onderstaande screenshot er uitzien.

Het is afgeraden om een vrijwilliger extra rechten toe te kennen.

Hoe voorschrijven voor langer dan 3 maanden ?

Sinds 1 oktober 2020 heeft de voorschrijver volledige vrijheid bij het maken van een voorschrift: indien hij het nodig acht kan hij in functie van de specifieke situatie van een patiënt voor meer of minder dan de standaard 3 maanden voorschrijven.

Voor een patiënt die lijdt aan een chronische ziekte, kan de arts het misschien nuttig vinden om een langere geldigheidsduur te bepalen om de continuïteit van de zorg te garanderen. Hij kan dan verschillende voorschriften opstellen met een langere geldigheidsduur. De voorschrijver kan die precisering aangeven op het voorschrift, in het vakje ‘Einddatum van de uitvoerbaarheid'.

De geldigheidsduur die de voorschrijver bepaalt, zal in geen enkel geval meer dan 1 jaar kunnen bedragen, te tellen vanaf de datum waarop hij het voorschrift heeft opgesteld. Ook in dat geval moet de einddatum van de geldigheid, zoals bepaald door de voorschrijver, expliciet op het papieren voorschrift of op het bewijs van elektronisch voorschrift vermeld staan.

U vindt meer informatie op de site van het RIZIV via deze link

In de praktijk met CareConnect

Volg onderstaande stappen om meerdere voorschriften aan te maken voor een periode van langer dan 3 maanden en minder dan 1 jaar. 

1. Open een nieuw contact en klik op het medicatie icoontje.

2. Selecteer het voor te schrijven medicijn in de lijst.

3. Duid de status en de posologie aan en kies het aantal verpakkingen bij ''Verpakkingen'. Klik daarna op 'Opslaan'.

 

4. Kies 'preview en afdrukken' in het dropdownmenu in het contactscherm.

 U kan deze optie als standaard kiezen via de instellingen (tandwiel rechtsboven, daarna applicatiegebruik).

5. Klik vervolgens op het printicoontje naast de dropdownpijl of sluit het contact om het overzicht van de voorschriften te bekijken. 

6. U kan nu de geldigheid van elk voorschrift aanpassen tot maximum 1 jaar door een datum te selecteren bij 'Vervalt op'.

 Wanneer meerdere verpakkingen gekozen werden, zal CareConnect automatisch verschillende voorschriften maken met telkens 3 maanden verschil tussen de einddatums en als startdatum vandaag. (In het voorbeeld hierboven hebben we manueel de einddatum aangepast van de derde verpakking om aan te tonen dat deze maximum 1 jaar kan bedragen) 

 • Voor een behandeling die onmiddellijk begint (bijvoorbeeld antibiotica), heeft het weinig zin om een geldigheid van 3 maanden te kiezen. U kan de geldigheid dus beperken tot 1 of 2 weken. 
 • Kiest u voor een latere begindatum bij 'Start therapie', dan zal de patiënt de medicatie niet vroeger dan deze datum kunnen afhalen. U kan dit gebruiken als u een vermoeden heeft van misbruik van medicatie. Dit verlengt geenszins de maximale geldigheid van 1 jaar aangezien deze periode aanvangt op de dag dat het voorschrift wordt gemaakt.
 • Voor een patiënt die meerdere voorschriften voor pillen nodig heeft, kiest u gewoon voor meerdere verpakkingen en CareConnect doet de rest. 

Covid-19 : Uitzonderlijke maatregelen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De autoriteiten hebben aanvullende maatregelen genomen om de Covid-19-crisis in de gezondheidszorg aan te pakken.

Wat houden deze uitzonderingen in?

 • 20 euro extra per GMD in 2020

Het bedrag voor het beheer van het Globaal medisch dossier verhoogt eenmalig met 20 EUR in 2020. Dit is bedoeld om de tijdelijke toename van de administratieve activiteiten in verband met de Covid-19-crisis te compenseren.

Bekijk de info op de site van het RIZIV via deze link.

 • Tijdelijk verhoogde investeringsaftrek tot 25%

De regering heeft besloten het basispercentage van de investeringsaftrek te verhogen tot 25%. Deze tijdelijke verhoogde aftrek geldt ook voor vrije beroepen die tussen 12 maart en 31 december 2022 in afschrijfbare kapitaalgoederen investeren. Dit opent enkele mogelijkheden voor uw investeringen als zorgverlener! Meer info op deze blog.

 • Nieuwe nomenclatuurcodes voor medisch advies via teleconsultatie

De nomenclatuurcodes die gebruikt worden voor de registratie van een teleconsultatie zijn gekend:

- 101990 : Triage Covid-19

- 101835 : Advies met het oog op triage COVID-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst

- 101135 : Continuïteit zorg Covid-19

De codes via eFact aanrekenen is niet verplicht maar wordt wel sterk aanbevolen.

FAQ's opgelijst door het RIZIV.

Meer info op de site van het RIZIV.

Krijgt u de rode melding van de UCP code nog, dan dient u deze nog in de configuratie in te stellen: https://careconnectmanual.corilus.be/nl/faq/hoe-uw-uniek-contactpunt-code-ucp-voor-vi-100-configureren

Aanpassing voor vertrekkende reizigers: gratis CTPC-code 

Vanaf 2/07/2021 werd een aanpassing doorgevoerd in de eForm COVID-19: Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van COVID-19.

De CTPC-code kan dus nu manueel ingegeven worden door de huisarts in de eForm.

De reizigers dienen zelf de CTPC-code aan te vragen via MyHealthViewer. Een arts kan niet op eigen initiatief een gratis CTPC-code aanmaken.

Wanneer heeft de reiziger recht op een gratis CTPC-code:

 • Reiziger is nog niet uitgenodigd voor vaccinatie.
 • Reiziger is minder dan 30 dagen geleden uitgenodigd.
 • De reiziger heeft de eerste dosis al gekregen binnen de periode volgende vaccin +14 dagen (oftewel je hebt je tweede vaccin nog niet laten vervallen).
 • Dit wordt sowieso nagegaan wanneer de gratis code wordt aangevraagd door de triage centra.

Covid-19 Test Prescription Code (CTPC)

Patiënten die een PCR test laten afnemen moeten over een CTPC code beschikken.

De Covid-19 Test Prescription Code is een activatiecode bestaande uit 16 cijfers/letters (in 4 blokken van 4) die via sms naar de patiënt gestuurd wordt door 8811.
Via de eForm "Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van COVID-19" kan u deze code genereren en bezorgen aan de patiënt.
Tip: In de eForm dient u het telefoonnummer van de patiënt in te geven: Gebruik hiervoor bij voorkeur het GSM-nummer van de te testen persoon.

Waarom?

 • Voorrang toekennen op basis van deze activatiecode voor testing
 • Gelinkt aan de reden van de staalafname en aanvraag van de arts
 • Verzameling van gegevens door de overheid

Waar? 

 • eForm "COVID-19: Melding en labo-aanvraag bij vermoeden COVID-19"
 • Onderaan de eForm zowel bij afname door huisarts als door triagecentrum

Wie?

 • Vermoedelijk besmette personen
 • Hoogrisicocontacten van een besmet persoon
 • Personen die uit het buitenland aankomen in België en gedurende de voorbije 14 dagen verbleven in een rode zone
 • is de patiënt een gezondheidsmedewerker of een ouderenzorgmedewerker (verplicht apart veld in de eForm)

Meer info/documentatie van de overheid en de soorten codes: https://www.corona-tracking.info/algemene-info/glossarium/corona-test-prescription-code/

Van zodra u de CTPC-code heeft aangevraagd kan u de gegevens in het formulier niet meer aanpassen.

Via www.mijngezondheid.be kunnen patiënten een afspraak nemen in een staalafnamepost, enkel indien ze over een CTPC code beschikken.

Opgelet:
Indien een patiënt zich aanbiedt op een staalafnamepost zonder dat hij een staalafnamemoment heeft gereserveerd via de reserveringstoepassing en zonder activatiecode (CTPC), zal hij niet getest worden, maar worden doorverwezen naar een huisarts.

De geteste persoon kan het testresultaat raadplegen via www.mijngezondheid.be en krijgt het testresultaat te zien op de app Coronalert indien deze gelinkt werd met de 17-cijferige code van de Coronalert app geregistreerd bij de laboaanvraag.

Geldigheid van de code controleren

Mogelijks kreeg de patiënt al een Covid-19 Test Prescription Code toegestuurd via SMS. In die situatie kan u de geldigheid van de CTPC-code controleren via de PCR-knop binnen een contact (consultatie).

1) Maak een contact en klik op de knop 'PCR-validatie (COVID-19)’.

2) Typ de CTPC-code in het zoekveld voor "code voorschrift" en klik op 'zoeken'.

3) U wordt aangemeld op de « PCR Prescription validation » webtoepassing. Hier kan u nagaan of de testcode geldig is en aangeven dat u de test heeft afgenomen. Meer info omtrent de mogelijke resultaten: https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/05/Verification-PCR-Test-Prescription-Gebruikershandleiding.pdf

Pages