FAQ

Wat te doen als het vraagteken oranje is?

Je hoeft in dit geval niets individueel te doen. Het vraagteken is oranje om uw aandacht te vestigen op het feit dat één van de diensten van CareConnect is geïmpacteerd.

Dit is een algemene melding. Het is niet nodig om contact met ons op te nemen, want we stellen alles in het werk om deze situatie zo snel mogelijk voor alle gebruikers op te lossen.

Klik op status pagina om precies te weten wat de impact is geweest op de verschillende diensten binnen CareConnect.

Als u ziet dat alle CareConnect-diensten groen zijn, maar u ondervindt toch problemen met bijvoorbeeld het opvragen van de verzekerbaarheid of eHealthfunctionaliteiten, dan kan u de statuspagina van eHealth en MyCareNet ook raadplegen via deze links:

 "CareConnect Medication Monitoring" = "Medicatiebewaking"
          "Corilus PassPort" = "Multi Factor Authenticatie (MFA) account" (e-mail en 5 cijferige pincode)
          "CareConnect Messaging" = "eForms" en "Healthpages"

Omdat zendingen naar de Christelijke mutualiteit (VI 100) na 1 november 2020 correct kunnen worden verwerkt, dient elke zorgverlener die eFact gebruikt een UCP-code te configureren.
Meer informatie over de UCP-code: https://www.cm.be/professioneel/zorgverleners/artsen/e-tools/ucp

Heeft u de UCP-code nog niet gegenereerd in CareConnect? Dan zal onderstaande melding verschijnen:

Het volstaat om de UCP-code op te zoeken in de instellingen van de tarificatie, dit doet u zo:

1) Ga naar 'Tarificatie'.
2) Klik op het tandwiel rechtsbovenaan.
3) Klik op 'Zorgverlener instellingen'.
4) Klik op 'Efact'.
5) Klik op het potloodje bij UCP-code.

6) Vul uw postcode in zoals gekend bij het RIZIV. Weet u niet zeker welke postcode? Zoek op via https://ondpanon.riziv.fgov.be/SilverPages/nl
7) Selecteer uw taal.
8) Klik op 'Zoek' om de UCP-code te genereren.
9) Klik op 'Opslaan' om deze te bewaren.

Uw code is nu correct bewaard. Vraag na bij uw collega artsen of zij deze actie al hebben uitgevoerd. Elke arts dient dit apart uit te voeren in CareConnect.

 

Kent u al uw UCP-code? Vul deze in en klik op ‘Opslaan’:

Coronalert: Hoe gebruik ik de applicatie 'Coronalert' in CareConnect?

Laat je een patiënt testen op Covid-19? Vraag dan altijd of hij de app Coronalert gebruikt. Zo ja, vraag dan dat hij met zijn app een testcode genereert van 17 cijfers.

Geef deze code door aan Sciensano via het eFormulier dat je opstuurt. De code laat Sciensano toe om de patiënt via de app anoniem te informeren over het testresultaat zodra dit beschikbaar is. Belangrijker nog, het laat de patiënt toe om anoniem de andere app-gebruikers, waarmee hij een hoogrisicocontact heeft gehad, te verwittigen van zijn besmetting!

Zo kunnen de contacten zichzelf laten testen. En help je dus de verspreiding van het virus tegen te gaan. De code is 17 posities lang om veiligheidsredenen. Meer info: www.coronalert.be

Waar voer ik deze code in?

 1. Klik in het dossier op 'Document - Nieuw' (of via een nieuw contact).
 2. Selecteer de eForm m.b.t. Covid-19.
 3. Geef onderaan aan dat de patiënt gebruik maakt van de applicatie Coronalert.
 4. Vul de datum en de 17-cijferige code in.

Alle zorgverleners (artsen, specialisten, apothekers en paramedici) kunnen inloggen en de Helena mailbox gratis bekijken via https://professional.helena.care/

Patiënten kunnen documenten en ook voorschriften zo gemakkelijk versturen naar een zorgverlener.

Meer info kan u lezen op https://nl-info.helena.care/wat-kan-ik-als-zorgprofessional-met-helena-is-helena-ook-voor-andere-zorgverleners-dan-huisartsen

Statistiek: Griepvaccinatie 

Via de statistiekmodule in CareConnect kan u een overzicht krijgen van de patiënten die in aanmerking komen voor een vaccinatie tegen de griep en desgewenst een voorschrift voor het griepvaccin publiceren op Helena.

Vanuit CareConnect kan u onderstaande statistieken trekken:

 • Patiënten die in aanmerking komen voor griepvaccinatie - populatie gefilterd via contact-datum
 • Patiënten die in aanmerking komen voor griepvaccinatie - populatie gefilterd via contact-datum, additionele selectie op leeftijd tussen 50j en 65 j met helena-documenten verzonden
 • Patiënten die in aanmerking komen voor griepvaccinatie - populatie via GMD's
 • Patiënten die in aanmerking komen voor griepvaccinatie - populatie via GMD's, additionele selectie op leeftijd tussen 50j & 65j

Hoe verkrijgt u een lijst van de patiënten die hiervoor in aanmerking komen?

 1. Klik op het tandwiel rechtsboven
 2. Kies Statistiek 3. Klik op de gewenste statistiek, bijvoorbeeld: " Patiënten die in aanmerking komen voor griepvaccinatie - populatie gefilterd op contact-datum
 4. Klik op de knop ‘Zoekopdracht’

In de onderstaande tabel vindt u een oplijsting van uw patiënten die in aanmerking komen volgens de door u gekozen statistiek.

Lexicon van de iconen :

 • uitgegrijst icoon: Deze patiënt is geregistreerd op Helena en zal zijn communicatie ontvangen, maar heeft zich nog niet ingelogd op zijn account. 
 •  : Deze patiënt is actief op Helena en zal zijn communicatie ontvangen.
 •       : Deze patiënt ontvangt zijn communicatie per e-mail.
 •     : Klik dit aan om het dossier van de patiënt te openen.
 •             : Wanneer geen Helena icoon aanwezig is weigerde de patiënt de registratie tot Helena.

In dit scherm heeft u drie mogelijkheden:

A.   Voeg vaccinatie voorschrift toe.
B.   Zend uitnodiging.
C.   Voeg planning toe.

Opmerking:

We raden aan om deze statistiek niet op piekmomenten uit te voeren, maar eerder na de avondraadplegingen of in het weekend.
Er is immers impact (load) op de CareConnect-omgeving, Helena & recip-e.

A.   Hoe een vaccinatie voorschrift toevoegen?

 1. Selecteer de patiënt(en)
 2. Open het keuzemenu, selecteer « Voeg vaccinatie voorschrift toe »
 3. Klik het « + » -teken aan om de voorschrijfmodule te openen.

P.S. : Het wordt aanbevolen om deze statistieken buiten de C te doen om overbelasting van onze servers te voorkomen.


    4. Zoek bvb. "2021" het gewenste product.

    5. kies « + » de gewenste posologie. 

 1. Vul aan waar nodig en klik vervolgens op Opslaan


 1. Klik op « Bewaar en publiceer naar Helena ».
  Op dit ogenblik zal steeds een pop-up openen die vraagt om een folder te selecteren waarin eventueel gegenereerde PDF’s zullen worden bewaard. Ook wanneer alle geselecteerde patiënten geregistreerd zijn op Helena en over een mailadres beschikken gebeurt dit, omdat bij eventueel falen van Recip-e er automatsich geswitch wordt naar PDF-generatie.
  Terug in de statistiekmodule, ziet u dat:
 2. De Export voltooid is 1/1.

De patiënt ontvangt een e-mail dat er een document beschikbaar is op Helena.

Het voorschrift is terug te vinden in het dossier van de patiënt onder het tabblad "Medicatie", bij "Voorschriften"

Opmerking:

Voor patiënten die niet zijn geregistreerd op Helena, zal CareConnect voor elke bewijs van elektronisch voorschrift een PDF aanmaken. Dit kan u bewaren op uw pc of naar de printer sturen.

B.    Hoe een uitnodiging uitsturen om uw patiënt te informeren dat ze in aanmerking komen voor het griepvaccin?

 1. Selecteer de patiënt(en)
 2. Klik « Zend uitnodiging »


 3. In het zoekvenster typt u « griep » en u kiest bijvoorbeeld de template:" Uitnodiging Griepvaccinatie, voorschrift op Helena".

   3. Het document wordt automatisch ingevuld. (Bewerk/Vul aan indien nodig)

    4. Klik « Verzend »

 

     5. De export is voltooid

De patiënt ontvangt een e-mail dat een document beschikbaar is op zijn privé-account Helena.

Voorbeeld van het Helena-document van de patiënt.

 Opmerking :

 • Wanneer een uitnodiging verzend, is het aantal patiënten niet langer beperkt, zoals voorheen.
 • Als de patiënt de registratie op Helena heeft geweigerd, wordt de uitnodiging per e-mail verzonden.

C.   Hoe voegt u de griepvaccinatie toe aan de planning?

 1. Selecteer de patiënt(en).
 2. In het keuzemenu, kies « Voeg planning toe»
 3. Klik « + »

 

De Planningsmodule wordt geopend :

 • Als type, kiest u bvb. : « Voorschrift ».
 • Als Titel zoekt u bvb. « 2021 », Selecteer Geplande Datum.
 • Bewaar.
 • Het document wordt opgeslagen op het tabblad « Documenten » en op het tabblad «Planning»
 • U vindt de informatie terig op het « Dashboard » in het dossier van de patiënt onder de tegel «Planning».

 

In de Tarificatiemodule zijn de volgende tabbladen bovenaan beschikbaar:

 • Nieuwe papieren factuur, kredietnota of herinneringsbrief
 • Te verwerken
 • Te ontvangen
 • Geweigerd
 • Afgewerkt
 • Rapporten
 • Configuratie
 • Achtergrondtaken

Te verwerken

Onder Te verwerken krijgt u een overzicht van de te versturen tarificaties en dit per mutualiteit. CareConnect zal automatisch 1x/week factureren naar de mutualiteiten indien deze optie geactiveerd staat in de tarificatie instellingen. Deze instelling is te vinden via het tandwiel < Zorgverlener instellingen < eFact. Klik Automatisch factureren aan of uit.

U kan de facturatie zelf uitvoeren (max. 1x/dag) door op de knop factureren te klikken, indien gewenst. Daarna zal de facturatie automatisch 7 dagen later doorgaan.

U kan filteren op:

 • periode
 • betaler: patiënt, mutualiteit of andere

Referenties bestaan uit:

 • [S] voor sessie indien er nog geen koppeling is met een factuur [F]
 • [A] voor attest indien er wel al een koppeling is met een factuur en dus een referentienummer bekend is.

 

Te ontvangen

Het overzicht 'Te ontvangen' toont u de bedragen die u nog moet ontvangen van uw patiënten (remgeld nog niet betaald) en van de mutualiteiten. 

Mutualiteit

De facturen worden, al dan niet automatisch, doorgestuurd naar de mutualiteiten. de mutualiteiten controleren deze facturen en gaan over tot betaling van de factuur. Van zodra CareConnect een bericht ontvangt dat de factuur zal worden uitbetaald, kan u de betaling registreren. Klik hiervoor op het €-teken. Indien de factuur nog in verwerking is, kan u de betaling nog niet registreren.

 

U kan een factuur aanklikken om de patiënten weer te geven die opgenomen zijn in de factuur.

 

Patiënt

Gebruik de filter 'Patiënt' om na te gaan welke bedragen nog openstaan voor uw patiënten. 

 

U kan een betaling registreren door op het €-teken te klikken.

 

Geweigerd

Indien de mutualiteit prestaties, die elektronisch zijn doorgestuurd, weigeren, worden deze hier weergegeven. U kan het detail scherm openen om de reden van weigering na te kijken.

Afgewerkt

Het overzicht 'Afgewerkt' toont u alle inkomsten die u heeft ontvangen. ook hier is er een onderscheid gemaakt tussen hetgeen u van de mutualiteit heeft ontvangen en van de patiënt.

Mutualiteit

 

Patiënt

 

Hoe kan u een nieuw getuigschrift maken?

Er zijn twee mogelijkheden in CareConnect General Practitioner. 

1) Klik op afsluiten terwijl één eFact of eAttest/geavanceerde tarificatie aangevinkt staat:

2) Wenst u geen contact te openen, dan kan u het getuigschrift ook aanmaken door in het dossier op het vierde icoontje bij de foto te dubbelklikken:

Klik rechts onderaan op 'Nieuw getuigschrift'.

Het 'pop-up' tarificatiescherm

Officiële prijzen t.o.v praktijkprijzen (enkel geavanceerde tarificatie)

In plaats van een keuzelijst voor de prijzen, krijgt u deze nu te zien als selectieknoppen. De standaard instelling bepaalt u bij de tarificatie configuratie.

Opsplitsing betaling en documenten

Er is een onderverdeling gemaakt tussen het registreren van de betaling van de patiënt en de documenten die kunnen worden afgedrukt (afdrukken van getuigschriften enkel mogelijk in de geavanceerde versie).

Deel cash en deel bancontact registreren mogelijk

Het bedrag dat wordt geregistreerd in het scherm kan een combinatie zijn van cash en bancontact.

Ingavevereisten voor bepaalde nomenclatuurnummers

Voor bepaalde nomenclatuurnummers zijn er extra gegevens nodig om aanvaard te worden via eFact.

Ziekenhuisbezoek

Het is mogelijk een bezoek in een ziekenhuis elektronisch door te sturen, het is echter verplicht om RIZIV-nummer en dienstcode van ziekenhuis toe te voegen. Deze informatie zal automatisch worden opgehaald bij MyCareNet en wordt ingevuld.

Kies voor alle zekerheid 'Ziekenhuisbezoek' als type van contact:

Lokalisatie radiografie

U zal links en/of rechts kunnen selecteren voor nomenclatuurnummers waarvoor het nodig is de lokalisatie mee te geven.

Kilometers ingeven

Als u een nomenclatuurnummer gebruikt (voorbeeld 109955) waarvoor u het aantal kilometers dient mee te geven, klikt u het 'auto-icoon' aan om de juiste kilometers te selecteren.

Selecteer het aantal kilometers door op het auto-icoontje te klikken:

Invullen van betrekkelijke verstrekking

Indien het nodig is om een betrekkelijke verstrekking mee te sturen, zal deze worden toegevoegd.

Voorschrijver toevoegen

Indien u een nomenclatuurcode gebruikt waarvoor een voorschrijver nodig is, kan u deze op het niveau van nomenclatuurcode ingeven.

Nomenclatuurcode 114111 volledig terugbetaald

De nomenclatuurcode 11411 zal als volledig terugbetaald worden geregistreerd en gefactureerd.

eTar niet meer beschikbaar voor specialisten

Aangezien er geen controle van de tarieven mogelijk is voor de specialisten, is de eTar niet beschikbaar. 

Statistieken omtrent (e)GMD en de automatische verlenging zonder contact

 
De volgende statistieken zijn al even terug te vinden in CareConnect General Practitioner:
 • Patiënten met GMD
 • Patiënten met actief GMD in het geselecteerde jaar
Vanaf versie 4.7 is een nieuwe statistiek terug te vinden:
 • Audit: Patiënten met een GMD in de afgelopen 2 jaar
Statistiek: 'Patiënten met GMD'
 
Statistiek: 'Patiënten met actief GMD in het geselecteerde jaar'
Opgelet: De dossiers moeten geopend zijn met therapeutische relatie!
De gegevens in deze zoekopdracht worden enkel weergegeven bij de dossiers die in CareConnect General Practitioner al geopend werden door de zorgverlener met een therapeutische relatie.
De reden hiervoor is dat binnen het dossier de (e)GMD-houder gegevens pas opgezocht kunnen worden na connectie met MyCareNet, wat via een eHealthconnectie verloopt.
Deze statistiek doet binnen CareConnect General Practitioner een opzoeking op basis van de gegevens onder het tabblad Terugbetaling > Geschiedenis. Dit gebeurt in alle dossiers.
Met andere woorden wanneer op het jaar 2020 opgezocht wordt, zullen de namen van patiënten verschijnen waarbij een automatische verlenging van het (e)GMD van toepassing is of waarbij het (e)GMD handmatig gecreëerd werd na een consultatie of huisbezoek. De zoekfunctie kan maximaal gegevens weergeven tot vijf jaar terug.
 
Ook deze statistiek geeft de (e)GMD’s weer van de huisarts die de zoekopdracht uitvoert.
Statistiek: 'Patiënten met een GMD in de afgelopen 2 jaar'
Via deze statistiek krijgt u een lijst van alle patiënten waarvoor u dit jaar of de twee voorgaande jaren een GMD heeft verlengd of aangemaakt.
Deze statistiek is een onderdeel van de in te vullen eForm: Dagelijkse situatie in uw praktijk versie 2 “Audit Covid-19”.
 

Automatische verlenging GMD zonder contact

Schrijf u in voor het elektronisch GMD of eGMD om recht te hebben op een uitbetaling via MyCareNet.

Hoe krijg ik een overzicht van het aantal (e)GMD patiënten en (e)GMD ontvangsten?

Als huisarts maakt u gebruik van het elektronisch of papieren globaal medisch dossier (GMD). Via een opvraging kan u binnen CareConnect een overzicht van de (e)GMD ontvangsten voor de boekhouding bekomen. Ook heeft u een zicht op het aantal GMD’s per zorgverlener binnen uw praktijk. Specialisten kunnen via CareConnect enkel het GMD-recht raadplegen.

Meer info over het globaal medisch dossier op de site van het RIZIV

Meer info over het eGMD (MyCareNet) 

Opening en verlenging GMD (RIZIV)

Maakt u gebruik van het papieren GMD dan zal u een overzicht GMD’s van de mutualiteiten verkrijgen in september van het voorgaande jaar. Via de statistiek ‘Patiënten met actief GMD in het geselecteerde jaar’ kan u een overzicht bekomen van de geregistreerde GMD’s binnen uw CareConnect.

Via onderstaande handleiding krijgt u een antwoord op:

 • Aantal (e)GMD patiënten voor verdeelsleutel binnen de groepspraktijk?
 • Overzicht van (e)GMD ontvangsten per huisarts?

Check de configuratie

Om gebruik te maken van het elektronisch GMD of eGMD dient de configuratie per zorgverlener in orde te zijn via ‘Interfaces’. Voor HAIO’s moet enkel ‘GMD’s ophalen via eGMD’ aangevinkt zijn aangezien de keuze van instellingen van de PO gevolgd wordt in CareConnect General Practitioner.

Raadpleeg de statistiek ‘Patiënten met GMD’

Via de statistiek ‘Patiënten met GMD’ kan u een aanvraag doen bij MyCareNet om een lijst te bekomen van betalingen voor het GMD die op een bepaalde datum zijn uitgevoerd. Deze opvraging dient door elke huisarts te gebeuren.

Klik op het tandwiel rechtsboven en vervolgens op 'Statistiek'. Selecteer ‘patiënten met GMD’ in het overzicht. Kies de datum van opvraging en klik op ‘Zoekopdracht’. De opvraging wordt gestart en zal enkele dagen duren. U bekomt, na antwoord van alle mutualiteiten, een lijst met patiënten voor wie een betaling voor het GMD werd uitgevoerd ongeacht of deze betaald werden of niet.

Opgelet: klik het icoon om de zoekopdracht te openen pas aan wanneer onder de titel ‘Volledig’ een ‘Ja’ staat. Als de zoekopdracht vroeger geopend wordt en nog niet alle mutualiteiten hebben een antwoord gestuurd, dan zal de opvraging van gegevens stoppen.

Filter per patiënt

De som van de gestorte bedragen voor elke patiënt, gesorteerd volgens mutualiteit wordt weergegeven. Het aantal patiënten in de zoekresultaten wordt aan de rechterzijde weergegeven (2). Deze gegevens kunnen ook in een CSV-bestand bewaard worden. Vink alle checkboxen aan (3) en klik op ‘Exporteer naar csv (4).

 • Deze lijst biedt dus een antwoord op de vraag ‘Wat is het aantal (e)GMD patiënten voor de verdeelsleutel binnen de groepspraktijk?’

Filter per betaling

Ditmaal bekomt u een lijst met op elke lijn de verschillende bedragen per mutualiteit en per patiënt. Exporteer deze lijst naar csv om de totale som van de ontvangsten van (e)GMD te zien.

 • Deze lijst biedt dus een antwoord op de vraag ‘Wat is het overzicht van mijn (e)GMD ontvangsten?’

De totale som kan u in Excel zien door de kolom ‘Bedrag’ te selecteren:

(5) Klik op ‘Zoeken en selecteren’.

(6) Klik op ‘Vervangen’.

(7) Zoek naar ‘eur’.

(8) Klik op ‘Alles vervangen’.

(9) Zoek naar ‘.’ (punt) en vervang door ‘, ‘ (komma).

(10) Klik op ‘Alles vervangen’.

(11) Als de kolom ‘Bedrag’ nog steeds geselecteerd staat, dan is het totale bedrag rechts onderaan te zien.

Opgelet: bij het delen van gegevens met uw boekhouder dient u de kolom met de patiëntennamen te verwijderen. Sla een excel-bestand altijd op als ‘werkmap’ om aanpassingen binnen het bestand te kunnen bewaren.

Hoe een groepscertificaat configureren?

Een eHealthcertificaat kan aangevraagd worden als persoon of als organisatie om zich als zorgverlener of als erkende instelling te authentiseren. 
Om een certificaatbeheerder aan te duiden, moeten de medische huizen het RIZIV contacteren via het volgende adres: 

mh-mm@riziv-inami.fgov.be met de volgende gegevens:

 • het RIZIV-nummer van het medisch huis;
 • de rol: titularis voor het certificaat;
 • het RIZIV-nummer van de certificaatbeheerder. 

Na controle past het RIZIV de gegevens aan. Vervolgens kan de certificaatbeheerder een eHealth-certificaat vragen.

Meer info over het aanvragen van een groepscertificaat bij eHealth. Ga in het document naar "2.1.3.1.4.2 Contactgegevens voor een organisatie".

Configuratie in CareConnect:

1. Klik op het tandwiel rechtsboven.
2. Klik op ‘Applicatiegebruik’.
3. Scrol vervolgens helemaal naar onder en vul de gegevens in om het groepscertificaat toe te voegen.
4. Klik op ‘Bewaar’.

Pages