FAQ

Het groepsehealthcertificaat is ingeladen maar u heeft toch nog geen toegang tot de tarificatie en u ziet in de dossiers ook niet het vierde icoontje?

 Activeer de rechten via volgende stappen:

1. Klik op het tandwiel rechtsboven en klik op Overzicht

Kan u niet aan het gebruikersbeheer dan zal u de activatie door een beheerder moeten laten uitvoeren.

2. Klik op de gebruiker in het overzicht.
3. Klik op het potlood rechts onderaan.
4. Klik op Rechten aanpassen rechtsboven.
5. Scroll naar beneden en vink de checkbox onder Lees – Tarificatie aan.

Progenda is synchroniseerbaar met CareConnect.

Vereenvoudig het beheer van uw afspraken

 • EPD (in medische software)
 • Medisch secretariaten en telesecretariaten
 • Synchroniseer externe agenda's

Progenda gratis proberen? Vraag een gratis demo aan!

Heeft u al een Progenda agenda? Meld hier aan.

Hulp nodig?

 • Raadpleeg de blog met FAQ's
 • Bel naar +32 (0)2 318.42.02
 • Mail naar help@progenda.be
 • Contacteer de helpdesk via de chat in jouw Progenda agenda

Sjablonen kunnen aangemaakt worden door één persoon in de praktijk. Deze zullen ook voor de andere gebruikers zichtbaar zijn. Zo kunnen meerdere praktijkdocumenten aangemaakt worden in de database met bijvoorbeeld een hoofding met de titel en logo van de praktijk. Eens één standaard document gemaakt is kan deze gekloond worden. Maak zo snel nieuwe documenten aan.

Klik op het tandwiel rechtsboven en klik op Documenten.

U bevindt zich nu in het overzicht van de beschikbare sjablonen in CareConnect. In dit overzicht heeft u de mogelijkheid een nieuw sjabloon voor de praktijk aan te maken of om een bestaand document te bewerken.

Maak een documentsjabloon op basis van een bestaand document

1. Kopieer het sjabloon dat u wenst aan te passen via rechter muisklik Kopieer of klik rechts onderaan op 
Het aanpassen van de standaardsjablonen zelf lukt niet waardoor de bewerkknop niet aanklikbaar is.

2. Voeg een titel toe.

3. Pas aan waar nodig en/of voeg extra gegevens via de zijbalk. Deze zullen automatisch toegevoegd worden eens het sjabloon in het dossier geopend wordt.

4. Klik op Bewaar om het aangepaste sjabloon op te slaan.

Het sjabloon is terug te vinden in elk dossier onder Mijn documentsjablonen bij het aanmaken van een nieuw document.

Maak een volledig nieuw documentsjabloon aan

U kunt ook nieuwe sjablonen aan uw CareConnect toevoegen.

1. Klik op Nieuw.

2. Geef een titel in.

3. Bepaal het formaat (DL of A4) en de taal.

3. Voeg inhoud toe volgens verschillende mogelijkheden:

- Vrije tekst gecombineerd met macro's (@)

Het is interessant om vrije tekst te combineren met macro's. De macro's bevatten algemene gegevens, die zullen worden gepersonaliseerd zodra ze in het patiëntendossier zijn opgenomen. Bijvoorbeeld: Betreft patiënt @{Naam} @{Voornamen}. Wanneer u het sjabloon in een van uw patiëntendossiers opent, zullen de macro's worden vervangen door de gegevens van de patiënt.

Alle macro's zijn toegankelijk aan de linkerzijde van het scherm.

- Een logo

U kunt ook afbeeldingen toevoegen, zoals het logo van uw praktijk. Klik hiervoor op het afbeeldingsicoontje en selecteer uw logo op uw computer.

- Een logo gecombineerd met tekst

Met het logo kan u alleen tekst toevoegen boven of onder de afbeelding. Als u echter tekst direct links of rechts van het logo wil plaatsen, moet u eerst een tabel (1) met 2 kolommen toevoegen en vervolgens uw logo te integreren in het sjabloon (2) en daarna in de tabel te slepen (3).

Om het logo aan de kolom toe te voegen, moet u het eerst in het document integreren als een enkel logo (zie hierboven) en het vervolgens naar de kolom van uw keuze 'slepen'.

Klik op Bewaar om het sjabloon op te slaan. Klik op PDF om de te zien hoe een afdruk van dit sjabloon er zal uitzien. 

Wenst u een mailing op te stellen naar alle patiënten of een bepaalde patiëntengroep? U kan de e-mailadressen die geregistreerd zijn in CareConnect ophalen via de statistiekmodule.

1. Klik rechts bovenaan op het tandwiel en ga naar Statistiek.2. Klik op de statistiek Actieve patiënten om een overzicht te bekomen van alle patiënten die niet gearchiveerd zijn.

3. Klik op zoekopdracht rechts onderaan. 

4. Selecteer alle patiënten in de lijst door bovenaan naast het woord familienaam op het vinkje te klikken.

5. Klik op de knop Exporteer naar CSV

6. Klik op het tussenscherm nog eens op de knop Exporter naar CSV. Kies hier voor Verzekeringsinfo - Laatste. Zo zal niet onnodig veel data geëxporteerd worden.

Al de actieve patiënten zullen nu in een excellijst gevisualiseerd worden. Om nu enkel een selectie te maken van alle patiënten met een in Careconnect geregistreerd e-mailadres, kan u een filter toevoegen.

7. Klik bovenaan op de kolom e-mailadres. 

8. Klik rechts bovenaan op Sorteren en filteren en nadien op Filter.

 
9. Er verschijnt nu een pijltje bij de kolom e-mail.
10. Klik hierop en vink het vakje lege cellen uit.

U zal nu enkel de lijst van patiënten zien waarbij een e-mailadres in CareConnect is geregistreerd. 

Start Careconnect General Practitioner en open vervolgens de tarificatiemodule.

 1. Klik op Tarificatie.
 2. Klik op de tab Afgewerkt.
 3. Filter op Patiënt.
 4. Kies Attesten voor rekening van de patiënt.
 5. Om de details te bekijken van een getuigschrift dat u gemaakt heeft via Go Visit, klikt u per attest op het icoon 'i' dat u helemaal rechts in de tabel ziet staan.
 6. Indien u de getuigschriften schriftelijk aanmaakt vindt u hier de nodige info om op uw getuigschrift neer te schrijven. 
 7. Een pop-up verschijnt. Klik hier op 'herprint attest' en klik op 'Ok'.
 8. Het attest wordt nu afgedrukt.

  

Beste huisarts,
Beste huisarts-in-opleiding,
Beste CareConnect-gebruiker,

Graag verzoeken wij u deel te nemen aan ons onderzoek naar instructievideo’s als onderwijsmethode om het gebruik van het elektronisch medisch dossier (EMD) door de Vlaamse huisarts te verbeteren, in het kader van onze opleiding Huisartsgeneeskunde.

Voor dit onderzoek ontwikkelden we een E-learning website waarop instructievideo’s voor het EMD CareConnect worden aangeboden en eveneens door u geëvalueerd kunnen worden. U vindt deze E-learning website via de link: www.playtoconnect.be

Mogen wij u vragen deze E-learning website op uw eigen tempo te bekijken en te doorlopen om vervolgens bijgevoegde vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zijn ook terug te vinden op de homepagina van de E-learning.

In vragenlijst 1 vragen we uw feedback op het ontwerp van deze E-learning website. Het invullen hiervan duurt maximaal 10 minuten.

In vragenlijst 2 polsen we naar EMD-topics waarvan u graag nieuwe instructievideo’s op deze E-learning website ziet verschijnen. Het invullen hiervan duurt maximaal 10 minuten.

 

Indien u verdere vragen heeft rond het onderzoek, dan kan u de informatiebrieven over de deelonderzoeken terugvinden op de homepagina van de E-learning website.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking,

Isabelle Cortvriendt en Stijn Verbiest, huisartsen-in-opleiding

Promotor: Prof. Dr. Bert Vaes

 

De functionaliteit om lege voorschriften in bulk af te drukken is niet voorzien in CareConnect.

Wenst u toch lege voorschriften af te drukken, bijvoorbeeld voor huisbezoeken, dan kan u dit doen via een testdossier voor een fictieve patiënt via de volgende stappen:

Open CareConnect en log in.

2. Klik op Extra en vervolgens op Medicatie (onder Mijn CareConnect).

In Mijn CareConnect > Medicatie, klik op Nieuw en selecteer Type ‘Ander’. Zet als titel ‘Leeg magistraal’, zet naast R/ op voorschrift een punt (.) en klik onderaan rechts op Bewaar.

Maak een nieuw dossier aan door te klikken op ‘Nieuwe patiënt’.

Vul fictieve gegevens in bij Naam, Voornaam, Geslacht en Geboortedatum en klik op Bewaar.

Zoals in het voorbeeld, zet u best een aantal puntjes bij Naam en Voornaam. Op het afgedrukte voorschrift kan u zelf dan de reële gegevens op deze puntjes invullen.

Geslacht en Geboortedatum verschijnen niet op de afdruk, maar het is aan te raden om een gemakkelijk te onthouden geboortedatum te zetten voor wanneer u de patiënt wilt opzoeken in CareConnect.

Open het dossier van deze fictieve patiënt en open het tabblad Medicatie > Nieuw.

Selecteer ‘Nieuw voorschrift’ en zoek de gecreëerde medicatie.

Dubbelklik de medicatie en plaats een punt (.) bij de Vrije tekst-posologie. Klik vervolgens op Opslaan.

Controleer of onderaan ‘Bewaar en print’ geselecteerd is, en klik op het print-icoon. Het voorschrift wordt bewaard en afgedrukt en ziet er als volgt uit:

Creëer op deze manier één of meerdere voorschriften telkens een leeg voorschrift noodzakelijk is.

Probleem: Na het laden van Hector verschijnt een groot uitroepteken.

Hector opstarten lukt niet.

1. Klik op het icoon van Hector en klik op 'Exit'.

2. Klik op het bureaublad en daarna op 'Ga' bovenaan.
3. Klik op 'Computer'.
4. Volg onderstaande weg en klik de map 'database' open.

5. Klik het bestand 'db.lck' aan en kies 'Verplaats naar prullenbak'.
6. Start hector nu opnieuw op. Zoek Hector op in de Finder.

Update RIZIV (02/07/2021): De premie kan aangevraagd worden vanaf 19 juli t.e.m. 31 oktober 2021.

Hoe de geïntegreerde praktijkpremie aanvragen?

Via een keuzemenu zal u het softwarepakket waar u gebruik van maakt tijdens de aanvraag kunnen selecteren. We verwijzen u door naar http://www.myriziv.be.

Alle informatie over de gebruiksdrempels voor de premiejaren 2018, 2019 en 2020 kan u nalezen op de site van het RIZIV of bekijk de toelichting bij de voorwaarden hier.

Ook informatie over de bedragen voor huisartsen en huisartsen in opleiding zijn hier na te lezen.

1. Ga naar de website http://www.myriziv.be en klik op Open de webtoepassing.

2. Meld aan met uw eID of itsme app.

3. Kies in het menu Mijn premieaanvragen onderaan en klik op Geïntegreerde praktijkpremie voor het aan te vragen jaar.

4. Contoleer uw rekening, selecteer het correcte softwarepakket dat gebruikt werd gedurende dat jaar.

U ziet een samenvatting van uw premie en ook het bedrag waarop u recht heeft. U krijgt hier de mogelijkheid om aan te geven uw u wel of niet akkoord bent met het bedrag.

Indien u niet akkoord gaat met het bedrag van de premie, kan u een reden opgeven waarom niet. Een betwistingsprocedure wordt dan opgestart.

Pages