Question: 

Covid-19 Test Prescription Code (CTPC) - Hoe patiënten bij voorrang (laten) testen

Answer: 

Aanpassing voor vertrekkende reizigers: gratis CTPC-code 

Vanaf 2/07/2021 werd een aanpassing doorgevoerd in de eForm COVID-19: Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van COVID-19.

De CTPC-code kan dus nu manueel ingegeven worden door de huisarts in de eForm.

De reizigers dienen zelf de CTPC-code aan te vragen via MyHealthViewer. Een arts kan niet op eigen initiatief een gratis CTPC-code aanmaken.

Wanneer heeft de reiziger recht op een gratis CTPC-code:

 • Reiziger is nog niet uitgenodigd voor vaccinatie.
 • Reiziger is minder dan 30 dagen geleden uitgenodigd.
 • De reiziger heeft de eerste dosis al gekregen binnen de periode volgende vaccin +14 dagen (oftewel je hebt je tweede vaccin nog niet laten vervallen).
 • Dit wordt sowieso nagegaan wanneer de gratis code wordt aangevraagd door de triage centra.

Covid-19 Test Prescription Code (CTPC)

Patiënten die een PCR test laten afnemen moeten over een CTPC code beschikken.

De Covid-19 Test Prescription Code is een activatiecode bestaande uit 16 cijfers/letters (in 4 blokken van 4) die via sms naar de patiënt gestuurd wordt door 8811.
Via de eForm "Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van COVID-19" kan u deze code genereren en bezorgen aan de patiënt.
Tip: In de eForm dient u het telefoonnummer van de patiënt in te geven: Gebruik hiervoor bij voorkeur het GSM-nummer van de te testen persoon.

Waarom?

 • Voorrang toekennen op basis van deze activatiecode voor testing
 • Gelinkt aan de reden van de staalafname en aanvraag van de arts
 • Verzameling van gegevens door de overheid

Waar? 

 • eForm "COVID-19: Melding en labo-aanvraag bij vermoeden COVID-19"
 • Onderaan de eForm zowel bij afname door huisarts als door triagecentrum

Wie?

 • Vermoedelijk besmette personen
 • Hoogrisicocontacten van een besmet persoon
 • Personen die uit het buitenland aankomen in België en gedurende de voorbije 14 dagen verbleven in een rode zone
 • is de patiënt een gezondheidsmedewerker of een ouderenzorgmedewerker (verplicht apart veld in de eForm)

Meer info/documentatie van de overheid en de soorten codes: https://www.corona-tracking.info/algemene-info/glossarium/corona-test-prescription-code/

Van zodra u de CTPC-code heeft aangevraagd kan u de gegevens in het formulier niet meer aanpassen.

Via www.mijngezondheid.be kunnen patiënten een afspraak nemen in een staalafnamepost, enkel indien ze over een CTPC code beschikken.

Opgelet:
Indien een patiënt zich aanbiedt op een staalafnamepost zonder dat hij een staalafnamemoment heeft gereserveerd via de reserveringstoepassing en zonder activatiecode (CTPC), zal hij niet getest worden, maar worden doorverwezen naar een huisarts.

De geteste persoon kan het testresultaat raadplegen via www.mijngezondheid.be en krijgt het testresultaat te zien op de app Coronalert indien deze gelinkt werd met de 17-cijferige code van de Coronalert app geregistreerd bij de laboaanvraag.

Geldigheid van de code controleren

Mogelijks kreeg de patiënt al een Covid-19 Test Prescription Code toegestuurd via SMS. In die situatie kan u de geldigheid van de CTPC-code controleren via de PCR-knop binnen een contact (consultatie).

1) Maak een contact en klik op de knop 'PCR-validatie (COVID-19)’.

2) Typ de CTPC-code in het zoekveld voor "code voorschrift" en klik op 'zoeken'.

3) U wordt aangemeld op de « PCR Prescription validation » webtoepassing. Hier kan u nagaan of de testcode geldig is en aangeven dat u de test heeft afgenomen. Meer info omtrent de mogelijke resultaten: https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/05/Verification-PCR-Test-Prescription-Gebruikershandleiding.pdf