Question: 

De patiënt heeft geen eID, wat met eGMD en Hoofdstuk 4?

Answer: 

Patiënten zonder identiteitskaart kunnen via de mutualiteit een ISI+-kaart aanvragen.

Dit nummer en het INSZ-nummer kunnen dan in het dossier bij ‘Patiënt details’ ingevuld worden.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

  • Kinderen jonger dan twaalf jaar;
  • Personen die onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid maar geen geldig identiteitsbewijs kunnen krijgen (bv. grensarbeiders die in het buitenland wonen en in België werken).

Een isi+-kaart zal nooit uitgereikt worden indien je een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs kunt krijgen of indien je nog een geldige SIS-kaart hebt.

Uitzondering op de regel zijn kinderen jonger dan twaalf jaar die in België wonen. Omdat een Kids-ID niet verplicht is, ontvangen ze allemaal een isi+-kaart.

Bekijk meer info over de ISI+-kaart