Question: 

Dematerialisatie van het bewijs van elektronisch voorschrift voor geneesmiddelen

Answer: 

Registreer u voor één van de webinars omtrent dematerialisatie gegeven door ons installatie - en supportteam:

Sinds 1/06/2021 moet de apotheker in zijn apotheek software de mogelijkheid hebben om een voorschrift af te leveren zonder dat de patiënt zijn bewijs van elektronisch voorschrift toont. De apotheek moet dus klaar zijn voor het gedematerialiseerde voorschrift sinds 1/6/2021. De arts is voorlopig echter nog steeds verplicht om het bewijs van elektronisch voorschrift af te drukken.

Elke verpakking moet vanaf nu op een apart voorschrift worden afgedruktRaadpleeg de site van Recip-e voor meer info.

Vanaf 15 september 2021 kan de patiënt er zelf voor kiezen om de praktijk van de arts te verlaten zonder een papieren versie van het elektronisch voorschrift. Het is de patiënt zelf die deze keuze maakt en de arts van zijn keuze op de hoogte brengt.

  • Privévoorschrift 

In de versie 5.2 zal het mogelijk zijn om een privévoorschrift aan te maken. Dit wil zeggen dat het voorschrift op de server van Recip-e verborgen is en dat enkel de apotheker die de barcode inleest het voorschrift kan bekijken. Het is dus noodzakelijk om een bewijsstuk af te drukken (of te versturen via Helena).

In een nieuw contact kiest u voor 'Preview en afdrukken' en klikt u op het printicoon. Op de preview van het voorschrift vinkt u vervolgens 'privévoorschrift, via barcode' aan en drukt u het voorschrift af.

 

 Zolang het voorschrift (privé of niet) niet afgeleverd werd en de patiënt dus nog niet naar de apotheek geweest is, heeft u de mogelijkheid om het privévoorschrift aan te passen naar een publiek of privévoorschrift vanuit het "voorschriften"-scherm in de tab "Medicatie".

Indien u hier het voorschrift privé maakt, zal automatisch een PDF van het bewijs van elektronisch voorschrift aangemaakt worden die u nadien al dan niet kan afdrukken.

Wij kunnen de status van het voorschrift niet opvragen. Dat betekent dat je dus voor een privévoorschrift nog eens "extra" op de privé-voorschrift knop kan klikken en voor een publiek voorschrift nog eens "extra" op de publiek voorschrift knop kan klikken. We zouden de status liever kunnen opvragen (zodat we dus telkens maar 1 knop zouden kunnen tonen), maar dat is momenteel niet mogelijk bij recip-e.