Question: 

Eform voor aangepaste rijbewijzen voor personen met diabetes van de Diabetes Liga vzw

Answer: 

Personen met diabetes moeten volgens de wet maximum 4 dagen na hun diagnose een aangepast rijbewijs aanvragen via de gemeente.

Hiervoor is een rijgeschiktheidsattest nodig van de huisarts of endocrinoloog.  Deze attesten werden tot op heden op papier gebruikt. De Diabetes Liga nam het initiatief om deze formulieren te digitaliseren en beschikbaar te maken als e-form in het EMD van alle huisartsen. De attesten of adviezen worden vooraf gegaan door evaluatieformulieren om het mogelijk te maken te oordelen of de persoon al dan niet rijgeschikt kan verklaard worden. 

Volgende eforms zijn beschikbaar:

  • Diabetes rijgeschiktheidsattest groep 1: attest voor privé-vervoer
  • Diabetes rijgeschiktheidsadvies groep 2: advies voor professioneel vervoer dat bevestigd moet worden door arbeidsgeneesheer

Meer informatie over het rijbewijs voor personen met diabetes vind je op de website van Diabetes Liga: www.diabetes.be

Bekijk de formulieren alvast in CareConnect General Practitioner!

Groep 1

Groep 2