Question: 

eGMD: Aanpassing van betalingstermijnen en verlengingen

Answer: 

eGMD: Aanpassing van betalingstermijnen en verlengingen

Vanaf 1 januari 2021 is iedere huisarts verplicht om het elektronisch medisch dossier eGMD) te gebruiken en daarbij ook de automatische connectie via MyCareNet. De papieren facturatie is vanaf 1 januari dus niet meer mogelijk. Ook zullen huisartsen een eenmalige toekenning ontvangen van 20 euro per GMD op 28/01/2021 voor elk GMD tussen 1/01/2019 en 30/09/2020.

De betalingen worden als volgt verwerkt:

  • Openen van een GMD voor een patiënt die nog geen GMD heeft

U ontvangt het honorarium binnen 30 dagen na ontvangst van de notificatie als aan de voorwaarden is voldaan (getuigschrift voor verstrekte hulp voor de raadpleging of huisbezoek gegeven aan de verzekeringsinstelling, enz.).

Let op: Als u gedurende het jaar houder wordt van een GMD van een patiënt van een andere huisarts, ontvangt u in dat jaar geen honorarium. Het honorarium wordt tegelijk met de verlengingen voor het volgende jaar betaald.

  • Prolongatie van het GMD

U ontvangt het honorarium tijdens het verlengingsjaar (in februari), op voorwaarde dat er ten minste 1 contact met de patiënt is geweest in 1 van de 2 jaren voorafgaand aan het verlengingsjaar. Dit is geldig voor 2021. In de daaropvolgende jaren wordt de GMD automatisch verlengd indien er in het voorgaande jaar ten minste één contact is geweest, en niet in de laatste 2 jaar. Als er geen contact heeft plaatsgevonden, zult u een nieuwe GMD moeten creëren, op dezelfde manier zoals u een nieuw GMD aanmaakt of overneemt.

Om van ‘contact’ (raadpleging of huisbezoek) te kunnen spreken moet het getuigschrift voor verstrekte hulp, met daarop het nomenclatuurcodenummer voor raadpleging of huisbezoek, bij de verzekeringsinstelling ingediend zijn voor terugbetaling.

Opgelet (28/01/2021): Het is mogelijk dat momenteel niet alle einddata van de GMD's correct zijn in het tabblad "Terugbetaling". Na de wijziging van dit jaar geven de mutualiteiten inderdaad bepaalde einddata niet correct weer. Dit zal in de loop van de maand maart worden rechtgezet, zodra de mutualiteiten de automatische verlengingen voor februari correct hebben uitgevoerd.

Continuïteit van de zorg: GMD toegankelijk voor andere gemachtigde huisartsen binnen éénzelfde groepspraktijk

Wanneer u huisarts en GMD-houder bent binnen één groepspraktijk, breiden binnenkort uw therapeutische relaties (van het type GMD) uit naar de gemachtigde huisartsen die exclusief binnen dezelfde praktijk werken. Dat wil zeggen dat andere gemachtigde huisartsen binnen éénzelfde praktijk automatisch toegang krijgen tot de GMD-gegevens van elkaars patiënten. Zo is de continuïteit van de zorg van de patiënten gegarandeerd, ook bij afwezigheid van een collega-huisarts.

Klik hier voor meer informatie over het eGMD op de site van MyCareNet.