Question: 

Geavanceerde tarificatie: Automatische berekening van retrocessie

Answer: 

Hoe kan u de retrocessie berekening uitvoeren in functie van een percentage en/of gepersonaliseerd forfait voor elk van de handelingen?

U kan de regels voor retrocessie ingegeven in functie van de zorgverstrekker of de nomenclatuurcode via       in de tarificatie instellingen.

Artsen en specialisten met geavanceerde tarificatie kunnen deze optie terugvinden onder de Tarificatie instellingen. Klik op Praktijk instellingen. Ga naar Algemeen.

 

Vroedvrouwen kunnen deze optie terugvinden via Rapporten. Klik daarna op het potloodje bij Configuratie.

Geef het percentage in voor retrocessie per zorgverlener, zowel voor consultatie als voor huisbezoek: 

Het percentage of bedrag bepalen per code: 

Ook de gepersonaliseerde retrocessie is gelinkt aan de geselecteerde zorgverlener.
Via de tab « Rapporten » en door te kiezen voor Retrocessie, kan u voor elke zorgverlener binnen de praktijk de honoraria berekenen.

De berekening kan gebeuren voor een bepaalde periode, per zorgverlener of voor alle zorgverleners van de praktijk. 
Het is mogelijk om een bestand te exporteren met alle details van alle attesten en/of een algemene berekening te doen van de honoraria zonder detail. 

Naar boven ↑