Question: 

Geavanceerde tarificatie: Default derde betaler voor technische handelingen

Answer: 

Hoe kan u standaard de derdebetalersregeling voor technische handelingen toepassen?

Het volstaat om hiervoor de optie « Technische handelingen gaan ten koste van de mutualiteit » aan te vinken in de tarificatie instellingen:

 

Alle technische handelingen zullen dus standaard als derde betaler worden afgerekend. Andere prestaties zullen ten laste van de patiënt of de mutualiteit zijn naargelang het statuut van de patiënt. 
Het is eveneens mogelijk om te bepalen dat alle prestaties (consultaties, huisbezoeken, technische handelingen…) standaard als derde betaler worden gefactureerd: 

Alle attesten zullen dus altijd voor rekening van de mutualiteit worden opgemaakt, onafhankelijk van het statuut van de patiënt: 

Naar boven ↑