Question: 

Hoe beheer ik de activatie voor zwangere patiënten en wat is de invloed op de prioriteit van vaccineren?

Answer: 

Hoe activeer ik de risicopatiënten tussen 18 en 44 jaar?

Hoe beheer ik de activatie voor zwangere patiënten en wat is de invloed op de prioriteit van vaccineren?

De vaccinatiestatussen in volgorde van prioriteit worden vanaf 3 mei meer gespecifieerd in:

  1. Geactiveerd als zwangere patiënt
  2. Geactiveerd als risicopatiënt
  3. Geactiveerd (geen risicopatiënt)
  4. Niet geactiveerd

Activatie als zwangere patiënt (hoge prioriteit)

Klik op Covid-19 vaccinatie: Activeer als zwangere patiënt in het dossier onder Vaccinaties < COVID-19 om deze patiënt met hoge prioriteit te activeren.

 Deze knop is zichtbaar voor alle vrouwelijke patiënten en mag enkel op vraag van de patiënt aangeklikt worden.

De status Geactiveerd als zwangere patiënt heeft een hogere prioriteit. Deze patiënten zullen dus vlugger voor vaccinatie gecontacteerd worden dan patiënten met status Geactiveerd als risicopatiënt:

Na activatie als zwangere patiënt wordt de status aangepast naar Geactiveerd als zwangere patiënt:

Activatie als risicopatiënt (prioriteit)

Risicopatiënten activeren niet meer mogelijk!

 

De periode om geïdentificeerde risicopatiënten door te geven voor een prioritaire vaccinatie is afgelopen. Je kan dus geen bijkomende risicopatiënten meer aanmelden en doorsturen naar de overheid. Reeds geactiveerde risicopatiënten blijven uiteraard voorrang krijgen.

 

Voor zwangere vrouwen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Zij kunnen dus nog wel geactiveerd worden voor prioritaire vaccinatie. Zwangere patiënten dienen nog steeds zelf aan te geven dat ze een vervroegde vaccinatie wensen. Zij kunnen dan individueel toegevoegd worden.

 

Bedankt om de voorbije maanden massaal gebruik te maken van alle ontwikkelde functionaliteiten binnen CareConnect om risicopatiënten de mogelijkheid te geven tot een prioritaire vaccinatie!

 

Via het dossier van de patiënten die niet in de statistiek verschijnen

Klik op Covid-19 vaccinatie: Activeer als risicopatiënt in het dossier onder Vaccinaties < COVID-19 om deze patiënt met prioriteit te activeren. 

Patiënten kunnen niet alleen vanuit de huisartsensoftware geactiveerd worden. De toevoeging van deze statussen geeft u als arts een beter zicht met welke prioriteit deze patiënt een uitnodiging van de overheid zal ontvangen. Als de patiënt niet als risicopatiënt geactiveerd werd, kan u dus alsnog de activatie van prioriteit verhogen.

Enkel artsen kunnen patiënten activeren als risicopatiënt. Als u de status Geactiveerd als risicopatiënt ziet in het dossier, wil dit zeggen dat een huisarts deze patiënt geactiveerd heeft.

Na activatie wordt de status Geactiveerd als risicopatiënt weergegeven:

Via de statistieken 18-44 jarigen en 18-64 jarigen

1) Ga naar het overzicht van de statistiek en filter op Risico audits.
2) Kies één van de statistieken en klik op zoekopdracht rechts onderaan (of Start zoekopdracht via rechter muisklik).

3) Selecteer de patiënten die nog niet als risicopatiënt geactiveerd werden (rood kruis).

Het rode kruis heeft dus twee betekenissen: Niet geactiveerd of Niet geactiveerd als risicopatiënt in deze statistiek.

4) Klik op COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt.

Niet geactiveerd of gedeactiveerd of status onbekend? 

  • Niet geactiveerd: de patiënt werd nog niet door een huisarts of organisatie geactiveerd.

  • Gedeactiveerd: de patiënt werd om een bepaalde reden door een huisarts of organisatie gedeactiveerd voor bepaalde of onbepaalde duur. vb. weigering vaccinatie

 

  • Status onbekend: het rijksregisternummer van de patiënt is nog niet gekend in de databank van de overheid. Wacht 24u af en probeer dan opnieuw de patiënt te activeren.