Question: 

Hoe een correcte SumEhr creëren

Answer: 

Hoe een correcte SumEhr creëren?

Definitie

Een SumEhr, ook bekend als een samenvatting van het medisch dossier van de patiënt, bevat een momentopname van de gezondheidsinformatie van de patiënt. Deze kerninformatie wordt door de behandelende arts opgemaakt gedurende de contactmomenten met de patiënt als beheerder van zijn/haar GMD.  De SumEhr bevat de medische voorgeschiedenis en zorgelementen noodzakelijk voor medische opvolging. 

De SumEhr kan automatisch up-to-date gehouden worden vanuit het elektronisch medisch dossier (EMD). Zowel huisartsen als arts-specialisten, al dan niet tewerkgesteld in een ziekenhuis, kunnen de SumEhr raadplegen afhankelijk van de geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie. 

Elke patiënt heeft de mogelijkheid de GMD-arts te vragen een SumEhr op te stellen waarvan gezamenlijk de inhoud bepaald kan worden. Via de huisartsensoftware is het mogelijk de SumEhr-gegevens in gestandardiseerd formaat te exporteren en importeren (integreren). 

Voorwaarden

 • Registreer geïnformeerde toestemming (met akkoord patiënt)
 • Registreer de eHealth Therapeutische relatie
 • Registreer de Therapeutische relatie Hubs

Klik op het tandwiel bij de gegevens en foto van de patiënt en kies voor Privacybeheer. Geïnformeerde toestemming en ehealth toestemmingen kunnen hier geregistreerd worden op voorwaarde dat het INSZ-nummer EN identiteitskaartnummer OF isi+ kaartnummer gekend is in het dossier.

Opgenomen informatie in de SumEhr

Verschillende medische gegevens uit het patiëntendossier worden automatisch overgenomen in de export van de SumEhr, daarom is een correcte registratie en codering noodzakelijk.

Via onderstaande opsomming kan u zien hoe u deze informatie correct kan registreren bijvoorbeeld via het registreren van een contact of via registratie in één van de tabbladen in CareConnect.

 • Verschillende tabbladen

We nemen onderstaande patiënt als voorbeeld

- Actief zorgelement: Diabète type II

- Passief zorgelement: Depressie

Klik op het tabblad Zorgelementen en voeg diagnoses toe via Nieuw. Vul relevante info aan en klik op Bewaar.

- Chronische medicatie: Glucophage

Voeg te registreren medicatie toe via Nieuw.

- Chirurgisch antecedent: Appendectomie

Ga naar Handelingen - nieuw en registreer altijd als passief relevant

- Vaccinatie: Boostrix

Ga naar vaccinaties en registreer de vaccinaties via Nieuw.

- Familiegeschiedenis: prostaatkanker (vader)

Ga naar Aandachtspunten - Nieuw en kies voor de registratie onder Familiegeschiedenis.

- Andere elementen: Naast familiegeschiedenis kan ook informatie omtrent mogelijke allergieën, intoleranties etc. toegevoegd worden onder Aandachtspunten. In het tabblad Patiëntinfo kan u contactpersonen (zorgteam of familie) toevoegen en toestemmingen/weigeringen bewaren. 

 • Via een consultatie

De meeste registraties kunnen direct correct gecodeerd via een contact ingevuld worden via het consultatiescherm. Klik hiervoor op Nieuw contact en vul de gegevens aan. Gebruik hierbij ook ICPC codering bij het toevoegen of linken van zorgelementen. De gecodeerde zorgelementen zullen dus automatisch in het overzicht in het dossier bewaard worden. Net alsook de registraties van medicatie, passief relevante antecedenten, vaccinaties etc.

Een SumEhr exporteren

Eens in het dossier alles correct geregistreerd staat, kan een export van de SumEhr voorzien worden.

 • Klik op het tandwiel bij de foto.
 • Ga naar Export.
 • Klik op Nieuw.
 • Kies voor Export formaat Sumehr v2.
 • Klik op Export.
 • Controleer de export en Exporteer.

Een preview van de SumEhr wordt weergegeven voor de export. Er zijn verschillende opties beschikbaar:

 • Vink aan indien de SumeHr niet volledig zou zijn.
 • Vink items die u (of de patiënt) niet wenst op te nemen in de SumEhr aan/of uit.
 • Automatisch exporteren van de SumEhr van deze patiënt wanneer u het dossier sluit (met of zonder preview).
 • Indien correct klik op Exporteer.

Het is ook mogelijk extra aanvullingen in de vorm van vrije tekst bij te voegen in de SumEhr:

Het al dan niet automatisch exporteren (met of zonder preview) kan ook aangepast worden onder Privacybeheer in het dossier van de patiënt.

Bij elke toegevoegd element in het dossier van de patiënt is het mogelijk de confidentialiteit aan te passen. Kiest u voor ' Auteur ' dan zal dit element niet opgenomen worden in de SumEhr.

Zoek een gepubliceerde SumEhr via de hub

Via CareConnect is het mogelijk de beschikbare SumEhr's over de verschillende gezondheidsnetwerken in België op te vragen.

Via Applicatiebeheer dient de hub ingesteld te worden:

 • Klik op het tandwiel bij de foto van de patiënt.
 • Klik op Externe platformen.
 • Kies het documenttype Sumehr (eventueel een datum en auteur).
 • Klik op Zoek. 
 • De beschikbare SumEhr's worden weergegeven, raadpleeg deze via het vergrootglas-icoontje.