Question: 

Hoe een overlijden registreren of een dossier archiveren?

Answer: 

Wanneer een dossier op naam, straatnaam, geboortedatum etc. opgezocht wordt, verschijnen vaak meerdere resultaten.
Door een dossier te archiveren, komt dit zoekresultaat onderaan in de lijst.

Voordeel: de actieve dossiers worden vlugger teruggevonden tijdens het opzoeken.
Deze gearchiveerde dossiers kunnen dus wel geopend worden, maar verschijnen in de lijst in het grijs en schuingedrukt.

 

Het archiveren van patiëntendossiers kan ook invloed hebben op de synchronisatie met een agendasysteem. Op deze manier kunnen patiëntengegevens ook automatisch uit de database van het agendasysteem verwijderd worden.

Volg volgende stappen om een dossier te archiveren:

1. Open het dossier dat u wenst te archiveren.

2. Klik op  en daarna op Patiëntdetails.

Klik dubbel op de patiëntengegevens in het kader en u komt onmiddellijk op het tabblad Patiëntdetails.

3. Scroll naar beneden naar de titel EMD informatie.

4. Indien de patiënt gestorven is, vink aan en kies eventueel een datum. Het dossier wordt ook automatisch gearchiveerd. Het vinkje Gearchiveerd kan ook apart aangevinkt worden. En Bewaar.