Question: 

Hoe kan u als huisarts een Helena-account resetten?

Answer: 

Hoe kan u als huisarts een Helena-account resetten?

Account onder eigen beheer --> Account onder volmacht

We maken een onderscheid tussen twee soorten accounts voor patiënten:

  • Account onder eigen beheer van de patiënt met zijn/haar eigen persoonlijke gegevens.
  • Account onder volmacht, onder beheer van vb. voogd of familielid.

Bij het aanmaken van een account door de patiënt zelf (eID/ Itsme) of via de huisarts (activatiecode) is het noodzakelijk dat een persoonlijk gsm-nummer ingegeven wordt.
Wordt een gsm-nummer van vb. ouder of familielid ingegeven dan is dat nummer niet meer te gebruiken voor de eigenlijke eigenaar en zal hij/zij volgende melding te zien krijgen bij aanmaak van een Helena-account:

Deze accounts kunnen dus alsnog omgezet worden naar een account onder volmacht door u als huisarts.
Ook accounts voor patiënten die niet meer kunnen instaan voor het eigen beheer van hun account kunnen zo gemakkelijk omgezet worden naar een account onder volmacht.

De reset uitvoeren

1. Ga in het dossier naar Privacybeheer en klik op Open Helena.

2. Klik op Beheer de activatie van (naam patiënt).

3. Klik op Toegang intrekken.

3. Geef het rijksregisternummer in van de volmachthouder en zijn/haar emailadres (deze mag verschillen van het mailadres gekend in het dossier).

U kan ook meerdere volmachthouders toegang geven tot het account vb. beide ouders. 
4. Klik als laatste op Toegang van de patiënt intrekken om het account volwaardig tot een account onder volmacht te brengen.

Opgelet! Het account van de opgegeven patiënt (INSZ nr) dient dan binnen de 2 weken aangemaakt te worden aangezien deze aanvraag tot toegang slechts 2 weken geldig is.