Question: 

Hoe krijg ik een overzicht van mijn ontvangsten?

Answer: 

Hoe krijg ik een overzicht van mijn ontvangsten? (via rapporten)

Algemeen

1. Klik op Tarificatie.
2. Klik op Rapporten.
3. Kies Algemene en boekhoudkundige rapporten.

4. Kies de gewenste periode (vb. 01/01/20 - 31/12/20) en selecteer de zorgverlener.
5. Kies Attesten, geen sessies want deze werden nog niet naar de mutualiteit verstuurd.

Voor rekening van ...

  • een overzicht van betalingen uitgevoerd in kader van derde betaler : eFact (filter « Mutualiteit »)
  • een overzicht van betalingen uitgevoerd door patiënten : eAttest (filter « Patiënt »)
  • een overzicht van betalingen uitgevoerd door een derde partij (filter « Andere »)

Als u deze 3 overzichten wil bekomen, dient u dus ook 3 x op Export naar csv te klikken en dus 3 verschillende Excel-bestanden te bekomen.

Lijst van attesten gemaakt voor rekening van de mutualiteit (eFact)

Via de filter Mutualiteit bekomt u de betalingen uitgevoerd door de mutualiteiten en de patiënten in het kader van de derde betalers.

Geen enkele factuur voor de gewenste periode mag zich onder de tab Te ontvangen bevinden!

Kies het gewenste type export, er zijn 2 mogelijkheden : 
 
Klik op « Export naar CSV ».
Een CSV-bestand wordt geopend met Excel, Open Office of Numbers. Dit is afhankelijk van het standaardprogramma op uw PC.
 
In dit bestand zijn er 4 kolommen die voor u van belang zijn :

- « Cash betaald Patiënt »
- « Bancontact Patiënt »
- « Overschrijving Patiënt »

« Overschrijving mutualiteit » (= stortingen van de mutualiteiten op het bankrekeningnummer in de tarificatie configuratie)

Lijst van attesten gemaakt voor rekening van patiënt (eAttest)

Met de filter patiënt kan u de betalingen terugvinden van de patiënten wanneer de betaling volledig ten laste van de patiënt is. 

Kies de gewenste export. Er zijn 2 mogelijkheden: 

Klik op « Export naar CSV ».

Een CSV-bestand wordt geopend door Excel, Open Office of Numbers. Dit is afhankelijk van het standaard programma ingesteld op uw computer.

In dit bestand zijn er 3 kolommen die voor u van belang zijn :
- « Cash betaald Patiënt »
- « Bancontact Patiënt »
- « Overschrijving Patiënt »

Opgelet: de bedragen in de kolommen 'regularisatie' zijn registraties van niet ontvangen bedragen en dienen dus niet opgenomen te worden in de boekhouding.

Overzicht

 

Excel-tip:

Hoe maak ik alle kolommen in één keer zichtbaar/ breder?

Klik op   en plaats de cursor tussen twee kolommen tot deze verandert in . Klik dubbel om de kolommen automatisch te laten verbreden.


Toepassen van een filter indien zowel de inkomsten van de HAIO als van de PO in het Excel-bestand staan:
1. Selecteer de kolom met de titel ‘Zorgverlener’.
2. Klik op ‘Sorteren en filteren’.
3. Klik op ‘Filter’.

4. Klik op het driehoekje dat verschenen is in de kolom bovenaan.
5. Vink aan wat u zichtbaar wenst bijvoorbeeld enkel de inkomsten van de PO of enkel de inkomsten van de HAIO.
6. Klik op 'Ok'.


De totalen zijn nu niet meer zichtbaar aangezien het deel van de HAIO verborgen werd.

Maak een automatische som door:
7. Klik onder de kolom het eerste lege vak aan.
8. Klik op ‘AutoSom’.
9. De cellen boven de geselecteerde cel worden omkaderd. Druk nu op de Entertoets.