Question: 

Statistieken omtrent (e)GMD en de automatische verlenging zonder contact

Answer: 

Statistieken omtrent (e)GMD en de automatische verlenging zonder contact

 
De volgende statistieken zijn al even terug te vinden in CareConnect General Practitioner:
  • Patiënten met GMD
  • Patiënten met actief GMD in het geselecteerde jaar
Vanaf versie 4.7 is een nieuwe statistiek terug te vinden:
  • Audit: Patiënten met een GMD in de afgelopen 2 jaar
Statistiek: 'Patiënten met GMD'
 
Statistiek: 'Patiënten met actief GMD in het geselecteerde jaar'
Opgelet: De dossiers moeten geopend zijn met therapeutische relatie!
De gegevens in deze zoekopdracht worden enkel weergegeven bij de dossiers die in CareConnect General Practitioner al geopend werden door de zorgverlener met een therapeutische relatie.
De reden hiervoor is dat binnen het dossier de (e)GMD-houder gegevens pas opgezocht kunnen worden na connectie met MyCareNet, wat via een eHealthconnectie verloopt.
Deze statistiek doet binnen CareConnect General Practitioner een opzoeking op basis van de gegevens onder het tabblad Terugbetaling > Geschiedenis. Dit gebeurt in alle dossiers.
Met andere woorden wanneer op het jaar 2020 opgezocht wordt, zullen de namen van patiënten verschijnen waarbij een automatische verlenging van het (e)GMD van toepassing is of waarbij het (e)GMD handmatig gecreëerd werd na een consultatie of huisbezoek. De zoekfunctie kan maximaal gegevens weergeven tot vijf jaar terug.
 
Ook deze statistiek geeft de (e)GMD’s weer van de huisarts die de zoekopdracht uitvoert.
Statistiek: 'Patiënten met een GMD in de afgelopen 2 jaar'
Via deze statistiek krijgt u een lijst van alle patiënten waarvoor u dit jaar of de twee voorgaande jaren een GMD heeft verlengd of aangemaakt.
Deze statistiek is een onderdeel van de in te vullen eForm: Dagelijkse situatie in uw praktijk versie 2 “Audit Covid-19”.
 

Automatische verlenging GMD zonder contact

Schrijf u in voor het elektronisch GMD of eGMD om recht te hebben op een uitbetaling via MyCareNet.