Question: 

Tarificatie fout "Physician has no CBE number"

Answer: 

De rode foutmelding verwijst naar het ontbreken van het KBO-nummer.

Gelieve het KBO-nummer toe te voegen in de tarificatie configuratie:

  1. Klik op Tarificatie.
  2. Klik op 
  3. Klik op 'Zorgverlener instellingen'.
  4. Kies voor 'eFact'.
  5. Vul het KBO-nummer in.
  6. Klik op 'Opslaan'.