Question: 

Vaccinaties valideren

Answer: 

De kwaliteit van uw vaccinatiegegevens

We zullen voor de indicaties geen afwijkingen per patiënt meer toelaten in de databank. Voor gevalideerde vaccinaties (BCFI) zullen wij dit stroomlijnen via één centrale databanktabel. Deze vaccinaties worden dus automatisch gevalideerd. Voor historische, vaak geïmporteerde data die niet automatisch via dit proces kunnen gevalideerd worden, bieden we u de mogelijkheid deze manueel te controleren en indien nodig te corrigeren. Ieder niet gevalideerd vaccin zal niet langer gebruikt worden in exports, brieven enz.

Op deze manier hopen we u te ondersteunen in een verbetering van de kwaliteit van uw medische gegevens.

Validatie

Indien geen validaties beschikbaar zijn, zal volgende melding verschijnen. Zoniet? Dan zal het tabblad validatie oranje kleuren.

Het is dan mogelijk om van de patiënt alle registraties te overlopen waarbij nooit een naam van het vaccin en/of een indicatie toegekend is geweest
Elke datum zal weergegeven worden (bijvoorbeeld datum 15/11/2018) waarbij u de naam en indicatie kan aanvullen. Vaak zullen dit griepvaccinaties zijn. Het volstaat dan ook om een korte vrije tekst "griepvaccin" in te geven, de indicaties aan te duiden en op 'volgende' te klikken. Pas wanneer alle vaccinaties met onvoldoende gegevens doorlopen zijn zal het scherm zoals hierboven afgebeeld zichtbaar zijn.