Question: 

Waarom medicatiebewaking almaar meer onmisbaar wordt

Answer: 

Wanneer u als arts een geneesmiddel voorschrijft, wilt u weten of het gaat om een geneesmiddel dat veilig is voor die specifieke patiënt. Nog vaak vallen artsen daarvoor terug op hun parate kennis, maar een online toepassing voor medicatiebewaking kan helpen om hun risico's terug te dringen. 

Wat is medicatiebewaking ?

Wie aan medicatiebewaking doet, controleert de veiligheid van een geneesmiddel of van een combinatie van geneesmiddelen voor de patiënt. Bij de bewaking spelen vele factoren een rol. Wat geschikt is voor de ene patiënt, is dat niet noodzakelijk ook voor een andere. Elementen als geslacht, leeftijd, etniciteit of belangrijke organen bij de verwerking spelen een rol, maar daar blijft het niet bij.

Welke geneesmiddelen gebruikt een patiënt nog en welke aandoeningen zijn voor hem of haar kenmerkend? En welke invloed hebben voedingsgewoontes of roken? Vaak gaat het om zeer specifieke eigenschappen die je als arts in acht moet nemen. De bewakingsmodule houdt rekening met de geregistreerde aandachtspunten zoals allergenen en intoleranties, gecodeerde zorgelementen, labowaarden en actieve medicatie van de patiënt. Van zodra CareConnect General Practitioner hiermee een interactie vindt, krijgt de arts een waarschuwing.

Als arts beschikt u uiteraard over heel wat kennis over de geneesmiddelen die u voorschrijft en kent u uw patiënten goed. Toch toont onderzoek aan dat foutief gebruik van geneesmiddelen voor de nodige problemen zorgt. De bijwerkingen zijn vaak een reden voor een hospitalisatie of een verlengde opnameduur. Dat is niet enkel nefast voor de patiënt, maar het doet ook de kosten voor de samenleving onnodig oplopen.

Naast dat principiële argument, pleiten ook enkele tendensen voor een strictere medicatiebewaking:

  • De vergrijzing zorgt voor een almaar grotere groep patiënten met meer aandoeningen en meer medicatie en dat maakt de bewaking een stuk complexer. Medicatiebewaking verhindert cascades waarbij het ene geneesmiddel de neveneffecten van een ander moet wegwerken.
  • Daarbovenop kennen we de toename van polyfarmacie en het groeiend succes van kruiden en andere voedingssupplementen (‘polyherbacy’). 
  • Over de werking van geneesmiddelen is een massa aan informatie beschikbaar. Als arts is het schier onmogelijk om permanent up-to-date te zijn over wat werd gepubliceerd. 
  • Medicatiebewaking vereist constante alertheid. Ook artsen kennen een hoge werkdruk en een goede oplossing voor medicatiebewaking kan helpen wanneer vermoeidheid, de dagelijkse drukte of een onoplettendheid hun kans grijpen. 

De kans op fouten neemt door dit alles statistisch gezien toe, vertelt Filip Follens, arts en Product Expert Medical Databases bij Corilus. Voor artsen is de medicatiebewaking die we via CareConnect General Practitioner aanbieden een tool die assisteert, een co-piloot, een extern geheugen om op terug te vallen. De arts neemt nog steeds zelf de beslissing, maar hij of zij heeft een betrouwbare module achter de hand. 

Momenteel doen om en bij 1.500 artsen een beroep op de medicatiebewaking via CareConnect General Practitioner. Dat resulteert dagelijks in 30.000 voorschriften die op deze manier een toets kregen. Om de medicatiebewaking performant te laten werken, moeten vier bronnen goed samenwerken: de medicatiebewaking, het EMD, het decision support system en de arts.

De arts is de factor X van de medicatiebewaking, zegt Filip Follens daarover. Het vergt enige discipline en motivatie om de gegevens op de juiste plaats in te voeren en om trefwoorden te gebruiken waardoor het systeem automatisch zal coderen. Die inspanning rendeert echter, want daardoor krijgt elk voorschrift na enkele seconden een grondige evaluatie. 

Manifesteert zich een probleem, dan zal de bewakingsmodule meteen het element aanduiden dat aandacht vraagt en daarbij het niveau van ernst meegeven. Bovendien krijgt u als arts achtergrondinformatie: hoe ziet het probleem er in detail uit en wat kan je doen om het op te lossen?

Dat heeft een bijkomend didactisch voordeel, besluit Filip Follens. Via medicatiebewaking leren artsen interessante problemen kennen, die hen uitnodigen om dieper in de kennis over een verschijnsel te duiken. 

Lees ook het artikel van het RIZIV aanbevelingen voor beter voorschrijven van geneesmiddelen in de eerste lijn.