FAQ

Als een patiëntendossier elektronisch ontvangen wordt via Hector en toekomt in ‘Postvak in’, moet deze nog handmatig in het softwareprogramma geïmporteerd worden. Het bericht met het patiëntendossier als bijlage kan u terugvinden in Postvak IN bij berichten of in het dossier van de patiënt.

1) Downloaden van het dossier (PMF = .xml)

Via 'Postvak in'

Indien er nog geen patiëntendossier is, waardoor CareConnect het bericht niet kon integreren in het dossier.

1. In dit eerste geval zal u de PMF (Patiënt Migration Format) terugvinden onder ‘Berichten’ onder ‘Postvak in’. Het patiëntendossier wordt als bijlage weergegeven in het bericht.
2. Klik op het icoon  ‘bericht downloaden’ om de bijlage op de computer te plaatsen.

3. Kies voor een plaats die u gemakkelijk terug kan vinden zoals het ‘Bureaublad’.
4. Klik op ‘Map selecteren’.

Via het patiëntendossier bij ‘Documenten’

Indien CareConnect het bericht wel al geïntegreerd heeft in het reeds bestaande dossier in uw praktijk. Ook op deze manier kan u de eerste vier stappen doorlopen.

1. Open het dossier waarvan u het patiëntendossier nog moet importeren.
2. Klik op  en selecteer het bericht met de PMF als bijlage.
3. Klik op het icoon  ‘bericht downloaden’ om de bijlage op de computer te plaatsen.
4. Kies voor een plaats die u gemakkelijk terug kan vinden zoals het ‘Bureaublad’.
5. Klik op ‘Map selecteren’.

 

2) Importeren in het dossier

De bijlage staat op de computer. Het PMF-bestand kan nu geïmporteerd worden in het patiëntendossier:

1. Het importeren gebeurt vanuit het dossier:

1a. Open het dossier
1b. Indien er nog geen dossier van deze patiënt bestaat, kan u in het ‘Postvak in’ klikken op ‘Integreer’. Kies één van de drie opties. Indien CareConnect een voorstel heeft, zal deze bovenaan verschijnen. Klik op ‘Integreer’. Ga rechtstreeks naar het dossier door op het icoon  ‘Dossier’ te klikken.

 

2. Klik op het tandwiel bij de foto en klik op ‘Importeer’.

3. Klik op ‘Nieuw’.
4. Klik op ‘Selecteer een file om te importeren’.
5. Selecteer de PMF die u op de computer geplaatst heeft.
6. Klik op ‘Openen’.

7. Controleer de gegevens van de patiënt in de file en van de patiënt in CareConnect. 
8. Klik op ‘Import’.

Alle gegevens worden nu ingeladen. Contacten opgeladen vanuit de PMF zijn zichtbaar in het journaal met een oranje linkerzijde.

 

Inscannen van het document

1. Scan uw foto(‘s) en/of bestand(en) in. 
2. Kies bij voorkeur het type JPG-bestand of Pdf-bestand. Het is van belang dat de bestandsgrootte klein blijft.

Toevoegen aan het dossier in CareConnect

3. Klik in CareConnect op het tandwiel rechtsboven.
4. Klik op ‘Documenten uploaden’ onder de titel ‘Patiëntenbeheer’.
5. Selecteer het geüploade bestand of bestanden.

6. Zoek het bestand of de bestanden.
7. Selecteer meerdere bestanden door de linkermuisknop ingedrukt te houden en over de bestanden te slepen.
8. Klik op ‘Openen’.

9. Vul de naam van de patiënt in.
10. Pas het type van het document aan.
11. Vul de datum, afzender, ontvanger, het onderwerp en eventueel een besluit in.
12. Het is mogelijk het document te linken met een zorgelement (als de naam van een patient ingevuld is en als er zorgelementen bekend zijn in het dossier).
13. Klik op ‘Bewaar’.

Eén van de geselecteerde documenten zal terug te vinden zijn in het overzicht van de documenten onder  .

Indien u meerdere bestanden selecteerde om in CareConnect te plaatsen, zal onmiddellijk na het klikken op ‘Bewaar’ het volgende bestand klaarstaan en zal u opnieuw de patiënt moeten selecteren, het type van het document aanvullen, de datum aanpassen etc.