FAQ

Hoe volg ik de vaccinatiestatus op van mijn patiëntenpopulatie?

Vijf follow-up statistieken werden toegevoegd aan het statistiekoverzicht. Deze statistieken geven u de mogelijkheid om per leeftijdscategorie patiënten met of zonder risicofactoren op te zoeken die nog niet volledig gevaccineerd zijn. 
Zo heeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld patiënten die de vaccinatie geweigerd hebben of niet opgedaagd zijn alsnog een uitnodiging voor vaccinatie te versturen via de knop Zend uitnodiging.

Domeinen

 • GMD in de afgelopen 2 jaar
 • Leeftijdsgroep: 18-44, 45-64, 65+
 • Risicofactoren: wel of niet aanwezig
 • Vaccinatiestatus: volledig gevaccineerde patiënten worden niet weergegeven

Ga in CareConnect naar het Statistiekoverzicht door:

1. Klik op het tandwiel en kies Statistiek
2. Filter voor COVID-19 op Follow-up audits

3. U vindt hier de vaccinatiestatus terug voor de patiënt.
4. Filter hier op een specifieke vaccinatiestatus.

 • Vaccinatie weigering: de patiënt heeft de vaccinatie geweigerd.
 • Gedeactiveerd: de patiënt werd gedeactiveerd voor COVID-19 vaccinatie. Heractivatie kan alleen via het patiëntendossier.
 • Niet opgedaagd op afspraak: de patiënt is de afspraak voor vaccinatie niet nagekomen.
 • Niet geactiveerd: de patiënt werd niet geactiveerd.
 • Wachtend op eerste vaccin: het eerste vaccinatiemoment is al ingepland in de toekomst.
 • Wachtend op tweede vaccin: de eerste vaccinatie is gebeurd.
 • Onbekende status: de status is niet (correct) doorgegeven vanuit de database (wacht 24u).

5. Selecteer één of meerdere patiënten.
6. Klik op Zend uitnodiging om een brief op te maken, te personaliseren en te versturen.

7. Kies een briefsjabloon of maak een eigen brief op voor deze patiënten.

De brieven zullen per mail (indien gekend in het dossier) of naar het Helena account van de patiënten gestuurd worden. Voor dossiers zonder mailadres zal gevraagd worden de brieven op uw computer op te slaan zodat u deze op een andere wijze aan de patiënt kan bezorgen.

Onderstaande knoppen zijn in alle statistieken beschikbaar. Ook in eigen gemaakte statistieken. Zo kan u steeds van een bepaalde patiëntenpopulatie gegevens verzamelen, toevoegen of info versturen.

 • Exporteer naar csv (Numbers of Excel)
 • Voeg zorgelement toe/ Vaccinatie voorschrift/ Planning
 • Zend uitnodiging

Audit Vaccinatiegraad: Covid-19 Vaccinatie barometer

Wat zijn de cijfers van de groepsimmuniteit binnen uw praktijk? Hoeveel patiënten kregen al een eerste vaccin? Hoeveel patiënten werden al volledig gevaccineerd?
Wat is de vaccinatiegraad per risicoprofiel binnen de praktijk? 

Op deze vragen krijgt u een antwoord in onderstaande handleiding. Of bekijk hier de video (kijktijd 4:45) 

Als Corilus en ook vanuit Sciensano vragen we jouw enthousiaste medewerking om deze cijfers wekelijks te rapporteren.
Op Healthstat.be kan je de doorgestuurde gegevens raadplegen en vergelijken met de cijfers uit jouw regio.

Belangrijk om te weten 

 • Elke week 1 keer
 • 1 zorgverlener in de praktijk
 • Tussen vrijdagmiddag 12 uur en maandagmiddag 12 uur
 • Doorsturen in 4 kliks

Werking

Het productieteam heeft hard gewerkt om in totaal 43 statistieken te integreren in functie van de nieuwe barometer Audit: Vaccinatiegraad. Net als de voorgaande barometer is deze te bereiken via het tandwiel rechts bovenaan.

Eén zorgverlener dient deze lijst één keer per week op te sturen naar Sciensano. Deze zorgverlener dient eenmalig de praktijkinformatie aan te vullen.

Na het klikken op Start zoekopdracht zullen de gegevens in de eForm automatisch geüpdatet worden.

In het overzicht zijn het totaal aantal patiënten te vinden onderverdeeld in patiëntengroepen per risicoprofiel.

 aantal patiënten met GMD in de praktijk

 aantal patiënten met GMD in de praktijk die één van de twee vaccinaties gekregen hebben

 aantal patiënten met GMD in de praktijk die volledig gevaccineerd zijn

Klik daarna op Verstuur om deze cijfers naar Sciensano te versturen. Dit moet tussen vrijdag 12u - maandag 12u. 

Vragen omtrent de vaccinatiestrategie

 • Een rood kruis in de risico audit statistiek? 

Indien een rood kruis in de statistiek van fase 2 vermeld staat, en de patiënt wordt als 'Niet gekend' of 'Onbekend' gezien in het dossier van de patiënt, dan is het rijksregisternummer van deze patiënt niet gekend in de databank van de overheid. Wacht 24 uur af en probeer dan opnieuw de patiënt te activeren.

 • Hoe worden de patiënten op de hoogte gebracht dat ze geactiveerd werden als risicopatiënt? 

Na het klikken op de knop "+ COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt " zal een document naar Helena of naar het mailadres van de patiënten gestuurd worden. Voor de patiënten zonder Helena account of zonder mailadres gekend in het dossier zal een pdf opgeslaan worden op uw computer.

 Na activatie wordt een mail gestuurd/ document naar het Helena account gestuurd. Wenst u algemeen deze brief te versturen dus via No reply dan dient de arts die de activatie doet deze optie aan te vinken onder Applicatiegebruik:

 • Wat met patiënten zonder rijksregisternummer?

Een rijksregisternummer in het dossier is verplicht om deze naar de databank te versturen. Voor patiënten zonder INSZ-nummer kan een BIS-nummer aangemaakt worden. Bekijk hier hoe u een BIS-nummer kan aanmaken.

 • Er is aangeraden om patiënten met anafylactische shock in het verleden in het ziekenhuis te laten vaccineren. Dient dit ook op een bepaalde manier geregistreerd te worden?

In de risico audit verschijnen de patiënten waarvoor anafylactische shock geregistreerd werd niet in de zoekresultaten. Indien u deze patiënten toch als risicopatiënt wenst te activeren, dient dit vanuit het individuele dossier te gebeuren. 

 • Voor welke patiënten zal de covid-19 tab onder vaccinaties beschikbaar zijn? 

Beschikbaar: de patiënt heeft een GMD binnen de praktijk of de patiënt heeft geen GMD-houder.
Niet beschikbaar: de patiënt heeft een GMD bij een andere arts of de patiënt is ingeschreven in een medisch huis.
Beschikbaar voor medisch huis: de patiënt is ingeschreven.
Niet beschikbaar voor medisch huis: de patiënt is niet ingeschreven.

 • Kan men in een groepspraktijk alle patienten tegelijk selecteren of moet elke arts apart de fases doorlopen voor zijn eigen GMD-patiënten?

Het is aangeraden dat fase 1 door alle GMD-artsen uitgevoerd wordt. De statistiek voor fase 2 dient door één arts per praktijk uitgevoerd te worden.

 Na activatie wordt een mail gestuurd/ document naar het Helena account gestuurd. Wenst u algemeen deze brief te versturen dus via No reply dan dient de arts die de activatie doet deze optie aan te vinken onder Applicatiegebruik:

 • Komen enkel de gecodeerde aandoeningen in de lijst van de risicopatiënten?

Ja dat klopt, er wordt enkel rekening gehouden met gecodeerde zorgelementen. Bij het toevoegen van een zorgelement is het dus belangrijk een titel met ICPC-code te selecteren. Hiervoor is fase 1 opgesteld om zo gemakkelijker de dossiers zonder coderingen terug te vinden.

Voeg een zorgelement toe aan één of meerdere dossiers tegelijk door na de selectie op + te klikken en de correcte diagnose toe te voegen.

 • Moeten de zorgelementen op actief staan om doorgegeven te worden?

Antwoord op basis van info op 24/03/2021:

Cardiovasculaire aandoeningen mogen passief relevant of actief staan. Diabetes, chronische nierinsufficiëntie en chronische longaandoeningen moeten actief staan.

 • Op basis waarvan dient een datum gekozen te worden voor het deactiveren van de vaccinatie?

De ingave van een datum is niet verplicht. De datum specifieert enkel een vaste periode waarin de patiënt niet geheractiveerd kan worden. 

 • Hoe kan een patiënt die in de statistiek voorkomt er uitgefilterd worden?

Selecteer alle patiënten (1) of selecteer individueel aan of uit (2).

 • Kan ik de lijst van patiënten van de diagnostische audit bijhouden/exporteren?

Ja, selecteer de patiënten en klik op 'Exporteer naar csv'. Kies voor de specifiëring verzekeringsinfo < laatste en klik op 'Exporteer naar csv'. De verkregen lijst zal enkel de namen van de patiënten (met wat bijkomende info) bevatten. Klik dus niet op 'Exporteer alle medische data' aangezien dan teveel overbodige data in het Excel of Numbers bestand zal staan.

 • Kan men de passieve ICPC codes uit de statistiek filteren zodat ik weet bij wie deze naar actief moeten gezet worden?

Ja dat kan met de specifiëring zorgelement < passief-relevant.

 • Hoe worden die risicopatiënten naar de database verstuurd?

Enkel het INSZ-nummer wordt naar de Vaccination Codes Database gestuurd na het klikken op de knop 'COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt'.

 • Zal een medisch assistent ook een weigering van vaccinatie kunnen zetten in het dossier?

Ja dit is ingesteld in de toegangsrechten van medische assistenten in CareConnect. Bekijk deze handleiding omtrent de toegangsrechten van gebruikers.

Het is van belang de indicatie van de weigering te specifiëren. Anders zullen alle vaccinaties geweigerd worden, wat een invloed heeft op de planningsmodule binnen CareConnect:

 • Ik had in het verleden de diagnostische audit doorlopen en aangepast. Bij het herbekijken kwamen er opnieuw patiënten in deze lijst?

De zoekopdrachten voor de diagnostische audits kunnen meerdere keren uitgevoerd worden. Deze lijst is dynamisch, dus nieuwe patiënten die voldoen aan deze voorwaarden kunnen terug in deze lijst verschijnen.

 • Als ik de diagnostische audit voor hartfalen uitvoer, dan staan er patiënten tussen met code K77. Hoe komt dit? 

De diagnostische audit voor mogelijk hartfalen basic en uitgebreid zoekt resultaten waarbij een bepaalde cardiovasculaire diagnose geregistreerd is. Terwijl de 4 diagnostische audits van fase 1 zoekt op patiëntendossiers waar geen ICPC-code vermeld wordt maar waarbij het wel nodig zou kunnen zijn om deze te registreren.

 • Is geïnformeerde toestemming nodig om de vaccinatiestatus te zien in het EMD? (geactiveerd of niet geactiveerd)

Nee, enkel een INSZ-nummer of BIS-nummer is voldoende.

 • Een patiënt en zijn echtgenote zijn beiden gevaccineerd. De vaccinatie van de echtgenoot is zichtbaar, maar van de echtgenote niet. Hoe komt dit? 

Een therapeutische relatie is vereist om via Vaccinaties < Overzicht of Schema de gegeven vaccinaties te zien staan. Zie deze FAQ met een uitgebreide uitleg. (synchronisatie Vaccinnet via Vitalink)

 • Kunnen 65-plussers nog doorgegeven worden als risicopatiënt?

Ja het kan, maar deze patiënten moeten niet meer geactiveerd worden.

 • De query van CareConnect doorzoekt de patiëntengroep 18 tot 64 jarigen, terwijl de vaccinaties enkel zoekt op 45 tot 64 jarigen, waarom?

Hiervoor werden de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad opgevolgd voor 18 tot 64 jarigen voor specifieke risicofactoren. In een volgende fase worden de 18 tot 44 jarigen nòg verder aangevuld.

 • Gebeurt de heractivatie van iemand die ziek is automatisch? 

Nee, de heractivatie is net zoals het deactiveren manueel en dient via het dossier van de patiënt te gebeuren.

 • Moeten de artsen de patiënten deactiveren als ze ziek zijn? 

Het deactiveren van patiënten kan door u als huisarts gebeuren, maar ook door het vaccinatiecentrum en/of de patiënt zelf.

Wat met patiënten met een domicilie in Nederland?

Patiënten met een domicilie in Nederlands worden niet opgeroepen in België. Een INSZ-nummer of BIS-nummer in België is vereist.

Kunnen we patiënten prioritair laten vaccineren die in Wallonië of Brussel wonen?

Nee, de lijsten voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië komen in dezelfde databank terecht dus hetzelfde systeem wanneer deze geactiveerd worden.

 • Kan de risico audit gebruikt worden om patiënten met bijvoorbeeld obesitas of psychische aandoeningen door te geven? En wat met de kwetsbare populatie

De zoekopdracht staat volledig uitgeschreven en zal u vanaf 2 april 2021 kunnen raadplegen in de statistiekmodule. 

Registreer COVID-19:
Bekijk hier het overzicht gekend in het BCFI.

De indicatie zal in het schema met datum verschijnen:

Meer info over vaccinatieregistraties in CareConnect? Klik door naar de handleiding.
Werken met vaccinnet: Raadpleeg hier de handleidingen en bekijk de strategie per regio en tips over het gebruik van Vaccinnet.

Introductie tot Vaccinnet voor COVID-19

 

Tijdlijn

Webinar

Herbekijk hier de webinar van 1/04/2021!

 • Hoe worden de patiënten op de hoogte gebracht dat ze geactiveerd werden als risicopatiënt? 

Na het klikken op de knop + COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt zal een document naar Helena of naar het mailadres van de patiënten gestuurd worden. Voor de patiënten zonder Helena account of zonder mailadres gekend in het dossier zal een pdf opgeslaan worden op uw computer.

 Na activatie wordt een mail gestuurd/ document naar het Helena account gestuurd. Wenst u algemeen deze brief te versturen dus via No reply dan dient de arts die de activatie doet deze optie aan te vinken onder Applicatiegebruik:

Bekijk de video met instructies

Vaccinatiecampagne

De vaccinatiescampagne is volop bezig, u als arts bent een belangrijke schakel.
Met CareConnect 5.0 ondersteunen we u graag door de communicatie met de vaccinatiedatabank te verzorgen.
Zo kan u als huisarts uw (GMD)-patiënten die prioritair gevaccinneerd dienen te worden vlot doorsturen.

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de vaccinatiestrategie

Bekijk de info voor elke fase:

Meer info over de rol van CareConnect in de vaccinatiecampagne.
Meer info over vaccinatieregistraties in CareConnect? Klik door naar de handleiding.
Werken met vaccinnet: Raadpleeg hier de handleidingen en bekijk de strategie per regio en tips over het gebruik van Vaccinnet.

Fase 1: uitvoeren van de 4 diagnostische statistieken

Een geldig rijksregisternummer dient in het dossier te staan. Is er geen INSZ-nummer gekend, dan kan een BIS-nummer aangemaakt worden.

Identificeer GMD-patiënten die mogelijks tot de risicogroep behoren maar nog geen diagnose (= zorgelement) hebben met een ICPC-code van minimum één van de volgende vier diagnoses:

 • Diabetes met ICPC2code: T89, T90;
 • Chronische nierinsufficiëntie met ICPC2code: N18.0, N18.8, N18.9, U28, U88;
 • Chronische CV aandoeningen met ICPC2code: K73, K74, K75, K76, K77, K78, K82, K83, K86, K87, K90, K91, K92, K93;
 • Chronische longaandoeningen met ICPC2code: R28, R79, R95, R96.

Ga naar het statistiekoverzicht via het tandwiel rechts bovenaan. Vier statistieken werden toegevoegd:

- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN afwijkende labowaarden EN/OF orale antidiabetica  ZONDER gecodeerde diagnose type 2 diabetes.
- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN afwijkende labowaarden ZONDER gecodeerde diagnose CNI.
- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN luchtwegmedicatie ZONDER gecodeerde diagnose van een chronische longaandoening.
- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN cardiovasculaire medicatie ZONDER gecodeerde diagnose van een chronische CV aandoening of hypertensie.

1) Klik voor elk van de vier statistieken op ‘Start zoekopdracht’ en bekijk de weergegeven lijst.

2) Ga via het dashboardicoon naar het dossier van patiënten waarbij u twijfelt over de diagnose. Gecodeerde zorgelementen kunnen altijd via 'Zorgelementen' - 'Nieuw' toegevoegd worden in het dossier.

3) Vink de bovenste checkbox aan om alle patiënten in de lijst te selecteren.

4) Vink individuele checkboxen uit indien het zorgelement voor hem/haar niet van toepassing is.

5) De knop ‘Voeg zorgelement toe’ wordt standaard geselecteerd. Klik op de plus om het zorgelement voor de geselecteerde patiënten toe te voegen.

Ter info: De diagnostische audits voor mogelijk hartfalen basic en uitgebreid hebben dezelfde werking maar behoren niet tot de geselecteerde risicogroep van de vaccinatiecampagne.

6) Voeg het zorgelement met ICPC-code toe waarvoor u op dat moment de zoekopdracht uitvoert bijvoorbeeld “diabetes”. Hierbij is het belangrijk dat de codering zoals in het voorbeeld zichtbaar is aangezien op basis daarvan de export naar de databank zal gebeuren (fase 2).

7) Klik op ‘Bewaar’.

In al de geselecteerde dossiers zal nu het gecodeerde zorgelement toegevoegd zijn.

 Bepaalde patiënten kunnen om diverse redenen (vb. buitenlanders) geen GMD hebben, maar wel tot de risicopatiënten horen en dreigen zo door de mazen van het net te glippen.
Maak alvast een lijst van deze patiënten, zodat deze later individueel kunnen toegevoegd worden aan de groep van risicopatiënten (fase 2).

Actieve zorgelementen zijn bij het openen van het dossier ook al direct zichtbaar links in het overzicht:Fase 2: exporteren van de risicopatiënten (prio 1)

Vanaf begin april 2021 gaat fase 2 van start. Alle huisartsen dienen de volgende statistiek uit te voeren:

 • Risico audit: 18 - 64 jarigen met risicofactoren COVID-19

Deze statistiek zal onder andere de patiënten met de volgende 4 gecodeerde zorgelementen tonen. Het is dus sterk aangeraden fase 1 correct uit te voeren en één van volgende ICPC-codes toe te wijzen:

 • Diabetes met ICPC2code: T89, T90;
 • Chronische nierinsufficiëntie met ICPC2code: N18.0, N18.8, N18.9, U28, U88;
 • Chronische CV aandoeningen met ICPC2code: K73, K74, K75, K76, K77, K78, K82, K83, K86, K87, K90, K91, K92, K93;
 • Chronische longaandoeningen met ICPC2code: R28, R79, R95, R96.

Een geldig rijksregisternummer dient in het dossier te staan. Is er geen INSZ-nummer gekend, dan kan een BIS-nummer aangemaakt worden. De uitvoering van de statistieken is nodig om een lijst met risicopatiënten te versturen zodat deze patiënten eerder gevaccineerd worden dan de algemene bevolking. Deze groep, samen met de 65-plussers zijn de meest kwestbare patiënten. En aangezien de vaccins niet talrijk beschikbaar zijn, verloopt het vaccineren dan ook in fasen.

Een patiënt die niet te zien is in de lijst van de statistiek kan ook individueel naar deze databank gestuurd worden. Indien deze patiënt er toch al in zou staan, is dat niet erg want de dubbele patiënten worden uit die lijst gefilterd. Enkel de meest noodzakelijke informatie zal worden doorgestuurd waaronder het rijksregisternummer van de patiënt dus geen medische gegevens.

Naast de gegevens van de GMD-artsen wordt de lijst ook nog aangevuld met de patiëntenlijst van de mutualiteit voor patiënten met zware aandoeningen zoals het kankerregister. Uiteindelijk wordt één unieke lijst bekomen in de Vaccination Codes Database.

Vanuit deze unieke lijst zullen dus per regio uitnodigingen naar de patiënten gestuurd worden. Deze uitnodiging vertrekt dus uit de Vaccination Codes Database en worden door een arts-leidende ambtenaar van de Vlaamse overheid verstuurd.

Medische huizen kunnen deze acties enkel doen voor ingeschreven patiënten.

Om de export te versturen ga naar Statistiek < Overzicht.

 • Risico audit: 18 - 64 jarigen met risicofactoren COVID-19

Klik op Zoekopdracht om de statistiek te bekijken.

1. Start de zoekopdracht om de lijst met patiënten te genereren.
2. Vink de algemene checkbox aan bovenaan om alle patiënten in de lijst te selecteren.
3. Klik op COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt om deze patiënten naar de databank te versturen.
4. De betekenis van de iconen is onderaan te lezen.

Een patiënt kan individueel via het dossier geëxporteerd worden.
Patiënten zonder GMD of patiënten die niet via de algemene statistiek geactiveerd werden wegens een bepaalde reden (vb. de patiënt heeft momenteel Covid-19) moeten via het dossier geactiveerd worden.

5. Ga in het dossier van de patiënt naar het tabblad Vaccinaties < Covid-19.

6. Op dit moment niet beschikbaar tot nader order van de HGR: Alle types toegestaan wordt standaard weergegeven. Kies enkel voor mRNA wanneer uw patiënt een specifieke aandoening heeft waarbij volgens de Hoge Gezondheidsraad het mRNA vaccin aangeraden wordt. (vb. transplantpatiënt of wachtend op transplantatie). Voorlopig is voor de keuze Adenovirus geen scenario door de HGR doorgegeven. Indien de Hoge Gezondheidsraad hierover een aanbeveling publiceert kan u deze toepassen.

7. Klik hier voor meer gedetailleerde info.
8. Klik op om deze patiënt individueel naar de databank te sturen en dus te activeren.

Sinds 12 april 2021 krijgt u de keuze om de patiënten van de activatie als risicopatiënt op de hoogte te brengen. 

De brief die verstuurd wordt kan gepersonaliseerd worden:

Wenst u dat patiënten niet antwoorden op deze mail? Dan dient u No Reply aan te duiden in de Configuratie instellingen onder Applicatiegebruik:

 

 Indien een patiënt de vaccinatie weigert, kan u dit aangeven in het dossier onder Patiëntinfo < Instemming.

Deactivatie is altijd mogelijk wanneer de activatie al werkzaam is. Ga naar het dossier van de patiënt naar Vaccinaties < COVID-19.
Geef indien nodig een datum in en klik op COVID-19 vaccinatie: Deactiveer patiënt.

Fase 3: exporteren van de risicopatiënten (prio 2)

Vanaf 28 april 2021 zal de statistiek Risico audit: 18 - 44 jarigen met risicofacturen COVID-19 zichtbaar zijn in het Overzicht. De werkwijze voor het activeren van deze patiënten is dezelfde als in fase 2.
 
 

Statistieken omtrent (e)GMD en de automatische verlenging zonder contact

 
De volgende statistieken zijn al even terug te vinden in CareConnect General Practitioner:
 • Patiënten met GMD
 • Patiënten met actief GMD in het geselecteerde jaar
Vanaf versie 4.7 is een nieuwe statistiek terug te vinden:
 • Audit: Patiënten met een GMD in de afgelopen 2 jaar
Statistiek: 'Patiënten met GMD'
 
Statistiek: 'Patiënten met actief GMD in het geselecteerde jaar'
Opgelet: De dossiers moeten geopend zijn met therapeutische relatie!
De gegevens in deze zoekopdracht worden enkel weergegeven bij de dossiers die in CareConnect General Practitioner al geopend werden door de zorgverlener met een therapeutische relatie.
De reden hiervoor is dat binnen het dossier de (e)GMD-houder gegevens pas opgezocht kunnen worden na connectie met MyCareNet, wat via een eHealthconnectie verloopt.
Deze statistiek doet binnen CareConnect General Practitioner een opzoeking op basis van de gegevens onder het tabblad Terugbetaling > Geschiedenis. Dit gebeurt in alle dossiers.
Met andere woorden wanneer op het jaar 2020 opgezocht wordt, zullen de namen van patiënten verschijnen waarbij een automatische verlenging van het (e)GMD van toepassing is of waarbij het (e)GMD handmatig gecreëerd werd na een consultatie of huisbezoek. De zoekfunctie kan maximaal gegevens weergeven tot vijf jaar terug.
 
Ook deze statistiek geeft de (e)GMD’s weer van de huisarts die de zoekopdracht uitvoert.
Statistiek: 'Patiënten met een GMD in de afgelopen 2 jaar'
Via deze statistiek krijgt u een lijst van alle patiënten waarvoor u dit jaar of de twee voorgaande jaren een GMD heeft verlengd of aangemaakt.
Deze statistiek is een onderdeel van de in te vullen eForm: Dagelijkse situatie in uw praktijk versie 2 “Audit Covid-19”.
 

Automatische verlenging GMD zonder contact

Schrijf u in voor het elektronisch GMD of eGMD om recht te hebben op een uitbetaling via MyCareNet.

Hoe krijg ik een overzicht van het aantal (e)GMD patiënten en (e)GMD ontvangsten?

Als huisarts maakt u gebruik van het elektronisch of papieren globaal medisch dossier (GMD). Via een opvraging kan u binnen CareConnect een overzicht van de (e)GMD ontvangsten voor de boekhouding bekomen. Ook heeft u een zicht op het aantal GMD’s per zorgverlener binnen uw praktijk. Specialisten kunnen via CareConnect enkel het GMD-recht raadplegen.

Meer info over het globaal medisch dossier op de site van het RIZIV

Meer info over het eGMD (MyCareNet) 

Opening en verlenging GMD (RIZIV)

Maakt u gebruik van het papieren GMD dan zal u een overzicht GMD’s van de mutualiteiten verkrijgen in september van het voorgaande jaar. Via de statistiek ‘Patiënten met actief GMD in het geselecteerde jaar’ kan u een overzicht bekomen van de geregistreerde GMD’s binnen uw CareConnect.

Via onderstaande handleiding krijgt u een antwoord op:

 • Aantal (e)GMD patiënten voor verdeelsleutel binnen de groepspraktijk?
 • Overzicht van (e)GMD ontvangsten per huisarts?

Check de configuratie

Om gebruik te maken van het elektronisch GMD of eGMD dient de configuratie per zorgverlener in orde te zijn via ‘Interfaces’. Voor HAIO’s moet enkel ‘GMD’s ophalen via eGMD’ aangevinkt zijn aangezien de keuze van instellingen van de PO gevolgd wordt in CareConnect General Practitioner.

Raadpleeg de statistiek ‘Patiënten met GMD’

Via de statistiek ‘Patiënten met GMD’ kan u een aanvraag doen bij MyCareNet om een lijst te bekomen van betalingen voor het GMD die op een bepaalde datum zijn uitgevoerd. Deze opvraging dient door elke huisarts te gebeuren.

Klik op het tandwiel rechtsboven en vervolgens op 'Statistiek'. Selecteer ‘patiënten met GMD’ in het overzicht. Kies de datum van opvraging en klik op ‘Zoekopdracht’. De opvraging wordt gestart en zal enkele dagen duren. U bekomt, na antwoord van alle mutualiteiten, een lijst met patiënten voor wie een betaling voor het GMD werd uitgevoerd ongeacht of deze betaald werden of niet.

Opgelet: klik het icoon om de zoekopdracht te openen pas aan wanneer onder de titel ‘Volledig’ een ‘Ja’ staat. Als de zoekopdracht vroeger geopend wordt en nog niet alle mutualiteiten hebben een antwoord gestuurd, dan zal de opvraging van gegevens stoppen.

Filter per patiënt

De som van de gestorte bedragen voor elke patiënt, gesorteerd volgens mutualiteit wordt weergegeven. Het aantal patiënten in de zoekresultaten wordt aan de rechterzijde weergegeven (2). Deze gegevens kunnen ook in een CSV-bestand bewaard worden. Vink alle checkboxen aan (3) en klik op ‘Exporteer naar csv (4).

 • Deze lijst biedt dus een antwoord op de vraag ‘Wat is het aantal (e)GMD patiënten voor de verdeelsleutel binnen de groepspraktijk?’

Filter per betaling

Ditmaal bekomt u een lijst met op elke lijn de verschillende bedragen per mutualiteit en per patiënt. Exporteer deze lijst naar csv om de totale som van de ontvangsten van (e)GMD te zien.

 • Deze lijst biedt dus een antwoord op de vraag ‘Wat is het overzicht van mijn (e)GMD ontvangsten?’

De totale som kan u in Excel zien door de kolom ‘Bedrag’ te selecteren:

(5) Klik op ‘Zoeken en selecteren’.

(6) Klik op ‘Vervangen’.

(7) Zoek naar ‘eur’.

(8) Klik op ‘Alles vervangen’.

(9) Zoek naar ‘.’ (punt) en vervang door ‘, ‘ (komma).

(10) Klik op ‘Alles vervangen’.

(11) Als de kolom ‘Bedrag’ nog steeds geselecteerd staat, dan is het totale bedrag rechts onderaan te zien.

Opgelet: bij het delen van gegevens met uw boekhouder dient u de kolom met de patiëntennamen te verwijderen. Sla een excel-bestand altijd op als ‘werkmap’ om aanpassingen binnen het bestand te kunnen bewaren.

Wenst u een mailing op te stellen naar alle patiënten of een bepaalde patiëntengroep? U kan de e-mailadressen die geregistreerd zijn in CareConnect ophalen via de statistiekmodule.

1. Klik rechts bovenaan op het tandwiel en ga naar Statistiek.2. Klik op de statistiek Actieve patiënten om een overzicht te bekomen van alle patiënten die niet gearchiveerd zijn.

3. Klik op zoekopdracht rechts onderaan. 

4. Selecteer alle patiënten in de lijst door bovenaan naast het woord familienaam op het vinkje te klikken.

5. Klik op de knop Exporteer naar CSV

6. Klik op het tussenscherm nog eens op de knop Exporter naar CSV. Kies hier voor Verzekeringsinfo - Laatste. Zo zal niet onnodig veel data geëxporteerd worden.

Al de actieve patiënten zullen nu in een excellijst gevisualiseerd worden. Om nu enkel een selectie te maken van alle patiënten met een in Careconnect geregistreerd e-mailadres, kan u een filter toevoegen.

7. Klik bovenaan op de kolom e-mailadres. 

8. Klik rechts bovenaan op Sorteren en filteren en nadien op Filter.

 
9. Er verschijnt nu een pijltje bij de kolom e-mail.
10. Klik hierop en vink het vakje lege cellen uit.

U zal nu enkel de lijst van patiënten zien waarbij een e-mailadres in CareConnect is geregistreerd.