FAQ

Medische rol: Medisch assistent

  • Takenpakket 2: Registreren van een nieuwe patiënt, patiëntdetails wijzigen, een nieuwe inschrijving registreren, het inschrijvingsformulier uploaden naar het patiëntendossier.

Rechten

Standaard heeft een gebruiker met type ‘medisch assistent’ inzage in het volledige dossier.
Hieronder zijn de rechten aangepast om enkel te voldoen aan het bovenvermelde takenpakket.

Na het aanpassen van de toegangsrechten zal een medisch dossier er zoals onderstaande screenshots uit zien.
Het is voor deze gebruiker mogelijk om het journaal, de documenten en laboresultaten te bekijken. Deze rechten zijn noodzakelijk voor het kunnen uploaden van een gescand inschrijvingsformulier.

Het is voor deze gebruiker ook mogelijk om een inschrijving te registreren binnen de tarificatie:

Medische rol: medisch assistent

  • Takenpakket 1: Registreren van een nieuwe patiënt, patiëntdetails wijzigen, een nieuwe inschrijving registreren (zonder het inschrijvingsformulier te uploaden naar het patiëntendossier).

Rechten

Standaard heeft een gebruiker met type ‘medisch assistent’ inzage in het volledige dossier.
Hieronder zijn de rechten aangepast om enkel te voldoen aan het bovenvermelde takenpakket.

Na het aanpassen van deze rechten zal het medisch dossier voor deze gebruiker zoals onderstaande screenshots gevisualiseerd worden.

Net zoals een vrijwilliger, heeft deze gebruiker enkel toegang tot de patiëntdetails en de mutualiteitsinformatie.

Het is voor deze gebruiker echter wel mogelijk om een elektronische inschrijving te registreren voor de patiënt. Het contract moet dan door een andere gebruiker in CareConnect ingeladen worden.

Medische rol: vrijwilliger

  • Takenpakket: Registreren van een nieuwe patiënt in CareConnect (géén inschrijving in forfait registreren), de patiëntdetails aanpassen van een patiënt.

Rechten

De rechten dienen voor een vrijwilliger niet aangepast te worden. De standaardrechten, zoals hieronder afgebeeld, zijn voldoende restrictief om de nodige taken uit te voeren, zonder medische gegevens te bekijken.

Een vrijwilliger zal standaard enkel de patiëntdetails en de terugbetalingsgegevens kunnen raadplegen.
Een dossier zal, voor dit type gebruiker, zoals onderstaande screenshot er uitzien.

Het is afgeraden om een vrijwilliger extra rechten toe te kennen.

Hoe haal ik mijn overzicht van ontvangsten uit de vorige praktijk?

Indien u geen actieve gebruiker meer bent in de vorige praktijk, zal u de gegevens niet meer kunnen raadplegen.
Het is dus noodzakelijk toestemming te vragen aan de desbetreffende praktijk zodoende gedurende een bepaalde periode toestemming te krijgen als actieve gebruiker in CareConnect in te loggen.
Een actieve gebruiker van de vorige praktijk die toegang heeft tot het gebruikersbeheer, kan u als gebruiker terug activeren zodat u de overzichten uit de tarificatiemodule kan exporteren naar CSV.
 
Er zijn twee mogelijkheden:

Mogelijkheid 1: tijdelijke licentie activeren

Deze optie is betalend en dient voor een minimum van vier weken ingesteld te worden.

De actieve gebruiker zal de volgende stappen moeten doorlopen:

1) Klik op het tandwiel rechtsboven.

2) Klik op ‘Overzicht’ onder ‘Gebruikersbeheer’.

3) Selecteer de naam van de gebruiker die toegang wenst in het overzicht.

4) Klik op ‘Activeer gebruiker’.

Afhankelijk of er nog beschikbare licenties zijn zal de volgende vraag gesteld worden:

Indien er geen beschikbare licenties zijn zullen facturatiegegevens gevraagd worden. Er zal ook een keuze gevraagd worden om als permanente of tijdelijke gebruiker toegang te verlenen. 

Aangezien facturatiegegevens gevraagd worden is deze mogelijkheid dus betalend.

5) Vul de licentiegegevens aan.

6) Vul de facturatiegegevens aan.

7) Vul indien nodig de duur van de tijdelijke licentie in. Opgelet: minimum 4 weken.

8) Accepteer de voorwaarden.

9) Klik op volgende.

De gebruiker kan nu inloggen als permanente of tijdelijke gebruiker in CareConnect onder de praktijknaam van de vorige praktijk. 
Nadien kan een gebruiker uit de vorige praktijk die gebruiker terug deactiveren en de licentie stopzetten.
Stopzetting van een licentie is enkel noodzakelijk in het geval van een permanente licentie. Tijdelijke licenties worden vanzelf gestopt en gedeactiveerd.

Mogelijkheid 2: Licentie tijdelijk wisselen

Deze mogelijkheid is van toepassing voor gelijk welke duur bijvoorbeeld enkel een voormiddag of enkel gedurende een dag toegang geven, maar:

Nadeel? Eén van de actieve gebruikers op dat moment geen gebruik kan maken van CareConnect en ook de taken van die gebruiker in de takenmodule zullen verdwijnen.

We hebben: 

  • Gebruiker A = gebruiker met toegang tot gebruikersbeheer die de wissel zal doen
  • Gebruiker B = gebruiker die licentie even niet zal kunnen gebruiken
  • Gebruiker C = ex-gebruiker die tijdelijk terug zal inloggen

De volgende stappen dienen doorlopen te worden:

1) Klik op het tandwiel rechtsboven.

2) Klik op Overzicht onder de titel Gebruikersbeheer.

3) Gebruiker A selecteert de “te vervangen arts”(gebruiker B) in het overzicht en klikt op ‘Deactiveer gebruiker’. Hierdoor wordt de gebruiker gedeactiveerd en verdwijnt deze ook in de lijst onder ‘Licentiebeheer’. 

4) Om de collega arts als gebruiker in CareConnect toe te voegen: klik de gebruiker C aan in het overzicht.

5) Klik op ‘Activeer gebruiker’.

Na de vervanging herhaalt u de stappen om de oorspronkelijke arts terug toegang te geven tot CareConnect.

1) Klik op het tandwiel rechtsboven.

2) Klik op Overzicht onder de titel Gebruikersbeheer.

3) Selecteer de arts die de vervanging uitgevoerd heeft en deactiveer deze gebruiker. Hierdoor wordt de gebruiker gedeactiveerd en verdwijnt deze ook in de lijst onder ‘Licentiebeheer’.

4) Selecteer de oorspronkelijke arts in het overzicht en klik op ‘Activeer gebruiker’. De gebruiker is terug gekoppeld aan een licentie en kan nu terug inloggen in CareConnect.

Het activeren van de tweede manier van aanmelden met e-mailadres en een zelfgekozen 5-cijferige pincode, gebeurt na het bevestigen van het e-mailadres en het ingeven van de verkregen code via sms.

Op elk nieuw toestel wordt, na aanmelden met die tweede methode in CareConnect, eenmalig ter controle een sms-code gevraagd die naar het geregistreerd gsm-nummer gestuurd wordt.  Ook via e-mail wordt gemeld dat er aangemeld werd op een nieuw toestel met de MFA.

Na het intrekken van de machtigingen op alle apparaten zal de sms-code opnieuw gevraagd worden op elk nieuw toestel.

1. Klik op het tandwiel rechts bovenaan en ga naar Mijn gebruiker.

2. Klik op onderaan Machtiging intrekken op alle apparaten.

 

 U kan pas inloggen in de nieuwe praktijk als zorgverlener wanneer u het nieuwe RIZIV-nummer eindigend op "004" gekregen hebt!

Bij het verlaten van de praktijk zijn er een aantal stappen om rekening mee te houden:

1. Deactiveer uw account als ‘zorgverlener in opleiding’. 

2. Indien het bestand van uw eHealthcertificaat op een toestel in de praktijk staat, zet deze op een usb-stick om het bestand in te laden in de nieuwe praktijk.
Werd het eHealthcertificaat op een toestel aangemaakt dan kan u deze terugvinden op de C:\gebruikers\naam van de pc\eHealth\keystore


3. Verwijder uw eHealth certificaat uit alle Hectors. Ga naar eHealth Credentials, selecteer uw eHealthcertificaat en klik op 

 Voor de start als zorgverlener in de nieuwe praktijk verwijs ik u door naar de FAQ ‘Hoe voeg ik een nieuwe zorgverlener toe als gebruiker?’

Deze module is gratis voor alle HAIO's. Dezelfde activeringsprocedure dient hiervoor wel gevolgd te worden.

De extra module dient per gebruiker geactiveerd te worden.

Ga hiervoor naar het scherm om medicatie voor te schrijven.
Bij het overzicht waarbij een posologie ingevuld moet worden, staat onderaan rechts een activatielink.

1. Klik op deze link.

2. Vink aan ‘Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’.

3. Klik op ‘Probeer nu’.

 

Het vrijmaken van een licentie is van toepassing voor gelijk welke duur bijvoorbeeld enkel een dag, maar kan ook voor een langere periode gelden. Dit kan dus voor de licenties: zorgverlener, zorgverlener in opleiding en paramedici, aangezien de andere licenties gratis zijn. Het is dus op die manier mogelijk om een collega die vroeger in uw praktijk tewerkgesteld was even toegang te geven om zijn/haar boekhouding te exporteren.

 Eén van de actieve gebruikers zal op dat moment geen gebruik kan maken van CareConnect.

Maak via onderstaande uitleg de licentie vrij voor een andere zorgverlener:

1. Klik op het tandwiel rechtsboven.

2. Klik op Overzicht onder de titel Gebruikersbeheer.

3. Selecteer de “(tijdelijk) te vervangen arts” in het overzicht en klik op Deactiveer gebruiker. Hierdoor wordt de gebruiker gedeactiveerd en verdwijnt deze ook in de lijst onder Licentiebeheer.

4. Om de vervangende arts als gebruiker in CareConnect toe te voegen: klik op Nieuw indien deze gebruiker nog niet gekend is in het Overzicht. Is de gebruiker wel gekend dient u de licentie toe te kennen via het potloodje en Details aanpassen.

5. Vul het correcte gebruikerstype aan en ken al dan niet beheersrechten toe. Aangezien er nog een vrije licentie is, worden er geen facturatiegegevens gevraagd: klik op Volgende.

7. Vul alle verplichte velden met een * in om de gebruiker aan te maken.

8. Klik op ‘Bewaar’.

 Trigram staat voor de eerste letter van de voornaam, de eerste letter van de achternaam en de laatste letter van de achternaam.

De collega arts zal nu kunnen aanmelden met zijn eID en de bijhorende 4-cijferige pincode.

Na de vervanging herhaalt u enkele stappen om de oorspronkelijke arts terug toegang te geven tot CareConnect.

1. Klik op het tandwiel rechtsboven.

2. Klik op Overzicht onder de titel Gebruikersbeheer.

3. Selecteer de arts die de vervanging uitgevoerd heeft en deactiveer deze gebruiker. Hierdoor wordt de gebruiker gedeactiveerd en verdwijnt deze ook in de lijst onder ‘Licentiebeheer’.

4. Selecteer de oorspronkelijke arts in het overzicht en klik op ‘Activeer gebruiker’. De gebruiker is terug gekoppeld aan een licentie en kan nu terug inloggen in CareConnect.

 Voer deze actie pas uit bij het verkrijgen van uw nieuw RIZIV-nummer eindigend op "004"!

In dit geval zal het noodzakelijk zijn het licentietype aan te passen. Volg hiervoor volgende stappen:

1. Klik op het tandwiel rechtsboven.
2. Klik op ‘Overzicht’.
3. Selecteer de naam van de HAIO.
4. Klik op het potloodje rechtsonder.

5. Klik op ‘Details aanpassen’.
6. Pas de medische rol aan naar ‘Zorgverlener’.
7. Pas of vul eventueel andere gegevens aan. Indien er nog een licentie beschikbaar is, te zien aan het overzicht, zullen geen facturatiegegevens gevraagd worden.

Indien de HAIO die zorgverlener wordt de plaatst inneemt van een andere zorgverlener dient u eerst de licentie van die zorgverlener te deactiveren (en dus vrij te maken voor de nieuwe zorgverlener). Dit kan in het ‘Overzicht’ onder ‘Gebruikersbeheer’.

8. Accepteer (indien nodig) de voorwaarden en klik op ‘Volgende’.

Pas de configuratie aan onder de tarificatie-instellingen. 

Schrijf u als zorgverlener in voor het gebruik van eGMD via de Configuratie - "Interfaces".

1) Klik op het tandwiel rechts bovenaan.

2) Klik op 'Interfaces'. 

3) Vink aan en klik op 'Inschrijven' om het bankrekeningnummer in te geven waarop u de bedragen omtrent eGMD wenst te ontvangen. Opgelet! bij wijzigingen dient elke mutualiteit apart een mail toegestuurd te krijgen.

4) Voeg toe of pas aan indien nodig.

 

Bent u een niet-geconventioneerde arts, dan dient u dit op twee plaatsen binnen CareConnect aan te duiden. Bovenop het officiële tarief kan u nog een supplement vragen waarin het ziekenfonds niet tussenkomt.

Configuratie van de gebruiker

1. Klik op het tandwiel rechtsboven.
2. Klik op Mijn gebruiker onder Gebruikersbeheer.
3. Selecteer Niet geconventioneerd.
4. Klik op Bewaar.

Supplementen versturen activeren

Als gedeconventioneerde arts kan u ook supplementen versturen activeren bij het versturen van eAttesten.

Deze functie dient u aan te vinken door:

5. Ga naar Tarificatie en klik op het tandwiel.

6. Ga naar Zorgverlener instellingen naar e-GVVH (elektronisch getuigschrift voor verstrekte hulp).

Vink Verstuur supplementen aan.

Pages