FAQ

Start Careconnect General Practitioner en open vervolgens de tarificatiemodule.

  1. Klik op Tarificatie.
  2. Klik op de tab Afgewerkt.
  3. Filter op Patiënt.
  4. Kies Attesten voor rekening van de patiënt.
  5. Om de details te bekijken van een getuigschrift dat u gemaakt heeft via Go Visit, klikt u per attest op het icoon 'i' dat u helemaal rechts in de tabel ziet staan.
  6. Indien u de getuigschriften schriftelijk aanmaakt vindt u hier de nodige info om op uw getuigschrift neer te schrijven. 
  7. Een pop-up verschijnt. Klik hier op 'herprint attest' en klik op 'Ok'.
  8. Het attest wordt nu afgedrukt.