FAQ

Huisartsen en HAIO's kunnen een patiënt activeren voor een extra prik tegen Covid-19. Deze activatie is van toepassing voor immuungecompromitteerde patiënten veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Hierdoor reageert hun lichaam minder sterk op een vaccin, en is een extra dosis aangewezen om optimaal beschermd te worden tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

Opgelet: wenst u de status van de 3de prik direct te raadplegen? Het duurt tot 30 sec. of iets langer alvorens deze info vanuit eHealth geüpdatet wordt. Het inladen van deze gegevens kan vanuit CareConnect niet worden versneld.

Voorwaarden

Deze knop is niet zichtbaar in alle dossiers.

 • De patiënt moet ouder zijn dan 12 jaar of ouder zijn op 01/08/2021.
 • De activatiestatus mag niet gelijk zijn aan 'Gedeactiveerd'.

De meest actuele informatie omtrent de patiënten die in aanmerking komen kan u terugvinden onder de COVID-19 tab onder vaccinaties in het dossier van de patiënt. 

De knop 'Activeer voor extra prik' zal tot het einde van het jaar zichtbaar zijn.

De voorwaarden voor het activeren van de patiënt zijn te zien in het dossier van de patiënt onder Vaccinaties. Klik op het tablad COVID-19

Indien de patiënt succesvol geactiveerd is, wordt de status van activatie aan de linkerzijde weergegeven 

Hoe volg ik de vaccinatiestatus op van mijn patiëntenpopulatie?

Vijf follow-up statistieken werden toegevoegd aan het statistiekoverzicht. Deze statistieken geven u de mogelijkheid om per leeftijdscategorie patiënten met of zonder risicofactoren op te zoeken die nog niet volledig gevaccineerd zijn. 
Zo heeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld patiënten die de vaccinatie geweigerd hebben of niet opgedaagd zijn alsnog een uitnodiging voor vaccinatie te versturen via de knop Zend uitnodiging.

Domeinen

 • GMD in de afgelopen 2 jaar
 • Leeftijdsgroep: 18-44, 45-64, 65+
 • Risicofactoren: wel of niet aanwezig
 • Vaccinatiestatus: volledig gevaccineerde patiënten worden niet weergegeven

Ga in CareConnect naar het Statistiekoverzicht door:

1. Klik op het tandwiel en kies Statistiek
2. Filter voor COVID-19 op Follow-up audits

3. U vindt hier de vaccinatiestatus terug voor de patiënt.
4. Filter hier op een specifieke vaccinatiestatus.

 • Vaccinatie weigering: de patiënt heeft de vaccinatie geweigerd.
 • Gedeactiveerd: de patiënt werd gedeactiveerd voor COVID-19 vaccinatie. Heractivatie kan alleen via het patiëntendossier.
 • Niet opgedaagd op afspraak: de patiënt is de afspraak voor vaccinatie niet nagekomen.
 • Niet geactiveerd: de patiënt werd niet geactiveerd.
 • Wachtend op eerste vaccin: het eerste vaccinatiemoment is al ingepland in de toekomst.
 • Wachtend op tweede vaccin: de eerste vaccinatie is gebeurd.
 • Onbekende status: de status is niet (correct) doorgegeven vanuit de database (wacht 24u).

5. Selecteer één of meerdere patiënten.
6. Klik op Zend uitnodiging om een brief op te maken, te personaliseren en te versturen.

7. Kies een briefsjabloon of maak een eigen brief op voor deze patiënten.

De brieven zullen per mail (indien gekend in het dossier) of naar het Helena account van de patiënten gestuurd worden. Voor dossiers zonder mailadres zal gevraagd worden de brieven op uw computer op te slaan zodat u deze op een andere wijze aan de patiënt kan bezorgen.

Onderstaande knoppen zijn in alle statistieken beschikbaar. Ook in eigen gemaakte statistieken. Zo kan u steeds van een bepaalde patiëntenpopulatie gegevens verzamelen, toevoegen of info versturen.

 • Exporteer naar csv (Numbers of Excel)
 • Voeg zorgelement toe/ Vaccinatie voorschrift/ Planning
 • Zend uitnodiging

Hoe activeer ik de risicopatiënten tussen 18 en 44 jaar?

Hoe beheer ik de activatie voor zwangere patiënten en wat is de invloed op de prioriteit van vaccineren?

De vaccinatiestatussen in volgorde van prioriteit worden vanaf 3 mei meer gespecifieerd in:

 1. Geactiveerd als zwangere patiënt
 2. Geactiveerd als risicopatiënt
 3. Geactiveerd (geen risicopatiënt)
 4. Niet geactiveerd

Activatie als zwangere patiënt (hoge prioriteit)

Klik op Covid-19 vaccinatie: Activeer als zwangere patiënt in het dossier onder Vaccinaties < COVID-19 om deze patiënt met hoge prioriteit te activeren.

 Deze knop is zichtbaar voor alle vrouwelijke patiënten en mag enkel op vraag van de patiënt aangeklikt worden.

De status Geactiveerd als zwangere patiënt heeft een hogere prioriteit. Deze patiënten zullen dus vlugger voor vaccinatie gecontacteerd worden dan patiënten met status Geactiveerd als risicopatiënt:

Na activatie als zwangere patiënt wordt de status aangepast naar Geactiveerd als zwangere patiënt:

Activatie als risicopatiënt (prioriteit)

Risicopatiënten activeren niet meer mogelijk!

 

De periode om geïdentificeerde risicopatiënten door te geven voor een prioritaire vaccinatie is afgelopen. Je kan dus geen bijkomende risicopatiënten meer aanmelden en doorsturen naar de overheid. Reeds geactiveerde risicopatiënten blijven uiteraard voorrang krijgen.

 

Voor zwangere vrouwen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Zij kunnen dus nog wel geactiveerd worden voor prioritaire vaccinatie. Zwangere patiënten dienen nog steeds zelf aan te geven dat ze een vervroegde vaccinatie wensen. Zij kunnen dan individueel toegevoegd worden.

 

Bedankt om de voorbije maanden massaal gebruik te maken van alle ontwikkelde functionaliteiten binnen CareConnect om risicopatiënten de mogelijkheid te geven tot een prioritaire vaccinatie!

 

Via het dossier van de patiënten die niet in de statistiek verschijnen

Klik op Covid-19 vaccinatie: Activeer als risicopatiënt in het dossier onder Vaccinaties < COVID-19 om deze patiënt met prioriteit te activeren. 

Patiënten kunnen niet alleen vanuit de huisartsensoftware geactiveerd worden. De toevoeging van deze statussen geeft u als arts een beter zicht met welke prioriteit deze patiënt een uitnodiging van de overheid zal ontvangen. Als de patiënt niet als risicopatiënt geactiveerd werd, kan u dus alsnog de activatie van prioriteit verhogen.

Enkel artsen kunnen patiënten activeren als risicopatiënt. Als u de status Geactiveerd als risicopatiënt ziet in het dossier, wil dit zeggen dat een huisarts deze patiënt geactiveerd heeft.

Na activatie wordt de status Geactiveerd als risicopatiënt weergegeven:

Via de statistieken 18-44 jarigen en 18-64 jarigen

1) Ga naar het overzicht van de statistiek en filter op Risico audits.
2) Kies één van de statistieken en klik op zoekopdracht rechts onderaan (of Start zoekopdracht via rechter muisklik).

3) Selecteer de patiënten die nog niet als risicopatiënt geactiveerd werden (rood kruis).

Het rode kruis heeft dus twee betekenissen: Niet geactiveerd of Niet geactiveerd als risicopatiënt in deze statistiek.

4) Klik op COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt.

Niet geactiveerd of gedeactiveerd of status onbekend? 

 • Niet geactiveerd: de patiënt werd nog niet door een huisarts of organisatie geactiveerd.

 • Gedeactiveerd: de patiënt werd om een bepaalde reden door een huisarts of organisatie gedeactiveerd voor bepaalde of onbepaalde duur. vb. weigering vaccinatie

 

 • Status onbekend: het rijksregisternummer van de patiënt is nog niet gekend in de databank van de overheid. Wacht 24u af en probeer dan opnieuw de patiënt te activeren.

Werden voor mijn praktijk patiënten verwijderd uit de vaccinatiedatabank?

Het gaat over een zeer beperkt aantal patiënten.

Via de eHealthbox zal u een bericht ontvangen indien GMD-patiënten verwijderd werden uit de vaccinatiedatabank voor uw praktijk.

Reden? 

In een eerdere corona-update lieten we reeds weten dat het doorgeven van een bepaald type vaccin bij de individuele activatie van risicopatiënten voor COVID-19 niet langer wordt toegestaan. Deze communicatie werd ook uitgestuurd via mail op 21 april 2021.
Deze mogelijkheid werd initieel in CareConnect aangeboden op vraag van de bevoegde instanties. Enige tijd later werd gevraagd deze functionaliteit opnieuw te verwijderen, omdat deze in strijd was met het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Ga voor deze patiënten naar het dossier en activeer de patiënt manueel.

Krijgt u een foutmelding bij de het reserveren van de vaccinatiecode? 

 Opgelet! Op de doclr-website kan uitsluitend op "Doorgaan" geklikt worden indien uw patiënt reeds een uitnodiging heeft ontvangen. Indien de patiënt deze uitnodiging nog niet heeft ontvangen is de vaccinatiecode nog niet gekend in het reservatiesysteem. De patiënt moet dus wachten op de uitnodiging van het respectievelijke vaccinatiecentrum.

Vergelijk uw vaccinatiegegevens van patiënten uit uw praktijk met de collega's

Op Healthstat.be kan u de doorgestuurde gegevens raadplegen en vergelijken met de cijfers uit uw regio.

43 statistieken werden toegevoegd in CareConnect om een beeld te krijgen van de COVID-19 vaccinatiegraad in uw praktijk. Rapporteer deze via de Audit vaccinatiegraad. Zo blijft u op de hoogte van de groepsimmuniteit binnen uw praktijk! Bekijk hier de handleiding en bekijk hier de veelgestelde vragen omtrent de vaccinatiecampagne.

Benieuwd wanneer u de tweede statistiek voor risicopatiënten tussen 18 en 44 jaar kan activeren? De datum is bekend! Bekijk de info voor elke fase hier!

Staat de synchronisatie met Vaccinnet goed ingesteld?

Hoe werkt de synchronisatie met CareConnect en Vaccinnet? Om een vaccinatie te registreren is geen therapeutische relatie nodig, maar wel om deze via Vitalink te visualiseren in uw patiëntendossiers. Bekijk hier alle info en specificaties.

Audit Vaccinatiegraad: Covid-19 Vaccinatie barometer

Wat zijn de cijfers van de groepsimmuniteit binnen uw praktijk? Hoeveel patiënten kregen al een eerste vaccin? Hoeveel patiënten werden al volledig gevaccineerd?
Wat is de vaccinatiegraad per risicoprofiel binnen de praktijk? 

Op deze vragen krijgt u een antwoord in onderstaande handleiding. Of bekijk hier de video (kijktijd 4:45) 

Als Corilus en ook vanuit Sciensano vragen we jouw enthousiaste medewerking om deze cijfers wekelijks te rapporteren.
Op Healthstat.be kan je de doorgestuurde gegevens raadplegen en vergelijken met de cijfers uit jouw regio.

Belangrijk om te weten 

 • Elke week 1 keer
 • 1 zorgverlener in de praktijk
 • Tussen vrijdagmiddag 12 uur en maandagmiddag 12 uur
 • Doorsturen in 4 kliks

Werking

Het productieteam heeft hard gewerkt om in totaal 43 statistieken te integreren in functie van de nieuwe barometer Audit: Vaccinatiegraad. Net als de voorgaande barometer is deze te bereiken via het tandwiel rechts bovenaan.

Eén zorgverlener dient deze lijst één keer per week op te sturen naar Sciensano. Deze zorgverlener dient eenmalig de praktijkinformatie aan te vullen.

Na het klikken op Start zoekopdracht zullen de gegevens in de eForm automatisch geüpdatet worden.

In het overzicht zijn het totaal aantal patiënten te vinden onderverdeeld in patiëntengroepen per risicoprofiel.

 aantal patiënten met GMD in de praktijk

 aantal patiënten met GMD in de praktijk die één van de twee vaccinaties gekregen hebben

 aantal patiënten met GMD in de praktijk die volledig gevaccineerd zijn

Klik daarna op Verstuur om deze cijfers naar Sciensano te versturen. Dit moet tussen vrijdag 12u - maandag 12u. 

Vragen omtrent de vaccinatiestrategie

 • Een rood kruis in de risico audit statistiek? 

Indien een rood kruis in de statistiek van fase 2 vermeld staat, en de patiënt wordt als 'Niet gekend' of 'Onbekend' gezien in het dossier van de patiënt, dan is het rijksregisternummer van deze patiënt niet gekend in de databank van de overheid. Wacht 24 uur af en probeer dan opnieuw de patiënt te activeren.

 • Hoe worden de patiënten op de hoogte gebracht dat ze geactiveerd werden als risicopatiënt? 

Na het klikken op de knop "+ COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt " zal een document naar Helena of naar het mailadres van de patiënten gestuurd worden. Voor de patiënten zonder Helena account of zonder mailadres gekend in het dossier zal een pdf opgeslaan worden op uw computer.

 Na activatie wordt een mail gestuurd/ document naar het Helena account gestuurd. Wenst u algemeen deze brief te versturen dus via No reply dan dient de arts die de activatie doet deze optie aan te vinken onder Applicatiegebruik:

 • Wat met patiënten zonder rijksregisternummer?

Een rijksregisternummer in het dossier is verplicht om deze naar de databank te versturen. Voor patiënten zonder INSZ-nummer kan een BIS-nummer aangemaakt worden. Bekijk hier hoe u een BIS-nummer kan aanmaken.

 • Er is aangeraden om patiënten met anafylactische shock in het verleden in het ziekenhuis te laten vaccineren. Dient dit ook op een bepaalde manier geregistreerd te worden?

In de risico audit verschijnen de patiënten waarvoor anafylactische shock geregistreerd werd niet in de zoekresultaten. Indien u deze patiënten toch als risicopatiënt wenst te activeren, dient dit vanuit het individuele dossier te gebeuren. 

 • Voor welke patiënten zal de covid-19 tab onder vaccinaties beschikbaar zijn? 

Beschikbaar: de patiënt heeft een GMD binnen de praktijk of de patiënt heeft geen GMD-houder.
Niet beschikbaar: de patiënt heeft een GMD bij een andere arts of de patiënt is ingeschreven in een medisch huis.
Beschikbaar voor medisch huis: de patiënt is ingeschreven.
Niet beschikbaar voor medisch huis: de patiënt is niet ingeschreven.

 • Kan men in een groepspraktijk alle patienten tegelijk selecteren of moet elke arts apart de fases doorlopen voor zijn eigen GMD-patiënten?

Het is aangeraden dat fase 1 door alle GMD-artsen uitgevoerd wordt. De statistiek voor fase 2 dient door één arts per praktijk uitgevoerd te worden.

 Na activatie wordt een mail gestuurd/ document naar het Helena account gestuurd. Wenst u algemeen deze brief te versturen dus via No reply dan dient de arts die de activatie doet deze optie aan te vinken onder Applicatiegebruik:

 • Komen enkel de gecodeerde aandoeningen in de lijst van de risicopatiënten?

Ja dat klopt, er wordt enkel rekening gehouden met gecodeerde zorgelementen. Bij het toevoegen van een zorgelement is het dus belangrijk een titel met ICPC-code te selecteren. Hiervoor is fase 1 opgesteld om zo gemakkelijker de dossiers zonder coderingen terug te vinden.

Voeg een zorgelement toe aan één of meerdere dossiers tegelijk door na de selectie op + te klikken en de correcte diagnose toe te voegen.

 • Moeten de zorgelementen op actief staan om doorgegeven te worden?

Antwoord op basis van info op 24/03/2021:

Cardiovasculaire aandoeningen mogen passief relevant of actief staan. Diabetes, chronische nierinsufficiëntie en chronische longaandoeningen moeten actief staan.

 • Op basis waarvan dient een datum gekozen te worden voor het deactiveren van de vaccinatie?

De ingave van een datum is niet verplicht. De datum specifieert enkel een vaste periode waarin de patiënt niet geheractiveerd kan worden. 

 • Hoe kan een patiënt die in de statistiek voorkomt er uitgefilterd worden?

Selecteer alle patiënten (1) of selecteer individueel aan of uit (2).

 • Kan ik de lijst van patiënten van de diagnostische audit bijhouden/exporteren?

Ja, selecteer de patiënten en klik op 'Exporteer naar csv'. Kies voor de specifiëring verzekeringsinfo < laatste en klik op 'Exporteer naar csv'. De verkregen lijst zal enkel de namen van de patiënten (met wat bijkomende info) bevatten. Klik dus niet op 'Exporteer alle medische data' aangezien dan teveel overbodige data in het Excel of Numbers bestand zal staan.

 • Kan men de passieve ICPC codes uit de statistiek filteren zodat ik weet bij wie deze naar actief moeten gezet worden?

Ja dat kan met de specifiëring zorgelement < passief-relevant.

 • Hoe worden die risicopatiënten naar de database verstuurd?

Enkel het INSZ-nummer wordt naar de Vaccination Codes Database gestuurd na het klikken op de knop 'COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt'.

 • Zal een medisch assistent ook een weigering van vaccinatie kunnen zetten in het dossier?

Ja dit is ingesteld in de toegangsrechten van medische assistenten in CareConnect. Bekijk deze handleiding omtrent de toegangsrechten van gebruikers.

Het is van belang de indicatie van de weigering te specifiëren. Anders zullen alle vaccinaties geweigerd worden, wat een invloed heeft op de planningsmodule binnen CareConnect:

 • Ik had in het verleden de diagnostische audit doorlopen en aangepast. Bij het herbekijken kwamen er opnieuw patiënten in deze lijst?

De zoekopdrachten voor de diagnostische audits kunnen meerdere keren uitgevoerd worden. Deze lijst is dynamisch, dus nieuwe patiënten die voldoen aan deze voorwaarden kunnen terug in deze lijst verschijnen.

 • Als ik de diagnostische audit voor hartfalen uitvoer, dan staan er patiënten tussen met code K77. Hoe komt dit? 

De diagnostische audit voor mogelijk hartfalen basic en uitgebreid zoekt resultaten waarbij een bepaalde cardiovasculaire diagnose geregistreerd is. Terwijl de 4 diagnostische audits van fase 1 zoekt op patiëntendossiers waar geen ICPC-code vermeld wordt maar waarbij het wel nodig zou kunnen zijn om deze te registreren.

 • Is geïnformeerde toestemming nodig om de vaccinatiestatus te zien in het EMD? (geactiveerd of niet geactiveerd)

Nee, enkel een INSZ-nummer of BIS-nummer is voldoende.

 • Een patiënt en zijn echtgenote zijn beiden gevaccineerd. De vaccinatie van de echtgenoot is zichtbaar, maar van de echtgenote niet. Hoe komt dit? 

Een therapeutische relatie is vereist om via Vaccinaties < Overzicht of Schema de gegeven vaccinaties te zien staan. Zie deze FAQ met een uitgebreide uitleg. (synchronisatie Vaccinnet via Vitalink)

 • Kunnen 65-plussers nog doorgegeven worden als risicopatiënt?

Ja het kan, maar deze patiënten moeten niet meer geactiveerd worden.

 • De query van CareConnect doorzoekt de patiëntengroep 18 tot 64 jarigen, terwijl de vaccinaties enkel zoekt op 45 tot 64 jarigen, waarom?

Hiervoor werden de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad opgevolgd voor 18 tot 64 jarigen voor specifieke risicofactoren. In een volgende fase worden de 18 tot 44 jarigen nòg verder aangevuld.

 • Gebeurt de heractivatie van iemand die ziek is automatisch? 

Nee, de heractivatie is net zoals het deactiveren manueel en dient via het dossier van de patiënt te gebeuren.

 • Moeten de artsen de patiënten deactiveren als ze ziek zijn? 

Het deactiveren van patiënten kan door u als huisarts gebeuren, maar ook door het vaccinatiecentrum en/of de patiënt zelf.

Wat met patiënten met een domicilie in Nederland?

Patiënten met een domicilie in Nederlands worden niet opgeroepen in België. Een INSZ-nummer of BIS-nummer in België is vereist.

Kunnen we patiënten prioritair laten vaccineren die in Wallonië of Brussel wonen?

Nee, de lijsten voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië komen in dezelfde databank terecht dus hetzelfde systeem wanneer deze geactiveerd worden.

 • Kan de risico audit gebruikt worden om patiënten met bijvoorbeeld obesitas of psychische aandoeningen door te geven? En wat met de kwetsbare populatie

De zoekopdracht staat volledig uitgeschreven en zal u vanaf 2 april 2021 kunnen raadplegen in de statistiekmodule. 

Tijdlijn

Webinar

Herbekijk hier de webinar van 1/04/2021!

 • Hoe worden de patiënten op de hoogte gebracht dat ze geactiveerd werden als risicopatiënt? 

Na het klikken op de knop + COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt zal een document naar Helena of naar het mailadres van de patiënten gestuurd worden. Voor de patiënten zonder Helena account of zonder mailadres gekend in het dossier zal een pdf opgeslaan worden op uw computer.

 Na activatie wordt een mail gestuurd/ document naar het Helena account gestuurd. Wenst u algemeen deze brief te versturen dus via No reply dan dient de arts die de activatie doet deze optie aan te vinken onder Applicatiegebruik:

Bekijk de video met instructies

Vaccinatiecampagne

De vaccinatiescampagne is volop bezig, u als arts bent een belangrijke schakel.
Met CareConnect 5.0 ondersteunen we u graag door de communicatie met de vaccinatiedatabank te verzorgen.
Zo kan u als huisarts uw (GMD)-patiënten die prioritair gevaccinneerd dienen te worden vlot doorsturen.

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de vaccinatiestrategie

Bekijk de info voor elke fase:

Meer info over de rol van CareConnect in de vaccinatiecampagne.
Meer info over vaccinatieregistraties in CareConnect? Klik door naar de handleiding.
Werken met vaccinnet: Raadpleeg hier de handleidingen en bekijk de strategie per regio en tips over het gebruik van Vaccinnet.

Fase 1: uitvoeren van de 4 diagnostische statistieken

Een geldig rijksregisternummer dient in het dossier te staan. Is er geen INSZ-nummer gekend, dan kan een BIS-nummer aangemaakt worden.

Identificeer GMD-patiënten die mogelijks tot de risicogroep behoren maar nog geen diagnose (= zorgelement) hebben met een ICPC-code van minimum één van de volgende vier diagnoses:

 • Diabetes met ICPC2code: T89, T90;
 • Chronische nierinsufficiëntie met ICPC2code: N18.0, N18.8, N18.9, U28, U88;
 • Chronische CV aandoeningen met ICPC2code: K73, K74, K75, K76, K77, K78, K82, K83, K86, K87, K90, K91, K92, K93;
 • Chronische longaandoeningen met ICPC2code: R28, R79, R95, R96.

Ga naar het statistiekoverzicht via het tandwiel rechts bovenaan. Vier statistieken werden toegevoegd:

- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN afwijkende labowaarden EN/OF orale antidiabetica  ZONDER gecodeerde diagnose type 2 diabetes.
- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN afwijkende labowaarden ZONDER gecodeerde diagnose CNI.
- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN luchtwegmedicatie ZONDER gecodeerde diagnose van een chronische longaandoening.
- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN cardiovasculaire medicatie ZONDER gecodeerde diagnose van een chronische CV aandoening of hypertensie.

1) Klik voor elk van de vier statistieken op ‘Start zoekopdracht’ en bekijk de weergegeven lijst.

2) Ga via het dashboardicoon naar het dossier van patiënten waarbij u twijfelt over de diagnose. Gecodeerde zorgelementen kunnen altijd via 'Zorgelementen' - 'Nieuw' toegevoegd worden in het dossier.

3) Vink de bovenste checkbox aan om alle patiënten in de lijst te selecteren.

4) Vink individuele checkboxen uit indien het zorgelement voor hem/haar niet van toepassing is.

5) De knop ‘Voeg zorgelement toe’ wordt standaard geselecteerd. Klik op de plus om het zorgelement voor de geselecteerde patiënten toe te voegen.

Ter info: De diagnostische audits voor mogelijk hartfalen basic en uitgebreid hebben dezelfde werking maar behoren niet tot de geselecteerde risicogroep van de vaccinatiecampagne.

6) Voeg het zorgelement met ICPC-code toe waarvoor u op dat moment de zoekopdracht uitvoert bijvoorbeeld “diabetes”. Hierbij is het belangrijk dat de codering zoals in het voorbeeld zichtbaar is aangezien op basis daarvan de export naar de databank zal gebeuren (fase 2).

7) Klik op ‘Bewaar’.

In al de geselecteerde dossiers zal nu het gecodeerde zorgelement toegevoegd zijn.

 Bepaalde patiënten kunnen om diverse redenen (vb. buitenlanders) geen GMD hebben, maar wel tot de risicopatiënten horen en dreigen zo door de mazen van het net te glippen.
Maak alvast een lijst van deze patiënten, zodat deze later individueel kunnen toegevoegd worden aan de groep van risicopatiënten (fase 2).

Actieve zorgelementen zijn bij het openen van het dossier ook al direct zichtbaar links in het overzicht:Fase 2: exporteren van de risicopatiënten (prio 1)

Vanaf begin april 2021 gaat fase 2 van start. Alle huisartsen dienen de volgende statistiek uit te voeren:

 • Risico audit: 18 - 64 jarigen met risicofactoren COVID-19

Deze statistiek zal onder andere de patiënten met de volgende 4 gecodeerde zorgelementen tonen. Het is dus sterk aangeraden fase 1 correct uit te voeren en één van volgende ICPC-codes toe te wijzen:

 • Diabetes met ICPC2code: T89, T90;
 • Chronische nierinsufficiëntie met ICPC2code: N18.0, N18.8, N18.9, U28, U88;
 • Chronische CV aandoeningen met ICPC2code: K73, K74, K75, K76, K77, K78, K82, K83, K86, K87, K90, K91, K92, K93;
 • Chronische longaandoeningen met ICPC2code: R28, R79, R95, R96.

Een geldig rijksregisternummer dient in het dossier te staan. Is er geen INSZ-nummer gekend, dan kan een BIS-nummer aangemaakt worden. De uitvoering van de statistieken is nodig om een lijst met risicopatiënten te versturen zodat deze patiënten eerder gevaccineerd worden dan de algemene bevolking. Deze groep, samen met de 65-plussers zijn de meest kwestbare patiënten. En aangezien de vaccins niet talrijk beschikbaar zijn, verloopt het vaccineren dan ook in fasen.

Een patiënt die niet te zien is in de lijst van de statistiek kan ook individueel naar deze databank gestuurd worden. Indien deze patiënt er toch al in zou staan, is dat niet erg want de dubbele patiënten worden uit die lijst gefilterd. Enkel de meest noodzakelijke informatie zal worden doorgestuurd waaronder het rijksregisternummer van de patiënt dus geen medische gegevens.

Naast de gegevens van de GMD-artsen wordt de lijst ook nog aangevuld met de patiëntenlijst van de mutualiteit voor patiënten met zware aandoeningen zoals het kankerregister. Uiteindelijk wordt één unieke lijst bekomen in de Vaccination Codes Database.

Vanuit deze unieke lijst zullen dus per regio uitnodigingen naar de patiënten gestuurd worden. Deze uitnodiging vertrekt dus uit de Vaccination Codes Database en worden door een arts-leidende ambtenaar van de Vlaamse overheid verstuurd.

Medische huizen kunnen deze acties enkel doen voor ingeschreven patiënten.

Om de export te versturen ga naar Statistiek < Overzicht.

 • Risico audit: 18 - 64 jarigen met risicofactoren COVID-19

Klik op Zoekopdracht om de statistiek te bekijken.

1. Start de zoekopdracht om de lijst met patiënten te genereren.
2. Vink de algemene checkbox aan bovenaan om alle patiënten in de lijst te selecteren.
3. Klik op COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt om deze patiënten naar de databank te versturen.
4. De betekenis van de iconen is onderaan te lezen.

Een patiënt kan individueel via het dossier geëxporteerd worden.
Patiënten zonder GMD of patiënten die niet via de algemene statistiek geactiveerd werden wegens een bepaalde reden (vb. de patiënt heeft momenteel Covid-19) moeten via het dossier geactiveerd worden.

5. Ga in het dossier van de patiënt naar het tabblad Vaccinaties < Covid-19.

6. Op dit moment niet beschikbaar tot nader order van de HGR: Alle types toegestaan wordt standaard weergegeven. Kies enkel voor mRNA wanneer uw patiënt een specifieke aandoening heeft waarbij volgens de Hoge Gezondheidsraad het mRNA vaccin aangeraden wordt. (vb. transplantpatiënt of wachtend op transplantatie). Voorlopig is voor de keuze Adenovirus geen scenario door de HGR doorgegeven. Indien de Hoge Gezondheidsraad hierover een aanbeveling publiceert kan u deze toepassen.

7. Klik hier voor meer gedetailleerde info.
8. Klik op om deze patiënt individueel naar de databank te sturen en dus te activeren.

Sinds 12 april 2021 krijgt u de keuze om de patiënten van de activatie als risicopatiënt op de hoogte te brengen. 

De brief die verstuurd wordt kan gepersonaliseerd worden:

Wenst u dat patiënten niet antwoorden op deze mail? Dan dient u No Reply aan te duiden in de Configuratie instellingen onder Applicatiegebruik:

 

 Indien een patiënt de vaccinatie weigert, kan u dit aangeven in het dossier onder Patiëntinfo < Instemming.

Deactivatie is altijd mogelijk wanneer de activatie al werkzaam is. Ga naar het dossier van de patiënt naar Vaccinaties < COVID-19.
Geef indien nodig een datum in en klik op COVID-19 vaccinatie: Deactiveer patiënt.

Fase 3: exporteren van de risicopatiënten (prio 2)

Vanaf 28 april 2021 zal de statistiek Risico audit: 18 - 44 jarigen met risicofacturen COVID-19 zichtbaar zijn in het Overzicht. De werkwijze voor het activeren van deze patiënten is dezelfde als in fase 2.
 
 

eGMD: Aanpassing van betalingstermijnen en verlengingen

Vanaf 1 januari 2021 is iedere huisarts verplicht om het elektronisch medisch dossier eGMD) te gebruiken en daarbij ook de automatische connectie via MyCareNet. De papieren facturatie is vanaf 1 januari dus niet meer mogelijk. Ook zullen huisartsen een eenmalige toekenning ontvangen van 20 euro per GMD op 28/01/2021 voor elk GMD tussen 1/01/2019 en 30/09/2020.

De betalingen worden als volgt verwerkt:

 • Openen van een GMD voor een patiënt die nog geen GMD heeft

U ontvangt het honorarium binnen 30 dagen na ontvangst van de notificatie als aan de voorwaarden is voldaan (getuigschrift voor verstrekte hulp voor de raadpleging of huisbezoek gegeven aan de verzekeringsinstelling, enz.).

Let op: Als u gedurende het jaar houder wordt van een GMD van een patiënt van een andere huisarts, ontvangt u in dat jaar geen honorarium. Het honorarium wordt tegelijk met de verlengingen voor het volgende jaar betaald.

 • Prolongatie van het GMD

U ontvangt het honorarium tijdens het verlengingsjaar (in februari), op voorwaarde dat er ten minste 1 contact met de patiënt is geweest in 1 van de 2 jaren voorafgaand aan het verlengingsjaar. Dit is geldig voor 2021. In de daaropvolgende jaren wordt de GMD automatisch verlengd indien er in het voorgaande jaar ten minste één contact is geweest, en niet in de laatste 2 jaar. Als er geen contact heeft plaatsgevonden, zult u een nieuwe GMD moeten creëren, op dezelfde manier zoals u een nieuw GMD aanmaakt of overneemt.

Om van ‘contact’ (raadpleging of huisbezoek) te kunnen spreken moet het getuigschrift voor verstrekte hulp, met daarop het nomenclatuurcodenummer voor raadpleging of huisbezoek, bij de verzekeringsinstelling ingediend zijn voor terugbetaling.

Opgelet (28/01/2021): Het is mogelijk dat momenteel niet alle einddata van de GMD's correct zijn in het tabblad "Terugbetaling". Na de wijziging van dit jaar geven de mutualiteiten inderdaad bepaalde einddata niet correct weer. Dit zal in de loop van de maand maart worden rechtgezet, zodra de mutualiteiten de automatische verlengingen voor februari correct hebben uitgevoerd.

Continuïteit van de zorg: GMD toegankelijk voor andere gemachtigde huisartsen binnen éénzelfde groepspraktijk

Wanneer u huisarts en GMD-houder bent binnen één groepspraktijk, breiden binnenkort uw therapeutische relaties (van het type GMD) uit naar de gemachtigde huisartsen die exclusief binnen dezelfde praktijk werken. Dat wil zeggen dat andere gemachtigde huisartsen binnen éénzelfde praktijk automatisch toegang krijgen tot de GMD-gegevens van elkaars patiënten. Zo is de continuïteit van de zorg van de patiënten gegarandeerd, ook bij afwezigheid van een collega-huisarts.

Klik hier voor meer informatie over het eGMD op de site van MyCareNet.

Covid-19 : Uitzonderlijke maatregelen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De autoriteiten hebben aanvullende maatregelen genomen om de Covid-19-crisis in de gezondheidszorg aan te pakken.

Wat houden deze uitzonderingen in?

 • 20 euro extra per GMD in 2020

Het bedrag voor het beheer van het Globaal medisch dossier verhoogt eenmalig met 20 EUR in 2020. Dit is bedoeld om de tijdelijke toename van de administratieve activiteiten in verband met de Covid-19-crisis te compenseren.

Bekijk de info op de site van het RIZIV via deze link.

 • Tijdelijk verhoogde investeringsaftrek tot 25%

De regering heeft besloten het basispercentage van de investeringsaftrek te verhogen tot 25%. Deze tijdelijke verhoogde aftrek geldt ook voor vrije beroepen die tussen 12 maart en 31 december 2022 in afschrijfbare kapitaalgoederen investeren. Dit opent enkele mogelijkheden voor uw investeringen als zorgverlener! Meer info op deze blog.

 • Nieuwe nomenclatuurcodes voor medisch advies via teleconsultatie

De nomenclatuurcodes die gebruikt worden voor de registratie van een teleconsultatie zijn gekend:

- 101990 : Triage Covid-19

- 101835 : Advies met het oog op triage COVID-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst

- 101135 : Continuïteit zorg Covid-19

De codes via eFact aanrekenen is niet verplicht maar wordt wel sterk aanbevolen.

FAQ's opgelijst door het RIZIV.

Meer info op de site van het RIZIV.

Krijgt u de rode melding van de UCP code nog, dan dient u deze nog in de configuratie in te stellen: https://careconnectmanual.corilus.be/nl/faq/hoe-uw-uniek-contactpunt-code-ucp-voor-vi-100-configureren

Aanpassing voor vertrekkende reizigers: gratis CTPC-code 

Vanaf 2/07/2021 werd een aanpassing doorgevoerd in de eForm COVID-19: Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van COVID-19.

De CTPC-code kan dus nu manueel ingegeven worden door de huisarts in de eForm.

De reizigers dienen zelf de CTPC-code aan te vragen via MyHealthViewer. Een arts kan niet op eigen initiatief een gratis CTPC-code aanmaken.

Wanneer heeft de reiziger recht op een gratis CTPC-code:

 • Reiziger is nog niet uitgenodigd voor vaccinatie.
 • Reiziger is minder dan 30 dagen geleden uitgenodigd.
 • De reiziger heeft de eerste dosis al gekregen binnen de periode volgende vaccin +14 dagen (oftewel je hebt je tweede vaccin nog niet laten vervallen).
 • Dit wordt sowieso nagegaan wanneer de gratis code wordt aangevraagd door de triage centra.

Covid-19 Test Prescription Code (CTPC)

Patiënten die een PCR test laten afnemen moeten over een CTPC code beschikken.

De Covid-19 Test Prescription Code is een activatiecode bestaande uit 16 cijfers/letters (in 4 blokken van 4) die via sms naar de patiënt gestuurd wordt door 8811.
Via de eForm "Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van COVID-19" kan u deze code genereren en bezorgen aan de patiënt.
Tip: In de eForm dient u het telefoonnummer van de patiënt in te geven: Gebruik hiervoor bij voorkeur het GSM-nummer van de te testen persoon.

Waarom?

 • Voorrang toekennen op basis van deze activatiecode voor testing
 • Gelinkt aan de reden van de staalafname en aanvraag van de arts
 • Verzameling van gegevens door de overheid

Waar? 

 • eForm "COVID-19: Melding en labo-aanvraag bij vermoeden COVID-19"
 • Onderaan de eForm zowel bij afname door huisarts als door triagecentrum

Wie?

 • Vermoedelijk besmette personen
 • Hoogrisicocontacten van een besmet persoon
 • Personen die uit het buitenland aankomen in België en gedurende de voorbije 14 dagen verbleven in een rode zone
 • is de patiënt een gezondheidsmedewerker of een ouderenzorgmedewerker (verplicht apart veld in de eForm)

Meer info/documentatie van de overheid en de soorten codes: https://www.corona-tracking.info/algemene-info/glossarium/corona-test-prescription-code/

Van zodra u de CTPC-code heeft aangevraagd kan u de gegevens in het formulier niet meer aanpassen.

Via www.mijngezondheid.be kunnen patiënten een afspraak nemen in een staalafnamepost, enkel indien ze over een CTPC code beschikken.

Opgelet:
Indien een patiënt zich aanbiedt op een staalafnamepost zonder dat hij een staalafnamemoment heeft gereserveerd via de reserveringstoepassing en zonder activatiecode (CTPC), zal hij niet getest worden, maar worden doorverwezen naar een huisarts.

De geteste persoon kan het testresultaat raadplegen via www.mijngezondheid.be en krijgt het testresultaat te zien op de app Coronalert indien deze gelinkt werd met de 17-cijferige code van de Coronalert app geregistreerd bij de laboaanvraag.

Geldigheid van de code controleren

Mogelijks kreeg de patiënt al een Covid-19 Test Prescription Code toegestuurd via SMS. In die situatie kan u de geldigheid van de CTPC-code controleren via de PCR-knop binnen een contact (consultatie).

1) Maak een contact en klik op de knop 'PCR-validatie (COVID-19)’.

2) Typ de CTPC-code in het zoekveld voor "code voorschrift" en klik op 'zoeken'.

3) U wordt aangemeld op de « PCR Prescription validation » webtoepassing. Hier kan u nagaan of de testcode geldig is en aangeven dat u de test heeft afgenomen. Meer info omtrent de mogelijke resultaten: https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/05/Verification-PCR-Test-Prescription-Gebruikershandleiding.pdf

Pages