FAQ

Personen met diabetes moeten volgens de wet maximum 4 dagen na hun diagnose een aangepast rijbewijs aanvragen via de gemeente.

Hiervoor is een rijgeschiktheidsattest nodig van de huisarts of endocrinoloog.  Deze attesten werden tot op heden op papier gebruikt. De Diabetes Liga nam het initiatief om deze formulieren te digitaliseren en beschikbaar te maken als e-form in het EMD van alle huisartsen. De attesten of adviezen worden vooraf gegaan door evaluatieformulieren om het mogelijk te maken te oordelen of de persoon al dan niet rijgeschikt kan verklaard worden. 

Volgende eforms zijn beschikbaar:

 • Diabetes rijgeschiktheidsattest groep 1: attest voor privé-vervoer
 • Diabetes rijgeschiktheidsadvies groep 2: advies voor professioneel vervoer dat bevestigd moet worden door arbeidsgeneesheer

Meer informatie over het rijbewijs voor personen met diabetes vind je op de website van Diabetes Liga: www.diabetes.be

Bekijk de formulieren alvast in CareConnect General Practitioner!

Groep 1

Groep 2

eForms versturen via Hector

Open Hector via het kleine achtergrondicoon. Onderaan rechts voor Windows en bovenaan rechts voor iOS.

Klik binnen Hector op Nieuw en selecteer de eForm of document.

Vul het document aan en klik op Verzend

  Om optimaal gebruik te maken van Hector is het aangeraden om op het einde van de werkdag de computer af te sluiten. Indien het toestel meerdere dagen aanstaat bijvoorbeeld in slaapmodus, zal Hector automatisch afsluiten. Het achtergrondicoon zal dan niet meer zichtbaar zijn. (niet van toepassing bij meerdere gebruikers op een Windowstoestel)

A) Hoe kan ik controleren of de berichten correct verstuurd zijn?

Werd het dossier goed verstuurd naar mijn collega arts? Werd het evaluatiedossier van de handicap goed verstuurd naar de FOD Sociale Zekerheid? Of meer actueel, werd het document met de gegevens voor de barometer audit covid-19 correct verstuurd? 

Controleer de configuratie in CareConnect en Hector via onderstaande handleiding:

Stap 1: werd het bericht correct verstuurd vanuit CareConnect en ontvangen in Hector?

1. Ga in CareConnect General Practitioner via het tandwiel rechtsboven naar Configuratie > Berichten.

2. In de Folder uitgaande berichten worden de berichten geplaatst na het klikken op versturen binnen CareConnect. 

 • Voor Windows toestellen: C:\Hector\TO_SEND
 • Voor MacOS toestellen: /users/shared/hector-data/to_send

3. Open Hector.

4. Selecteer Instellingen > eHealth Credentials en wijzig/Edit.

Een standaardgebruiker (met een gele ster) met een geldig eHealthcertificaat (groen vinkje) moet aangeduid zijn, anders wordt niets verstuurd!

5. Hector moet geconfigureerd zijn om de berichten uit die "Folder uitgaande berichten" op te halen. Check dit via Instellingen > File Interface en Wijzig/Edit.

Controleer de Te versturen folder en pas deze aan naar dezelfde naam zoals:

 • Voor Windows toestellen: C:\Hector\TO_SEND
 • Voor MacOS toestellen: /users/shared/hector-data/to_send

 

Stap 2: werd het bericht correct verstuurd vanuit Hector naar de eHealthbox van de ontvanger?

Het bericht wordt door Hector opgehaald uit de map TO_SEND en zal eerst kort verschijnen in Outbox wanneer Hector bezig is met het versturen. Daarna wordt het bericht in de Uitgaande map geplaatst.

6. Open Hector en selecteer de map Uitgaand in het linker veld.

7. Selecteer Geen filter in het veld indien er meerdere eHealthcertificaten zijn ingeladen in de Hector. Uw verzonden berichten zijn hier te zien.

De status van het bericht:

Uitgaande berichten zullen eerst kort in de TO_SEND map verschijnen. Daarna worden de berichten op de computer bewaard in de SEND map.
Deze maakt Hector automatisch aan. Mislukte verzendingen zullen terug te vinden zijn in de Hector error folder.

In Hector kan u de locatie van de error folder nakijken via:

 

B) Wat doe ik als mijn eHealthbox vol of verzadigd is?

1. Open Hector. Klik dubbel op het achtergrondicoon onderaan rechts (Windows) of bovenaan rechts (MacOS).
2. Hector opent het startscherm en geeft de namen van de zorgverleners weer waarvan een geldig eHealthcertificaat aanwezig is in de geïnstalleerde Hector. Klik uw naam aan.

3. Een melding wordt bovenaan weergegeven. Klik op de "Hier" in die melding om naar het overzicht van de eHealthcertificaten geleid te worden.
4. Een uitroepteken staat bij het eHealthcertificaat waar het probleem optreed. Klik het certificaat aan.
5. Onderaan de pagina wordt de capaciteit van de eHealthbox weergegeven en hoeveel berichten op standby staan (nog moeten opgehaald worden). 
6. Klik op "Geavanceerd". Twee knoppen zullen verschijnen.

7. Klik op de bovenste knop om enkel de binnengehaalde berichten te verwijderen. Dit is een veilige optie aangezien enkel de berichten die al op een toestel werden binnengehaald, verwijderd zullen worden. Klik niet op de onderste knop want die zal alle berichten (al dan niet binnengehaald) verwijderen.

8. Klik op "Ok". 

9. Refresh zowel de browser als Hector zelf (indien nodig meerdere keren).

Opgelet deze actie vraagt wat tijd. Het kan een 15-tal minuten duren vooraleer het resultaat zichtbaar is. Als u merkt dat de berichten opnieuw binnenkomen in CareConnect, zal de configuratie goed ingesteld zijn.

Hector zal nu terug een groen vinkje geven naast het eHealthcertificaat. 

Indien bovenstaande geen oplossing biedt, kan het zijn dat een groot doorgestuurde bijlage de eHealthbox blokkeerd. U dient dan rechtstreeks in te loggen in de eHealthbox om deze bijlages te verwijderen:

10. Klik door op het "eHealth portaal" of ga dus naar https://www.ehealth.fgov.be/nl/patienten en klik rechts bovenaan op "My eHealth". 

11. Meld aan en kies uw profiel:

12. Vink de bestanden aan die te groot zijn vb. grote PMF-bestanden (de grootte van het bestand wordt in het bericht weergegeven) en klik op het vuilbakje.

13. Klik op "Definitief verwijderen".

14. Pas nu zal de capaciteit in de eHealthbox verminderen. Deze kan u links onderaan bekijken. Is deze nog vol? Voer stap 12 en 13 opnieuw uit.

Refresh opnieuw de Hector. De nog niet binnengehaalde bestanden zullen nu terug binnengehaald worden.

Hector is een beveiligde mailbox voor medische berichtgeving die via de eHealthbox verstuurd wordt tussen zorgverleners en organisaties zoals laboratoria. Download hector via deze link. Meer info over Hector kan u hier vinden.

Hector interface

Check of Hector actief staat door het logo terug te vinden in de achtergrondtaken zodat u weet dat Hector actief blijft en een automatische controle uitvoert op nieuwe berichten.
Klik dubbel op dit icoontje om Hector in uw standaardbrowser te openen.

Voor Windows: rechts onderaan (al dan niet door het pijltje van de achtergrondtaken aan te klikken.

Voor Mac: rechts bovenaan.

Controleren of Hector zelf opstart kan via 'Taakbeheer' (Windows) of 'Gebruikers en groepen' via 'Systeemvoorkeuren' (Mac OS).

  

Berichten ontvangen en versturen

Laad het eHealthcertificaat van minimum één zorgverstrekker in. Zo zullen berichten via die eHealthbox <--> Inbox in Hector verstuurd en ontvangen worden.
Hector op een nieuw toestel? Bel de Helpdesk op 09 325 87 60 zodat we de toegang kunnen activeren.

Onder ‘Berichten’ worden inkomende en uitgaande berichten weergegeven in de mappen ‘Inbox & Inbox EMD (berichten gestuurd naar de medische software)’ en ‘uitgaand’.

Scroll naar beneden om de knop ‘instellingen’ te zien.

1. Definieer de manier van ontvangen en de map naar het EMD.

2. Definieer de manier van verzenden en de map vanuit het EMD.

3. Overzicht van de eHealthcertificaten en details.

1. Definieer de manier van ontvangen en de map naar het EMD.

De optie ‘Maak een ADR.xml file aan?’ staat aangevinkt.
De map waar deze berichten naar verstuurd mogen worden zodat deze opgehaald kunnen worden door CareConnect staat hier ingevuld.

Nieuw toestel? Dan zullen deze mappen eerst nog aangemaakt moeten worden. Onderstaande configuratie wordt aangeraden:

 • Windows: C:\CareConnect

 • Mac: /Users/Shared/CareConnect

2. Definieer de manier van verzenden en de map vanuit het EMD.

De TO_SEND map en de error map staan ingevuld voor de uitgaande berichten.

 • Windows: C:\Hector\TO_SEND en C:\careconnect\error

 • Mac: /Users/Shared/Hector-data/TO_SEND en /Users/Shared/careconnect/error

3. Overzicht van de eHealthcertificaten en details

Flow ontvangen berichten                      Flow verstuurde berichten

            

Verzonden berichten zijn zichtbaar in Hector maar ook op uw computer zijn deze terug te vinden in de map ‘SEND’.

(Opnieuw) versturen van berichten in Hector naar CareConnect General Practitioner:

1. Selecteer de berichten die u wenst te exporteren naar CareConnect.

2. Klik op het icoontje links bovenaan.

3. Klik op ‘Exporteer EMD’.

4. Kies één van de opties en klik op exporteer.

Gebruiker/eHealthcertificaat toevoegen in Hector

1. Klik op ‘Instellingen’.

2. Klik op ‘Edit’ onder ‘eHealth Credentials’.

3. Voeg een eHealthcertificaat toe door te klikken op 

4. Voeg het eHealthcertificaat toe, vul het zelfgekozen wachtwoord in gelinkt aan het eHealthcertificaat en klik op ‘Upload’.

eHealthcertificaat vernieuwen in Hector

1. Klik op ‘Instellingen’.

2. Klik op ‘Edit’ onder ‘eHealth Credentials’.

3. Klik het eHealthcertificaat aan die u wenst te vernieuwen.

4. Klik op ‘Update Certificaat’.

5. Geef het eHealthcertificaat in, vul het wachtwoord in en klik op ‘Bijwerken’.

Account taal

1. Scroll naar onder om de gebruikersinstellingen te raadplegen.

2. Klik op ‘Mijn voorkeuren’.

3. Pas de account taal aan en refresh de pagina (in de browser).

Probleem: Na het laden van Hector verschijnt een groot uitroepteken.

Hector opstarten lukt niet.

1. Klik op het icoon van Hector en klik op 'Exit'.

2. Klik op het bureaublad en daarna op 'Ga' bovenaan.
3. Klik op 'Computer'.
4. Volg onderstaande weg en klik de map 'database' open.

5. Klik het bestand 'db.lck' aan en kies 'Verplaats naar prullenbak'.
6. Start hector nu opnieuw op. Zoek Hector op in de Finder.

 • Activeren van de MFA
 • Opladen van het eHealthcertificaat in CareConnect, selectie Hub en activatie koppeling Vaccinnet
 • eGMD en koppeling met het labo activeren
 • Activatie eFact en eAttest 
 • eHealthcertificaat in Hector om berichten te versturen en te ontvangen

Activeren van de MFA

Meld een eerste keer in CareConnect aan met uw identiteitskaart. Een venster verschijnt om de MFA of multi-factor authenticatie te activeren.

Al eerder aangemeld in een vorige praktijk?

Dit venster zal niet verschijnen. U kan dus aanmelden met uw mailadres en de 5-cijferige pincode die u koos op voorwaarde dat u als gebruiker onder die praktijknaam kan aanmelden.
Dit geldt dus ook in het geval dat u in meerdere praktijken tewerkgesteld bent die gebruik maken van CareConnect en waar u als actieve gebruiker toegevoegd bent in het gebruikersbeheer.

Opladen van het eHealthcertificaat/ hub/ Vaccinnet

1. Klik op het tandwiel rechtsboven.
2. Klik op Applicatiegebruik.
3. Vink het gebruik van Helena aan. Zo kan u digitaal documenten naar het account van de patiënten sturen op een beveiligde manier.
4. Selecteer de correcte Hub.
5. Voer via Bladeren uw eHealthcertificaat in, vul uw zelfgekozen eHealthwachtwoord in en enter of klik onderaan op Bewaar. Na het invoeren zal die hierboven als "aanwezig" staan.

Het eHealthcertificaat kan u herkennen aan uw geboortedatum als start van de cijferreeks. Dit eHealthcertificaat dient ook een grootte te hebben van 12 kB.

6. Vink de vakjes aan en geef indien u tewerkgesteld bent in een groepspraktijk het VaccinnetID in.
7. Klik op Bewaar.
8. Meld nu af en terug aan zodat een eHealthsessie aangemaakt kan worden.

eGMD/ Koppeling met het labo activeren

1. Klik op het tandwiel rechtsboven.
2. Klik op Interfaces.
3. Een zorgverlener kan zich inschrijven voor het eGMD, maar als HAIO voldoet het deze aan te vinken en te bewaren.

4. Hier kan u ook instellen via welk labo u de aanvragen verstuurd en uw gebruikersnaam en wachtwoord ingeven om de connectie te voltooien door te klikken op het hamburgericoon (drie strepen).
Voor de configuratie via ini bestand met het programma, raden we aan met het labo contact op te nemen.

Klik hier voor meer info omtrent eGMD inschrijving en configuratie.

eFact/eAttest activeren als zorgverlener

1. Klik op Tarificatie.
2. Klik op 
3. Klik op Zorgverlener instellingen.
4. Klik op eFact.
5. Geef het bankrekeningnummer in waar u de bedragen van eFact op wenst te ontvangen. Geef alsook de BIC-code in en uw KBO-nummer (ondernemingsnummer). Deze kan u op uw getuigschriftenboekjes terugvinden.
Vul een algemeen telefoonnummer in. Vink het automatisch factureren aan (deze functie zal de eFact prestaties 1 keer per week automatisch doorsturen)
6. Klik op Opslaan.
7. Vul de UCP-code in en bewaar nogmaals.

8. Klik op Algemeen om de afronding van de bedragen in te stellen. Minimum afronden op dichtsbijzijnde 1/20 euro.

eHealthcertificaat in Hector laden om berichten te ontvangen en/of versturen

1. Klik op Instellingen.
2. Klik op Edit onder eHealth Credentials.

 

3. Voeg een eHealthcertificaat toe door te klikken op 

 

4. Voeg het eHealthcertificaat toe, vul het zelfgekozen wachtwoord in gelinkt aan het eHealthcertificaat en klik op Bijwerken.

 

Voeg ook uw eHealthcertificaat toe in Hector op andere toestellen als u vanaf dat toestel, vanuit CareConnect, berichten wenst te versturen.

 

 Voer deze actie pas uit bij het verkrijgen van uw nieuw RIZIV-nummer eindigend op "004"!

In dit geval zal het noodzakelijk zijn het licentietype aan te passen. Volg hiervoor volgende stappen:

1. Klik op het tandwiel rechtsboven.
2. Klik op ‘Overzicht’.
3. Selecteer de naam van de HAIO.
4. Klik op het potloodje rechtsonder.

5. Klik op ‘Details aanpassen’.
6. Pas de medische rol aan naar ‘Zorgverlener’.
7. Pas of vul eventueel andere gegevens aan. Indien er nog een licentie beschikbaar is, te zien aan het overzicht, zullen geen facturatiegegevens gevraagd worden.

Indien de HAIO die zorgverlener wordt de plaatst inneemt van een andere zorgverlener dient u eerst de licentie van die zorgverlener te deactiveren (en dus vrij te maken voor de nieuwe zorgverlener). Dit kan in het ‘Overzicht’ onder ‘Gebruikersbeheer’.

8. Accepteer (indien nodig) de voorwaarden en klik op ‘Volgende’.

Pas de configuratie aan onder de tarificatie-instellingen. 

Schrijf u als zorgverlener in voor het gebruik van eGMD via de Configuratie - "Interfaces".

1) Klik op het tandwiel rechts bovenaan.

2) Klik op 'Interfaces'. 

3) Vink aan en klik op 'Inschrijven' om het bankrekeningnummer in te geven waarop u de bedragen omtrent eGMD wenst te ontvangen. Opgelet! bij wijzigingen dient elke mutualiteit apart een mail toegestuurd te krijgen.

4) Voeg toe of pas aan indien nodig.

 

Meer info

Een eHealthcertificaat is nodig voor optimale communicatie met MyCareNet, eHealth etc.

Een handleiding voor de aanvraag en vernieuwing van uw eHealthcertificaat is ook beschikbaar via de website van eHealth: https://www.ehealth.fgov.be/file/view/5776f4aee8d15d9a87ccbf102a9bbcd6 

Het eHealth-certificaat inladen in CareConnect

Als de aanvraag voltooid is, voegt u het eHealthcertificaat toe in CareConnect. Volg onderstaande stap om deze configuratie te voltooien. 

1. Klik op het tandwiel rechtsboven.
2. Klik op ‘Applicatiegebruik’ onder de titel 'Configuratie'.
3. Verwijder het oude eHealth-certificaat via het 

4. Om het nieuwe eHealth-certificaat in te voegen, klik op ‘Bladeren’.
5. Zoek het nieuwe eHealth-certificaat op uw computer en selecteer het bestand.

 Het eHealthcertificaat bevat een icoon met een sleutel, is minimum 8kB en bevat extensie ‘.p12’.
Let ook op de aanmaakdatum. De laatste cijfers bevatten de dag, het uur en de minuten waarop deze aangemaakt is.

6. Klik op ‘Openen’.
7. Geef uw gekozen eHealth-wachtwoord in. Via het oogje kan u het wachtwoord die u invoerde controleren.
8. Klik op ‘Bewaar’ rechts onderaan.

Start CareConnect opnieuw op. Bij het opstarten zal automatisch een eHealth sessie opgezet worden op basis van het vernieuwde certificaat.

Mijn eHealthcertificaat vernieuwen in Hector

Open Hector via 

Ook op  kan u dubbel klikken om Hector te openen in de browser.

1. Klik op ‘Instellingen’.

2. Klik op ‘Edit’ onder ‘eHealth Credentials’.

 

3. Klik het eHealthcertificaat aan die u wenst te vernieuwen.

4. Klik op ‘Update Certificaat’.

 

5. Geef het eHealthcertificaat in, vul het wachtwoord in en klik op ‘Bijwerken’.