Exporteer

Vanuit de extra menu-onderdelen, kan u het openstaande dossier exporteren

  • naar Vitalink
  • naar een collega

Overzicht

Het overzicht toont u een historiek van exports van het dossier. Met andere woorden, naar wie/waar heeft u al geëxporteerd.

Nieuw

Om het dossier te exporteren, klikt u op de knop 'Nieuw'.

Uit de keuzelijst kiest u in welk formaat u het bestand wilt aanmaken.

Mogelijke formaten zijn SumEhr (samengevat dossier), SMF (Software migration format) of PMF (Patient migration format). CareConnect ondersteunt de elektronische uitwisseling van dossiers maximaal. Er is dus geen mogelijkheid om een volledig dossier op papier af te drukken. 

  • Sumehr: Een Sumehr bestand bevat de meest relevante informatie bij een export. Een Sumehr bestand zal bijvoorbeeld kunnen worden opgeladen op Vitalink/Hubs.
  • GP Software Migration format: Is bedoeld als export bestand indien u van software pakket zou veranderen. Hierin wordt vrijwel het volledige dossier opgenomen.
  • Patient Migration format: Een formaat dat toelaat om dossier te exporteren naar collega's, waarvan u niet weet met welk EMD zij werken.
  • Corilus XML: Een formaat, ontwikkeld door Corilus, om dossiers optimaal te kunnen uitwisselen tussen de verschillende EMD's van Corilus

U kunt dit xml exportbestand doorsturen naar uw collega, die dit vervolgens kan importeren in zijn gehomologeerd EMD.

Via 'Toon bestanden voor export' kan u eerst een preview van het exportbestand zien. Bij SumEhr kunt u zo kiezen welke medische items u wilt toevoegen/verwijderen uit de SumEhr.

Opladen van een Sumehr op Vitalink

U kan een verkort dossier, of Sumehr, opladen op Vitalink (als uw Applicatiegebruik correct staat). Als het dossier van de patiënt is opgeladen, kunnen andere zorgverleners het dossier inkijken. Om te kunnen opladen, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. U moet online zijn
  2. eHealth-certificaat correct geconfigureerd, en geldige eHealth-sessie
  3. Rijksregisternummer van de patiënt gekend
  4. eHealth Therapeutische relatie en Geïnformeerde toestemming OF Hub Therapeutische relatie en Geïnformeerde toestemming (afhankelijk van waar u de SumEhr wilt naar exporteren), zie Privacybeheer

Vanuit de waarschuwingen op het dashboard kan u een Sumehr aanmaken (als er nog geen Sumehr is opgeladen voor de patiënt).

Er wordt u een samenvatting van de Sumehr getoond. U kan hier nog aan - of uitvinken wat u wel of niet wil opnemen.

 

U kan er voor kiezen om de geëxporteerde SumEhr automatisch up-to-date te houden voor deze patiënt; om dus bij afsluiten van het dossier telkens een bijgewerkte SumEhr te gaan exporteren. Dit kan u configureren via Privacybeheer.