Hoofdstuk IV

Hoofdstuk IV

Omschrijving drempel:

U dient in het 2e semester van het premiejaar minstens 50% van uw aanvragen van terugbetaling van geneesmiddelen hoofdstuk IV in via de dienst “Hoofdstuk IV” van MyCarenet 

Gebruik:

Vanuit voorschrijfmodule

Op het moment dat de medicatie wordt voorschreven, wordt er nagegaan of er reeds een akkoord lopende is voor deze medicatie (eHealth therapeutische relatie moet geregistreerd zijn). Indien er nog geen akkoord is, kan u de paragraaf selecteren om een eerste aavraag (of verlenging) elektronisch door te sturen. 

Selecteer de juiste verzen en klik op 'Opslaan' om de aanvraag door te sturen.

 

U zal onmiddellijk feedback krijgen of de aanvraag aanvaard, mislukt of in behandeling is. 

Vanuit Hoofdstuk IV module

De Hoofdstuk IV module kan u openen via het tandwiel icoon naast de foto en kies dan 'Hoofdstuk IV'.

 

Raadplegen

Start een zoekopdracht voor een bepaalde periode om de akkoorden van de patiënt op te vragen.

Indien van toepassing kan u van hieruit ook een 'Verlenging' aanvragen.

Aanvragen

Nieuwe aanvragen kan u ook vanuit de Hoofdstuk IV module doorsturen. U kan hetparagraafnummer opzoeken, of u kan de medicatie zelf opzoeken (al dan niet uit de actieve medicatielijst van de patiënt). Om via de medicatie op te zoeken, klikt u op het vergrootglasicoon.

 

Selecteer de medicatie uit de actieve medicatie van de patiënt, of zoek nieuwe medicatie op.

Van zodra u de juiste medicatie heeft geselecteerd, kiest u het juiste paragraafnummer.

Als het juiste paragraafnummer is gekozen, kan u de knop 'Selecteer versen' gebruiken om de versen aan te vinken.

De juiste versen kan u aanvinken.

Voeg eventueel een bijlage toe indien nodig en klik op 'Verzenden' om de aanvraag door te sturen.

 

Uw aanvraag wordt opgeslagen bij 'Overzicht', hier kan u ook de status van de aanvraag raadplegen.