Nieuw contact

Nieuw contact

U kan een contact starten door te klikken op de knop 'Nieuw contact' in de linkerkolom van het patiëntendossier.

Er zijn 3 reeds voorgeprogrammeerde contact sjablonen:

  • Type II diabetes
  • Chronische nierinsufficiëntie
  • COPD

Indien het zorgelement gecodeerd is geregistreerd, wordt het contactsjabloon voorgesteld. Klik op het contactsjabloon om het contact te starten.

Alle items die u invult tijdens de consultatie, zullen worden opgeslagen in een van de verschillende tabbladen van het patiëntendossier en is terug te vinden in het journaal.

Opbouw van het contactscherm

Contact type en datum

In het linkerpaneel kan u contact type en datum van de consultatie instellen.
Standaard zal het contact de datum van vandaag krijgen. Mocht het toch gaan om een consultatie in het verleden, kunt u het kalendericoon gebruiken om de datum te selecteren.
De keuzelijst laat u toe een type van contact te selecteren, standaard staat dit op Consultatie.
Type en datum van het contact zullen impact hebben op de tarificatie bij afsluiten van contact.

Vandaag= datum van vandaag Icoon kalender= datum naar keuze selecteren

Registratie tijdens contact

Er zijn geen verplichte velden om in te vullen tijdens registreren van contact.

Hieronder een voorbeeld van een ingevuld contactscherm:

Enkele opmerkingen:

Een consultatie kunt u linken aan een bepaald zorgelement.
U opent hiervoor de keuzelijst en selecteert het zorgelement. Dit is van belang als u later wilt filteren in het Contact overzicht.

Bij 'Reden' en 'Evaluatie' heeft u de mogelijkheid om vrije tekst in te geven of gecodeerd te registreren.
Als u gecodeerd registreert, zult u later betere statistieken kunnen halen uit uw programma, welke belangrijk worden voor de Telematicapremie.

In het consultatiescherm zijn een aantal knoppen opgenomen. De knoppen laten u toe om rechtstreeks vanuit het consultatie scherm een onderdeel van het patiëntendossier aan te spreken.

 zie Parameters 

 zie Vaccinaties 

 zie Handelingen 

 zie Planning 

 zie Medicatie - Nieuw

 zie Documenten - Nieuw

zie Labo

Indien u van de 'Evaluatie' een zorgelement wilt maken, zodat dit in het widget links onderaan verschijnt wanneer u het patiëntendossier opent, selecteert u 'maak nieuw'. Zo kan u al uw belangrijke diagnoses als zorgelement registeren en gebruiken in uw actieve problematiek en voorgeschiedenis. 

Wilt u linken aan een bestaand zorgelement, dan selecteert u het zorgelement in de dropdown.

Er is een mogelijkheid om een consultatie op te splitsen in meerdere deelconsultaties. Deelconsultaties zijn delen van een Contact, voor een verschillende Evaluatie.

Een patiënt komt bijvoorbeeld langs voor oorpijn, maar vraagt ook naar een voorschrift voor diabetesmedicatie.
Beide kunnen geregistreerd worden in een afzonderlijke deelconsultatie.
Om een nieuwe deelconsultatie aan te maken, klikt u in de linkerkolom op 'Nieuw deelcontact'.

Afdrukken voorschriften

Van zodra de consultatie wordt opgeslagen, kan het voorschrift worden afgedrukt. Hiervoor heeft u in de consulatie een keuzelijst.
Standaard zal de optie geselecteerd staan die u heeft gekozen bij applicatiegebruik.

Bewaar

De voorgeschreven medicatie wordt opgeslagen in de lijst van de medicatie, maar er zal geen voorschrift worden geprint.

Bewaar, PDF en publiceer naar Helena

De voorgeschreven medicatie wordt opgeslagen in de lijst van de medicatie, het voorschrift wordt naar het Helenaplatform van de patiënt gestuurd als PDF en een PDF wordt geopend. Het document wordt niet afgedrukt.

Bewaar, print en publiceer naar Helena

De voorgeschreven medicatie wordt opgeslagen in de lijst van de medicatie, het voorschrift wordt naar het Helenaplatform van de patiënt gestuurd en wordt afgedrukt.

Preview en afdrukken

Na klikken op de knop 'Afsluiten' van de consultatie, zal een scherm worden weergegeven waar u kunt kiezen welke medicatie op welk voorschrift  moet staan.

In onderstaand voorbeeld wordt dus 1 voorschrift afgedrukt met 3 medicaties, en daarnaast nog 2 aparte voorschriften voor eenzelfde medicatie.

U kan zelf bepalen welke medicatie op welk voorschrift wordt geprint. Hiervoor kan u de medicatie slepen naar een ander voorschrift.

In bovenstaand voorbeeld, zal Clamoxyl worden afgedrukt op een apart voorschrift.

Na klikken op de knop 'Print en sluit', worden de voorschriften afgedrukt en keer u terug naar het Contact-scherm.

Contact scherm in detail

Reden (van contact)

Voor ingave van de reden van contact, heeft u 2 mogelijkheden. U kan de reden van contact ingeven als vrije tekst, of u kan een gecodeerd element selecteren. 

Link met EBMPracticeNet

Indien u een gecodeerd element heeft gekozen, kan u het icoon van de Evidence Linker aanklikken om de pagina te openen.

Link met bibliotheek

Indien u een gecodeerd element heeft gekozen met een koppeling naar een document of weblink, krijg u het icoon te zien. Klik het icoon aan om het document of weblink te openen.

Subjectief

Schrijf het verhaal van de patiënt neer in vrije tekst. U kan gebruik maken van de enter toets om het overzichtelijk te houden. 

Objectief

Vul na het klinisch onderzoek het tekstvak objectief in. Ook hier geeft u vrije tekst in en kan u gebruik maken van de enter toets.

Parameters invullen

Klik op het icoon van de parameters om de parameters in te vullen.

Parameterpaneel

Aan de rechterzijde van het scherm heeft u het parameterpaneel.

Evaluatie

Vaststelling van de aandoening, ziekte of klacht.

Handeling

Hier kan u de uitgevoerde handelingen registreren.

Planning

 Hier registreert u geplande taken.