Notities

Notities

Via de tab 'Notities' kunt u persoonlijke noties van de patiënt toevoegen.

U kunt ervoor kiezen deze notities al dan niet af te schermen voor collega's. Hiervoor kiest u een gepast niveau van Confidentialiteit via .

Notities kunt u ook raadplegen op het Dashboard. Het confidentialiteitsniveau zal bepalen of de notitie rechtstreeks getoond wordt of niet.

Wanneer er één of meerdere notiies zijn voor een patiënt, zullen deze al dan niet moeten ontgrendeld worden op het dashboard om zichtbaar te worden. In dit geval zal er een nummer verschijnen rechts van het slot op het dashboard. Door hierop te klikken wordt de inhoud van de notitie getoond. Klik nogmaals op het slot om de inhoud opneiuw te verbergen.