Opmerkingen bij de uitgave

Opmerkingen bij de uitgave

Aanpassingen voor 5.4 zijn hier terug te vinden op het nieuwe klantenportaal.

Versie 5.3.471 (30/12/2021)

 • Technische verbeteringen.
 • Er werden technische aanpassingen gemaakt aan de zoekopdracht Audit vaccinatiegraad: Audit patiënten met verhoogde tegemoetkoming.

Versie 5.3.450 (16/12/2021)

 • Departementen worden vanaf nu automatisch ingevuld bij het versturen van eForms met een vooraf geconfigureerde ontvanger.
 • Het was niet mogelijk om een laboaanvraag te doen voor het labo van AZ Jan Portaels. Dit werd opgelost.
 • De getuigschriften voor quarantaine werden aangepast om conform te zijn aan de nieuwe testmaatregelen.
 • In alle bestaande sjablonen werd het woord geneesheer vervangen door het woord arts. Inhoudelijk werden geen andere aanpassingen gemaakt aan de sjablonen.
 • Technische verbeteringen.

Versie 5.3.426 (03/12/2021)

 • Sommige gebruikers hadden offline geen toegang meer tot dossiers. Dit probleem werd opgelost.

Versie 5.3.407 (23/11/2021)

 • Als de eHealthsessie vervalt worden voorschriften die offline aangemaakt werden vanaf nu geprint (op dl formaat).
 • Bij het inplannen van een seizoensgriep vaccin voor een patiënt werd deze in sommige gevallen meerdere keren ingepland. Dit is vanaf nu opgelost.
 • Voor sommige gebruikers waren  eForms sinds de update niet beschikbaar in CareConnect. Dit is nu opgelost.
 • Bij eForms aan ziekenhuizen gericht, ontbrak de departementsnaam. Deze zal nu correct verschijnen.
 • Bij het versturen naar Salesforce worden de hoofdgemeentes niet meer vermeld in de facturatiegegevens.
 • Eforms zullen terug beschikbaar zijn voor zowel medisch assistenten als artsen.

Versie 5.3.386 (15/11/2021)

 • Update certificaat connectie met Helena.

Versie 5.3.376 (04/11/2021)

 • Gebruikers die op MacOS Monterey werken, konden niet meer aanmelden in CareConnect. Dit probleem werd opgelost.
 • Uitbreiding van MijnWGK naar MijnTVP.

Versie 5.3.364 (28/10/2021)

 • Gebruikers die op MacOS Monterey werken, konden niet meer aanmelden in CareConnect. Dit probleem werd opgelost.

Versie 5.3.360 (26/10/2021)

 • Arts wordt nu vermeld als voorschrijver bij het afdrukken van voorschriften door medisch assistent.
 • Problemen bij het uitlezen van eID in de startscherm door een medisch assistent zijn opgelost. 
 • Bij migratie naar een nieuwe database door het Care Connect team werd het probleem opgelost bij het exporten van GMD patiënten.
 • In sommige gevallen werd er een foutmelding : "Cannot be cast to class" bij posologie getriggered. Dit is nu opgelost.
 • Een nieuwe query voor medische huizen: "Patiënten die in aanmerking komen voor griepvaccinatie, additionele selectie op leeftijd tussen 50j & 65j" werd toegevoegd aan de statistieken-module.
 • De periode van inschrijving van een patiënt in een medisch huis wordt nu weergegeven bij tergubetalingsinformatie. 
 • Voorschriften aanmaken is opnieuw mogelijk via de knop links in nieuw contact na selectie van bewaar zonder het contact af te sluiten.
 • Bij het ingeven van een rizivnummer niet beginnend met 1,2,3,4,5,6 of 7 in facturatiegegevens komt een validatie error tevoorschijn.

Versie 5.3.341 (18/10/2021)

 • Het was mogelijk om een medicatie zonder posologie voor te schrijven indien de patiënt nog nooit een medicatieschema heeft gehad. Dit werd aangepast.
 • Correctie van de synchronisatie van de vaccinaties via de kluizen.
 • Correctie bij selectie GMD houder voor specialisten/paramedici bij aanmaak van een brief als de rizivnummer gekoppeld is aan verschillende personen of instellingen.
 • Correctie bij versturen gewoon voorschrift naar Helena.
 • Correctie bij specifieke fouten bij ophalen van de vaccinatie status.
 • Technische verbeteringen.
 • Activatie derde prik is opnieuw mogelijk
 • Technische verbeteringen.

Versie 5.3.323 (11/10/2021)

 • Indien je een voorschrift afdrukt vanuit het voorschriftenscherm in de medicatietab, worden deze nu ook op een nieuw bewijs van elektronisch voorschrift afgedrukt.

Versie 5.3.309 (05/10/2021)

 • Het nieuwe A4 BvEV voorschrift wordt nu ook gegenereerd bij voorschrijven in de Medicatietab en in de Statistiekmodule.
 • Probleem opgelost waardoor in bepaalde omstandigheden bij het verwijderen van een voorschrift ook een tweede voorschrift verwijderd werd.
 • Voorschriften gecreëerd door HAIO's bevatten nu de correcte naam op het document.

Versie 5.3.298 (29/09/2021)

 • In bepaalde gevallen werd een medicatie lokaal foutief stop gezet indien het vitalink medicatieschema verschilde van het lokale schema. Dit probleem werd opgelost.
 • De eerste update naar CareConnect 5.3 kon langer duren. Dit probleem werd opgelost.
 • Indien je meerdere elektronische voorschriften maakte voor 1 patiënt werden deze niet op een A4 afgedrukt. Dit probleem werd opgelost.

Versie 5.2.345 (18/09/2021)

 • Het was mogelijk om een medicatie zonder posologie voor te schrijven indien de patiënt nog nooit een medicatieschema heeft gehad. Dit werd aangepast.
 • Technische verbeteringen.
 • Activatie derde prik is opnieuw mogelijk.

Versie 5.2.307 (16/09/2021)

 • De activatiestatus voor patiënten die geactiveerd zijn voor een derde prik stond niets steeds correct. Dit is opgelost.
 • De link naar het Vivalia-labo is gecorrigeerd.
 • Een issue waardoor er 404 exceptions teruggegeven werden bij het opvragen van de vaccinatiestatussen, is opgelost.

Versie 5.2.301 (13/09/2021)

 • Indien vanuit het statistiekscherm een voorschrift werd toegevoegd, verscheen deze medicatie niet in de actieve medicatie in het patiëntendossier. Dit probleem werd opgelost.
 • Er werd een document toegevoegd om mensen een laatste keer uit te nodigen voor COVID-vaccinatie.

Versie 5.2.297 (09/09/2021)

 • Correctie van een TransactionException fout die je kon krijgen bij het uitvoeren van de diagnostische statistiek voor nierinsufficiëntie.
 • Correctie van een fout bij export van een PMF van een specifieke patiënt.
 • Toevoegen van de nieuwe functionaliteit voor een extra vaccinatieprik voor COVID-19 bij immuungecomprommiteerde patiënten. De status wordt getoond en de mogelijkheid tot activatie voor derde prik.

Versie 5.2.257 (12/08/2021)

 • Enkele medische huizen ervaren problemen bij tarificatie. Dit probleem werd opgelost.
 • Bij de integratie van een document dat door een vroedvrouw verzonden werd kon een foutmelding voorkomen. Dit probleem werd opgelost.
 • Technische verbeteringen.

Versie 5.2.235 (02/08/2021)

 • De medicatie pop-up crashte indien deze werd geopend voor een dossier waar een magistrale bereiding in aanwezig was. Dit probleem werd opgelost
 • Bij het verzenden van 1 eForm werd de tekst niet correct weergegeven in de berichten module. Dit werd opgelost.
 • Het was niet langer mogelijk om de nieuwe fingerprint eID's uit te lezen. Dat is nu opnieuw mogelijk.
 • Enkele gebruikers ervoeren time-outs in de waarschuwingen module. Dit probleem werd opgelost.
 • Er werden verdere verbeteringen gemaakt aan de COVID-19 audits.
 • Er werd een probleem i.v.m. 'Could not initialize proxy' opgelost bij PRF export.
 • Bij het ophalen van de Vaccinatie-events wordt nu tot 2 dagen in het verleden opgehaald.
 • Correctie van het previewscherm bij de afdruk van specifieke voorschriften.
 • Correctie voor het uitlezen van specifieke nieuwe eID's.
 • Correctie voor het toevoegen van planningen via de statistiekmodule.
 • Weghalen van de limiet van 10 eenheden bij het klikken van de + in de posologie.
 • Technische verbeteringen, oa aan het cashen van de eHealth etk.
 • Een extra correctie voor het uitlezen van specifieke nieuwe eID's werd uitgevoerd.
 • Een probleem waarbij gebruikers niet konden inloggen met eID in offline modus werd opgelost.
 • In het terugbetalingsscherm werd de periode dat men aangesloten was bij een medisch huis niet meer getoond. Dit is opgelost.
 • Technische verbetering voor een time-out error bij het importeren van patiënten.
 • Correctie van een regelmatig voorkomende 404 error bij het oproepen van de vaccinatiestatus.
 • Correctie van een probleem waardoor soms foutieve vaccinatiestatussen getoond werden.
 • Technische verbeteringen i.v.m. de vaccinatiebatch.

Versie 5.2.214 (16/07/2021)

 • Er werd een probleem i.v.m. 'Could not initialize proxy' opgelost bij PRF export.
 • Bij het ophalen van de Vaccinatie-events wordt nu tot 2 dagen in het verleden opgehaald.
 • Correctie van het previewscherm bij de afdruk van specifieke voorschriften.
 • Correctie voor het uitlezen van specifieke nieuwe eID's.
 • Correctie voor het toevoegen van planningen via de statistiekmodule.
 • Weghalen van de limiet van 10 eenheden bij het klikken van de + in de posologie.
 • Technische verbeteringen, oa aan het cashen van de eHealth etk.

Versie 5.2.192 (30/06/2021)

 • Bij het verzenden van 1 eForm werd de tekst niet correct weergegeven in de berichten module. Dit werd opgelost.
 • Het was niet langer mogelijk om de nieuwe fingerprint eID's uit te lezen. Dat is nu opnieuw mogelijk.
 • Enkele gebruikers ervoeren time-outs in de waarschuwingen module. Dit probleem werd opgelost.
 • Er werden verdere verbeteringen gemaakt aan de COVID-19 audits.

Versie 5.2.169 (17/06/2021)

 • De medicatie pop-up crashte indien deze werd geopend voor een dossier waar een magistrale bereiding in aanwezig was. Dit probleem werd opgelost

Versie 5.1.244 (16/06/2021)

 • De nodige aanpassingen werden verricht zodat één dosis van het Johnson & Johnson vaccin correct beschouwd wordt als een volledige vaccinatie en deze ook zo herkend worden in de statistieken en barometer.

Versie 5.1.361 (11/05/2021)

 • Als er een externe gebruiker in de praktijk aanwezig was, bv. door gebruik van de vervangingsmodule, verschenen er plots takenlijsten voor elke externe gebruiker. Dit is opgelost.
 • Een probleem opgelost waarbij in de statistiekmodule een zwart scherm getoond werd i.p.v. het geselecteerde sjabloon.
 • De naam van de voorschrijvende zorgverlener op Helena wordt niet langer vanuit de eID opgehaald maar uit het veld 'Naam handtekening' wat duidelijker is naar de patiënt toe.
 • Wanneer de vaccinatiestatus gelijk is aan 'Wachtend op tweede vaccin' moet deze status steeds getoond worden i.p.v. de activatiestatus in de Follow-up audits. Dit is in orde nu.
 • In het document 'COVID-19: Melding van een bijwerking van een Covid-19 vaccin' wordt nu automatisch ook het lotnummer van het geselecteerde vaccin ingevuld bovenop de andere reeds overgenomen gegevens.
 • De medicatiebewaking toonde tijdelijk geen gekende allergenen meer, dit werd rechtgezet.

Versie 5.1.343 (06/05/2021)

 • In sommige gevallen werd de informatie van de voorschrijver in het Engels getoond in het voorschrift op Helena. Wanneer de taal leeg is, wordt nu de voorschrifttaal overgenomen.
 • Door een ontbrekend label leken sommige mutualiteiten te ontbreken in de resultaten van de GMD-statistiek. Dit werd rechtgezet.
 • Ongeldige waarden voor parameters zullen genegeerd worden zodat er alsnog een grafiek gegenereerd kan worden. In de tabelvorm kan men deze nog wel terugvinden en nakijken.
 • Waalse en Brusselse artsen konden geen niet-COVID-19 vaccins meer editeren terwijl dit nog wel mogelijk moet zijn. Dit is gecorrigeerd.
 • Probleem opgelost met filtering op de vaccinatiestatussen in de Follow-up audits.

Versie 5.1.331 (30/04/2021)

 • Voorbereiding voor maandag 3 mei: De activatie van patiënten voor COVID-19-vaccinatie zal steeds rekening houden met de bron. In het COVID-19-scherm van de Vaccinatie-tab ziet u of de patiënt geactiveerd is als niet-risicopatiënt, als risicopatiënt of als zwangere patiënt. Op deze plaats is het nu ook mogelijk om vrouwen te activeren als zwangere patiënt waardoor deze met een hogere prioriteit wordt behandeld en altijd het type mRNA zal meekrijgen.
 • In het statistiekscherm 'Audit: Vaccinatiegraad' zal de link naar de healthstat website nu aanklikbaar zijn.
 • Het Johnson & Johnson vaccin is inmiddels beschikbaar in de vaccinatietab.

Versie 5.0.378 (30/04/2021)

 • Voorbereiding voor maandag 3 mei: De activatie van patiënten voor COVID-19-vaccinatie zal steeds rekening houden met de bron. In het COVID-19-scherm van de Vaccinatie-tab ziet u of de patiënt geactiveerd is als niet-risicopatiënt, als risicopatiënt of als zwangere patiënt. Op deze plaats is het nu ook mogelijk om vrouwen te activeren als zwangere patiënt waardoor deze met een hogere prioriteit wordt behandeld en altijd het type mRNA zal meekrijgen.
 • In het statistiekscherm 'Audit: Vaccinatiegraad' zal de link naar de healthstat website nu aanklikbaar zijn.
 • Het Johnson & Johnson vaccin is inmiddels beschikbaar in de vaccinatietab.

Versie 5.0.363 (21/04/2021)

 • Correctie van een probleem bij het verzenden van een uitnodiging voor de Risico-audit.
 • Om de ondersteuning van patiënten te vergemakkelijken, wordt nu de vaccinatiecode - indien gekend - in het COVID-19-scherm getoond en leidt deze naar de website om een vaccinatiemoment te reserveren of bevestigen.

Versie 5.0.354 (14/04/2021)

 • Voor bepaalde medische huizen was het niet altijd mogelijk om zoekopdrachten uit te voeren. Dit werd opgelost.
 • Bij het versturen van het PINO formulier werd de bijlage niet altijd correct verstuurd. Dit probleem werd opgelost.
 • Bij het activeren van patiënten als risicopatiënt voor COVID-19 vaccinatie wordt nu de mogelijkheid gegeven om te kiezen of de patiënt al dan niet gemaild wordt. De mail kan aangepast worden voor hij verzonden wordt.
 • Indien een patiënt geen GMD-houder heeft op dit moment maar in het verleden wél een GMD-houder, was het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat de COVID19 tab in het dossier niet verscheen. Dit werd opgelost.
 • Binnen de statistiekmodule is het nu mogelijk om in het overzicht te filteren tussen de verschillende (COVID-19) zoekopdrachten, zodat dit scherm overzichtelijk blijft.

Versie 5.0.316 (30/03/2021)

 • Problemen opgelost met de zoekopdracht voor COVID-19 risicopatiënten (Diagnostische audit: patiënten met minstens 2 afwijkende...) waarbij niet alle patiënten opgelijst werden. 
 • Bij activatie van een patiënt voor COVID-19 vaccinatie, zal deze automatisch op de hoogte gesteld worden via een bericht in Helena of per e-mail. Wanneer geen e-mailadres bekend is, wordt een pdf gegenereerd. 

Versie 5.0.250 (03/03/2021)

 • De activatie status voor covid-19 risicopatiënten op het COVID-19 scherm in de vaccinatiemodule en in de statistieken werd verbeterd. 
 • Gebruikers kunnen patiënten activeren in het COVID-19 scherm. De condities waaronder dit kan staan duidelijk opgelijst in het scherm.
 • De risico audit: audit 18-64 jarigen COVID-19 zoekopdrachten worden opgesplitst in: Audit 18 - 44 jarigen met risicofactoren, immuungecompromitteerde patiënten en Audit 18-44 jarigen met risicofactoren, andere patiënten. De risico audit: audit 18-44 jarigen wordt ook opgesplitst in Audit 18-44 jarigen met risicofactoren, immuungecompromitteerde patiënten en Audit 18-44 jarigen met risicofactoren, andere patiënten. Deze zoekopdrachten zullen ook voor Medische Huizen aanwezig zijn maar dan op basis van inschrijfstatus en niet op GMD.
 • Bij het openen van een dossier wordt de covid-19 vaccinatiestatus automatisch opgevraagd en weergegeven in het COVID-19 scherm in de vaccinatiemodule.

Versie 5.0.238 (01/03/2021)

 • Statistiek: in de statistieken module werd een knop toegevoegd aan de opzoeking voor covid-19 risicopatiënten, deze activeert patiënten in de common vaccination database en worden zo aan de risicopatiënten toegevoegd.
 • Vaccinatie database: Technische aanpassingen voor het toevoegen van patiënten aan de common vaccination database.
 • Statistiek: Bug opgelost waarbij de activatieknop in de risico audit queries voor covid-19 niet zichtbaar was.
 • Statistiek: Risico audit: audit 18 - 64 jarigen met risicofactoren COVID-19 werd toegevoegd aan de queries in statistieken.
 • Statistiek: De wijzigingen in populatiegebruik van GMD naar ingeschreven patiënten voor medische huizen zijn geïmplementeerd voor volgende query ter identificatie van de covid-19 risicopatiënten:Risico audit: Audit 18 - 64 jarigen met risicofactoren covid-19.
 • Vaccinnet: Om Vaccinet te kunnen gebruiken moet de arts zich eerst registreren op www.vaccinnet.be. Enkel na de registratieprocedure doorlopen te hebben kunnen de artsen de vaccinnetdiensten gebruiken
 • Statistiek: Risico audit: audit 18 - 44 jarigen met risicofactoren COVID-19 werd toegevoegd aan de queries in statistieken. Deze geldt voor prio 2 risicopatiënten en zit achter een feature flag. Deze query wordt pas beschikbaar wanneer er voldoende vaccinaties zijn voor deze risicogroep.
 • Statistiek: De wijzigingen in populatiegebruik van GMD naar ingeschreven patiënten voor medische huizen zijn geïmplementeerd voor volgende query ter identificatie van de covid-19 risicopatiënten:Risico audit: Audit 18 - 44 jarigen met risicofactoren covid-19. Deze geldt voor prio 2 risicopatiënten en zit achter een feature flag. Deze query wordt pas beschikbaar wanneer er voldoende vaccinaties zijn voor deze risicogroep.
 • Statistiek: De omschrijving voor de covid-19 query's werd niet correct getoond, dit werd opgelost.
 • Statistiek: Patiënten met een algemene Vaccinatie weigering werden niet uitgesloten uit de resultaten, dit werd rechtgezet.
 • Statistiek: zorgelementen die anafyl/anaphyl in de titel bevatten moeten ook in FR meegerekend worden.
 • Statistiek: Patiënten van 64 jaar kwamen niet in de resultaten, dit is opgelost.
 • Statistiek: Bronchiale hyperreactiviteit werd niet uitgesloten, dit werd rechtgezet.
 • Labo's: Verduidelijking van de waarschuwingen bij foutmelding van ZOL hospital.
 • Statistiek: Probleem opgelost waarbij risicopatiënten niet in de resultaten kwamen wanneer hun eGFR waarden hoog genoeg waren.
 • Statistiek: De sortering van de covid-19 query's was niet alfabetisch, dit werd opgelost.
 • Statistiek: ICPC2-Code Z09 ontbrak in de covid-19 query resultaten, deze werd toegevoegd.
 • Statistiek: Enkel risico's (sociaal risico - icpc code = Z01 OF Z02 OF Z03 OF Z07 OF Z09 OF Z11 OF Z12 OF Z13 OF Z25 )met de status actief mogen meegerekend worden in de query. 
 • Medisch Huis: patiënten die van medisch huis veranderden worden niet altijd gederegistreerd, na deze update kunnen we verdere tests uitvoeren om dit op te lossen.
 • Medisch Huis: Het aantal MDA responses voor Medische huizen tijdens facturatie klopte niet, dit werd opgelost.
 • Vitalink: Vitalink heeft wijzigingen gemaakt aan de transactie voor vaccinatieschema's.
 • Statistiek: De foute taal werd soms weergegeven in de statistiekmodule tijdens het toevoegen van zorgelementen via het thesaurus scherm, dit werd gecorrigeerd.
 • Labo's: Problemen met Labo AZM opgelost, leeg scherm bij laboaanvragen.
 • Eforms: Een probleem opgelost waarbij oude adresgegevens in eforms ingevuld werden in plaats van het meest recente adres.

Versie 5.0.205 (12/02/2021)

 • Statistiek: Het is nu mogelijk voor Medische Huizen om de zoeken op 'Inschrijvingsstatus > Huidige status > Is gelijk aan > Actief' om zo een lijst van alle ingeschreven patiënten te krijgen. 
 • Statistiek: Vanaf nu zijn de zoekopdrachten in de Statistiek opgesplitst per type praktijk. Medische huizen, huisartsen en kinesitherapeuten hoeven dus enkel nog hun eigen query's te zien.
 • Statistiek: De diagnostische audit voor Chronische Nierinsufficiëntie zonder gecodeerd zorgelement werd aangepast.
 • Statistiek: De diagnostische audit voor Diabetes type 2 zonder gecodeerd zorgelement werd aangepast.
 • Statistiek: Een nieuwe diagnostische audit voor Chronische Cardiovasculaire aandoeningen of Hypertensie zonder gecodeerd zorgelement werd voorzien.
 • Statistiek: Een nieuwe diagnostische audit voor Chronische Longaandoeningen zonder gecodeerd zorgelement werd voorzien.
 • Statistiek: Voor Medische Huizen worden de diagnostische query's rond diabetes type 2, CNO, cardiovasculaire en longproblemen uitgevoerd in de populatie van 'Ingeschreven' patiënten i.p.v. op GMD.
 • Statistiek: Het is nu mogelijk om voor patiënten een zorgelement toe te voegen vanuit de resultatentabel van de statistiek.
 • Statistiek: Bij export van de resultaten ontbrak de faxnummer. Dit is opgelost.
 • Statistiek: Bij de export van sociale risicofactoren wordt nu naast de titel ook het type van de risicofactor geëxporteerd.
 • Statistiek: Zoekopdrachten via de statistiek houden nu standaard geen rekening met gearchiveerde patiënten.
 • Het Integratie-icoon in Berichten was niet altijd volledig zichtbaar. Dit werd opgelost.
 • Een probleem bij de status van afhandeling voorschriften bij Recip-e werd opgelost.
 • Huisartsen die als specialisme 'Sportarts' hebben, konden geen verzekerbaarheidsgegevens opvragen. Dit werd opgelost.
 • In het vaccinatieschema van kinderen konden innamemomenten ontbreken. Dit werd rechtgezet.
 • Een extra controle werd voorzien zodat enkel actieve gebruikers nog Intego-mails kunnen ontvangen.
 • In Extern zoeken werden voor RSW ook vaccins getoond. Deze worden nu enkel nog getoond in de tab Vaccinatie.
 • Verbeteringen werden uitgevoerd aan het overzicht van voor te schrijven medicaties zodat de dosering en verpakkingsgrootte steeds zichtbaar is.
 • De omschrijving van de telematicapremie werd gecorrigeerd voor eAttest.
 • Parameters: De codetabellen werden geüpdatet.
 • Parameters: Correcties werden uitgevoerd.
 • De COVID-19 getuigschriften werden geüpdatet naar de laatste versies zodat alle correcte informatie aanwezig is.
 • Er werd een fout gecorrigeerd waardoor bij de import van dossiers de import stopte indien er een foutief XML-bestand aanwezig was. Nu gaat deze verder en krijgt men een log van welke bestanden gefaald zijn.
 • Het slepen van Contacten naar de Takenmodule zou nu merkbaar vlotter moeten verlopen.
 • Medicatie: De visualisatie van terugbetalingsinformatie werd aangepast zodat wanneer er geen informatie beschikbaar is, er ook niet langer een icoon getoond wordt.
 • Technische verbeteringen.
 • De COVID-19-documenten omtrent hygiëneadvies in de Bibliotheek werden geüpdatet.

Versie 4.9.29316 (18/01/2021)

 • De contactgegevens voor een MyCareNet error werden aangepast naar de Corilus helpdesk zodat issues sneller nagekeken kunnen worden.
 • Sommige opties waren niet volledig zichtbaar in het parameterpaneel. Dit werd opgelost.
 • Data-correcties i.v.m. PRF-exports.
 • Technische verbeteringen i.v.m. PRF-exports.
 • Als men teksten waarin emojis zitten plakt in een contact, kreeg men een error bij het afsluiten. Nu krijgt men een validatiefout en moet men de emojis eerst verwijderen voor men kan afsluiten.
 • Voor OTC & magistralen werden soms foutief gegevens getoond in de vergelijkingstabel. Deze zal nu steeds leeg blijven gezien er geen VMP-groep bestaat voor deze middelen.
 • Er werden aanpassingen gedaan aan de vaccinaties zodat vaccins die (nog) niet in de HYR-structuur aanwezig zijn , ook gevonden en geselecteerd kunnen worden in de vaccinatie-tab. Dit is van belang voor de nieuwe COVID-19 vaccins.

Versie 4.8.28427 (12/01/2021)

 • De attesten voor arbeidsongeschiktheid werden aangepast zodat het jaar correct wordt weergegeven. Daarnaast werd het oude quarantaine-attest ook vervangen door de nieuwe - door het RIZIV ter beschikking gestelde - quarantaine-attesten per gewest.
 • Een probleem met CareConnect XML imports werd opgelost.
 • Een error bij de controle van geïmporteerde patiënten werd opgelost.

Versie 4.9.29280 (05/01/2021)

 • Het was niet langer mogelijk om OTC-medicatie voor te schrijven. Dit probleem werd opgelost.
 • In bepaalde gevallen verscheen een foutmelding bij het openen van een patiënt. Dit probleem werd opgelost.

Versie 4.8.28394 (21/12/2020)

 • De licentie voor JXBrowser werd hernieuwd voor 2021.

Versie 4.9.29253 (16/12/2020)

 • SSL certificaten voor eForms vervallen op 21 december 2020, deze werden hernieuwd.
 • Er werd een probleem opgelost waarbij in zeldzame gevallen elementen uit een complexe posologie overgenomen werden in een erop volgende eenvoudige posologie. 
 • JXBrowser, de module voor onder andere de visualisatie van documenten, werd geüpdatet naar versie 7.12 en de licentie werd vernieuwd voor 2021.
 • De labosets voor cardiologen werden geüpdatet.
 • Probleem opgelost: Batch requests werden simultaan meerdere keren ontvangen vanuit CareConnect door Helena wat problemen veroorzaakte.
 • In het medicatieschema zullen deelgetallen (bv. 0.5) voor innamehoeveelheden nu weergegeven worden als breuken (bv. 1/2) ter verbetering van de leesbaarheid.
 • In Berichten werd soms het verkeerde document of een zwart scherm getoond in de preview. Dit werd opgelost.
 • Bij het opstellen van een nieuw document kreeg men dubbele enters en werden bullet points en nummering niet correct weergegeven. Dit is opgelost nu.

Versie 4.8.28390 (16/12/2020)

 • SSL certificaten voor eForms vervallen op 21 december 2020, deze werden hernieuwd.
 • Er werd een probleem opgelost waarbij in zeldzame gevallen elementen uit een complexe posologie overgenomen werden in een erop volgende eenvoudige posologie. 

Versie 4.8.28380 (10/12/2020)

 • Technische verbetering i.v.m. de creatie van het authentificatie-token voor Tarificatie.
 • Er werd een fout opgelost waardoor medische assistenten geen statistiekresultaten konden exporteren, dit lukt nu terug.
 • Een probleem met foutieve CG1/CG2 codes in de facturen voor enkele patiënten naar de mutualiteiten, werd opgelost.

Versie 4.8.28362 (23/11/2020)

 • Als bij het toevoegen van een vaccinatie vanuit een contact gedubbelklikt werd op Bewaar, werd de vaccinatie 2 keer toegevoegd. Dit werd opgelost.
 • Bij het opzoeken van GMD-patiënten in het actieve jaar werden eerst de resultaten voor het huidige jaar getoond, ook als een ander jaar geselecteerd werd. Dit werd opgelost.
 • Technische verbeteringen.
 • Indien een HAIO de exclusie "iedereen, behalve ikzelf" toevoegde aan een dossier, dan had niemand nog toegang tot het dossier, ook de HAIO niet. Dit werd opgelost.
 • Indien 2 zorgelementen met verschillende auteurs werden samengevoegd, dan was in het journaal niet meer duidelijk wie de originele registratie gemaakt had. Dit werd opgelost.

Versie 4.8.28327 (04/11/2020)

 • De knop "forum" werd uit het help menu verwijderd, aangezien deze verwees naar een niet langer bestaande pagina.
 • In sommige gevallen duurde het lang voor allergieën en intoleranties getoond werden in een patiëntendossier. Dit werd opgelost.
 • Sommige gebruikers kregen bij het registreren van een geïnformeerde toestemming sporadisch de melding dat er geen therapeutische relatie met de patiënt aanwezig was. Dit probleem werd opgelost.
 • Om fouten beter te kunnen opvolgen, werd een extra logging toegevoegd.

Versie 4.8.28286 (15/10/2020)

 • Technische verbeteringen.
 • Bij het gebruik van de boomstructuur om een medicatie voor te schrijven, verscheen een foutmelding. Dit werd opgelost.
 • In sommige gevallen verscheen een foutmelding bij het herhalen van een medicatie vanuit het contact scherm. Dit probleem werd opgelost.

Versie 4.8.28269 (12/10/2020)

 • Bij het toevoegen van nieuwe medicatie via de Medicatie-tab veroorzaakten sommige medicaties Null Pointer Errors, dit werd onderzocht en opgelost.
 • We hebben logging toegevoegd om een extern probleem met de hubs te onderzoeken. Wanneer men geen therapeutische relatie met een patiënt heeft hoort men nog wel informatie van de hubs te kunnen zien, sommige gebruikers melden dat dit niet werkt zoals verwacht. 
 • We hebben de volgende aanpassing gemaakt aan de afdruk van voorschriften: Indien een therapeutische startdatum gezet is die verschillende is van de huidige datum op het voorschrift/bewijsstuk, moet bij de medicatie entry op het voorschrift het volgende bij gezet worden na de posologie (S/)
 • Tijdens het testen van de 'aanpassingen aan de afdruk van het voorschrift' werd een bug ontdekt waarbij de therapeutische startdatum toch nog afgedrukt werd op voorschriften waarvan de startdatum niet gewijzigd werd. Na het oplossen wordt zoals verwacht enkel de datum waarop het voorschrift aangemaakt werd afgedrukt.
 • Tijdens het testen van de 'aanpassingen aan de afdruk van het voorschrift' bleek dat er foutief 'S/' werd afgedrukt voor de therapeutische startdatum, dit werd rechtgezet.
 • Gebruikers gaven aan dat de bovenste navigatiebalk in CareConnect GP niet goed leesbaar is, we hebben het lettertype van de labels dikker gemaakt waardoor deze beter leesbaar zijn.
 • We hebben technische aanpassingen gemaakt aan de database voor de automatische import van nieuwe OTC-medicatie.
 • Er werden technische verbeteringen gemaakt aan het beveiligingsprotocol van de Helena token-exchange.
 • Bepaalde Medische huizen konden geen eHealth-certificaat uploaden zonder dat er een fout werd getriggered, dit werd opgelost.
 • Nadat men ingelogd was kreeg men een foutmelding 'No Value Present'. Dit werd opgelost.
 • De foutboodschap die men krijg bij het aanmaken van een geïnformeerde toestemming met een foutief kaartnummer werd verduidelijkt.
 • Technische verbeteringen.

Versie 4.8.28252 (07/10/2020)

 • Correctie aan het journaal voor gebruikers met beperkte rechten, zodat geen zeker geen informatie getoond wordt waar de gebruiker geen recht op heeft.
 • Bij de selectie van een promotor in een zorgaanpak die niet tot de praktijk behoort, kreeg men een error. Deze is opgelost. 
 • Probleem opgelost met de tooltip van een vervanging die niet van het scherm verdween.
 • Sommige gebruikers gaven aan dat ze regelmatig SocketTimeOutExceptions en blokkages van CareConnect ervaarden. Deze werden opgelost.

Versie 4.7.26458 (05/10/2020)

 • JXBrowser: Oplossing van verschillende kleine problemen omwille van JXBrowser.
 • JXBrowser: Bij het regelmatig switchen tussen verschillende labosets, liep CareConnect vast. Dit is opgelost.
 • JXBrowser: Een nullpointer error die verscheen wanneer men switchte tussen het Covid-19 Audit-scherm en iets ander werd opgelost.
 • JXBrowser: Een error bij het verzenden van uitnodigingen vanuit de statistiekmodule werd opgelost.
 • Correctie aan het journaal voor gebruikers met beperkte rechten, zodat geen zeker geen informatie getoond wordt waar de gebruiker geen recht op heeft.
 • Er waren problemen bij het aanmaken van een document voor gebruikers met beperkte rechten. Dit werd gecorrigeerd zodat zij wel een document kunnen aanmaken met hun beperkte rechten.

Versie 4.8.28237 (01/10/2020)

 • JXBrowser: Een error bij het verzenden van uitnodigingen vanuit de statistiekmodule werd opgelost.
 • Gebruikers met beperkte rechten zien nu geen informatie meer waartoe ze de rechten niet hebben, zonder verlies van andere mogelijkheden zoals documentbeheer.
 • JXBrowser: Bij het regelmatig switchen tussen verschillende labosets, liep CareConnect vast. Dit is opgelost.
 • Ook artsen in Medische Huizen kunnen nu gebruik maken van ConsultRN.
 • JXBrowser: Een nullpointer error die verscheen wanneer men switchte tussen het Covid-19 Audit-scherm en iets ander werd opgelost.
 • Griepvaccinatie-voorschriften bevatten geen posologie waardoor de verzending naar Recip-e faalde. Dit werd opgelost.
 • Het is nu mogelijk om uitnodigingen te versturen naar patiënten via de statistiekmodule, zowel via mail als naar Helena. Er is geen beperking meer op het aantal patiënten tegelijk.
 • Een nieuw sjabloon werd voorzien: 'Uitnodiging griepvaccinatie, voorschrift op Helena'.
 • Verblijfsadresinformatie kan nu ook worden geïmporteerd en/of geëxporteerd.
 • Titels van documentsjablonen konden onterecht dubbel bestaan, dit is nu niet langer mogelijk.
 • In uitzonderlijke gevallen was het mogelijk dat een bepaalde medicatielijn niet gestopt werd op het Vitalink medicatieschema en er een nieuwe medicatielijn werd opgestart in het schema. Dit werd opgelost.
 • Technische verbeteringen.
 • Een nullpointer error die zich voordeed bij het ophalen van de patiëntendetails wanneer men offline werkte, werd opgelost.
 • Er werden technische verbeteringen aangebracht om problemen met verzenden van eForms op te lossen.
 • JXBrowser: Oplossing van verschillende kleine problemen omwille van JXBrowser.

Versie 4.7.26447 (29/09/2020)

 • Er stonden onleesbare tekens in de conclusies van sommige kmehr berichten die via CareConnect werden verzonden. Dit werd opgelost.
 • Fouten opgelost in de visualisatie van vaccinatievoorschriften.
 • Technische verbeteringen backend.
 • Bij het bewaren van sommige eForms werd een Null Pointer Error getriggered. Dit werd opgelost.
 • Er waren problemen met Member Data en asynchrone aanvragen in productie. Deze werden opgelost.
 • Sommige gebruikers gaven aan dat ze regelmatig SocketTimeOutExceptions en blokkages van CareConnect ervaarden. Deze werden opgelost.
 • eHealth certificaten werden up-to-date gebracht in onze testomgeving.
 • Aanpassingen aan de contactgegevens van verzekeringsinstellingen doorgevoerd. Sommige instellingen vertoonden foutieve mailadressen, dit werd rechtgezet.

Versie 4.7.26434 (23/09/2020)

 • Technische verbeteringen.
 • Er werd een fout gecorrigeerd waarbij het tweede adres van een patiënt opnieuw geëxporteerd en geïmporteerd kan worden.
 • Er werd een fout gecorrigeerd waarbij inactieve gebruikers binnen een praktijk toch een mail kregen ivm de Intego export.
 • Er werd een fout gecorrigeerd waarbij kmehr documenten van type contactreport niet juist werden geïntegreerd wanneer Careconnect deze via berichten ontvangen had.
 • Er werd een fout gecorrigeerd waarbij het versturen van een eform problemen gaf indien de gebruiker zeer snel van tab veranderde nadien.
 • Er werd een fout gecorrigeerd waarbij een griepvaccinatievoorschrift in bepaalde gevallen geen posologie kreeg. Dit werd opgelost.

Versie 4.7.26423 (21/09/2020)

 • Er werd een correctie doorgevoerd voor 'socketTimeOut' errors die in sommige gevallen willekeurig werden teruggegeven in CareConnect.
 • Er werd een fout gecorrigeerd waarbij het contact scherm leeg was bij het wijzigen van sommige specifieke contacten.
 • Vaccinatievoorschriften voor patiënten met een INSZ die gepubliceerd werden op Helena via de statistiekmodule zullen ook aangemaakt worden in een PDF indien de patiënt niet via mail bereikbaar is.
 • De mutualiteitsgegevens worden vanaf nu opgehaald op de dag van het contact. Tot nu toe werden deze gegevens opgehaald op de dag waarop het contact wordt geboekt.Dit vermijdt incoherenties wanneer de patiënt van mutualiteit veranderd tijdens de reeks van behandelingen.

Versie 4.7.26416 (16/09/2020)

 • Voor elke uitgevoerde query in de statistiekmodule zal men nu - via 2 nieuwe iconen - in de resultatenlijst kunnen zien of de patiënt beschikt over een geldig emailadres en wat zijn/haar Helena-status is. Uitnodigingen vanuit de statistiek zullen - indien mogelijk (en toegelaten) - naar Helena verzonden worden en eveneens per mail naar de patiënten met een geldig emailadres. Voor patiënten zonder mail wordt de uitnodiging in pdf gegenereerd en bewaard in een zelfgekozen folder. Het aantal patiënten die in één beweging uitgenodigd kunnen worden heeft geen restrictie meer maar hou wel rekening met mogelijk lange export-tijden.
 • Het zal vanaf nu mogelijk zijn om vanuit de statistiekmodule een vaccinatievoorschrift aan te maken en te verzenden voor meerdere patiënten tegelijk. Hiertoe is onderaan een nieuwe optie voorzien via een listbox. Men kan enkel vaccins voorschrijven, geen andere medicatie. Let op dat er géén medicatiebewaking mogelijk is en geen Hoofdstuk IV-informatie getoond kan worden. Indien mogelijk wordt het voorschrift automatisch naar Recip-e verzonden en het bewijsstuk naar Helena. Wanneer een van beide niet lukt, wordt het voorschrift of het bewijsstuk ervan als pdf gegenereerd.
 • 2 nieuwe document-sjablonen zijn beschikbaar en kunnen ook gebruikt worden voor uitnodigingen vanuit de statistiekmodule: 'Uitnodiging griepvaccinatie' en 'Uitnodiging griepvaccinatie, voorschrift op Helena'.
 • Er werd een fout rechtgezet in de documentsjablonen. Titels van documenten zullen niet langer bewaard kunnen worden bij creatie, kopiëren of editen indien deze niet uniek zijn.
 • In uitzonderlijke gevallen was het mogelijk dat een bepaalde medicatielijn niet gestopt werd op het Vitalink medicatieschema en er een nieuwe medicatielijn werd opgestart in het schema. Dit werd opgelost.
 • Technische verbeteringen voor medische huizen.

Versie 4.7.26399 (14/09/2020)

 • De query 'Audit: Patiënten met GMD' werd vervangen door 'Audit: Patiënten die een contact hebben gehad tussen 1/9/2018 en 31/8/2020'. Er zal evenmin geen rekening meer gehouden worden met de status van het dossier. Voor de andere Audit-statistieken werd de voorwaarde van het hebben van een GMD in de voorbije 2 jaren opgeheven.
 • Update codetabellen vaccinaties

Versie 4.7.26394 (10/09/2020)

 • Technische problemen met calls naar Member Data voor verzekeringsgegevens opgelost.

Versie 4.7.26383 (03/09/2020)

 • Tekst ingegeven in een tweede subcontact werd niet bewaard. Dit is opgelost.
 • We hebben enkele nullpointer error opgelost die soms voorkwamen in Medicatie Monitoring.
 • We hebben een nullpointer error opgelost die soms voorkwam in de Statistiek module.
 • We hebben een nullpointer error opgelost die in zeldzame gevallen voorkwam bij het aanpassen van weekschema's voor medicatie.
 • Een nullpointer error die voorkwam bij kmehr-berichten die geen patiënt bevatten, werd opgelost.
 • Probleem opgelost met XML's die geen patiënten bevatten.
 • Een nullpointer error die voorkwam bij het openen van het Covid-19 Audit scherm, werd opgelost.

Versie 4.7.26372 (01/09/2020)

 • De zoekopdracht 'Patiënten die in aanmerking komen voor griepvaccinatie' werd uitgebreid zodat patiënten met een vaatziekte nu ook in de resultaten verschijnen. 
 • Als voor een bepaald zorgelement een tweede ICD10 code bestaat, dan zal de zoekopdracht 'Patiënten die in aanmerking komen voor griepvaccinatie' nu ook op deze tweede ICD10 code zoeken.
 • De bestaande griepvaccinatiestatistieken werden aangevuld met de condities dat een patiënt minstens 6 maanden oud moet zijn en dat er een contact moet plaatsgevonden hebben in de voorbije 2 jaar. 
 • Daarboven zijn er 2 extra statistieken voorzien waarbij patiënten worden teruggegeven voor wie een GMD in de praktijk gevonden werd in de voorbije 2 jaar, zonder dat er naar contacten gekeken wordt.

Versie 4.7.26370 (27/08/2020)

 • Bij copy-paste van clipboard-informatie zonder tekst, bv. van enkel een afbeelding, kreeg de gebruiker een nullpointer error. Dit is opgelost.
 • Technische verbeteringen.

Versie 4.6.25592 (25/08/2020)

 • Correctie van een 'nullpointer' foutmelding die je kon krijgen bij het openen van een bericht.
 • Het info-icoon naast de 'PCR-test validatie' knop verwijst nu correct naar de gebruikershandleiding.
 • Correctie van een specifieke fout die je kan krijgen bij een PRF export.
 • Correctie van een 'nullpointer' fout die je kon krijgen bij een PRF export.
 • Medicatie uit SAM2, zonder prijsinformatie maar wel gecommercialiseerd, zal vanaf nu ook zichtbaar zijn in CareConnect.

Versie 4.7.26359 (24/08/2020)

 • Probleem opgelost zodat bij het kopiëren en plakken in een SOEP veld de tekst wordt toegevoegd i.p.v. de al aanwezige tekst te overschrijven.
 • Correctie van een specifiek probleem waarbij het journaal leeg bleef na de foutmelding 'Query did not return a unique result: 2'
 • De voedingsdriekhoek en 'Registratie euthanasie' werden terug ter beschikking gesteld in de bibliotheekdocumenten.
 • Correctie van een probleem bij filtering op journaal waarbij items oneindig opnieuw getoond werden.
 • Het info-icoon naast de 'PCR-test validatie' knop verwijst nu correct naar de gebruikershandleiding.
 • Het Bibliotheek-icoon blijft nu getoond worden bij meerdere subcontacten.
 • Correctie van een probleem waarbij sommige SOEP-regels niet altijd aanklikbaar waren.
 • Correctie voor vertraging van het scherm bij ingave in het parameterscherm.
 • Correctie van een blokkage-probleem bij medische assistenten naar aanleiding van een synchronisatievraag naar de kluizen wanneer het dossier wordt afgesloten.

Versie 4.6.25569 (13/08/2020)

 • De focus problemen bij het afwisselen tussen Careconnect en andere programma's werden opgelost.
 • De contact sjablonen voor Covid-19 openden soms zonder de nodige relevante data, dit werd opgelost.
 • Offline aanmelden op CareConnect ging niet meer, dit werd verholpen.

Versie 4.6.25563 (11/08/2020)

 • Verschillende gebruikers kregen een foutmelding bij het openen van de tarificatie module, dit werd opgelost.
 • In sommige gevallen konden gebruikers in de 'Documenten' tab de breedte van de kolom voor 'datum' niet aanpassen, dit gaat nu wel.
 • Technische problemen met het uitvoeren van exports werden verholpen.
 • Technische problemen met PRF-export werden opgelost.
 • Nieuwe handelingen werden toegevoegd aan CareConnect.
 • Voor het audit: Covid-19-scherm werden de problemen met het tonen van de introductietekst opgelost. Deze is nu volledig leesbaar en wordt correct weergegeven.
 • Een Nullpointer foutmelding die soms voorkwam bij het openen van contacttemplates werd verholpen.
 • Het automatisch invullen van het eForm 'COVID-19-V2: Dagelijkse situatie in uw praktijk' werkte niet naar behoren, dit werd rechtgezet.
 • Technische aanpassingen voor de Audit queries in statistieken.

Versie 4.6.25552 (03/08/2020)

 • Bij sommige gebruikers werd een nieuw contact geopend met type "dossier update" in plaats van "consultatie". Dit probleem werd opgelost.
 • Een nieuwe zoekopdracht werd toegevoegd in kader van audit COVID-19. Er werd ook een nieuw scherm toegevoegd voor deze zoekopdrachten.
 • Bij het registreren van een patiënt op Helena werd de geboortedatum niet overgenomen vanuit het patiëntendossier. Dit probleem werd opgelost.

Versie 4.7.26313 (03/08/2020)

 • Gebruikers kregen soms een error nadat ze hun adres en telefoonnummer wijzigden en dit bewaarden. Dit is opgelost.
 • Bij het versturen van een brief vanuit CareConnect naar een arts binnen een ziekenhuis kon het bericht niet altijd automatisch geïntegreerd worden. Dit probleem werd opgelost.
 • De URL in het helpmenu 'hulp bij deze pagina' werd gecorrigeerd en verwijst nu naar de handleiding zoals het hoort.
 • Formulier sjablonen verschenen niet bij het verzenden van uitnodigingen naar patiënten na het uitvoeren van een zoekopdracht in de statistieken module. Dit werd opgelost.
 • Bij het open van specifieke patiëntendossiers kregen sommige gebruikers een foutmelding. Dit werd rechtgezet en de dossiers openen nu zoals het hoort.
 • Het importeren van dossiers bij het mergen van praktijken gaf soms foutmeldingen. Dit werd gefixed.
 • Technische voorbereidingen voor ontwikkeling.
 • Bij het versturen van het vaccinatieschema van minderjarigen naar Helena kwam een foutmelding. Dit probleem werd opgelost.
 • Verbeteringen gemaakt die de stabiliteit van CareConnect verbeteren.
 • Er werden enkele taalcorrecties uitgevoerd aan Franstalige statistiek-query's.
 • Er verscheen een foutmelding bij het invullen van een diagnose. Dit werd opgelost.
 • Het was niet mogelijk een bestaand contact correct te wijzigen. Dit werd opgelost
 • Bij sommige gebruikers werd een nieuw contact geopend met type "dossier update" in plaats van "consultatie". Dit probleem werd opgelost.

Versie 4.6.25536 (29/07/2020)

 • De URL in het helpmenu 'hulp bij deze pagina' werd gecorrigeerd en verwijst nu naar de handleiding zoals het hoort.
 • Verbeteringen gemaakt die de stabiliteit van de tarificatietab verbeteren.
 • Het gebruik van de pijltjestoetsen tijdens het schrijven/editeren van een document in de editor zorgde voor het vespringen van de focus buiten de editor, dit werd opgelost.
 • CareConnect crashed bij het ophalen van documenten via RSB-Abrumet werden opgelost.

Versie 4.6.25532 (27/07/2020)

 • Probleem opgelost waarbij in zeer zeldzame gevallen een fout ontstaat bij het openen van dossiers.
 • Een nieuwe query: Audit: Patiënten met een GMD in de afgelopen 2 jaar werd toegevoegd aan de statistieken-module.
 • Een nieuwe query: Audit: Patiënten met een acute respiratoire infectie (ARI) werd toegevoegd aan de statistieken-module.
 • Een nieuwe query: Audit: Patiënten met een Influenza Like Infectie (ILI) werd toegevoegd aan de statistieken-module.
 • Een nieuwe query: Audit: Patiënten met het vermoeden van een COVID-19 infectie werd toegevoegd aan de statistieken-module.
 • Een nieuwe query: Audit: Patiënten met een A77-code werd toegevoegd aan de statistieken-module.
 • Technische voorbereidingen voor ontwikkeling.
 • Techniche verbeteringen.

Versie 4.7.26287 (23/07/2020)

 • Gebruikers kregen soms een error nadat ze hun adres en telefoonnummer wijzigden en dit bewaarden. Dit is opgelost.
 • Er werden enkele taalcorrecties uitgevoerd aan Franstalige statistiek-query's.

Versie 4.6.25523 (22/07/2020)

 • Er werd een oplossing voorzien voor de foutmeldingen bij het importeren van dossiers tijdens het samenvoegen van patiënten.
 • Oplossing om het herhaaldelijk verdwijnen van het adres van de gebruiker te voorkomen.

Versie 4.7.26279 (20/07/2020)

 • Sommige gebruikers kregen een foutmelding bij het openen van medicatieschema's voor minderjarige patiënten, dit werd opgelost.
 • Er gebeurde een update aan de EvidenceLinker URL in onze testomgeving.
 • Updates aan de medicatiedatabase.
 • Probleem opgelost waarbij chronische medicatie op inactief werd gezet bij het voorschrijven van nieuwe medicatie.
 • Het opzoeken van instellingen met speciale leestekens in hun naam was moeilijk, dit werd opgelost en deze instellingen verschijnen nu in de resultatenlijst.
 • Sommige gebruikers moesten eerst de tarificatietab openen voor de eerste consultatie van de dag omdat ze anders de vinkjes voor eFact en eAttest niet zagen op het contactscherm. Dit werd opgelost.
 • We hebben een bug opgelost die de einddatum van medicaties niet correct berekende.
 • Sommige gebruikers kregen een foutmelding in de documententab nadat ze een document integreerden in een patiëntendossier.
 • Probleem opgelost dat voor het vastlopen van CareConnect zorgde tijdens het bewerken van documentsjablonen.
 • Problemen met het Vitalink Synchronisatie tussenscherm bij het afsluiten van dossiers zorgde voor veel vertraging, dit werd opgelost.
 • Probleem opgelost: Sommige klanten hadden problemen bij het copy-pasten van tekst naar de subjectief-lijn.
 • Problemen met het inloggen op CareConnect 4.7 opgelost.
 • Foutmelding opgelost die soms voorkwam in het patiëntendashboard na zoeken op externe platformen.
 • Bug opgelost waarbij gebruikers tijdens het editeren van een brief de enter-knop niet konden gebruiken.
 • Verbeteringen gemaakt om het aantal crashes in CareConnect te verminderen.
 • Probleem opgelost waarbij er geen elektronische voorschriften gemaakt konden worden voor patiënten met een INSZ dat start met een nul.
 • Bug opgelost waarbij de datum van overlijden van een patiënt niet goed verwerkt werd.
 • Probleem opgelost waarbij gebruikers die een vervanging doen foutmeldingen kregen bij het ophalen van gegevens via eHealth.
 • Verbeteringen gemaakt aan de performantie van het journaaloverzicht en het contact scherm.
 • Technische wijzigingen voor Recip-e.

Versie 4.6.25511 (15/07/2020)

 • Sommige gebruikers kregen een foutmelding in de documenten tab nadat ze een bericht geïntegreerd hadden in een patiëntendossier, dit is opgelost.
 • Voor sommige klanten ontbraken de Tarificatie checkboxes bij het eerste contact dat ze aanmaakten nadat ze CareConnect hadden opgestart, dit probleem is opgelost.
 • Bug opgelost die in sommige gevallen een crash van CareConnect veroorzaakte tijdens het bewerken van documentsjablonen.
 • Bij het veranderen van de medicatie-hoeveelheid werd de einddatum fout gecalculeerd. Dit is opgelost.
 • Vitalink synchronisatie liet soms lang op zich wachten bij het afsluiten van sommige patiëntendossiers, hiervoor werden verbeteringen doorgevoerd.

Versie 4.6.25493 (06/07/2020)

 • Gebruikers kampten met crashes omwille van problemen met de JXBrowser-module in CareConnect. Dit is opgelost.
 • Er kon geen elektronisch voorschrift gemaakt worden voor patiënten met een INSZ die met een 0 begint. Dit is opgelost.
 • Een error bij het ophalen van eHealth gegevens in de vervangingsmodule werd opgelost.
 • Medische huizen konden geen verzekeringsgegevens van een patiënt opvragen. Dit is verholpen.

Versie 4.6.25478 (01/07/2020)

 • Toevoeging van lokale logging in het kader van onderzoek van CareConnect blokkages.
 • Een error bij het ophalen van eHealth gegevens in de vervangingsmodule werd opgelost.
 • Technische verbeteringen.
 • In bepaalde gevallen komen de antwoorden van MyCareNet niet binnen bij het overzicht van de eGMD-betalingen, opgeroepen via de statistiek 'Patiënten met GMD'. Dit is rechtgezet.
 • Een probleem werd opgelost waarbij de conclusie niet werd bewaard indien deze toegevoegd werd in het contactoverzicht.

Versie 4.5.24481 (29/06/2020)

 • In bepaalde gevallen kwamen de antwoorden van MyCareNet niet binnen bij het overzicht van de eGMD-betalingen, opgeroepen via de statistiek 'Patiënten met GMD'. Dit is rechtgezet.

Versie 4.5.24480 (25/06/2020)

 • Bij het klikken op de knop "Afdrukken & versturen" werd een eForm 2 keer afgedrukt. Dit werd gecorrigeerd.
 • Technische verbeteringen.

Versie 4.6.25459 (24/06/2020)

 • Medische huizen hadden problemen met de eHealth-integratie, dit werd opgelost.
 • Technische verbeteringen.

Versie 4.6.25452 (22/06/2020)

 • Bij het bekijken van het Vitalink medicatieschema verscheen een foutmelding. Dit werd opgelost.
 • Bij het klikken op de knop "Afdrukken & versturen" werd een eForm 2 keer afgedrukt. Dit werd gecorrigeerd.

Versie 4.6.25445 (19/06/2020)

 • Medische huizen hadden problemen met de eHealth-integratie, dit werd opgelost.
 • Problemen met de decryptie van Intego-exports werden opgelost.
 • Technische verbeteringen.
 • We hebben een probleem dat database drops veroorzaakte verholpen.
 • Sommige klanten ondervonden problemen bij het aanmelden op CareConnect GP na het installeren van de nieuwe update, dit werd opgelost.
 • Recip-e: Probleem met de Kmehr-versie opgelost.
 • Het eForm 'COVID-19: labo-aanvraag bij vermoeden van een besmetting SARS-CoV-2' wordt automatisch naar Helena gepubliceerd wanneer de gebruiker & patiënt hiervoor ingeschreven zijn.
 • Bij het opvragen van verzekeringsinformatie via de Member Data-dienst ontbrak informatie over Medische Huizen, dit werd opgelost.
 • Er zijn een aantal nieuwe PIL's (Patient Information Leaflets) i.v.m. COVID-19 ter beschikking gesteld voor de gebruikers.
 • Voor sommige patiënten werden bij het openen van het dossier de patiëntendetails getoond omdat het land van de patiënt volgens consultRN leeg was, ook nadat de gebruiker het land invulde en de wijzigingen bewaarde. Dit werd opgelost.
 • De bewaar- en afdruk-functionaliteiten werden afgezet voor volgende eforms: 'COVID-19: Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van COVID-19', 'COVID-19: Aanvraag contactopvolging bij negatief testresultaat COVID-19', 'COVID-19: Directe aanvraag contactopvolging bij zeer sterk vermoeden van COVID-19'.
 • De Medidoc-codes voor laboaanvragen werden geüpdatet. 
 • JXBrowser werd geüpdatet, JXBrowser zorgt voor het op het beeldscherm tekenen van zaken zoals de tarificatiemodule, het documentenoverzicht etc.
 • We hebben voor Mac-gebruikers een probleem met de dropdowns in sommige eForms opgelost, deze dropdowns zullen nu zoals verwacht uitklappen wanneer men er op klikt.
 • Synchronisatieproblemen opgelost die sommige klanten ervaarden na het updaten van CareConnect GP.
 • Performantieproblemen bij sommige van onze gebruikers (programma dat vastloopt, traag reageert, ...) opgelost.
 • De stopreden werd niet vermeld in het medicatieschema bij het invoegen van tijdelijke of definitieve stops, dit werd rechtgezet.
 • De validatieregels werden verbeterd om overlap van de start- en einddata van tijdelijke stops te blokkeren.
 • Aanpassingen i.v.m. het automatisch publiceren van het eForm 'COVID-19: labo-aanvraag bij vermoeden van een besmetting SARS-CoV-2' naar Helena.
 • Security updates.
 • In het medicatieschema worden meerdere tijdelijke stops (treatment suspensions) voor een medicatie nu steeds chronologisch gerangschikt wat de interpretatie vergemakkelijkt voor de gebruiker.
 • Probleem opgelost waarbij het aantal innamemomenten telkens op 0 werd gezet na het inladen van het medicatieschema.
 • Verbeteringen aan de visualisatie van het PDF-bestand van het medicatieschema.
 • Het is niet langer mogelijk om een tijdelijke stop in te geven die buiten de behandelingsperiode van een medicatie ligt.
 • Probleem opgelost waarbij de Contact templates voor COVID-contacten niet zichtbaar waren links in het patiënten Dashboard.
 • De error die sommige gebruikers kregen na het sluiten van een verslag werd opgelost.
 • De R/ formule van magistrale voorschriften wordt nu getoond in het medicatie schema achter het informatie-icoon.
 • Probleem opgelost waarbij de gebruiker focus-verlies had (niet meer kunnen klikken/typen) bij het switchen tussen CareConnect en andere schermen.
 • Problemen opgelost bij het exporteren van globale data via Corilus XML.
 • Bij sommige Mac-gebruikers liep CareConnect vast bij het openen van berichten, dit werd verholpen.
 • Bug opgelost met de navigatie met de pijltjestoetsen in de berichtenmodule.
 • Voor sommige Mac-gebruikers verdween het rechtermuisknop-menu niet, dit werd opgelost.
 • Het toevoegen van een conclusie via het selecteren van tekst in het contactoverzicht en rechtermuisknop klikken werkte niet, nu wel.
 • Probleem opgelost dat een error veroorzaakte bij het inschrijven van een patiënt op Helena.
 • De 'Verstuur & Print' knop in sommige eForms had geen label meer, dit werd opgelost.
 • Probleem verholpen waarbij Medische Huizen niet zichtbaar waren voor patiënten die geen verzekeringsgegevens hebben.
 • De COVID eforms konden niet verzonden worden, dit werd opgelost.
 • Visualisatieproblemen met de document editor die soms onzichtbaar was verholpen.
 • Voor sommige klanten was de facturatietab in de tarificatiemodule niet toegankelijk, dit werd opgelost.
 • Aanpassingen gemaakt zodat de juiste einddatum voor verzekeringen getoond wordt bij Member Data-opvragingen.
 • Aanpassingen gebeurd zodat elk ontvangen facet van Zorgtrajecten afzonderlijk wordt getoond bij Member Data-opvragingen.
 • De verzender werd niet meegezonden met voorschriften, dit werd rechtgezet.
 • Er werd een update doorgevoerd aan de Franstalige COVID-19 getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid zodat deze terug volledig zijn.
 • De validatie voor het aanmaken van een BIS-nummer werd gecorrigeerd.

Versie 4.6.25422 (11/06/2020)

 • Het automatisch ophalen van patiënteninfo via member data zorgde voor problemen met de weergave van het land van de patient, ook nadat gebruikers het land invulden, verdween het bij het heropenen van het dossier. Dit werd opgelost.
 • Verbeteringen aan de visualisatie van het PDF medicatieschema.
 • Nieuwe Franstalige COVID-19 certificaten toegevoegd: 'COVID-19: Certificat d'incapacité de travail (mutualité)' en 'COVID-19: Certificat d'incapacité de travail (employeur)'.
 • Er werden een aantal kleine aanpassingen ivm. MDA minilab doorgevoerd.
 • Aanpassingen i.v.m. het correct weergeven van einddatum van de verzekeringsinformatie.
 • Member data minilab: Aanpassing doorgevoerd zodat alle facetten van het zorgtraject worden getoond.
 • Probleem opgelost waarbij het aantal innames niet overeen kwam met de geselecteerde innamemomenten.
 • Verbeteringen aan de chronologische rangschikking van medicatiestops in het medicatieschema.
 • Het is niet langer mogelijk om een tijdelijke stop in te geven die buiten de behandelingsperiode van een medicatie ligt.

Versie 4.5.24469 (11/06/2020)

 • Er werd een update doorgevoerd aan de Franstalige COVID-19 getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid zodat deze terug volledig zijn.

Versie 4.6.25411 (08/06/2020)

 • Technische verbeteringen.
 • De xml versie voor externe communicatie werd aangepast.
 • Probleem opgelost waarbij sommige gebruikers bij het opstarten van CareConnect de foutmelding "onverwachte fout tijdens synchronisatie" kregen.
 • Probleem opgelost met de weergave van member data voor Medische Huizen.
 • Er werd een update doorgevoerd aan de codetabellen in kader van de labocodes voor COVID-19.
 • De component die gebruikt wordt om documenten te tonen werd geüpdatet.
 • Bij ingave van een tijdelijke of definitieve stop, wordt de stopreden nu vermeld in het medicatieschema op de kluis. 
 • De formule van magistrale medicatie wordt nu getoond in het medicatieschema op de kluis.
 • In sommige gevallen werd een foutmelding getoond dat een eForm niet verzonden werd terwijl deze wel verzonden was. Dit werd opgelost.
 • Bij ingave van een tijdelijke of definitieve medicatiestop, was het mogelijk om een datum in te geven die buiten de behandelperiode lag. Dit werd opgelost.
 • Bij het elektronische voorschrift werd de naam CareConnect niet langer doorgestuurd waardoor sommige apothekerssoftware het voorschrift niet kon afleveren. Dit werd opgelost.

Versie 4.5.24461 (05/06/2020)

 • In sommige gevallen had men problemen met het gebruik van enkele externe diensten, dit werd opgelost.
 • In sommige gevallen werd een foutmelding getoond dat een eForm niet verzonden werd terwijl deze wel verzonden was. Dit werd opgelost.
 • Correctie van een probleem met een einddatum bij het voorschrijven van chronische medicatie.
 • Correctie van een probleem bij het stopzetten van een chronische medicatie met einddatum.
 • Link naar de manual toegevoegd met informatie over de 'PCR-test validatie' knop.
 • Correctie voor de import fout 'NoSuchMethodException: java.time.Year.<init>'

Versie 4.6.25392 (03/06/2020)

 • De component die gebruikt wordt om documenten te tonen werd geüpdatet.
 • Probleem opgelost met de weergave van member data voor Medische Huizen.
 • Er werd een update doorgevoerd aan de codetabellen in kader van de labocodes voor COVID-19.
 • Probleem opgelost waarbij sommige gebruikers bij het opstarten van CareConnect de foutmelding "onverwachte fout tijdens synchronisatie" kregen.
 • Bij ingave van een tijdelijke of definitieve stop, wordt de stopreden nu vermeld in het medicatieschema op de kluis. 
 • Technische verbeteringen.
 • De formule van magistrale medicatie wordt nu getoond in het medicatieschema op de kluis.
 • De xml versie voor externe communicatie werd aangepast.

Versie 4.5.24451 (29/05/2020)

 • In sommige gevallen had men problemen met het opvragen van verzekeringsinformatie voor patienten in Medische huizen, dit werd opgelost.
 • Technische verbeteringen eHealth services.

Versie 4.6.25371 (26/05/2020)

 • Voor een aantal COVID-19 eForms werden de verstuur- en bewaar-opties aangepast.
 • Wijzigingen aan de kmehr versie die verzonden wordt via recip-e.
 • Bij sommige gebruikers waren de nieuwe COVID-19 contact sjablonen niet zichtbaar. Dit is opgelost.
 • Het formulier 'COVID-19: Labo-aanvraag bij vermoeden van een besmetting SARS-CoV-2' wordt nu automatisch op Helena gepubliceerd.
 • Technische verbeteringen aan de contact sjablonen.
 • Updates aan de algemene beveiliging.
 • Probleem opgelost met de weergave van member data voor Medische Huizen.

Versie 4.5.24444 (25/05/2020)

 • Wanneer men nu het formulier 'COVID-19: Labo-aanvraag bij vermoeden van een besmetting SARS-CoV-2' opent, wordt dit automatisch naar Helena gepubliceerd, tenzij de gebruiker dit manueel aanpast.
 • De afdruk-/bewaarmogelijkheden voor COVID-formulieren werden aangepast.
 • Beveiligingsupdate.

Versie 4.6.25350 (18/05/2020)

 • De component die gebruikt wordt om documenten te tonen werd geüpdatet.
 • Op het scherm rond geïntegreerde premie werden een aantal spelfouten weggehaald.
 • Bij de opzoeking van een arts via HealthPages worden nu ook de adresgegevens getoond indien deze beschikbaar zijn.
 • Indien je met de muis over de takenmodule ging, verdween het scherm terug. Dit probleem werd opgelost.
 • Een HAIO kon geen documenten bekijken in de vervangingsmodule. Dit probleem werd opgelost.
 • Sommige gebruikers ontvingen een foutmelding bij het aanmaken van een PRF. Dit probleem werd opgelost.
 • Het RIZIV heeft nieuwe getuigschriften ter beschikking gesteld, deze werden geïntegreerd in CareConnect.
 • Voor sommige patiënten kon de verzekerbaarheid informatie niet opgevraagd worden. Dit probleem werd opgelost.
 • Het was niet langer mogelijk om een BIS nummer aan te maken. Dit probleem werd opgelost.
 • Een medisch huis ontving geen info meer over het overlijden van een patiënt. Dit probleem werd opgelost.
 • Het was voor bepaalde patiënten niet mogelijk om een videoconsult op te starten. Dit probleem werd opgelost.
 • Er werd een update doorgevoerd aan de codetabellen in kader van de labocodes voor COVID-19.

Versie 4.5.24436 (18/05/2020)

 • De medidoc codes voor COVID-19 testresultaten werden geüpdatet.

Versie 4.5.24431 (14/05/2020)

 • Een fout opgelost bij het aanmaken van een bisnummer voor een patiënt zonder INSZ.
 • Er werd een PCR-validatie knop toegevoegd aan het contactscherm voor de opvolging van prioritaire COVID-19 testen.
 • Het informatie-icoon rechts van de PCR-knop in het contactscherm werd klikbaar gemaakt en verwijst naar de online handleiding.
 • Er werden nieuwe getuigschriften toegevoegd : COVID-19: Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (mutualiteit), COVID-19: Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (werkgever), COVID-19: Getuigschrift van quarantaine.
 • Nieuwe berichten waarvoor een INSZ gekend was, werden niet meer automatisch geïntegreerd in patiëntendossiers. Dit werd opgelost.

Versie 4.5.24423 (11/05/2020)

 • Een INSZ-nummer is niet nodig voor een videoconsultatie, dit om burgers zonder Belgisch INSZ videoconsult te laten gebruiken.
 • De codetabellen werden aangepast met nieuwe labo-codes.
 • Een PCR-knop werd toegevoegd aan het contactscherm in het kader van COVID voor prioritaire tests.

Versie 4.5.24417 (08/05/2020)

 • Technische verbeteringen die problemen voor sommige klanten na updates verhelpt.
 • Een probleem opgelost met de rechten voor sommige gebruikers om het Hoofdstuk IV scherm te openen.
 • Problemen met het versturen van COVID-19 Laboaanvragen opgelost.

Versie 4.5.24412 (05/05/2020)

 • De foutmelding die men krijgt wanneer de Mycarenet-service down is werd verduidelijkt.
 • Er werden wijzigingen doorgevoerd aan de codetabellen.
 • De volgende getuischriften werden toegevoegd: COVID-19: Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (werkgever), COVID-19: Getuigschrift van quarantaine, COVID-19: Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (mutualiteit).
 • Er werden verbeteringen aan de algemene veiligheid gemaakt.

Versie 4.5.24408 (29/04/2020)

 • Sommige gebruikers ondervonden problemen met het aanmaken van een eGMD notificatie. Dit werd opgelost.
 • Er werd slechts een deel van de intego export gedecrypteerd waardoor deze mislukte. Dit werd rechtgezet.

Versie 4.5.24403 (28/04/2020)

 • Problemen opgelost waarbij Tarificatie niet beschikbaar was voor gebruikers die in een vervangtenant contacten maakten.
 • Gebruikers ondervonden problemen bij het opzoeken van andere verzekeringsinstellingen met speciale tekens in de zoekopdracht. Dit werd opgelost.
 • Er werd slechts een deel van de intego export gedecrypteerd waardoor deze mislukte. Dit werd rechtgezet.

Versie 4.5.24394 (20/04/2020)

 • Als HAIO was het niet mogelijk om in de vervangingsmodule binnenkomende documenten in het patiëntendossier te raadplegen. Dit werd opgelost.
 • Bij het switchen van medicatie op verpakking naar medicatie op stofnaam, kreeg men tijdens het voorschrijven validatiefouten. Hiervoor zijn verbeteringen aan gebracht.

Versie 4.5.24387 (16/04/2020)

 • Als HAIO was het niet mogelijk om in de vervangingsmodule binnenkomende documenten in het patiëntendossier te raadplegen. Dit werd opgelost.

Versie 4.5.24377 (14/04/2020)

 • Een probleem waardoor artsen vanuit de vervangingsmodule geen documenten naar Helena konden verzenden, is opgelost.
 • Een probleem waarbij Intego-data fouten bevatte omwille van speciale karakters in de naam van patiënten, is intussen opgelost.
 • Te grote data-bestanden van Intego-exports genereerden fouten en zullen daarom voortaan opgesplitst worden in meerdere bestanden van maximum 1GB groot voor encryptie.
 • Er is een aanpassing gebeurd zodat - wanneer de patiënt zich nog niet heeft aangemeld bij Helena - zijn/haar naam en contactgegevens uit CareConnect kunnen opgehaald worden voor de opstart van een videoconsult.

Versie 4.5.24348

 • Er is een aanpassing gebeurd zodat een klik op 'Nieuw telecontact' ook voor zwangere vrouwen het standaardscherm voor een telecontact toont in plaats van het subcontact Zwangerschap.
 • Het veld R/ is nu ook voor vrije tekst-medicaties verplicht.
 • Gebruikers kregen soms een foutboodschap over een nog actief contact krijgen na het opnieuw openen en bewerken van een net afgesloten contact. Dit is opgelost.
 • De evaluatie bij 'Triage COVID-19' van griepaal syndroom (R80,J11.1) werd gewijzigd naar het nieuwe thesaurus element 'Coronavirusinfectie: mogelijk geval COVID19 (R80, J11.1)'.

Versie 4.5.24339

 • 3BT (Thesaurus) update voor nieuwe ontvangen COVID-19 codes, te gebruiken bij toevoegen van een evaluatie of zorgelement.
 • Verbetering van de GDPR waarschuwing wanneer een mail verstuurd wordt.

Versie 4.4.23338

 • 3BT (Thesaurus) update voor nieuwe ontvangen COVID-19 codes, te gebruiken bij toevoegen van een evaluatie of zorgelement.
 • Verbetering van de GDPR waarschuwing wanneer een mail verstuurd wordt.

Versie 4.4.23332

 • Het Helena document met de inschrijvingscode wordt nu geopend via PDF, niet meer standaard afgedrukt.
 • Update van de Medidoc labocodes.
 • Correctie voor BAD_REQUEST error bij synchronisatie van het medicatieschema naar Helena bij afsluiten van het dossier.
 • Correctie voor 'No calculator found' error bij toevoegen parameter via parameter pop-up.

Versie 4.5.24333

 • Het Helena document met de inschrijvingscode wordt nu geopend via PDF, niet meer standaard afgedrukt.
 • Update van de Medidoc labocodes.
 • Correctie voor BAD_REQUEST error bij synchronisatie van het medicatieschema naar Helena bij afsluiten van het dossier.
 • Correctie voor 'No calculator found' error bij toevoegen parameter via parameter pop-up.

Versie 4.5.24328

 • Update van de Medidoc labocodes.
 • Waar mail vroeger ondersteund werd bij de documenten, wordt nu zowel een publicatie gedaan naar Helena als een mail gestuurd.
 • Volledig tonen van Helena status onder 'privacybeheer' en in de correcte taal.
 • Toevoeging van handeling 'Verwijzing triage covid-19'.
 • Helena synchronisatie van het medicatieschema wordt onafhankelijk gedaan van de synchronisatie met een kluis.
 • Verbeteren foutmelding bij hoofdstuk IV aanvraag voor een foutief type bijlage.
 • Correctie voor een nullpointer fout bij openen van een document bij een patiënt zonder adres.
 • Correctie voor heropstart CareConnect door fout in de lokale db.

Versie 4.4.23327

 • Update van de Medidoc labocodes.
 • Waar mail vroeger ondersteund werd bij de documenten, wordt nu zowel een publicatie gedaan naar Helena als een mail gestuurd.
 • Volledig tonen van Helena status onder 'privacybeheer' en in de correcte taal.
 • Toevoeging van handeling 'Verwijzing triage covid-19'.
 • Helena synchronisatie van het medicatieschema wordt onafhankelijk gedaan van de synchronisatie met een kluis.
 • Verbeteren foutmelding bij hoofdstuk IV aanvraag voor een foutief type bijlage.
 • Correctie voor een nullpointer fout bij openen van een document bij een patiënt zonder adres.

Versie 4.4.23317

 • Helena gebruik mogelijk maken nog voordat de patiënt is ingeschreven.
 • Voor een medisch voorschrift, kinévoorschrift, verpleegkundig voorschrift, COVID-19 afwezigheidsattesten en eforms die enkel afgedrukt worden, wordt Helena publicatie standaard aangezet.
 • Update COVID-19 afwezigheidsattesten voor mutualiteit en werkgever.
 • Extra validatie op type bijlage wanneer bijlages worden toegevoegd bij Hoofdstuk IV aanvragen.
 • Correctie bij het openen van PDFs bij Tarificatie opdrachten voor medische huizen.

Versie 4.5.24317

 • Helena gebruik mogelijk maken nog voordat de patiënt is ingeschreven.
 • Voor een medisch voorschrift, kinévoorschrift, verpleegkundig voorschrift, COVID-19 afwezigheidsattesten en eforms die enkel afgedrukt worden, wordt Helena publicatie standaard aangezet.
 • Update COVID-19 afwezigheidsattesten voor mutualiteit en werkgever.
 • Extra validatie op type bijlage wanneer bijlages worden toegevoegd bij Hoofdstuk IV aanvragen.
 • Correctie bij het openen van PDFs bij Tarificatie opdrachten voor medische huizen.
 • Medisch voorschrift voor mobiliteitshulpmiddel is een print only formulier geworden.

Versie 4.4.23307

 • Toevoegen nieuw COVID-19 afwezigheidsattest voor de werkgever. Het niet automatisch meer openen van het COVID-19 afwezigheidsattest.
 • Correctie voor het verdwijnen van de COVID knoppen bij switch naar ander tabblad.
 • Correctie reden eFact voor COVID-19 nomenclatuur.
 • Contactdatum ook in rekening brengen voor telefonisch contact indien dit in het verleden ligt.

Versie 4.5.24307

 • Toevoegen nieuw COVID-19 afwezigheidsattest voor de werkgever. Het niet automatisch meer openen van het COVID-19 afwezigheidsattest.
 • Correctie voor het verdwijnen van de COVID knoppen bij switch naar ander tabblad.
 • Correctie reden eFact voor COVID-19 nomenclatuur.
 • Contactdatum ook in rekening brengen voor telefonisch contact indien dit in het verleden ligt.

Versie 4.5.24299

 • Men heeft nu de mogelijkheid om een COVID-19 teleconsultatie te registeren die automatisch ingevuld wordt.
 • Technische wijzigingen voor COVID-19 contact prefilling.
 • De sjablonen COVID-19: Arbeidsongeschiktheid wegens het vermoeden van besmetting en COVID-19: Dagelijkse situatie in uw praktijk werden toegevoegd.

Versie 4.4.23296

 • Update naar laatste versie van het COVID-19 afwezigheidsattest.
 • Toevoeging van de knop Nieuw telecontact zodat gebruikers snel en efficiënt een telefonisch contact kunnen ingeven voor Triage COVID-19 of voor Continuïteit van zorg (COVID-19) en dit contact met de gepaste nomenclatuurcodes kan tariferen.

Versie 4.5.24295

 • Er werd een nieuw eForm ter beschikking gesteld: COVID-19 dagelijkse situatie in uw praktijk.
 • Een probleem opgelost waarbij CareConnect vastliep na het uitvoeren van bepaalde zoekopdrachten in de Statistieken module.
 • De scrollbars in de medicatiepopup in het consultatiescherm verdwenen in uitzonderlijke gevallen, dit zal niet meer gebeuren.

Versie 4.4.23289

 • Helena is enkel beschikbaar voor zorgverleners, de onboarding popup zal dan ook enkel voor gebruikers die als zorgverlener geregistreerd staan verschijnen.
 • Er werden Voorschrift sjablonen toegevoegd voor COVID-19
 • Wijzigingen aan de visualisatie van de icoontjes die de status van Helena/Therapeutische Relatie/Geïnformeerde Toesteming weergeven in de patiëntendetails.
 • Wijzigingen aan het privacy management scherm doorgevoerd om de veranderingen aan de icoontjes (Helena/TR/IC) te reflecteren.
 • Het onboarding proces voor Helena inschrijvingen werd aangepast in navolging van overheidsrichtlijnen.
 • De onboarding pop-up werd toegevoegd.
 • Er werd een status call toegevoegd om de Helena status van de patiënt op te halen.
 • Wijzigingen binnen Tarificatie ivm. eAttest.
 • Er werd een status call toegevoegd aan het back-end voor Helena.
 • Wijzigingen aan de screenitems voor het Privacy management scherm.

Versie 4.5.24291

 • Helena is enkel beschikbaar voor zorgverleners, de onboarding popup zal dan ook enkel voor gebruikers die als zorgverlener geregistreerd staan verschijnen.
 • Er werden Voorschrift sjablonen toegevoegd voor COVID-19
 • Wijzigingen aan de visualisatie van de icoontjes die de status van Helena/Therapeutische Relatie/Geïnformeerde Toesteming weergeven in de patiëntendetails.
 • Wijzigingen aan het privacy management scherm doorgevoerd om de veranderingen aan de icoontjes (Helena/TR/IC) te reflecteren.
 • Het onboarding proces voor Helena inschrijvingen werd aangepast in navolging van overheidsrichtlijnen.
 • De onboarding pop up werd toegevoegd.
 • Er werd een status call toegevoegd om de Helena status van de patiënt op te halen.
 • Wijzigingen binnen Tarificatie ivm. eAttest.
 • Er werd een status call toegevoegd aan het back-end voor Helena.
 • Fix voor het 'database drop' probleem dat sommige gebruikers ervaarden na het updaten naar CareConnect 4.5
 • Helena: Recip-e ID toevoegen aan voorschriften.

Versie 4.5.24278

 • In sommige gevallen krijgt men een foutmelding bij het voorschrijven van chronische medicatie. Dit is opgelost.
 • Bij het opstarten van CareConnect verscheen er een foutmelding met betrekking tot gefaalde synchronisatie. Dit probleem is opgelost.
 • Bij het openen van sommige patiëntendossiers verscheen er een foutmelding. Dit probleem is opgelost.

Versie 4.4.23265

 • In sommige gevallen verstuurt de mutualiteit geen verzekerbaarheidsinformatie. Dit wordt nu duidelijker aangegeven.
 • In sommige gevallen krijgt men een foutmelding bij het voorschrijven van chronische medicatie. Dit is opgelost.

Versie 4.5.24262

 • Aanpassingen aan de xml-structuur van voorschriften die naar recip-e worden verzonden.
 • Probleem opgelost met het verschijnen van een einddatum nadat de posologie van chronische medicatie aangepast werd. Dit gebeurt niet langer.

Versie 4.4.23252

 • In bepaalde gevallen was het mogelijk dat een chronische medicatie een einddatum kreeg. Dit is opgelost.
 • Het was niet mogelijk om een contact te bewerken dat een andere auteur had. Dit is opgelost.
 • Er werd een update aan de behandelingen gedaan.
 • Bij de statistiek 'Succesvol geüploade sumehrs' werd geen rekening gehouden met de succesvol geuploade sumehrs v2. Dit is aangepast.

Versie 4.5.24254

 • De lijst met non-medicamenteuse handelingen werd vernieuwd.
 • Toevoegen van recipe-ID aan voorschriften in het kader van de digitalisering.
 • De medicatiedatabase werd up-to-date gebracht.
 • Probleem opgelost met het aanpassen van je eigen gebruiker en het versturen van logs.
 • Verbeteringen gemaakt aan de statistiek 'succesvol geuploade sumehrs'.
 • Probleem opgelost waarbij het patienten detail scherm niet beschikbaar was na het updaten naar versie 4.5.
 • Problemen opgelost met filtering bij het zoeken op externe platformen.
 • Sommige gebruikers gaven aan dat het zeer lang duurt om CareConnect af te sluiten, hieraan werd verbetering gebracht.
 • Sommige gebruikers kregen Vitalink foutmeldingen terwijl Abrumet ingesteld was. Dit werd rechtgezet.
 • Er werd een probleem met de posologie opgelost dat versturen naar recip-e voorkwam.
 • Sommige gebruikers ervaarden problemen met Tarificatie vanwege ontbrekende verzekerbaarheidsgegevens, dit is opgelost.
 • Sommige gebruikers meldden verschillende problemen met de Paramatermodule, deze werden opgelost.
 • Verbeteringen aan de attributen in het xml-bestand wanneer een brief opnieuw verzonden wordt.
 • CareConnect liep op willekeurige momenten vast voor sommige gebruikers, deze versie zou dit moeten stabiliseren.
 • Gebruikers bemerkten in sommige gevallen dat chronische medicatie een einddatum kreeg na het aanpassen van de posologie. Het is nu onmogelijk om chronische medicatie met een einddatum op te slaan, men krijgt dan een foutmelding.
 • Gebruikers konden geen contacten van andere auteurs meer bewerken, dit is terug mogelijk.

Versie 4.4.23229

 • Er werden enkele algemene probleemoplossingen doorgevoerd in deze versie.

Versie 4.4.23218

 • Er werden verbeteringen gemaakt aan de PRF-export procedure.
 • Foutjes in de visualisatie werden bijgewerkt.
 • Een onzichtbare fout in de synchronisatie met vaccinaties werd opgelost. Dit had geen impact op onze gebruikers.

Versie 4.4.23204

 • De statistiek 'mogelijke hartfalen patiënten(uitgebreid) werd aangepast zodat patiënten met zorgelement 'hartfalen niet aanwezig' uitgesloten worden van de zoekresultaten.
 • Sommige gebruikers kregen een foutmelding wanneer ze de vaccinaties synchroniseerden, deze update moet dit probleem verhelpen.
 • Soms bleef acute medicatie waarvan de einddatum verstreken was toch actief, dit werd opgelost.
 • Gebruikers vielen offline bij het openen van patiëntendossiers en kregen de melding dat er iets misliep met het consulteren van het rijksregister. Dit werd opgelost.
 • Gebruikers kregen een algemene foutmelding bij het ophalen van sumehrs, omdat er een probleem was met het herkennen van de auteur van het bestand. Dit is opgelost.
 • Soms werd de preview van een sumehr export niet getoond én niet geëxporteerd. Dit is opgelost.

Versie 4.4.23172

 • Een update van de lijst van niet medicamenteuze behandelingen.
 • Het Database-update venster verscheen in sommige gevallen zonder dat het nodig was, dit werd opgelost.
 • Er werden wijzigingen doorgevoerd om bepaalde berichten correct weer te geven in CareConnect.
 • Het importeren van sumehrs die via het extern zoekplatform gedownload werden gebeurde soms niet correct. Dit werd verholpen.
 • De foutmelding die men kreeg wanneer men teveel eenheden insuline per voorschrift voorschrijft werd verduidelijkt en is niet langer een pop-up.
 • Sommige gebruikers kregen bij het synchroniseren met Vaccinnet een vreemde foutmelding ivm groepspraktijken terwijl ze niet in een groepspraktijk actief zijn. Deze foutmelding werd gecorrigeerd.
 • Een aantal gebruikers ondervond problemen bij het aanvragen van paragraaf 742000 via Hoofdstuk 4,dit werd opgelost.
 • Soms worden velden als gewijzigd aangeduid door ConsultRN terwijl deze ongewijzigd bleven, dit gebeurt niet langer.
 • Sommige gebruikers hadden problemen met Therapeutische Relaties: soms was de datum van de relatie niet zichtbaar en de relatie intrekken was ook niet mogelijk. Dit werd opgelost.
 • Na de vorige update werd actieve medicatie op 'gestopt' gezet, dit door een wijziging van Vitalink. We hebben aanpassingen gemaakt die het stopzetten voorkomt.
 • Verbeteringen aan de weergave van informatie zoals de ontvanger bij documenten.
 • Verbetering aan de weergave van informatie over de specialisatie van de ontvanger bij documenten.
 • Sommige oude medicaties werden niet correct meegegeven bij Sumehr exports, dit werd opgelost.
 • Een probleem bij het zoeken naar paracetamol of paragraaf 5460000 via Hoofdstuk 4 werd opgelost.
 • Weigeringen voor behandelingen staan niet onder 'weigeringen' in het PMF-export bestand, dit werd opgelost.
 • Parameterset voor cardiologen werd geüpdatet.
 • Er werd een probleem met het synchroniseren van vaccinaties opgelost.

Versie 4.4.23150

 • De popup 'eHealthcertificaat bijna vervallen' verwees naar een foutieve pagina in onze FAQ, dit werd rechtgezet.
 • Sommige gebruikers hadden problemen met downloads van de hubs, dit kwam door een fout symbool/ foute encoding van het bestand dat werd opgehaald, dit is opgelost.
 • Een aantal gebruikers hadden problemen met het opstarten van CareConnect, we hebben het shutdown-proces verbetert, wat de kans op dit soort problemen zal verkleinen.
 • Verbetering aan de werking van ConsultRN.
 • Exporteren naar PRF gaf sommige van onze gebruikers problemen, we hebben dit opgelost.

Versie 4.4.23138

 • Er waren problemen met het ophalen van resultaten bij de hubs wanneer deze resultaten bij een andere hub waren ondergebracht.
 • Verbeteringen gemaakt in de structuur van XML-bestanden.
 • ConsultRN mag nog niet gebruikt worden door Medische Huizen, er werden wijzigingen uitgevoerd om dit te voorkomen.
 • Probleem opgelost met het synchroniseren van online agenda persons tussen CareConnect en Progenda.

Versie 4.4.23125

 • In het overzichtsscherm van Externe platformen werden er foutief iconen (om te verwijderen en editeren) getoond bij documenten die niet door de gebruiker geüpload werden. Dit is nu opgelost: Deze iconen zijn niet langer zichtbaar bij documenten die door andere zorgverleners geüpload werden.
 • De URL van het labo AZ Klina moest vervangen worden door een nieuwe. Dit is in orde.
 • Bij het samenvoegen van dossiers moeten taken van het oude dossier correct bij het resterende dossier terecht komen. Een probleem met de visualisatie hiervan is rechtgezet.
 • Bij een klik op de knop 'Rijksregister raadplegen' werd desgevallend een foutieve geboorteplaats wel gemarkeerd, maar niet vervangen door de correcte geboorteplaats. Dit gebeurt nu correct.
 • Een fout in de visualisatie van de statistiek 'Patiënten met GMD' in het overzichtsscherm is rechtgezet.
 • In bepaalde gevallen werd medicatie over meerdere voorschriften niet correct gesplitst. Dit is opgelost.
 • In bepaalde gevallen werd een Sumehr import niet correct gevisualiseerd. Dit is opgelost.
 • Voor bepaalde patiënten werd bij het consulteren van een Hoofdstuk IV akkoord een foutmelding "155 Waarde van de author niet coherent met deze van de web service" getoond. Dit probleem is opgelost.
 • Probleem opgelost waarbij er een telkens een waarschuwing van publicatie van een medicatieschema van een andere kluis in het Dashboard kwam. Nu wordt de eigen kluis bevraagd en wordt er algemeen 'Kluis' vermeld.
 • Update van de medicatiedatabank

Versie 4.4.23090

 • Berichten die naar bestemmelingen met een specialisme (tandarts, diëtist,...) verzonden werden via Hector gaven foutmeldingen, dit werd verholpen.
 • Opgeslagen sjablonen voor medicatievoorschriften gaven problemen bij gebruikers die bi-directionele medicatiebewaking geactiveerd hadden, dit is opgelost.
 • Voorschriftsjablonen werden niet opgeslagen wanneer gebruikers geen moment van inname aanduidde, dit wordt nu bewaard zoals ingesteld.
 • De sortering in de lijst van het contact overzicht werd aangepast zodat deze nu gegroepeerd is per subcontact.
 • Het uploaden en het bekijken van documenten op de hubs verliep niet zoals verwacht voor sommige gebruikers, dit werd rechtgezet.
 • Indien onze gebruikers een brief aan een specialist (tandarts, diëtist, ...) verzonden werden er verkeerde data meegegeven, specialisten werden hierdoor niet juist weergegeven, dit is rechtgezet.
 • Diëtisten die hun Ehealth certificaat probeerden in te stellen kregen een foutmelding. Deze werd opgelost.
 • Sommige berichten werden niet zichtbaar in de inbox van sommige gebruikers, dit werd verholpen.
 • Gebruikers konden niet scrollen in het overzicht van besluiten wanneer ze een besluit aan een bericht wensten toe te voegen. Dit kan nu wel.
 • Sommige gebruikers kregen een Null Pointer Exception foutmelding bij het verlengen van sommige medicaties, dit is opgelost.
 • Het vergrootglas in het contactscherm om documenten te bekijken printte het document af in plaats van het te tonen. Dit werkt nu zoals het hoort.
 • Sommige gebruikers konden geen sumehrs downloaden die een notitie geattacheerd hadden, dit is rechtgezet.
 • Sommige gebruikers ondervonden problemen met het verzenden van hun CareConnect logs. Deze kunnen nu zonder problemen verzonden worden.

Versie 4.4.23066

 • Probleem opgelost waarbij de gebruiker de CEBAM Evidence Linker niet kon openen.
 • Probleem opgelost waarbij de gebruiker een Sumehr V1 exporteerde ondanks dat de Sumehr V2 ingesteld stond.
 • Error bij het openen van het Journaal als PDF-bestand opgelost.
 • Het PDF-bestand van een nieuw document waarin de tekst 'inspringt', neem deze inspringing niet over. Dit is opgelost.
 • Bij een weigering van een Hoofdstuk IV aanvraag, wordt naast de foutcode nu ook een verklarende boodschap geplaatst.
 • Een aantal benamingen van indicaties voor vaccins zijn gecorrigeerd of vereenvoudigd.
 • Verbetering aan de performantie bij Hoofdstuk IV aanvragen.
 • In sommige gevallen waren afwezigheidsattesten niet zichtbaar bij het contact in het journaaloverzicht, dit werd rechtgezet.
 • Wanneer een Sumehr V2 geëxporteerd wordt en er geen dossiertaal is aangeduid, moet de export in de taal van de gebruiker gebeuren. Hiervoor is nog een correctie gebeurd.

Versie 4.3.22861

 • In sommige gevallen werd bij het naar PDF exporteren van het journaal van een patiënt een foutmelding gevisualiseerd. Dit is opgelost.
 • Bij het openen van de resultatenserver van Labo Van Poucke, kwam men op de algemene pagina terecht in plaats van op de resultaatpagina. Dit is opgelost.
 • In sommige gevallen werden niet de juiste contact gegevens getoond in een radiologie aanvraag. Dit is opgelost.
 • In bepaalde gevallen was het mogelijk dat een arts na aanmelden het overleg en de taken niet te zien kreeg. Dit is opgelost.
 • Bepaalde protocols werden niet met een correcte formattering gevisualiseerd. Dit is opgelost.
 • In bepaalde specifieke gevallen was het mogelijk dat tijdens het offline werken de eenheid van een medicatie tijdens voorschrijven niet automatisch ingevuld werd. Dit is opgelost.
 • Voor bepaalde patiënten werd bij het consulteren van een Hoofdstuk IV akkoord een foutmelding "155 Waarde van de author niet coherent met deze van de web service" getoond. Dit probleem is opgelost.
 • Update van de medicatiedatabank
 • Tijdens het doorgeven van een ziekenhuisbezoek in tarificatie, was het niet langer mogelijk om gebruik te maken van de knop "hospitalisatiegegevens van zoekopdracht EMD ophalen". Dit probleem is opgelost.

Versie 4.3.22843

 • Het probleem waarbij bepaalde berichten niet geïntegreerd werden, is opgelost.
 • Het probleem waarbij in sommige gevallen de verzender van een bericht niet getoond werd, is opgelost.

Versie 4.3.22829

 • Correctie waardoor de afleveringsdatum niet meer ten onrechte wordt afgedrukt op elektronische voorschriften van na 01/11/2019.
 • Correctie waardoor voorschriften die gemaakt zijn voor 01/11/2019 nog op de oude template worden afgedrukt.
 • Omwille van onduidelijkheden over de betekenis van de datum 'uitvoerbaar vanaf' in het preview-scherm van de voorschriften, wordt deze datum voorlopig verborgen.
 • 4 documenten i.v.m. rijgeschiktheid toegevoegd aan de lijst met 'alleen af te drukken e-forms'.
 • Aanpassing aan de timeouts waardoor gebruikers geen error meer krijgen bij update van de CareConnect-versie.

Versie 4.3.22811

 • De startdatum van een voorschrift is niet meer wijzigbaar via het nieuw contact scherm.
 • Correctie voor specifieke problemen bij opvragen, aanmaak of herroepen van therapeutische relatie of informed consent.
 • Correctie bij import waarbij voor grote dossiers documenten soms niet geïmporteerd waren.

Versie 4.3.22798

 • Wijzigingen doorgevoerd in de structuur van het kmehr bestand waarmee het voorschrift dat naar Recip-e gepubliceerd wordt, er wordt nu enkel gebruik gemaakt van de 'uitvoerbaar vanaf datum' die ook als beginmoment gebruikt wordt.
 • Indien er geen 'uitvoerbaar vanaf' datum ingevuld wordt dan wordt het beginmoment de datum van het voorschrift.
 • Probleem opgelost waardoor het openen van het terugbetalingsscherm soms een foutmelding gaf.
 • Foutmelding in de opzoeking van patënten met GMD (zoekopdracht al gestart) opgelost, gebruikers kunnen deze zoekopdracht nu zonder problemen laten uitvoeren.
 • Probleem opgelost in verband met de einddatum van een voorschrift, momenteel mag men de einddatum van een voorschrift nog niet aanpassen dit was in sommige gevallen nog wel mogelijk.
 • Problemen opgelost die veroorzaakt werden door het uploaden van een ehealth certificaat wanneer de gebruiker een specialisatie heeft (verpleger, dietist).
 • Fout opgelost in het preview scherm bij het voorschrijven van meerdere medicaties over meerdere voorschriften, het 2e voorschrift kreeg geen vervaldatum, dit werd dus rechtgezet.

Versie 4.3.22788

 • Probleem opgelost waarbij het journaal overzicht niet meer correct werd weergegeven.

Versie 4.3.22787

 • Bij sommige klanten werd een probleem vastgesteld waarbij tijdens het registreren van een vaccin waarvoor al een plannig bestond de oude planning niet op voltooid werd gezet, dit is nu opgelost.
 • Bij het toedienen van een vaccinatie moet de huidige planning op 'voltooid' gezet worden en een nieuwe planning aangemaakt worden. Dit is een homologatiecriterium.
 • Sommige klanten konden sinds de update naar CareConnect GP 4.3 de kolombreedte in verschillende modules niet meer aanpassen, dit werd opgelost.
 • Het nieuwe eID voor buitenlanders zorgde soms voor problemen bij het inlezen, dit werd verholpen met deze update.
 • Bij het aanmaken van een akkoord is een einddatum nodig
 • We hebben de foutmelding die gebruikers krijgen wanneer een vaccinet update mislukt verbeterd om beter aan te geven of het probleem zich bij vaccinnet of binnen CareConnect GP bevindt.
 • Sommige gebruikers konden voorschriften niet meer afdrukken nadat ze in de preview module meerdere voorschriften creëerden.

Versie 4.3.22768

 • Probleem opgelost waarbij (e-id) kaart nummers voor kinderen een error gaven.
 • Technische fix voor het ophalen van geïnformeerde toestemming met auteur die we niet kennen.
 • Probleem opgelost waar de geïnformeerde toestemming niet werkte voor kinderen jonger dan 3 maand.
 • Aanpassingen aan de template voor de uitnodiging voor Borstkankerscreening
 • Probleem opgelost bij het zoeken inhoud bij statistiek.
 • Probleem opgelost bij het zoeken op substantie in statistiek.
 • Vanaf nu kunnen er op aanvraag van het labo geen nieuwe aanvragen gedaan worden voor Labo Van Poucke.
 • Issue rechtgezet waar PDF's in een H4-aanvraag niet meer konden geopend worden na het toevoegen.
 • Probleem opgelost waarbij sommige connecties in productie te snel een time out gaven.
 • Technische verbeteringen.
 • Probleem opgelost waarbij de PRF export een error gaf.
 • Probleem opgelost waarbij de visualisatie van de Sumehr niet altijd correct verliep.
 • Probleem opgelost waarbij het openen van het Postvak In op Mac soms een error gaf.
 • Consultaties die enkel een verborgen subcontact hebben worden niet meer in het journaal getoond.

Versie 4.3.22747

 • Technische verbeteringen
 • Van Toepassing vanaf 1 November 2019' werd toegevoegd aan het manuele voorschrift.
 • Verbetering voor het opvragen van member data  voor type hospitalisatie.
 • Rechtzetting waarbij Sumehrs soms dubbel geëxporteerd werden.
 • Probleem opgelost waarbij er een zorgverlener licentie werd toegewezen aan nieuwe HAIO's.
 • Technische verbetering waarbij sommige connecties time-outs veroorzaakten.
 • Probleem opgelost waarbij het verwijderen/toevoegen van de geïnformeerde toestemming problemen gaf.

Versie 4.3.22732

 • Correctie van schrijffouten in de franstalige parameterset voor caridologen.
 • De kalender werd aangepast voor betere leesbaarheid
 • Update productie certificaten.
 • De FA-zorgaanpakken zijn opnieuw editeerbaar
 • Probleem opgelost waarbij er geen nieuwe careconnect gebruiker kon worden aangemaakt.
 • Logging toegevoegd om productieprobleem van niet herkende credentials te onderzoeken
 • Technische verbeteringen
 • De zorgaanpakken voor palliatieve patienten kunnen weer opgeslagen worden
 • Het toevoegen van een document bij het opslaan van een contact is geen probleem meer
 • Spellingfouten werden verbeterd
 • Enkel relevante informatie van Healthservices is zichtbaar op CareConnect Physiotherapist
 • Technische verbeteringen

Versie 4.3.22696

 • Er werden parameters specifiek voor Cardiologen toegevoegd aan de parameters.
 • Probleem opgelost waarbij vaccin info niet volledig meegegeven werd in de Sumehr export.
 • Probleem opgelost waarbij een arts met een tijdelijke licensie geen dossiers kon raadplegen in een praktijk waarvoor hij een vervanging uitvoert.
 • Probleem opgelost waarbij de laatste optie bij het toevoegen van parameters in een brief in de documentenmodule niet zichtbaar was.
 • Probleem opgelost waarbij er een error kwam op het opzoeken van verzekerbaarheidsgegevens.
 • Probleem opgelost waarbij de CSV export knop binnen tarificatie niets deed.
 • Vanaf nu kunnen er parameters toegevoegd worden zonder de volledige datum in te geven.
 • Opmerkingen die aan bepaalde parameters worden toegevoegd zijn nu ook zichtbaar en bruikbaar in de documentenmodule.
 • De posologie van medicatie wordt vanaf nu naast de medicatie weergegeven in plaats van eronder in de documentenmodule
 • Rechtzetting waarbij het bewerken van een oudere SOEP-regel een nieuw contact creeërde. Nu wordt dit geregistreerd als dossier update.
 • Probleem opgelost waarbij Mediprima informatie niet correct werd doorgegeven in het terugbetalingsscherm.
 • Algemene bugfixes van communicatie tussen systemen voor het medicatieschema.
 • Wanneer een de gebruiker een nieuw ehealth certificaat had aangevraagd maar het vorige nog niet vervallen is, kon hij toch al een foutboodschap krijgen dat de credentials niet meer bruikbaar waren. dit is nu opgelost.
 • Er werden aanpassingen gedaan opdat de volgorde van de consultatie informatie in Go Visit correct wordt getoond.
 • Een probleem waarbij een http 406 foutboodschap werd gegeven bij de controle van de online status in careconnect, is nu opgelost.
 • een probleem waarbij de gebruiker een nullpointer foutboodschap kreeg bij de medicatiebewakingsmodule, is opgelost.
 • Wanneer in het export overzicht van de de sumehr de checkbox "ik verklaar dat de volgende sumehr onvolledig is" wordt aangevinkt, moet er in de export nog steeds een is complete staan. Nu wordt er bij CD-Patientwill 'omissionofmedicaldata' toegevoegd.
 • Careconnect zal bij bepaalde medicatie voorschriften het aantal innames niet meer vergeten als de posologie gekend is.

Versie 4.2.22559

 • Sommige klanten konden geen dossiers raadplegen in een praktijk waarvoor zij vervangingen doen als ze een tijdelijke CareConnect licentie hebben. Dit werd opgelost.
 • Een probleem opgelost dat het exporteren van CSV's in Tarificatie verhinderde bij sommige van onze gebruikers.
 • Software update proces is verbeterd

Versie 4.3.22662

 •  Probleem opgelost waarbij een contact met enkel een zorgelement gelinkt leeg getoond werd in het journaaloverzicht
 •  Monitoring aangepast zodat we beter kunnen inschatten wat de problemen met de performantie van Careconnect voor klanten met een 4G-verbinding veroorzaakt.
 •  Voor sommige klanten liep de installatie van CareConnect 4.3 mis, dit probleem is in deze versie opgelost.
 •  Er werden problemen met tarificatie vastgesteld na het afsluiten van contacten bij sommige van onze klanten, dit is opgelost.
 •  Probleem opgelost waarbij de vervaldag van nieuwe voorschriften verkeerd weergegeven werd

Versie 4.3.22651

 • Verbeteringen aan de berichtenteller gemaakt.
 • Voor sommige van onze gebruikers waren de documenten arbeidsongeschikdheid loontrekkende - vertrouwelijk en arbeidsongeschiktheid zelfstandige - vertrouwelijk niet beschikbaar, dit werd opgelost
 • Bij het verplaatsen van medicaties naar een leeg voorschrift (bij het gebruik van de preview optie bij voorschrijven) werd de vervaldatum niet automatisch ingevuld, dit gebeurt nu wel.
 • Wazig beeld opgelost voor klanten die hun windows zoom hoger dan 125% hebben staan.
 • Aanpassingen aangebracht ivm. onvolledige sumehr exports
 • Bij sommige klanten bleef de hoofding van het laatst binnengekomen bericht staan nadat het postvak in leeggemaakt werd. Dit zal niet langer gebeuren.
 • Problemen opgelost die crashes veroorzaakten bij onze MAC gebruikers.
 • Problemen met de weergave van geïmporteerde labresultaten die naar pdf werden omgevormd opgelost.
 • Update van het vaccinatiebestand in de database.

Versie 4.2.22551

 •  De PINO vragenlijst staat nu correct onder de categorie healthdata formulieren in de documentenmodule
 •  Issue opgelost waarbij Careconnect soms wazig leek bij het instellen van windows op 125% beeldgrootte
 •  Algemene security update

Versie 4.2.22541

 •  De OTC medicatielijst werd bijgewerkt.
 •  Probleem opgelost met scrolling in-browser.

Versie 4.2.22532

 •  Probleem opgelost dat in zeldzame gevallen afgewerkte taken deed verdwijnen.
 •  Tekst die getoond moet worden bij een foutmelding van een weigering aangepast.
 •  Behandelingen bijgewerkt.
 •  Er werd een veiligheidsupdate doorgevoerd.
 •  verbeteringen aan PMF export gemaakt ivm. weergave labresultaten.
 •  verbeteringen aan PMF export gemaakt ivm. weergave labresultaten.
 •  Null Pointer Error opgelost die voorkwam tijdens het exporteren van CareConnect XML.
 •  Update van weergegeven eenheden in labresultaten.
 •  Probleem waarbij bepaalde ehealth diensten onbeschikbaar waren  opgelost.
 •  Probleem opgelost dat het printen van geintegreerde documenten weerhield.
 •  SOEP- regels krijgen nu voorrang op eventuele gelinkte Zorgelementen als titel voor subcontacten.

Versie 4.2.22501

 •  Null Pointer Error opgelost die in zeldzame gevallen voorkwam bij het toevoegen van bijlagen in de documenten module.
 •  Het contactsjabloon werd niet upgedate nadat een zorgelement toegevoegd werd, dit is nu opgelost.
 •  We hebben JXBrowser geupdate naar de nieuw uitgerolde versie.
 •  De datum van inschrijving voor Geïnformeerde Toestemming was voor sommige dossiers niet zichtbaar, dit werd opgelost in deze update.
 •  De OTC medicatielijst werd bijgewerkt.

Versie 4.2.22487

 •  Correctie van een fout bij printing waarbij de fout 'no conversion defined NaNmm' werd opgelost.
 •  Correctie voor audit query waarbij foutief patiënten werden toegevoegd indien het labo een liggend streepje bevatte.
 •  De arts de mogelijkheid geven een eGMD notificatie te doen, hoewel het GMD al uitbetaald zou zijn.
 •  Correctie voor het inladen van nieuwe eHealth certificaten die nu wel vertrouwd zullen worden door CareConnect.
 •  Correctie voor een nullpointer error bij exporteren van een specifieke sumehr.

Versie 4.2.22473

 • Correctie voor een nullpointer fout bij het visualiseren van een document op de hubs.
 • Het toevoegen van de indicatie HG (Hospitaalgebruik) indien een medicatie enkel in het ziekenhuis mag voorgeschreven worden.
 • Veranderen van het label van de ontvanger indien je enkel een patiënt kan toevoegen en de ontvangende arts in een eform moet selecteren.
 • Correctie voor een verkeerde visualisatie wanneer een labo webinterface geselecteerd werd, maar het lijkt alsof hij niet gebruikt zal worden.
 • Correctie voor een probleem bij het manueel aanmaken van een GMD, zonder dag synchronisatie met eGMD aan staat.
 • Correctie voor het probleem dat er soms niet gezocht kon worden naar een ontvanger van een brief.
 • Correctie voor het probleem dat CareConnect niet kon starten op sommige Windows pc's, tenzij in Administrator modus.
 • Bug opgelost waarbij de visualisatie bij extern zoeken niet lukte en een error gaf.

Versie 4.2.22454

 • Rechtzetting van schrijffouten in CareConnect
 • Probleem opgelost waarbij labo resultaten sets niet altijd correct werden geopend
 • Issue opgelost waarbij Medicatiebewaking bij sommige medicatie een out of bounds error triggerde.
 • De CSV file wordt opnieuw automatisch geopend  vanuit het tarificatiescherm
 • Probleem opgelost bij beeld weergave
 • Nieuwe certificaten kunnen opnieuw in careconnect worden opgeladen

Versie 4.2.22440

 •  Nieuw security certificaat voor Corilus.be
 •  Probleem opgelost waarbij een error werd gegenereerd bij het aanmaken van een STS-sessie (voor e-health diensten)
 •  Code table update voor Tedivax
 •  Probleem opgelost waarbij labo files niet goed werden ingeladen
 •  Probleem opgelost waarbij labo files niet goed werden ingeladen
 •  Issue opgelost waarbij Careconnect 4.2 crashte  op mac
 •  Rechtzetting van schrijffouten in Careconnect
 •  Probleem opgelost voor tarificatie bij medische huizen
 •  Rechtzetting error bij synchronisatie van medicatie schema
 •  Toevoegen van nieuwe medicaties

Versie 4.2.22338

 • Probleem opgelost waarbij er een error kwam bij het voorschrijven van medicatie
 • Issue opgelost waarbij Helena doorverwees naar een verkeerde locatie
 • Rechtzetting van de query voor diabetes type 2
 • Fix om het trager werken van Careconnect tegen te gaan
 • Issue opgelost waarbij je niet meer met de pijlen kon navigeren in de tekstvelden van het contact

Versie 4.1.21922

 • Crashes opgelost bij gebruikers die nog Windows 7 als besturingssysteem gebruiken

Versie 4.1.21864

 • De activatiecode voor Helena wordt niet langer binnen CareConnect gegenereerd. Deze functionaliteit werd uit het privacy beheer van patientendossiers verwijderd.
 • Verbeteringen gemaakt voor het aanbieden van E-forms
 • Laatste fase van de Intego-export functionaliteit geïmplementeerd
 • We hebben op verschillende schermen een disclaimer toegevoegd die gebruikers aanmaand om de kwaliteit van de data die men deelt hoog te houden.
 • Generieke bug fixes

Versie 4.1.21793

 • Probleem opgelost waarbij gebruikers geen metadata aan documenten konden toevoegen.
 • Terugdraaien van eerdere change waarbij geplande items uit het verleden niet meer getoond werden bij statistieken
 • Sommige sjablonen waren niet meteen zichtbaar in de documentenmodule, dit is opgelost.
 • We kregen een foutmelding bij het openen van het aanvraagformulier bij hoofdstuk 4 en hebben dit opgelost.
 • Fix waarbij de verzend knop niet meer beschikbaar was na het ingeven van een andere ontvanger bij het doorsturen van een ontvangen bericht
 • Op bepaalde ogenblikken kreeg men ongepast een pop up 'bent u zeker om af te sluiten?' wanneer dat niet nodig was, dit is verholpen.
 • Printen van 'Verwijsbrief naar diëtist diabetes' gaf soms een fout, dit is opgelost.
 • Problemen met MFA-fallback login opgelost.
 • We hebben een fout die soms gemaakt werd bij het openen van het 'Privacy Management' scherm opgelost.
 • Bijlagen die aan het formulier 'Vastelling zorgtoeslag K&G' werden soms dubbel verzonden, dit hebben we opgelost.
 • Er voor gezorgd dat bijlagen die aan eForms toegevoegd worden niet van naam wijzigen.
 • Probleem opgelost waarbij GMD's foutief outdated werden bij overlappende info uit Mycarenet.
 • Domperidone medicatie werd soms bij afdrukken veranderd naar betahistine, dit is opgelost.
 • Probleem opgelost waarbij sommige gebruikers van RSW geen resultaten terugkregen bij zoeken op de hub.
 • Probleem opgelost waarbij het weekschema in het medicatieschema fout weergegeven werd.

Versie 4.0.21620

 • Extra logging toegevoegd voor het voorkomen van offline uitzonderingen.
 • Correctie voor een Nederlands label op een Frans afwezigheidsattest.
 • Correctie bij een specifieke 'nullpointer' fout bij het opvragen van de afspraken van een agenda.
 • Het verzenden van logs is terug mogelijk.
 • Extra logging is toegevoegd voor errors tijdens offline inloggen.
 • Het verwijderen van de mogelijkheid tot export van voortraject diabetes, deze moeten nog niet geëxporteerd worden.
 • Correctie voor een specifiek synchronisatieprobleem.
 • Toevoegen van extra technische logging voor de synchronisatie
 • De naam van attachments zal niet meer aangepast worden door careconnect bij het verzenden van eforms
 • Correctie om dubbele verzending van attachments te voorkomen
 • Correctie bij geplande medicatie op een specifieke herhaaldatum in de toekomst

Versie 4.0.21596

 • De Parameterset voor zwangerschap werd soms voor mannelijke patiënten getoond, dit is opgelost.
 • Bug opgelost waarbij in zeldzame gevallen een fout onstond bij het navigeren tussen verschillende schermen.
 • Probleem opgelost waarbij Sumehrs die van Vitalink gedownload werden niet getoond konden worden in het preview scherm.
 • In sommige gevallen was er een communicatiefout tussen vitalink en careconnect voor gebruikers die de vitalink gateway gebruiken, dit is opgelost.
 • Aantal contacten worden steeds correct weergegeven op het dashboard.

Versie 4.0.21585

 • Probleem opgelost dat ontstaan is na de update van de postcodes & gemeentes waarbij sommige artsen uit Aalst en Deinze niet langer konden aanmelden.
 • Probleem van ongedefiniëerde locatie is opgelost.

Versie 4.0.21581

 • De nieuwe gemeentes en postcodes zijn toegevoegd aan de lijst.
 • Probleem met het 'Most Frequently Used' algoritme in de evaluatie lijn opgelost.
 • Fout opgelost waarbij de verkeerde datum bij een Hoofdstuk IV aanvraag werd doorgestuurd.
 • Probleem opgelost bij het zoeken naar verzekerbaarheid die een 'error 500' foutmelding veroorzaakte.
 • Oplossing voorzien waarbij Sumehrs geupdate worden op Vitalink in plaats van dat er telkens een compleet nieuwe Sumehr wordt aangemaakt bij export.
 • Probleem opgelost waarbij de tekst "inhoud van het elektronisch voorschrift" over de medicatie werd geprint wanneer een patient een lange naam heeft.
 • Kleine bug fixes
 • De automatische generatie van akkoorden voor zware pathologie

Versie 4.0.21551

 • Implementatie van de Java fix voor de problemen met OS Mojave
 • Probleem opgelost waardoor elektronische voorschriften niet meer correct ingelezen konden worden door apothekers.
 • Akkoorden kunnen verwijderd worden.
 • Correcte waarden kunnen ingevuld worden voor parameter "hartritme".

Versie 4.0.21538

 • Tarificatie probleem opgelost waarbij de 'efact(derde betaler)' en 'geavanceerde tarificatie' opties niet zichtbaar waren bij het starten van een nieuw contact.
 • Fout opgelost die tijdens het navigeren in CareConnect kon voorkomen.
 • Een probleem opgelost waardoor barcodes van elektronische voorschriften niet meer correct ingelezen konden worden door apothekers.

Versie 4.0.21532

 • Probleem opgelost waarbij niet alle data van sommige patiënten mee geëxporteerd werden.
 • Probleem opgelost waarbij actieve medicatie als passief werd doorgegeven voor sommige patiënten
 • We hebben het scherm waarop zwangerschappen worden weergegeven compacter gemaakt om het overzicht en gebruiksgemak  van gebruikers die met kleinere schermen werken te verhogen.
 • Probleem opgelost waarbij gebruikers het tussenscherm voor medicatiebewaking niet meer konden verlaten.
 • Probleem opgelost waarbij Vitalink aangaf het INSZ-nummer van de patiënt niet te kennen.
 • Synchronisatieproblemen met Vitalink opgelost.
 • Bug opgelost die in verschillende situaties een leeg contact in het journaal aanmaakte zonder dat dit nodig was.
 • Probleem bij het exporteren van patientendossiers opgelost waarbij de geëxporteerde gegevens in de juiste kolommen worden weergegeven.
 • Bug opgelost die er voor zorgde dat na het aanmaken van een zorgelement er een leeg contact aangemaakt werd in het journaal.
 • Probleem opgelost waarbij de status van Therapeutsiche Relaties voor sommige dossiers verkeerd werd weergegeven.
 • Security Update
 • Bug opgelost die er voor zorgde dat sommige gebruikers geen patiëntendetails konden zien.
 • Technisch probleem verholpen mbt. verwijsbrief Sint-Franciskus
 • Bug opgelost waarbij er zonder reden '...' achter de parameters verscheen.
 • Voor Franstalige Dermatologen was er geen Basis Set zichtbaar bij de parameters, dit is opgelost.
 • MFA configuratieprobleem bij nieuwe gebruikers is opgelost
 • Optimalisatie van de kinesitherapeutische parameters
 • Diverse bugfixes
 • Sporadisch uitleesprobleem van eID is opgelost
 • Optimalisatie voor kleinere schermen

Versie 3.9.21338

 • Probleem opgelost waarbij sommige gebruikers communicatieproblemen ervaarden met Vitalink.
 • Security update

Versie 3.9.21278

 • Issue opgelost waarbij data in de export van statistiek werd verschoven indien de patïenten details geen land bevatten.
 • Bron bij het afdrukken van de groeicurve wordt nu volledig weergegeven.
 • Issue opgelost waarbij twee berichten gelijktijdig werden geslecteerd in het berichtenoverzicht
 • Correcte bericht wordt nu weergegeven na het aanpassen van de filters in het berichtenoverzicht.
 • Lay-out van de pop-up voor het verzenden van klachten is gecorrigeerd
 • Hoofdstuk 4 aanvraagformulieren kunnen nu foutloos geopend worden

Versie 3.9.21269

 • Issue opgelost waarbij e-attest en e-fact op Mac foutmelding gaven bij de aanmaak van een attest

Versie 3.9.21263

 • Correctie waar de backspace  in de documentverwerker niet het gewenste resultaat gaf
 • Taalcorrecties
 • Correctie in de waarschuwing bij het upgraden naar 3.9
 • Issue opgelost waarbij statistiek niet altijd de correcte resultaten weergaf voor parameters
 • Issue opgelost waarbij Careconnect blokkeert na het aanmaken van een document

Versie 3.9.21203

 • Correctie van de interface met labo Zeno
 • Correctie voor een 'sticky UI' bij het voorschriften overzicht
 • Correctie voor het tonen van de geïnformeerde toestemming bij specifieke patiënten waar deze niet zichtbaar was.

Versie 3.9.21174

 • Correcties voor afdruk van niet ondersteunde fonts.
 • Correcties voor ontvangst van mutualiteiten voor eGMD statistiek.
 • Correctie voor default zetten van ernst bij zorgelementen.
 • Correctie voor het blijven plakken van sommige verzekeringsinformatie.
 • Correctie voor de configuratie van de intego inschrijfdatum
 • Correctie bij de intego export van de burgerlijke stand
 • Correctie van een nullpointer bij import van specifieke sumehrs
 • Correctie voor import van een ongeldig karakter (Unicode: 0xb) in het import formaat
 • Correctie voor de csv export van de statistiekmodule om telefoonnrs ook altijd te exporteren bij enkel de administratieve data
 • Correctie voor het dubbel tonen van Mediprima informatie bij de verzekeringsgegevens
 • Correctie voor de csv export van de statistiekmodule bij 'sticky UI'
 • Correctie voor Vitalink error met 'status code 472'
 • Lege deelcontacten van type 'documentverwerking' worden niet meer getoond in journaal.

Versie 3.8.21008

 • Update medicatie database

Versie 3.8.21002

 • Correctie voor vastlopen tijdens sumehr export wanneer een gebruiker switcht tussen de tabs
 • Correctie voor een fop error (text-decoration-style) tijdens afdrukken van een brief.
 • BCFI medicatie update
 • Correctie voor problemen tijdens het ontvangen van de GMD statistiek via MyCarenet.
 • Correctie in de statistiekmodule voor opvragingen van laboresultaten kleiner dan specifieke waardes.
 • Correctie waarbij de berichtendetails in sommige gevallen niet overeenkwamen met het geselecteerde bericht.
 • Correctie voor probleem bij regime weekschema waarbij 1 dag meermaals kon voorkomen in het medicatieschema.
 • Correctie voor sumehr upload probleem via Vitalink Gateway.
 • Het probleem dat documentsjablonen soms niet getoond werden is opgelost.
 • Laboaanvraag CMA voor patiënten zonder SSIN opnieuw mogelijk.

Versie 3.8.20977

 • Correctie voor het tonen van laboeigen labels
 • Verschillende technische verbeterpunten
 • Correcties voor Sumehr upload via Vitalink Gateway
 • Verwijdering niet meer mogelijk voor gerevokeerde voorschriften op recip-e
 • Correctie voor een fout tijdens de configuratie van een medisch huis certicaat
 • Correctie voor aantal weken indicatie bij de kinderen van een zwangerschap
 • Correctie van de interface met labo Zeno

Versie 3.8.20971

 • Correcties voor bugs ivm Vitalink medicatieschema via de Gateway
 • Correctie voor nullpointer die kan voorvallen bij het maken van een nieuwe brief
 • Correctie voor een nullpointer error die kan voorvallen bij het overzicht van de verzekeringsinformatie
 • Foutieve zwangerschapsberekening gecorrigeerd.
 • Correctie voor NumberFormatException bij Hoofdstuk IV aanvraag
 • Terug toevoegen van link in het help menu naar de release notes van de minor versies.
 • Correctie voor het tonen van Mediprima patiënten na verandering in het teruggekregen antwoord.
 • Update medicatie database

Versie 3.8.20959

 • Update vaccinaties voor kinderen
 • 'Geneesmiddelenvoorschrift' wordt terug altijd onderaan geplaatst
 • Correctie voor het manueel registreren van GMD, veld altijd editeerbaar
 • Update van de Hoofdstuk IV paragrafen
 • AZ Delta is toegevoegd in de labo urls
 • Correctie voor 'verboden toegang' foutboodschap bij import
 • Terugdraaien van de MyCarenet endpoints

Versie 3.8.20948

 • Weergave van het laden van meer data in de laboset "Alles"
 • correctie bij de plaatsing van ingeladen labodata
 • Correctie van de plaatsing van de zoekbalk van labo's
 • Correctie voor naam van Careconnect medication monitoring.
 • Correctie bij attachments voor Hoofdstuk 4 aanvragen.
 • Correctie bij weergave van gebruikersnaam in beheer.
 • correctie bij het importeren van specialisme uit adresboek
 • Toevoegen van AZ Delta aanvraag en resultatenserver
 • Toevoegen van AZ Zeno aanvraag en resultatenserver
 • Toevoegen van disclaimer bij patienten e-mails
 • Correctie in de AZ Zeno URL
 • Correctie bij het toevoegen van de disclaimer van doorgestuurde voorschriften
 • Correctie voor de weergave van mediprima gegevens
 • Correctie voor de admin import