Overzicht

Medicatie - Overzicht

In het overzicht vindt u een historiek van de medicatie van de patiënt.

Aan de hand van de kleur die de medicatie vooraf gaat kan u direct zien of de medicatie actief is (oranje) of gestopt (zwart). Met de letter 'C' in de kolom 'Statuut' wordt de chronische medicatie aangeduid.

Een medicatie stopzetten

De eenvoudigste manier om een medicatie stop te zetten is door te klikken op het oranje bolletje die de medicatie vooraf gaat en te klikken op 'gestopt' :

Er wordt een bevestiging gevraagd van de stopzetting. Vul deze in indien nodig en klik op 'Bewaar'. 

U kan eveneens een medicatie stopzetten door ze te selecteren en rechts onderaan op uw scherm te klikken op de knop  .

Tip : Om meerdere medicaties tegelijkertijd te selecteren, klikt u op de eerste medicatie en drukt u op de Ctrl toets. Klik de andere medicaties aan terwijl u de Ctrl toets ingedrukt houdt. 

Een vroegere medicatie activeren

Hetzelfde principe als hierboven geldt voor het (her)activeren van een vroegere medicatie. Klik ditmaal op het zwarte bolletje en selecteer 'Actief'. 

De medicatie zal terug actief komen te staan en het bolletje zal oranje kleuren.

Een medicatie hernieuwen

Het hernieuwen van een medicatie kan eveneens direct gedaan worden via het 'dashboard' of via een 'Nieuw contact'

Om dit via het dashboard te doen selecteert u de te hernieuwen medicatie(s) en klikt u op de knop  rechts onderaan het scherm.  

U wordt automatisch doorgestuurd naar de tab 'Medicatie - Nieuw' waar u de volgende zaken kan doen :

  1. De posologie wijzigen
  2. Een nieuwe medicatie toevoegen om voor te schrijven
  3. Het voorschrift afdrukken (evenals het voorschrift te bewaren en naar Helena te publiceren) 

 

Een medicatie wijzigen

U kan een bestaande medicatie wijzigen door te klikken op   rechts onderaan. 

U kan onder meer de status (chronisch,acuut,...) aanpassen en de posologie voor toekomstige voorschriften. 

Een medicatie verwijderen

Als u definitief een medicatie uit de historiek van een patiënt wil verwijderen klikt u op het icoontje .

Het is dus essentieel om een goed onderscheid te maken tussen het verwijderen van een medicatie, waarmee die volledig uit de historiek wordt gewist, en het stopzetten van een medicatie, waarbij deze ten allen tijde nog kan bekeken worden en gereactiveerd indien nodig.