Parameters

Overzicht

Het overzicht toont u de parameters waarvoor er een waarde is ingevuld.
Als u een parameter selecteert in de lijst, ziet u aan de rechterkant de verschillende waarden die voor deze parameter in het verleden werden ingegeven.
Als een parameter nog niet is geregistreerd, zal deze niet worden weergegeven in het overzicht. U kan een historiek van de parameters bekijken, hiervoor selecteert u bijvoorbeeld 'bloeddruk' en klikt u vervolgens op de knop 'historiek'.

Historiek

Nieuw

De parameters kunnen worden ingevuld vanuit een contact registratie, maar u kunt ook rechtstreeks vanuit het tabblad parameters invullen.

U klikt hiervoor op de knop 'Nieuw'.

 

Standaard zal de datum op vandaag staan, maar dit kan aangepast worden.

Om de ingevulde parameters op te slaan, kan u klikken op de knop 'Bewaar'.

Wijzigen

Vanuit het overzicht van de parameters kunt u een parameter wijzigen.
Hiervoor selecteert u een parameter in de lijst en klikt u op het  icoon.
U zult de laatste registratie kunnen wijzigen en nadien bewaren.

Verwijderen

Vanuit het overzicht van de parameters kunt u een parameterwaarde verwijderen.
Hiervoor selecteert u een parameter in de lijst en klikt u op het  icoon.
De laatste registratie van de parameter zal worden verwijderd.

Andere functionaliteiten zijn beschikbaar in functie van de noden van de patiënt