Patiëntdetails

Vanuit het patiëntendossier kan u de details omtrent administratieve gegevens van de patiënt raadplegen.

 

In dit scherm kan u wijzigingen aanbrengen aan de persoonsgegevens van de patiënt.

U kan ook eenvoudig de gegevens van de elektronische identiteitskaart uitlezen door op  te klikken.
Om de wijzigingen op te slaan, klikt u op de knop 'Bewaar'.

 

Dossier archiveren

Bij de patiëntdetails kan u een patiëntendossier archiveren (of opnieuw activeren). Het dossier van een patiënt die gestorven is, zal automatisch gearchiveerd worden.

 

Dubbele patiënten

Om dubbele patiënten te vermijden, dient u erop te letten dat u voor bestaande CareConnect-patiënten zonder rijksregisternummer de eID steeds uitleest vanop het patiënten details-scherm via , en niet met de eID-knop op het Home-scherm.

Zo zal u het bestaande dossier correct updaten met alle info van de eID. In het andere geval zal u een 2de dossier aanmaken (omdat er geen match op Rijksregister gevonden wordt in CareConnect), waarna u beide dossiers zult moeten samenvoegen (zie Patiënten samenvoegen).