Synchronisatie

Online/offline

CareConnect kan zowel online als offline worden gebruikt. Indien online werkt u rechtstreeks op de server-databank (in de 'cloud'), indien offline werkt u op uw lokale databank (op uw pc). Wanneer u online werkt wordt uw lokale databank continu up-to-date gehouden, wanneer u offline werkt zullen de geregistreerde veranderingen naar de server gepushet worden van zodra u terug online komt.

Een 3de status is Synchroniseren, en kan voor een tijdelijke vertraging zorgen in CareConnect. Wanneer zult u synchroniseren:

  • net na de installatie van CareConnect wordt uw volledige databank van de server gekopieerd naar uw lokale pc (zodat u offline kunt werken). Dit zal enkele uren duren. Dit is de éénmalige initiële synchronisatie.
  • wanneer u inlogt zal nagegaan worden of er wijzigingen op de server zijn, die nog niet lokaal beschikbaar zijn. Dit zal enkele minuten duren.
  • wanneer u na offline werken terug online komt zullen uw lokale wijzigingen naar de server gepushet worden. Dit zal enkele minuten duren.

Uw huidige status (online/offline/synchroniseren) kunt u zien aan het groene bolletje rechtsboven:

  • Online: groen lichtje brandt continu; dit is de standaard status van CareConnect, en zorgt voor optimale (snelle) werking.

  • Offline: groen lichtje uit, u heeft geen verbinding met de CareConnect-server

  • Synchroniseren: groen lichtje knippert, u zult trager werken. 

Het is dus aan te raden om zo veel mogelijk online te werken, dit ook om conflicten te voorkomen.

Conflicten

Mocht het toch gebeuren dat er een conflict optreedt tijdens de synchronisatie, zal dit conflict hier worden afgebeeld. Zo een conflict kan bijvoorbeeld optreden als u een patiëntendossier raadpleegt in de offline versie, en hetzelfde dossier raadpleegt in de online versie.

Als er een lijn staat in de tabel van de conflicten, kunt u klikken op het vergrootglas om de geregistreerde inhoud weer te geven. U zult dan zelf moeten aanduiden welke registratie u wilt behouden.

Sumehr

Vanuit het Privacy beheer van het patiëntendossier kunt u aangeven dat het Sumehr dossier van de patiënt actief moet worden geüpdatet op de Hub/Vitalink. Zo zal CareConnect telkens de meest up-to-date Sumehr op de Hub/Vitalink plaatsen. Als dit door omstandigheden niet lukt (u werkt bijvoorbeeld offline) zal dit hier worden weergegeven. Zo weet u dat de Sumehr versie op de Hub/Vitalink niet de meest recente is.