Tarificatiemodule update versie 15 (02/2021)

Algemene verbeteringen

 1. Uitgebreid zoeken op nomenclatuurcode: filteren op basis van de bevoegdheidscode van de zorgverlener
 2. Twee nieuwe rapporten gebaseerd op de betalingsdatum of factuurdatum
 3. Praktijkbeheer: de mogelijkheid om een getuigschrift aan een locatie te koppelen en deze locaties als filter toe te passen in de weergaven of rapporten
 4. Aanmaak van getuigschriften door paramedici om handelingen te coderen
 5. Een tarificatiesessie mogelijk maken voor gebruikers met de licentie ‘medisch assistent’ (administratieve gebruikers) voor een zorgverlener
 6. Visualisatie en de mogelijkheid tot het corrigeren van geweigerde getuigschriften door de HAIO

Artsen - specialisten: specifieke aanpassingen

    7. eAttest voor specialisten 
    8. Het zal mogelijk zijn om de verhoogde terugbetaling aan de patiënt aan te duiden in het getuigschrift voor de mutualiteit 

Medische huizen: specifieke aanpassingen

    9. Verbeterde communicatie tussen prijsgegevens en CareConnect (verbeterde statistieken in CareConnect: rekening houdend met de forfaitaire registratie)
   10. Oudere periodes kunnen geselecteerd worden om die opnieuw te factureren
   11. Manueel beheer van de uitschrijving van patiënten die niet elektronisch zijn geregistreerd

1. Uitgebreid zoeken op nomenclatuurcode: filteren op basis van de bevoegdheidscode van de zorgverlener

In functie van de term ingegeven in het zoekscherm, worden alleen de nomenclatuurcodes weergegeven die gelinkt zijn aan uw bevoegdheid (in functie van uw Riziv-nummer).

U kan de instellingen aanpassen indien u toch alle codes zou willen zien:

2. Twee nieuwe rapporten gebaseerd op de betalingsdatum of factuurdatum

 • Klik op de tab Tarificatie
 • Klik op Rapporten
 • Selecteer Algemene en boekhoudkundige rapporten

 • Geef de gewenste periode in.
 • Kies de gewenste zorgverlener.
 • Selecteer of u de betalingen uitgevoerd door de patiënt, mutualiteit of andere wil bekijken.
 • Selecteer het type rapport op datum van attest/factuur of op datum van betaling.
 • Klik op export naar CSV of bekijk het rapport.

3. Praktijkbeheer: de mogelijkheid om een getuigschrift aan een locatie te koppelen en deze locaties als filter toe te passen in de weergaven of rapporten

 • Klik op Tarificatie
 • Ga via het tandwiel naar de tarificatie instellingen.
 • Selecteer Praktijkinstellingen
 • Selecteer Algemeen
 • Geef aan of u het beheer van locaties wil gebruiken door « Gebruik sites » aan te vinken.

 • Ga naar het beheer van sites door te klikken op « i »
 • Klik vervolgens op « Site toevoegen »
 • U kan standaard een site aanduiden door het overeenkomstige vakje aan te vinken.
 • Bewaar

Bij het aanmaken van een attest zal de site die standaard werd aangeduid, worden weergegeven maar het is ook mogelijk om een andere site te selecteren:

U kan de gemaakte attesten ook filteren naargelang de geassocieerde sites.

4. Aanmaak van getuigschriften door paramedici om handelingen te coderen

Paramedici die over een riziv-nummer beschikken kunnen nu ook geleverde prestaties aan hun patiënten in eigen naam attesteren. Dit is louter informatief en voor statistische doeleinden. 

5. Een tarificatiesessie mogelijk maken voor gebruikers met de licentie ‘medisch assistent’ (administratieve gebruikers) voor een zorgverlener

Medische assistenten kunnen vanaf nu een tarificatiesessie aanmaken in naam van een zorgverlener. Het maken van een attest door een assistent is tot nader order enkel mogelijk voor niet-elektronische facturatie. 

6. Visualisatie en de mogelijkheid tot het corrigeren van geweigerde getuigschriften door de HAIO

HAIO’s kunnen in deze versie zelf hun geweigerde eFact bekijken. Ze kunnen dus zelf de nodige verbeteringen aanbrengen.
Deze attesten zijn ook zichtbaar voor de praktijkopleider onder de tab « geweigerd ».

7. 

eAttest voor specialisten

Nieuwe functionaliteiten eAttest/eFact op een rij

Principe

Bij het gebruik van eAttest betaalt de patiënt het totale bedrag aan de zorgverlener.
Meer informatie over eAttest vindt u hier en bekijk FAQ's van MyCareNet.

De patiënt dient geen attest meer aan de mutualiteit te bezorgen aangezien CareConnect het onmiddellijk naar de mutualiteit stuurt. Een papieren attest is dus overbodig.

Configuratie en gebruik

1. Klik op Tarificatie
2. Klik op het tandwiel
3. Klik op Zorgverlener instellingen
4. Klik op e-GVVH
5. Vink eAttest gebruiken aan
6. Klik op Opslaan

Optie voor niet-geconventioneerde artsen bij het gebruik van eAttest

Niet-geconventioneerde artsen kunnen indien gewenst ook de checkbox "Verstuur supplementen" aanvinken.

 • Het elektronisch attest dient op de dag van de prestatie te worden doorgestuurd. Het is dus niet mogelijk om een attest in het verleden aan te maken.
 • De verzending gebeurt direct na het afsluiten van het contact. Vervolgens hebt u een beperkt tijdsframe om het attest te annuleren. Let dus altijd goed op bij het aanmaken van een eAttest om te vermijden dat u het later moet verwijderen.  
 • Bij fouten of indien u per ongeluk een eAttest aanmaakte in plaats van een eFact, geen probleem want die kan u altijd annuleren.
 • Aangezien de verzending van een eAttest afhankelijk is van een internetverbinding, kan het niet worden aangemaakt als u offline bent. 
 • Als het niet mogelijk is om een eAttest te maken bijvoorbeeld als u geen eHealthsessie heeft, is het aangeraden een papieren getuigschrift te voorzien.
 • Op de dag dat uw eHealthcertificaat vernieuwd wordt zal u ook tot ongeveer 24 uren geen eHealthconnectie hebben totdat bij eHealth geweten is dat u een nieuw certificaat in gebruik genomen heeft.

Opvolging van attesten

Om de lijst met gemaakte eAttesten te bekomen:
1) Ga naar de tab Tarificatie
2) Kies Afgewerkt.
3) Selecteer als 1ste filter Patiënt
4) Selecteer als 2de filter Attesten voor rekening van de patiënt.

Moet ik nog steeds boekjes met getuigschriften voor verstrekte hulp aankopen?

Het is aangeraden om papieren getuigschriften achter de hand te hebben. Het kan gebeuren dat de dienst eAttest niet beschikbaar is en u dus een papieren getuigschrift dient mee te geven met de patiënt.  

Wat is het verschil tussen eFact en het eAttest?

eFact is bedoeld voor uw patiënten die recht hebben op de derdebetalersregeling. Voor deze patiënten zal u nog steeds uw facturen elektronisch moeten doorsturen naar de ziekenfondsen.

eAttest is voor al uw patiënten die geen recht hebben op de derdebetalersregeling. eAttest zal enkel het papieren getuigschrift vervangen, de patiënt zal dus nog steeds het volledige bedrag van de raadpleging betalen en ontvangt zijn tegemoetkoming via het ziekenfonds.

Kan ik eAttest uitschakelen?

Aangezien eAttest op vrijwillige basis kan worden gebruikt, zal u op elk moment eAttest kunnen uitschakelen. Vink hiervoor 'Gebruik eAttest' uit in uw configuratie.

Kan ik een elektronisch getuigschrift verzenden op een latere datum dan de prestatiedatum?

Nee. Een elektronisch getuigschrift moet steeds verzonden worden op het moment van de consultatie/bezoek, nl. de datum van de prestatie. Je kan dus niet verzenden met een datum in de toekomst of in het verleden. Anders zal deze geweigerd worden. Bovendien dient het bewijsstuk, waar o.a. het nummer van de ontvangstbewijs vermeld is, aan de patiënt bezorgd te worden.

Ik heb de geavanceerde tarificatie en ik zie de optie voor het eAttest niet staan. Wat nu?

Indien eAttest geactiveerd is in de instellingen, zal dit standaard gebruikt worden bij uw geavanceerde tarificatie.

Lijst van attesten gemaakt voor rekening van patiënt (eAttest)

Met de filter patiënt kan u de betalingen terugvinden van de patiënten wanneer de betaling volledig ten laste van de patiënt is. 

 • Klik op Tarificatie.
 • Klik op Rapporten.
 • Kies Algemene en boekhoudkundige rapporten.
 • Kies de gewenste periode (vb. 01/01/20 - 31/12/20).
 • Kies voor rekening van Patiënt.
 • Kies de gewenste export. Er zijn 2 mogelijkheden : 

- Boekhouding op datum attest/factuur ( vnl. Gebruikt wanneer men aangifte doet als vennootschap) 
- Boekhouding op datum betaling (vnl. Gebruikt wanneer men aangifte doet als fysiek persoon)

 • Klik op « Export naar CSV ».

8. Het zal mogelijk zijn om de verhoogde terugbetaling aan de patiënt aan te duiden in het getuigschrift voor de mutualiteit (gefaseerd).

Bij het aanmaken van het attest, dient u  het vakje « V.T. » aan te vinken.
Vervolgens geeft u de huisarts in die de patiënt heeft doorverwezen.

 

9. Verbeterde communicatie tussen prijsgegevens en CareConnect (verbeterde statistieken in CareConnect: rekening houdend met de forfaitaire registratie

Voor elke statistiek in CareConnect kan u als voorwaarde invoeren om enkel de patiënten die ingeschreven zijn in het forfait mee te tellen. 

10. Oudere periodes kunnen geselecteerd worden om die opnieuw te factureren.

In CareConnect Tarification zal er in elke patiëntenfiche een nieuwe tab beschikbaar zijn : « Opnieuw gefactureerde periodes ». Na registratie van de periodes, zal de facturatie gebeuren samen met de regularisatie van de facturatie van de lopende maand.

11. Manueel beheer van de uitschrijving van patiënten die niet elektronisch zijn geregistreerd.

Het is nu mogelijk om patiënten die op papier en dus niet elektronisch werden ingeschreven, in te schrijven.