Tarificatiemodule update versie 6

Algemene aanpassingen

  • Aanpassing van het remgeld bij het manueel wijzigen van consultatie naar huisbezoek
  • Toevoegen van reden bij het verwjideren van een eAttest
  • Toevoegen van nomenclatuurcodes voor specialisten
  • Toevoegen van waarschuwing bij: geen betaling geregistreerd, 2de tarificatie voor de patiënt op dezelfde dag, supplementen worden aangerekend
  • Betere layout van facturen 

Medische huizen: specifieke aanpassingen

  • Facturatie voortrajecten voor mutualiteit 300 opnieuw mogelijk
  • Update facturatieadressen van mutualiteiten
  • Statistieken van patiënten werden toegevoegd
  • Mogelijkheid herfactureren van patiënten niet in regel die van mutualiteit zijn veranderd