Update tarificatiemodule versie 17 (07/2021)

Algemene verbeteringen
 

Helena: Mogelijkheid om Helena niet standaard te gebruiken voor bewijsstuk patiënt

Standaard wordt het bewijsstuk van betaling door de patiënt via Helena verstuurd. In deze nieuwe versie van tarificatie zal u deze instelling kunnen wijzigen, door 'Standaard Helena gebruiken' uit te vinken in de tarificatieinstellingen: 


Het bewijsstuk zal dus standaard worden afgedrukt. 

Helena: als de patiënt ervoor heeft gekozen om Helena niet te gebruiken, zullen de opties om het bewijsstuk of de factuur op papier via Helena te verzenden niet beschikbaar zijn.
Standaard zal dus het afdrukken op papier worden voorgesteld. 

Automatische aanduiding van statuut « palliatief »
De informatie « Palliatief » wordt automatisch aangevinkt in de tarificatiesessie wanneer deze informatie wordt doorgestuurd, bij de controle van de verzekerbaarheid die bij het openen van het patiëntendossier wordt uitgevoerd. 

Mogelijkheid voor de HAIO om de praktijkopleider te zien en te wijzigen bij het aanmaken van een attest.

Bij het aanmaken van de tarificatiesessie kan de HAIO de gelinkte praktijkopleider zien (in functie van de keuze bij het openen van CareConnect). 
Om de verantwoordelijke praktijkopleider te wijzigen, kan men het dropdownmenu gebruiken om de gewenste arts uit de lijst te selecteren. 
Het attest zal daarna zichtbaar zijn in de boekhouding van de geselecteerde praktijkopleider. 

Facturatie aan "andere": keuze mogelijk tussen een globale factuur of factuur per patiënt 

Bij het aanmaken van een factuur voor een organisatie zal er standaard een globale factuur per organisatie worden aangemaakt. Het zal mogelijk zijn om één factuur per patiënt aan te vinken opdat er een factuur per patiënt wordt opgemaakt voor de geselecteerde organisatie(s).

Specialisten: specifieke verbetering

Tarificatie van verplaatsingskosten voor specialisten
Pediaters en andere specialisten hebben de mogelijkheid om hun verplaatsingskosten te tarifiëren. 
Het volstaat om het aantal kilometer in te vullen in het voorziene veld en de berekening zal automatisch worden uitgevoerd. 

Medische huizen met forfaitaire facturatie: specifieke verbeteringen

Verbetering van de weergavefilters bij de afgewerkte facturen. 
In de tab « Afgewerkt » is het nu mogelijk om een filter te gebruiken om de forfaitaire facturen of eFact te bekijken. 
Standaard zal 'Alle' aangeduid staan. 

Verschillende verbeteringen aan de statistieken voor export van ingeschreven patiënten. 

De automatische uitschrijving van patiënten die van medisch huis zijn veranderd is nu operationeel. Als er bij de verificatie van verzekerbaarheidsgegevens, die u voor de facturatie uitvoert, patiënten worden gevonden die van medisch huis zijn veranderd, zullen deze automatisch worden uitgeschreven.