Voorschriften

Medicatie - Voorschriften

Hier vindt u een volledige historiek van alle voorschriften die u gemaakt hebt, zowel die van recip-e als de manuele voorschriften.

Status van het voorschrift

  1. Voorschriften via Recip-e

Indien het voorschrift werd gemaakt via Recip-e, zijn er 2 mogelijke statussen:

  • Niet afgehaald: Uw voorschrift wordt voorafgegaan door een groen bolletje om aan te geven dat de patiënt zijn voorschrift nog niet bij de apotheek heeft afgehaald. 

  • Afgehaald: Uw voorschrift wordt voorafgegeaan door een geel bolletje om aan te geven dat de patiënt het voorschrift bij de apotheek heeft afgehaald.

      2.  Manueel voorschrift

Als u om de een of andere reden het voorschrift niet via Recip-e hebt gedaan, wordt het voorafgegaan door een wit bolletje.

 

Mogelijke handelingen

  • Publiceren naar Helena - Afdrukken - Pdf

Eenmaal het voorschrift werd geselecteerd, verschijnt er een knop onderaan rechts met verschillende keuzemogelijkheden: 

  1. Publiceren naar Helena: Om het voorschrift naar Helena te sturen
  2. Afdrukken: Om het voorschrift af te drukken
  3. Pdf: Om het voorschrift in Pdf-formaat te openen

Klik op het pijltje rechts om het keuzemenu te tonen en uw keuze te maken. Door te klikken op het printicoontje wordt uw keuze bevestigd en uitgevoerd: 

  • Het voorschrift wijzigen

Met deze optie kan u op zich niet een naar recip-e verzonden voorschrift wijzigen. Indien u dat wenst te doen, moet u het voorschrift verwijderen en een nieuw aanmaken. 

Deze optie dient om de vertrouwelijkheid van het voorschrift te wijzigen. Concreet wil dit zeggen het voorschrift zichtbaar maken voor bepaalde gebruikers (alleen auteur, alle zorgverstrekkers, alle gebruikers van de praktijk). U kan eveneens het voorschrift linken aan een reeds bestaand zorgelement in het dossier. 

Klik op  en voer de gewenste acties uit alvorens te bewaren. 

  • Het voorschrift van Recip-e verwijderen

U vindt rechts onderaan het scherm ook een vuilbakje. Door hier op te klikken verwijdert u het voorschrift op de Recip-e server. De patiënt zal de medicatie dus niet bij de apotheek kunnen afhalen, zelfs als hij het voorschrift bij zich heeft. 

Dit is uiteraard enkel van toepassing indien de patiënt de medicatie nog niet heeft afgehaald. Indien hij de medicatie reeds heeft afgehaald of als het een manueel voorschrift betreft, zal u dus enkel het voorschrift uit uw overzicht verwijderen.