Zorgelementen

Zorgelementen

Overzicht

Het overzicht toont u alle zorgelementen die u heeft geregistreerd voor de patiënt.
Afhankelijk van welk zorgelement geselecteerd is in de lijst, zal aan de rechterkant de gedetailleerde informatie worden weergegeven.

U kan de status van een zorgelement eenvoudigweg wijzigen door het statusicoon aan te klikken en een nieuwe status kiezen:

 

Door rechtermuisklik te doen op een zorgelement uit de lijst, kan u oa. een nieuw contact creëeren, het zorgelement wijzigen naar een handeling, de status of de confidentialiteit aanpassen, het zorgelement wijzigen of verwijderen.

Nieuw

Om een nieuw zorgelement toe te voegen voor de patiënt, klikt u op de knop 'Nieuw'.

U kan een zorgelement toevoegen als vrije tekst, of u kan deze ook gecodeerd ingeven. Als u een zorgelement gecodeerd registreert, heeft u een aantal voordelen (medicatiebewaking, Evidence Linker, statistieken,...).
Van zodra u een deel van het zorgelement typt bij de titel, worden een aantal overeenkomstige elementen weergegeven. Uw meest gebruikte zorgelementen zullen bovenaan worden weergegeven.

U kunt ook rechtstreeks op ICPC2-code zoeken in het zoekveld

Indien u hierarchisch in de ICPC2-boom wilt navigeren of zoeken kunt u op het vergrootglas  klikken. Dit opent een popup

 

Wijzigen

Vanuit het overzicht van de zorgelementen kunt u een zorgelement wijzigen.
Hiervoor selecteert u het zorgelement in de lijst en klikt u op het icoon .
U kan het zorgelement nu wijzigen en nadien opnieuw bewaren.

Verwijderen

Vanuit het overzicht van de zorgelementen kan u een zorgelement verwijderen.
Hiervoor selecteert u het zorgelement in de lijst en klikt u op het icoon .
U kan het zorgelement nu verwijderen. Let op: het zorgelement wordt definitief verwijderd en zal niet meer in de historiek van zorgelementen verschijnen.

 

Samenvoegen

Het is mogelijk om twee zorgelementen samen te voegen. Hiervoor dient u een eerste zorgelement te selecteren en vervolgens, door de 'Ctrl' toets ingedrukt te houden, een tweede zorgelement te kiezen. Door  rechtermuisklik te doen verschijnt er nu een menu waar u 'Samenvoegen' kan selecteren. Er zal een ander venster verschijnen waarin u het hoofdzorgelement dient te selecteren.