Nieuw in CareConnect 5.4

Ontdek de nieuwigheden in CareConnect versie 5.4!

Aanpassingen bij het raadplegen van het rijksregisternummer

Voor zorgverleners en HAIO's met een eHealthcertificaat en dus een eHealth-connectie werden wijzigingen aangebracht voor het invoeren van gegevens bij het registreren van een nieuwe patiënt met als doel deze acties eenvoudiger en nauwkeuriger te maken. Het zal nog steeds mogelijk zijn een patiëntendossier toe te voegen via de eID-knop. 

Mits een online verbinding verloopt sinds versie 5.3 het aanmaken van een patiëntendossier zonder eID-kaart via:

 • Nieuwe patiënt via INSZ
 • Nieuwe patiënt manueel aanmaken

Bijkomstig vanaf 5.4 is het aanmaken van een BIS-nummer via een adres in België of in het buitenland. Het volgende scherm bij het aanmaken van een BIS-nummer is aangepast.

Opmerking: Indien deze functie niet werkt of u verkrijgt foutmeldingen (dubbele patiënt, typfouten etc.) kan u contact opnemen met indentification@ksz-bcss.fgov.be om correcties door te voeren.

Een verplichte wijziging werd doorgevoerd. Het raadplegen van het rijksregister voor het updaten van gegevens bij het openen van een dossier zal niet meer automatisch gebeuren. Deze actie kan wel steeds manueel uitgevoerd worden via de knop Rijksregister raadplegen onder Patiëntdetails.

Sam 2

Goed nieuws: In het zoekscherm zullen de geneesmiddelen opnieuw worden weergegeven naarmate hoe vaak deze voorgeschreven werden

 • Toevoeging van informatie bij contraceptie voor jonge vrouwen.
 • Aanpassingen in de benamingen van medicatie. BCFI benaming werd vervangen door de SAM2 benaming die FAMHP genoemd wordt.
 • Verbeteringen in benamingen bij OTC-producten.

Medicatieschema

Aanpassingen aan het medicatieschema:

 • Verbetering van het behoud van lokale medicatiegegevens. Een gedeeltelijk schema zal bij grote fouten in het medicatieschema niet meer weergegeven worden.
 • Duidelijke meldingen verschijnen die duiden op een probleem bij het medicatieschema, waarna het schema overschreven kan worden door het lokale schema.

Deze meldingen worden bij Medicatie weergegeven onder Schema:

Een rode error zal onderaan het scherm zichtbaar zijn. Deze is aanklikbaar en zal een overzicht geven van de medicatie die fouten bevat(ten).

Opmerking: De naam van de zorgverlener die het medicatieschema laatst gepubliceerd heeft zal zichtbaar zijn.

Indien het medicatieschema foutmeldingen bevat, krijgt u de mogelijkheid het foutieve schema te overschrijven met uw lokale medicatieschema. U kan ook de zorgverlener contacteren die hier vernoemd wordt zodoende hem/haar op de hoogte te brengen van de fouten in het schema.

De knop synchronisatie met platform Réseau Sante Wallon of Vitalink zal zichtbaar zijn, afhankelijk van uw configuratie.

 Wanneer het dossier gesloten wordt, en Automatische export met preview staat actief, dan zal het schema alsook weergegeven worden en is synchronisatie alsook mogelijk.

Deze optie is terug te vinden onder Privacybeheer:

Het synchroniseren kan even duren. Het is voldoende 1 x de knop " synchroniseer naar de kluis (Réseau Sante Wallon of Vitalink) aan te klikken. Wanneer de melding bij het tabblad Medicatie in het dossier verdwijnt, is deze geslaagd.

Update statistieken voor medische huizen

Deze statistieken werden gewijzigd waarbij de opzoekingen betrekking hebben op het aantal patiënten ingeschreven in het forfait, en dus niet langer naar de GMD's. Deze statistieken zijn nu ook bruikbaar voor medische huizen.

 • 4 statistieken uitnodigingen griepvaccinaties (al aanwezig in CareConnect versie 5.3)

 • 2 diagnostische audits: basic en uitgebreid (al aanwezig in CareConnect versie 5.3)

 • 3 screening statistieken

 • 2 statistieken omtrent uitnodigingen voor het gebruik van Helena

Nieuwe labo-integraties

 • AZ Jan Portaels
 • Nuytinck