Legende

Legende

Op deze pagina vind je meer uitleg over onze statuspagina en tevens een omschrijving van de verschillende statusmogelijkheden.1. Globale status

Bovenaan de statuspagina geven we je een globaal overzicht

 Er zijn geen problemen. Alle CareConnect-diensten zijn operationeel.

 Sommige diensten zijn mogelijks verstoord.

 

2. CareConnect

Dit is de hoofdapplicatie die je gebruikt om je patiëntendossiers op te volgen en aan te vullen.

General issues : Zijn er algemene problemen met onze infrastructuur?

Uptime : Hoe zit het met de beschikbaarheid van ons serverpark?

Performance: Hoe zit het met de performantie van CareConnect?

 

3. CareConnect Tarification

Deze applicatie gebruikt je om getuigschriften aan te maken en op te volgen.

General issues : Zijn er algemene problemen met onze infrastructuur?

Uptime : Hoe zit het met de beschikbaarheid van ons serverpark?

Performance : Hoe zit het met de performantie van CareConnect Tarification?

 

4. CareConnect Medication Monitoring

Dit is de dienst die gebruikt wordt door onze medicatiebewakingsmodule

General issues : Zijn er algemene problemen met onze infrastructuur?

Uptime : Hoe zit het met de beschikbaarheid van ons serverpark?

Performance : Hoe zit het met de performantie van CareConnect Medication Monitoring? 

 

5. Corilus Passport 

Is ons aanmeld-systeem bereikbaar? 

General issues : Zijn er algemene problemen met onze infrastructuur?

Uptime : Hoe zit het met de beschikbaarheid van ons serverpark?

Performance : Hoe zit het met de performantie van Corilus PassPort?

 

6. CareConnect Messaging

 

CareConnect Messaging brengt u in staat het adresboek (HealthPages) en eForms aan te spreken.

General issues : Zijn er algemene problemen met onze infrastructuur?

Healthpages Uptime : Hoe zit het met de beschikbaarheid van het HealthPages serverpark?

EForms Uptime : Hoe zit het met de beschikbaarheid van het EForms serverpark?

 

7. Corilus Passport 

Operational (groen) : Alles werkt naar behoren.

Performance issues (oranje) : We bemerken een probleem met beperkte impact op jou. Dit zullen voornamelijk snelheidsproblemen zijn.

Major outage (rood) : Een probleem met grote impact voor jou als gebruiker.

 

8. Waarschuwingen i.v.m. onderhoudswerken 

Regelmatige onderhoudswerken zijn cruciaal. Wanneer we een onderhoud plannen zal er tussen ‘About This Site’ & ‘Past Incidents’ een ‘Maintenance’ blok komen te staan.
Zo kan je makkelijk opzoeken of het probleem dat je ondervindt te wijten is aan een onderhoud dat we op dat moment uitvoeren. Deze worden uiteraard voornamelijk buiten de kantooruren gepland.

Voor eventuele impactvolle onderhoudsmomenten word je steeds op de hoogte gebracht.  

OPMERKING: Lange onderhoudswerken zijn op regelmatige basis noodzakelijk om continuïteit en beschikbaarheid te garanderen.

 

9. Past Incidents

Hier vind je de (eventuele) recente issues met CareConnect en haar diensten; incluis de incidenten die voorkomen tijdens een gepland onderhoud. 

Wat kunnen we afleiden uit elke blok met informatie?

1. De dienst die problemen ondervond - In dit geval Corilus Passport

2. De status (in dit geval Resolved  op 7 juni om 8u12)

3. Het tijdstip waarop ons monitoringsysteem een fout detecteerde (7 juni om 8h04)