Question: 

Vaccinatiecampagne

Answer: 

Tijdlijn

Webinar

Herbekijk hier de webinar van 1/04/2021!

 • Hoe worden de patiënten op de hoogte gebracht dat ze geactiveerd werden als risicopatiënt? 

Na het klikken op de knop + COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt zal een document naar Helena of naar het mailadres van de patiënten gestuurd worden. Voor de patiënten zonder Helena account of zonder mailadres gekend in het dossier zal een pdf opgeslaan worden op uw computer.

 Na activatie wordt een mail gestuurd/ document naar het Helena account gestuurd. Wenst u algemeen deze brief te versturen dus via No reply dan dient de arts die de activatie doet deze optie aan te vinken onder Applicatiegebruik:

Bekijk de video met instructies

Vaccinatiecampagne

De vaccinatiescampagne is volop bezig, u als arts bent een belangrijke schakel.
Met CareConnect 5.0 ondersteunen we u graag door de communicatie met de vaccinatiedatabank te verzorgen.
Zo kan u als huisarts uw (GMD)-patiënten die prioritair gevaccinneerd dienen te worden vlot doorsturen.

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de vaccinatiestrategie

Bekijk de info voor elke fase:

Meer info over de rol van CareConnect in de vaccinatiecampagne.
Meer info over vaccinatieregistraties in CareConnect? Klik door naar de handleiding.
Werken met vaccinnet: Raadpleeg hier de handleidingen en bekijk de strategie per regio en tips over het gebruik van Vaccinnet.

Fase 1: uitvoeren van de 4 diagnostische statistieken

Een geldig rijksregisternummer dient in het dossier te staan. Is er geen INSZ-nummer gekend, dan kan een BIS-nummer aangemaakt worden.

Identificeer GMD-patiënten die mogelijks tot de risicogroep behoren maar nog geen diagnose (= zorgelement) hebben met een ICPC-code van minimum één van de volgende vier diagnoses:

 • Diabetes met ICPC2code: T89, T90;
 • Chronische nierinsufficiëntie met ICPC2code: N18.0, N18.8, N18.9, U28, U88;
 • Chronische CV aandoeningen met ICPC2code: K73, K74, K75, K76, K77, K78, K82, K83, K86, K87, K90, K91, K92, K93;
 • Chronische longaandoeningen met ICPC2code: R28, R79, R95, R96.

Ga naar het statistiekoverzicht via het tandwiel rechts bovenaan. Vier statistieken werden toegevoegd:

- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN afwijkende labowaarden EN/OF orale antidiabetica  ZONDER gecodeerde diagnose type 2 diabetes.
- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN afwijkende labowaarden ZONDER gecodeerde diagnose CNI.
- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN luchtwegmedicatie ZONDER gecodeerde diagnose van een chronische longaandoening.
- Opsporen van patiënten ouder dan 18 jaar met GMD vernieuwd of afgesloten in de laatste 2 jaar EN cardiovasculaire medicatie ZONDER gecodeerde diagnose van een chronische CV aandoening of hypertensie.

1) Klik voor elk van de vier statistieken op ‘Start zoekopdracht’ en bekijk de weergegeven lijst.

2) Ga via het dashboardicoon naar het dossier van patiënten waarbij u twijfelt over de diagnose. Gecodeerde zorgelementen kunnen altijd via 'Zorgelementen' - 'Nieuw' toegevoegd worden in het dossier.

3) Vink de bovenste checkbox aan om alle patiënten in de lijst te selecteren.

4) Vink individuele checkboxen uit indien het zorgelement voor hem/haar niet van toepassing is.

5) De knop ‘Voeg zorgelement toe’ wordt standaard geselecteerd. Klik op de plus om het zorgelement voor de geselecteerde patiënten toe te voegen.

Ter info: De diagnostische audits voor mogelijk hartfalen basic en uitgebreid hebben dezelfde werking maar behoren niet tot de geselecteerde risicogroep van de vaccinatiecampagne.

6) Voeg het zorgelement met ICPC-code toe waarvoor u op dat moment de zoekopdracht uitvoert bijvoorbeeld “diabetes”. Hierbij is het belangrijk dat de codering zoals in het voorbeeld zichtbaar is aangezien op basis daarvan de export naar de databank zal gebeuren (fase 2).

7) Klik op ‘Bewaar’.

In al de geselecteerde dossiers zal nu het gecodeerde zorgelement toegevoegd zijn.

 Bepaalde patiënten kunnen om diverse redenen (vb. buitenlanders) geen GMD hebben, maar wel tot de risicopatiënten horen en dreigen zo door de mazen van het net te glippen.
Maak alvast een lijst van deze patiënten, zodat deze later individueel kunnen toegevoegd worden aan de groep van risicopatiënten (fase 2).

Actieve zorgelementen zijn bij het openen van het dossier ook al direct zichtbaar links in het overzicht:Fase 2: exporteren van de risicopatiënten (prio 1)

Vanaf begin april 2021 gaat fase 2 van start. Alle huisartsen dienen de volgende statistiek uit te voeren:

 • Risico audit: 18 - 64 jarigen met risicofactoren COVID-19

Deze statistiek zal onder andere de patiënten met de volgende 4 gecodeerde zorgelementen tonen. Het is dus sterk aangeraden fase 1 correct uit te voeren en één van volgende ICPC-codes toe te wijzen:

 • Diabetes met ICPC2code: T89, T90;
 • Chronische nierinsufficiëntie met ICPC2code: N18.0, N18.8, N18.9, U28, U88;
 • Chronische CV aandoeningen met ICPC2code: K73, K74, K75, K76, K77, K78, K82, K83, K86, K87, K90, K91, K92, K93;
 • Chronische longaandoeningen met ICPC2code: R28, R79, R95, R96.

Een geldig rijksregisternummer dient in het dossier te staan. Is er geen INSZ-nummer gekend, dan kan een BIS-nummer aangemaakt worden. De uitvoering van de statistieken is nodig om een lijst met risicopatiënten te versturen zodat deze patiënten eerder gevaccineerd worden dan de algemene bevolking. Deze groep, samen met de 65-plussers zijn de meest kwestbare patiënten. En aangezien de vaccins niet talrijk beschikbaar zijn, verloopt het vaccineren dan ook in fasen.

Een patiënt die niet te zien is in de lijst van de statistiek kan ook individueel naar deze databank gestuurd worden. Indien deze patiënt er toch al in zou staan, is dat niet erg want de dubbele patiënten worden uit die lijst gefilterd. Enkel de meest noodzakelijke informatie zal worden doorgestuurd waaronder het rijksregisternummer van de patiënt dus geen medische gegevens.

Naast de gegevens van de GMD-artsen wordt de lijst ook nog aangevuld met de patiëntenlijst van de mutualiteit voor patiënten met zware aandoeningen zoals het kankerregister. Uiteindelijk wordt één unieke lijst bekomen in de Vaccination Codes Database.

Vanuit deze unieke lijst zullen dus per regio uitnodigingen naar de patiënten gestuurd worden. Deze uitnodiging vertrekt dus uit de Vaccination Codes Database en worden door een arts-leidende ambtenaar van de Vlaamse overheid verstuurd.

Medische huizen kunnen deze acties enkel doen voor ingeschreven patiënten.

Om de export te versturen ga naar Statistiek < Overzicht.

 • Risico audit: 18 - 64 jarigen met risicofactoren COVID-19

Klik op Zoekopdracht om de statistiek te bekijken.

1. Start de zoekopdracht om de lijst met patiënten te genereren.
2. Vink de algemene checkbox aan bovenaan om alle patiënten in de lijst te selecteren.
3. Klik op COVID-19 vaccinatie: Activeer patiënt om deze patiënten naar de databank te versturen.
4. De betekenis van de iconen is onderaan te lezen.

Een patiënt kan individueel via het dossier geëxporteerd worden.
Patiënten zonder GMD of patiënten die niet via de algemene statistiek geactiveerd werden wegens een bepaalde reden (vb. de patiënt heeft momenteel Covid-19) moeten via het dossier geactiveerd worden.

5. Ga in het dossier van de patiënt naar het tabblad Vaccinaties < Covid-19.

6. Op dit moment niet beschikbaar tot nader order van de HGR: Alle types toegestaan wordt standaard weergegeven. Kies enkel voor mRNA wanneer uw patiënt een specifieke aandoening heeft waarbij volgens de Hoge Gezondheidsraad het mRNA vaccin aangeraden wordt. (vb. transplantpatiënt of wachtend op transplantatie). Voorlopig is voor de keuze Adenovirus geen scenario door de HGR doorgegeven. Indien de Hoge Gezondheidsraad hierover een aanbeveling publiceert kan u deze toepassen.

7. Klik hier voor meer gedetailleerde info.
8. Klik op om deze patiënt individueel naar de databank te sturen en dus te activeren.

Sinds 12 april 2021 krijgt u de keuze om de patiënten van de activatie als risicopatiënt op de hoogte te brengen. 

De brief die verstuurd wordt kan gepersonaliseerd worden:

Wenst u dat patiënten niet antwoorden op deze mail? Dan dient u No Reply aan te duiden in de Configuratie instellingen onder Applicatiegebruik:

 

 Indien een patiënt de vaccinatie weigert, kan u dit aangeven in het dossier onder Patiëntinfo < Instemming.

Deactivatie is altijd mogelijk wanneer de activatie al werkzaam is. Ga naar het dossier van de patiënt naar Vaccinaties < COVID-19.
Geef indien nodig een datum in en klik op COVID-19 vaccinatie: Deactiveer patiënt.

Fase 3: exporteren van de risicopatiënten (prio 2)

Vanaf 28 april 2021 zal de statistiek Risico audit: 18 - 44 jarigen met risicofacturen COVID-19 zichtbaar zijn in het Overzicht. De werkwijze voor het activeren van deze patiënten is dezelfde als in fase 2.