Applicatiegebruik

Via Configuratie - Applicatiegebruik kunt u een aantal parameters voor gebruik van CareConnect vastleggen voor uzelf.

 • Kosteloos gebruik maken van patiëntenportaal Helena

Via Helena kan u een persoonlijke en beveiligde communicatie opstarten met uw patiënten. U kan documenten (bvb. attesten) ontvangen van uw patiënt en privé-berichten doorsturen. Met behulp van uw overheidslogin (itsme of eID) kan u aanmelden op dit platform. U dient wel bij de overheid gekend te zijn als een officiële zorgverlener met een geldig RIZIV-nummer. Meer informatie kan u hier terugvinden: Helena voor huisartsen.

 • Inschrijving Helena starten bij openen dossier als patiënt niet ingeschreven is

Bij het activeren van deze optie zal er bij het openen van een dossier waarbij de patiënt nog niet is ingeschreven een mogelijkheid worden geboden om de patiënt in te schrijven voor het Helena platform. 

 • Standaardhub instellen

U kiest een standaard Hub waarmee u connectie wilt maken om gegevens op te vragen of op te laden voor de patiënt. Als u informatie wenst op te halen van de Hubs, zal de standaard Hub ook alle andere Hubs aanspreken zodat u telkens over de meest recente informatie beschikt over de patiënt in alle ziekenhuizen van België. Bij het opladen van documenten zal dit enkel naar de door u geconfigureerde standaardhub gebeuren.
Momenteel zijn er 5 Hubs in België:

 • Abrumet
 • Cozo Vlaanderen
 • Réseau Sante Wallon
 • Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven

Voor de Hubs waarvoor inschrijving nodig is, zal de link naar de website getoond worden bij configuratie.

 • Voorkeursposologie bij voorschrijven medicatie

Met deze parameter geeft u aan of u de posologie standaard wilt ingeven als vrije tekst, of gecodeerd (eenvoudige posologie). Voor meer info kunt u de handleiding Medicatie raadplegen.

 • Voorkeur bij maken voorschrift

Van zodra u een contact afsluit, zal gekeken worden naar deze algemene parameter voor de voorschriften al dan niet af te drukken.

 • Niet afdrukken: De voorschriften zullen worden opgeslagen in de lijst van de medicatie, maar zullen niet worden afgedrukt bij het afsluiten van een contact.
 • Voorschriften afdrukken: Van zodra u het contact afsluit, zullen de voorschriften rechtstreeks op de printer worden afgedrukt.
 • Preview en afdrukken: Bij het afsluiten van een contact zal een tussenscherm getoond worden, met hoe de voorschriften zullen worden afgedrukt (welke medicijnen op welk voorschrift). U kunt dan zelf bepalen welke medicatie op welk voorschrift moet worden afgedrukt door de medicatie te slepen tussen voorschriften en nadien afdrukken. Zie ook Medicatie voor meer info.
 • Feedback via recip-e

Indien u wilt gebruik maken van recip-e kunt u kiezen hoe u de feedback van de apotheker (vb vervangmedicatie meegegeven) wilt ontvangen in CareConnect. 

 • Bij openen patiëntendossier: Zo zult u de info enkel zien wanneer u het dossier van de patiënt opent.
 • Onmiddellijke via berichten in Inbox: Zo krijgt u de info altijd te zien, tussen uw andere berichten.
 • Ontvang geen feedback van recip-e.

Het ontvangen van feedback kan interessant zijn, maar is dus geen verplichting.

 • eHealth-certificaat en bijhorend wachtwoord

Het eHealth certificaat zal u toelaten om eHealth toepassingen te kunnen gebruiken. Zo zult u bijvoorbeeld de verzekerbaarheid van de patiënt kunnen opvragen, connectie leggen met de Hubs, elektronisch Bf-formulieren gaan raadplegen.

Als het certificaat nog niet gekoppeld is aan de gebruiker kunt u klikken op de knop 'Bladeren' en het certificaat selecteren. Het certificaat (.p12) wordt standaard geïnstalleerd op volgende locatie: c:\users\(naam gebruiker)\ehealth\keystore.

Indien u nog geen certificaat heeft aangevraagd kunt u hier klikken om een certificaat aan te vragen. Lees hier meer over hoe kan ik mijn ehealth certificaat vernieuwen en configureren in CareConnect en Hector. Nadat u het correcte wachtwoord heeft ingegeven en bewaard heeft, zal het certificaat correct gekoppeld zijn aan de gebruiker. In CareConnect zal vermeld staan eHealth certificaat aanwezig.

 • Gebruik maken van EBM Practicenet

Wanneer dit aangevinkt is, zult u vanuit CareConnect EBMPracticenet kunnen aanspreken. Als u in het programma een info icoon ziet verschijnen (dit zal enkel gebeuren indien u een gecodeerde evaluatie/zorgelement registreert), kunt u dit aanklikken om EBMpracticenet te openen.

 • Integreer berichten automatisch

Wanneer berichten binnenkomen via Hector, Medimail of mexi, worden deze automatisch opgehaald door CareConnect.
U kunt er met deze parameter voor zorgen dat als in het protocol een Rijksregisternummer voorkomt dat identiek is aan het Rijksregisternummer van een patiënt in CareConnect, dat wordt het protocol onmiddellijk geïntegreerd wordt voor deze patiënt. Zo hoeft u dit niet voor ieder verslag/labo manueel te gaan doen.

 • Brief mogelijkheden

Hier kunt u geavanceerde eHealthBox-opties beschikbaar maken in CareConnect: leesbevestiging, prioriteit van bericht, metadata, ...

 • Exporteer sumehr naar

Hier kunt u configureren naar waar een (eventueel) geëxporteerde Sumehr van een patiënt standaard gestuurd wordt. U kunt kiezen voor uw standaard Hub, of Vitalink. 

 • Vitalink en Vaccinet

Vaccinaties naar Vaccinet doorgeven: Hier kunt u ervoor kiezen om te werken met vaccinaties via Vaccinnet en Vitalink (vaccinaties registreren in Vaccinnet, die in het dossier zullen toegevoegd worden via Vitalink). Zie ook Vaccinaties voor meer info.

U kan hier ook uw VaccinnetID ingeven indien u in een groepspraktijk werkt.

Vaccinnaties van Vitalink in CareConnect integreren: Vaccinnaties door andere zorgverleners verleend worden via de optie automatisch geïntegreerd in de patiëntendossiers. Lees meer over de synchronisatie tussen CareConnect en Vaccinnet.

 • Additionele opties 

- Beheer van colorectale kankerscreening kits (eVax) 
- Gebruik medidoc formaat ipv kmehr bij verzending documenten: Het medidoc formaat is het meest gebruikte formaat voor het verzenden van documenten. 
- Toon altijd de additionele informatie van de medicatiebewaking voor het openen van de medicatie: De optie om de additionele informatie van de medicatiebewaking te tonen kan hier geactiveerd of gedeactiveerd worden. 
- Toon parameterpaneel bij openen dossier: Het tonen van het parameterpaneel kan via deze optie geactiveerd of gedeactiveerd worden. 
- Diagnostische informatie naar Corilus verzenden: De logbestanden worden naar Corilus verstuurd in geval van problemen.
 • Automatisch uitloggen

In CareConnect kunt u zelf bepalen na hoeveel tijd CareConnect automatisch uitlogd indien u niet actief bent. Standaard staat dit op 30 minuten, maar u kunt dit maximaliseren tot 50 minuten.

 • Prakijk

Gebruik takenmodule binnen de praktijk: Door het aanvinken van deze optie zal de takenmodule geactiveerd worden.