Nieuw in CareConnect 3.2

Vervangingsmodule tussen CareConnect gebruikers

Gaat u met verlof of bent u een tijdje niet beschikbaar, maar wenst u dat een collega uw dossiers verder blijft opvolgen, dan kan u gebruik maken van de vervangingsmodule. Hierbij geeft u uw vervangende collega toegang tot uw dossiers. Enige voorwaarde is dat uw collega ook gebruik maakt van CareConnect General Practitioner.

Vervangingsmodule openen

Ga naar de configuratie (tandwiel rechtsboven) en klik op 'Gebruikersbeheer - Vervanging'

Overzicht vervangingen

Het overzicht toont u de lopende vervangingen. De vervangingen waarvoor een collega toegang heeft tot uw dossiers en de vervangingen waarvor u toegang heeft tot de dossiers van een collega.

Vervanging activeren

Om een nieuwe vervanging toe te voegen (een andere praktijk toegang geven tot uw dossiers), klik op 'Nieuw' in de vervangingsmodule.

Periode van vervanging

Geef de periode in waarvoor uw collega u zal vervangen. 

Vervangende praktijk opzoeken

Zoek de praktijk die u zal vervangen. Alle gebruikers van die praktijk zullen toegang krijgen tot uw dossiers. Let er op dat de vervangende praktijk ook gebruik moet van van CareConnect om toegang te kunnen geven tot uw praktijk. U kan de praktijk zoeken op naam (ook naam van een zorgverlener), straat, rizivnummer.

Van zodra een vervangende praktijk is gekozen, krijgt u meer info over de praktijk, alsook de gebruikers van die praktijk.

Betalingsvoorvaarden accepteren 

Van zodra u de betalingsvoorwaarden accepteert, zal u de vervanging kunnen opslaan.

Vervanging opslaan

De opgeslagen vervanging is terug te vinden in het overzicht van de vervangingen.

Gebruik vervangingsmodule

Van zodra uw praktijk toegang heeft tot de dossiers van een andere praktijk (u voert een vervanging uit voor een collega), krijgt u bovenaan een nieuw tabblad met de dossiers van de collega (in onderstaand voorbeeld is 'tenant3.2' de praktijk die we vervangen).

Om een dossier te openen van de vervangende praktijk, klikt u het tabblad 'Dossiers *praktijknaam*' aan (de eerste maal duurt dit iets langer omdat u zich ondertussen ook aanmeldt in die praktijk). Aan de oranje balk aan de zijkant van het scherm kan u zien dat u momenteel in de dossiers zoekt van de vervangende praktijk.

De werkwijze om een dossier te openen blijft dezelfde.

Van zodra een dossier uit de vervangende praktijk is geopend, krijgt u alle informatie te zien. U hoeft zich dus niet apart aan te melden in de andere praktijk. U werkt vanuit uw eigen CareConnect met de dossiers van de vervangende praktijk.

Start een nieuw contact

Als een contact wordt gestart voor de patiënt, dan moet er voor de patiënt ook een dossier in uw eigen databank beschikbaar zijn. Zo kan u de patiënt eventueel later zelf opvolgen, kan u een tarificatie starten voor de patiënt, kan u voorschriften maken,... Het is mogelijk dat er een automatische koppeling kan plaatsvinden (op basis van rijksregisternummer of combinatie naam en geboortedatum). Mocht er nog geen koppeling zijn of de patiënt is nog niet gekend dan zal u die koppeling eerst moeten maken. 

Van zodra de koppeling is gemaakt kan u het contact registreren. Er is geen verschil met het registreren van een contact in de eigen databank.

Op het einde van het contact kan u het contact afsluiten, de (elektronische) voorschriften afdrukken en zelfs een tarificatie starten voor eigen rekening.

Van zodra het contact is afgesloten, is het contact terug te vinden in het journaal van de vervangende prakijk én in de eigen praktijk. De tarificatie zal terug te vinden zijn onder de eigen lijst van 'Te verwerken' tarificatie bij elektronische facturatie. 

Licentiebeheer

Om u een beter zicht te geven op de licenties die in gebruik zijn en eventueel nog niet gekoppeld aan een gebruiker, hebben we voor u het licentiebeheer ontwikkeld. Via het licentiebeheer zou het ook mogelijk moeten zijn om licenties aan te kopen of te stoppen zonder tussenkomst van onze helpdesk.

Licentiebeheer raadplegen

U kan uw licenties voor uw praktijk nakijken bij 'Gebruikersbeheer - Licentiebeheer' bij de configuratie (tandwiel rechtsboven)

 

Er wordt u een overzicht getoond van alle licenties (al dan niet in gebruik genomen)

Details van de licentie

Aan de rechtzijde van het scherm krijgt u een detailscherm van de licentie. U kan aflezen voor welke gebruiker de licentie is geactiveerd, alsook de extra modules die al of niet actief zijn.

Licentie vrijmaken

De knop 'Licentie verijmaken' kan u gebruiken om een gebruiker los te koppelen van een licentie. Hierdoor zal u de licentie kunnen gebruiken voor een nieuwe/andere gebruiker.

Bevestig het vrijmaken van de licentie

 

De licentie is nu vrij en kan worden gebruikt voor een andere gebruiker (van dezelfde rol)

 

Licentie stoppen

De knop 'Licentie stoppen' zal u gebruiken wanneer u uw aantaal licenties wil verminderen. U heeft bijvoorbeeld 4 licenties maar een van de artsen zal de praktijk verlaten en u heeft nog 3 licenties nodig. In dat geval kan u een bepaalde licentie stoppen. De licentie zal nog 3 maanden geldig zijn. Na die 3 maanden zal de licentie definitef worden gestopt.

 

Bevestig dat u de licentie wil stoppen.

De licentie zal een einddatum krijgen binnen 3 maanden. Vanaf dan zal uw aantal licenties verminderen.

Contacteer mij

U kan steeds contact opnemen met uw regionale verantwoordelijke via de 'Contacteer mij' knop.

Op basis van uw postcode zal de juiste regionaal verantwoordelijke uw vraag ontvangen.

Nieuwe gebruiker aanmaken

De procedure om een nieuwe gebruiker aan te maken is in de nieuwe versie wat veranderd. Er wordt eerst gekeken of er nog vrije licenties zijn. Indien er geen vrije licenties meer zijn, kan u een licentie vrijmaken of u kan een nieuwe licentie aankopen.

Gebruikerstype en licentie

Er bestaan betalende licenties en gratis licenties. Volgens de rol van de gebruiker kan u een licentie in gebruik nemen of aankopen. U heeft eventueel de mogelijkheid om een permanente licentie te gebruiken of aan te kopen, of een tijdelijke.

Voor meer informatie over de prijzen, contacteer uw regioverantwoordelijke. 

Indien u een nieuwe gebruiker wenst aan te maken en er is nog een vrije licentie voor het gekozen gebruikerstype en licentie, zal u gewoon kunnen doorgaan door te klikken op 'Volgende'

Indien u een nieuwe gebruiker wenst aan te maken en alle licenties zijn in gebruik, dan zal u een nieuwe licentie kunnen aankopen.

 

Voor een tijdelijke licentie kan u de periode invullen. De prijs zal worden berekend volgens de periode.

Van zodra u de betalingsvoorwaarden accepteert kan u de licentie aankopen en de nieuwe gebruiker aanmaken.

 

Overzicht journaal

In het journaal heeft u een aantal nieuwe filters bijgekregen. De filters die worden gekozen, blijven ook onthouden voor alle andere dossiers.

Het was al mogelijk om te filteren volgens 'Contact type', maar u kan nu ook filteren volgens 'Medische rol', 'Specialisme' of 'Auteur'.

Afwezigheidsattesten

Voor de afwezigheidsattesten zal u een verlenging of herval kunnen kiezen van een eerder afwezigheidsattest.

Verlenging van een afwezigheidsattest

Van zodra u kiest voor 'Verleng', zal u een mogelijkheid worden getoond om een eerder aangemaakt afwezigheidsattest te verlengen. Let op, enkel de afwezigheidsattesten van de laatste 7 dagen zullen worden getoond. De startdatum van de verlenging wordt automatisch de einddatum van het vorige afwezigheidsattest.

Afwezigheidsattest voor herval

Indien u kiest voor een herval, dan worden de afwezigheidsattesten uit het verleden getoond. U kan een attest selecteren om een afwezigheidsattest voor herval aan te maken.

 

Aanmaken periode

Voor elke periode van een afwezigheidsattest wordt er een periode aangemaakt bij 'Patiënt info - Periode'

Privacy beheer

In het privacy beheer in het dossier van de patiënt is alles wat vereenvoudigd. Overbodige registraties zijn weggelaten en het is mogelijk om een dossier ontoegankelijk te maken voor collega's of vervangers.

Toestemming en therapeutische relatie registreren

U zal de geïnformeerde toestemming maar 1 keer moeten registreren. Deze is dan geldig voor zowel eHealth als voor de Hubs.

 

De therapautische relatie zal u voor zowel eHealth als de Hubs apart moeten registreren.

Sumehr en medicatie schema up-to-date houden

Maak gebruik van de keuzelijsten om een optie te kiezen.

Dossier niet toegankelijk maken

Vink de gebruikers aan die geen toegang mogen krijgen tot het dossier. U kan eventueel vervangende gebruikers ook de toegang ontzeggen.

 

Beheer van contactpersonen

Er is een verbetering aangebracht bij de contactpersonen. Er zijn nu verschillende categorieën voor contactpersonen:

  • Zorgteam
  • Familie
  • Andere

Klik op 'Nieuw' om een contactpersoon toe te voegen en kies de juiste categorie.